Lina Šumskaitė

Pradinis

Lina copyDr. Lina Šumskaitė

Adresas: Universiteto g. 9, 01513 Vilnius, 110 kab.

Telefonas: +370 5 2667610

El. paštas:

 

 

Priėmimo laikas katedroje:


Ketvirtadieniais 1500-1700 val. Dėl susitikimo iš anksto tartis el. paštu.

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:


Vyriškumo, lyčių studijos, tėvystė, šeimos ir darbo derinimas, lyčių lygybės politika, LGBT asmenų teisės.

 

Dėstomi dalykai:


Šeimos ir lyčių lygybės politika, Socialinė politika (seminarai), Migracija ir etninių mažumų socialinė apsauga (seminarai).

 

Publikacijos

  •  
Šumskaitė, L.2014.Norminis vyriškumastėvystėspraktikose, STEPP: Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika 2014 (8) / Socialtheory,empirics, policyand practice2014 (8), p. 33- 50. ISSN 1648-2425.  
  •  

Radžiūnienė, L. Netradicinis tėvas šiuolaikinėje Lietuvoje, STEPP: Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika 2012 (6)/Social theory, empirics, policy and practice 2012 (6), p. 112-124. ISSN 1648-2425.

 
  •  
Radžiūnienė[1], L. 2010 Tėvo tapatybės pokyčiai ir tėvų judėjimai, Lyčių studijos ir tyrimai 2010 (8)/Gender Studies and Research 2010 (8), p. 83-92 Šiaulių u-to l-kla. ISNN 1822-6310.

[1] Mergautinė pavardė Šumskaitė pakito į Radžiūnienės 2008 m. rugsėjo mėn., atkeista į mergautinę 2012 lapkričio mėn.

 
  •  
Skučienė D., Šumskaitė L., Žalimienė L. 2008. Socialinės kliento būklės vertinimas ir reikiamų paslaugų teikimo organizavimas. Asmenų priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, reintegracija į visuomenę ir į darbo rinką: socialinės atskirties problemų sprendimas. Darbo su priklausomais nuo narkotinių medžiagų asmenimis metodika. Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilnius, p. 173-217, ISBN 978-9955-9867-4-4.   
  •  
Lazutka R., Žalimienė L., Skučienė D., Ivaškaitė – Tamošiūnė V.,
Šumskaitė L. 2008. Socialinė parama Lietuvoje: remiamųjų padėtis ir paramos rezultatai, Vilnius: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Socialinių tyrimų institutas, 248 p. ISBN 978-9955-786-05-4.
 
  •  

Lazutka R., Skučienė D. Šumskaitė L. Žalimienė L. 2005. Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos poreikių tyrimas, Lietuva Europos Sąjungoje: pirmieji metai. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, Firidas, p. 129-147, ISBN 9955-531-19-3.

 

Tyrimai ir kita veikla

Tyrimai

  •  
 Vyrų tėvystės sampratos ir praktikos, jaunų vyrų prokreaciniai lūkesčiai, homoseksualių, biseksualių vyrų tėvystės ir vyriškumo sampratos.

Dalyvavimas projektinėje veikloje

 Projekto pavadinimas

Vykdymo metai:  Pareigos

Mokslininkų grupių projektas "Jaunų vyrų prokreaciniai tapatumai: kultūrinės normos, individualūs lūkesčiai ir patirtys", projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties nr. MIP 005/2013)

2013-2014 m. Projekto darbo grupės narė
LGBT teisių politika ir praktinis jos vykdymas. Pagrindinių teisių agentūra (FRA) ir Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas. 2013 m. kovo - gegužės mėn.  Projekto darbo grupės narė
IVMF's Global Report on the Status of Women in New Media (Pasaulinė Ataskaita apie moterų padėtį žiniasklaidos organizacijose). Tarptautinės moterų žiniasklaidos organizacija "International Women's Media Foundation (IVMF)". 2009 m. kovo - birželio mėn.  Projekto darbo grupės narė
"Lyčių vaidmenų stereotipai užimtumo sferoje: plataus monitoringo ir švietimo sistema" ESF projektas pagal 2.3 priemonę "Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija". 2008 m. balandžio - gegužės mėn. Projekto darbo grupės narė
2005 metais įvykusios invalidumo nustatymo ir su juo susijusių išmokų skyrimo reformos analizė. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 2007 m. Projekto darbo grupės narė
Psichologinės, socialinės reabilitacijos priemonių vertinimo metodinės rekomendacijos, skirtos asmenims, teikiantiems psichologinės, socialinės reabilitacijos paslaugas vaikams, vartojantiems psichiką veikiančias medžiagas. Valstybinis psichikos sveikatos centras. 2007 m. Projekto darbo grupės narė
Sutrikusios regos ir klausos asmenų techninės pagalbos priemonių poreikio tyrimas ir šių priemonių skyrimo kriterijų nustatymas. Techninės pagalbos neįgaliesiems centras. 2007 m. Projekto darbo grupės narė
Novatoriška reintegracijos metodika (socialinė dalis) socialiams darbuotojams/pedagogams, dirbantiems su reabilitacijoje besigydančiais nuo narkotinių medžiagų priklausomais asmenimis. Narkotikų kontrolės departamentas. 2007 m. Projekto darbo grupės narė
Piniginės Socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo monitoringas bei vertinimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 2006 m. Projekto darbo grupės narė
Vaikų, vartojančių psichiką veikiančias medžiagas, psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo būdų, metodų ir galimybių šalyje analizė bei psichologinių ir socialinių paslaugų vaikams, vartojantiems psichiką veikiančias medžiagas, poreikio nustatymo metodikos parengimas. Narkotikų kontrolės departamentas. 2006 m. Projekto darbo grupės narė
Socialinio darbo su neįgaliais žmonėmis ir rizikos šeimomis patirties pasidalijimo tarp Vilniaus ir Rygos poveikio tyrimas. Vilniaus m. Savivaildybės Socialinės paramos centras. 2006 m. Tyrėja
Verslininkų, socialinių įmonių ir potencialiai norinčių pradėti verslą neįgaliųjų, poreikių konsultacinėms, mokymo ir kitoms paslaugoms tyrimas. Neįgaliųjų darbo rinkos analizė. Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL Projektas "Neįgaliųjų verslo plėtros bendrija" Sutarties Nr. EQ/2004/1130-13/489. 2005 m. Tyrėja
Profesinės reabilitacijos poreikių tyrimas. Lietuvos invalidų draugija. 2005 m. Projekto darbo grupės narė
Socialinių paslaugų  Vilniaus mieste tyrimas. Vilniaus m. Savivaldybė. 2005 m Projekto darbo grupės narė
Socialinio draudimo aprėpties didinimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2004 m. Projekto darbo grupės narė

Studentams

Informacija ruošiama...

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos