Doc. dr. Irena Žukauskaitė

Apie

zukauskaite

  Adresas: Universiteto 9, 01513 Vilnius, 202 kab.

  Telefonas: +370 5 266 7605

  El. paštas: 

  Priėmimo laikas

 


Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Organizacinė psichologija, darbuotojų socializacija, mentorystė, socialinė psichologija, psichodiagnostika (intelektas)


Dėstomi dalykai:

Darbo psichologija
Personalo psichologija
Psichologijos įvadas

Tyrimai ir kita veikla

Baigtas tyrimas, kurio metu buvo siekta įvertini naujų darbuotojų socializacijos organizacijoje ypatumus ir išgryninti mentoriaus vaidmenį jame.

Tyrimo santrauka anglų kalba ir reziume lietuvių kalba pateikti publikacijų skyrelyje.

Remiantis gautais rezultatais buvo sudarytos rekomendacijos organizacijų psichologams, personalo specialistams ir vadovams:

1. Būtina skirti dėmesį naujo darbuotojo socializacijai nuo pat pirmųjų darbo organizacijoje akimirkų, nuolatos stebėti ir vertinti, kaip naujam darbuotojui sekasi pritapti, užtikrinti reikiamos informacijos sklaidą, būtiną pagalbą, išmokstant darbui reikiamų įgūdžių, nes viena iš dažniausių naujų darbuotojų kaitos priežasčių – nesėkminga socializacija.

2. Vertinant socializacijos progresą reikia atsižvelgti į naujo darbuotojo nuostatas, jauseną, rodomas kompetencijas, nes socializacija organizacijoje – ne tik darbui būtinos informacijos įgijimas.

3. Rekomenduotina vadovui dažniau susitikti su nauju darbuotoju ir aptarti jo daromas klaidas ir pažangą, nes viena iš labiausiai naujokų pasigendamų informacijos sričių – įvertinimo (grįžtamojo ryšio) informacija. Taip pat daug dėmesio turėtų būti skiriama palaikančio, bendradarbiaujančio, geranoriško darbo grupės klimato formavimui, informuojant naujo darbuotojo bendradarbius apie dalijimosi patirtimi ir grįžtamojo ryšio suteikimo svarbą.

4. Pagalba naujam darbuotojui turėtų trukti ilgiau ar būti intensyvesnė, jei jis dirba ne pagal įgytą specialybę: mūsų tyrimo duomenimis, tokių asmenų socializacija lėtesnė.

5. Rekomenduotina skirti mentorius, kai vadovas turi daug naujų pavaldinių ir kokybiškai visiems jiems suteikti reikiamą informaciją gali nepakakti laiko. Mūsų tyrimo duomenimis, mentorius tampa tarsi vadovo „dešiniąja ranka“, padėdamas jam atlikti dalį naujų darbuotojų socializavimo funkcijų.

6. Kuriant formalias mentorystės programas, reikia aiškiai apibrėžti ir ketinantiems jais tapti išaiškinti (pvz., tam skirtų mokymų metu), koks bus jų vaidmuo, ko iš jų tikimasi, kiek tai pareikalaus jų laiko, pastangų, ir tik įvertinę tokios veiklos privalumus ir trūkumus asmenys apsispręstų, ar nori imtis tokios atsakomybės.

7. Į personalo ugdymo sistemas įtraukti programas, leidžiančias mentoriams tobulinti andragogines, bendravimo, asmens pažinimo, darbo grupėse, vadovavimo žinias ir įgūdžius, – šias sritis kaip labiausiai tobulintinas nurodė mūsų apklausti mentoriai.

8. Būtina įsitikinti, kad ketinantys tapti mentoriais asmenys sugebės tinkamai perteikti organizacijos vertybes, kultūrą, tradicijas, požiūrį į darbą, nes mentoriaus turima kompetencija, jo nuostatos organizacijos ir darbo atžvilgiu yra veiksniai, labiausiai susiję su naujo darbuotojo socializacija.

9. Norint užtikrinti mentorystės sistemos efektyvumą, atlikti visų naujų darbuotojų apklausą, pasibaigus bendradarbiavimui su mentoriumi, kad būtų galima išanalizuoti tokio bendradarbiavimo privalumus ir trūkumus, numatyti mentorių ugdymo galimybes. Be to, mentoriaus funkcijų vertinimas galėtų tapti papildomu kasmetinio darbo atlikimo vertinimo rodikliu.

10. Jei mentorystės sistemos diegti neketinama, vadovai turėtų pasirūpinti, kad šalia naujo darbuotojo būtų savo elgesiu, nuostatomis, organizacijos interesams geriausiai atstovaujantis vaidmens modelis (bendradarbis), kuriuo naujokas norėtų sekti. Tai būtų galima padaryti darbą organizuojant taip, kad naujas darbuotojas galėtų stebėti „pageidautiną“ modelį, analizuoti jo elgesį, dažniau tarpusavyje kontaktuoti, keistis informacija.

11. Dirbant su naujais darbuotojais rekomenduotinas direktyvus vadovavimo stilius – darbų grafiko sudarymas ir darbo atlikimo kontrolė, vaidmens aiškumo užtikrinimas, lūkesčių išsakymas, nuolatinis paskatinimas – tai priemonės, kuriomis didinamas pasitenkinimas vadovu ir organizacija, mažinamas stresas, gerinamas darbo atlikimas; tuo pačiu gerėja naujų darbuotojų socializacija. Tačiau dalyvaujantis vadovavimas, kai vadovas, prieš priimdamas galutinį sprendimą konsultuojasi su pavaldiniais, atsižvelgia į jų išsakytas idėjas ir pan., taip pat gali paspartinti naujo darbuotojo socializaciją, sustiprinti darbuotojo, kaip organizacijos nario, „savininkiškumo“ jausmą.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos