Jolita Buzaitytė-Kašalynienė

Pradinis

jolita foto copyDr. docentė

Adresas: Universiteto 9, 01513 Vilnius, 310 kab.

Telefonas: +370 5 2667610, +370 698 83434

El. paštas:

 

Priėmimo laikas katedroje:


 

Ketvirtadieniais 1300-1500 val. (Dėl susitikimo iš anksto susisiekti telefonu arba el. paštu)

 

 

 Mokslinių tyrinėjimų sritys:


Socialinė pedagogika, socialinis darbas mokykloje; socialinės-psichologinės moksleivių/ jaunimo problemos, rizikos veiksniai šioms problemoms atsirasti; neformalusis jaunimo ugdymas; socialinio darbuotojo profesinio identiteto problemos

 

Dėstomi dalykai:


Socialinių tyrimų metodai, Neformaliojo ugdymo metodai, Tyrimo planavimas, Jaunimo politika

Publikacijos

Publikacijos

J. Buzaitytė Kašalynienė, Vaikų raidos rizikos ir apsauginiai veiksniai // STEPP: socialinė teorija, empirija, politika ir praktika / Vilniaus universiteto Specialiosios psichologijos laboratorija. 2015, Nr. 10, 35-51.

 

Švedaitė - Sakalauskė, Birutė, Gvaldaitė, Lijana, Buzaitytė Kašalynienė, Jolita, Socialinis darbas ir galia: teoriniai tyrinėjimų pagrindai // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai. 2014, Nr. 13(1), 9-31.

 
 •  

Gvaldaitė, Lijana, Švedaitė - Sakalauskė, Birutė, Buzaitytė Kašalynienė, Jolita, Vadovavimas socialiniam darbui: pasekmės darbuotojams ir profesinei veiklai // Tiltai / Klaipėdos universitetas. 2014, Nr. 2. 109-125

 
 •  

Švedaitė - Sakalauskė, Birutė, Gvaldaitė, Lijana, Buzaitytė Kašalynienė, Jolita, "Nepaisomi profesionalai": socialiniai darbuotojai ir jų galia // STEPP : socialinė teorija, empirija, politika ir praktika / Vilniaus universiteto Specialiosios psichologijos laboratorija. 2014, Nr. 9, 21-36

 
 •  

J. Buzaitytė Kašalynienė, E. Liaudginaitė-Zamalienė Vaikų dienos centrų tarpdalykinio bendradarbiavimo patirtis // STEPP : socialinė teorija, empirija, politika ir praktika / Vilniaus universiteto Specialiosios psichologijos laboratorija. 2012, Nr. 6, 7-22

 
 •  

Buzaitytė-Kašalynienė J., Troia M. Final Master Thesis. Student manuel. 2012, 36 p. ISBN 978-609-459-153-2

Parsisiųsti
 •  

Buzaitytė-Kašalynienė J., Narkeliūnaitė I. Promoting Factors of Youth Participation in Non-Governmental Organizations // Applied Research in Health and Social Science: Interface and Interaction (Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika). Mokslo darbai, Nr. 1(8). – Klaipėdos valstybinė kolegija, 2011, p. 88-95

 
 •  

Buzaitytė-Kašalynienė K. Lietuvos institucijų teikiamos galimybės ir trukdžiai pažeidžiamų jaunuolių integracijai į darbo rinką // Socialiai pažeidžiamo jaunimo integracijos į darbo rinką prielaidos Lietuvoje : [kolektyvinė monografija]. ISBN 9789955826019 p. 77-97

 
 •  

Buzaitytė-Kašalynienė J., Rinkevičienė V. Moters savo kūno suvokimas kaip socializacijos rizikos veiksnys // Acta Paedagogica Vilnensia: mokslinių straipsnių rinkinys, Nr. 14.- Vilniaus universiteto leidykla, 2009

 
 •  

Katiliūtė E., Žydžiūnaitė V., Cibulskas G., Prakapas R., Buzaitytė-Kašalynienė J., Kalvaitis A., Švedaitė-Sakalauskė A., Balčiūnas S., Crisafulli S., Masaitis M., Naviskaitė J., Valuckienė J.. Mokyklos savęs vertinime naudojamų tyrimo instrumentų koncepcija. 2009, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra prie ŠMM, ISBN 978-9955-788-07-2

 
 •  

I. Gečienė, J. Buzaitytė-Kašalynienė, B. Švedaitė-Sakalauskė, D. Stakėnaitė, D. Čiupailaitė Socialiai pažeidžiamo jaunimo integracijos į darbo rinką prielaidos Lietuvoje, Kolektyvinė monografija. Viešosios politikos ir vadybos institutas, 2007.

 
 •  

Zlatarevičienė A., Mikalopaitė D., Buzaitytė-Kašalynienė J., Daubaraitė R., Gabrieliūtė V. Patyrimo pedagogika ir jos taikymas, Vilnius, 2005

 
 •  

Buzaitytė-Kašalynienė J. Socialinis palaikymas ir sėkmė mokykloje// Acta Paedagogica Vilnensia: mokslinių straipsnių rinkinys, 2005, Nr. 14.- Vilniaus universiteto leidykla, p.145-156

 
 •  

Buzaitytė-Kašalynienė J. Šeimos įtaka pasiekimams mokykloje// Acta Paedagogica Vilnensia: mokslinių straipsnių rinkinys, 2004, Nr. 13.- Vilniaus universiteto leidykla, p. 28-43

 
 •  

Buzaitytė-Kašalynienė J. Socialinio pedagogo veikla bendrojo lavinimo mokykloje// Acta Paedagogica Vilnensia: mokslinių straipsnių rinkinys, 2003, Nr. 10.- Vilniaus universiteto leidykla, p. 29-48

 
 •  

Buzaitytė-Kašalynienė J. Socialinio darbo specialistų rengimas: skirtingi modeliai ir galimybės Lietuvai// Acta Paedagogica Vilnensia: mokslinių straipsnių rinkinys, 2002, Nr. 9.- Vilniaus universiteto leidykla, p. 101-118

 

 

Kiti leidiniai, publikacijos

J. Buzaityte-Kasalyniene, M. Sher, Developing a group relations institute in Lithuania.In Group Relations Work:Exploring the Influence and Relevance within and Beyond its Network Vol. IV, ed. By E. Aram, R. Baxter, A. Nutkevitch. Karnack, 2015, P. 127-141. ISBN 978 1 78220 197 7  
 

J. Buzaitytė-Kašalynienė, Skautybė kaip ugdymo sistema // Skautiškos tarnystės kelyje: Konferencijos straipsnių rinkinys. Lietuvos skautija, 2015.

 
 •  

J. Buzaitytė Kašalynienė, Jaunimo problematikos tyrimų rezultatų palyginamoji analizė. Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu. Vilnius, 2012. 478 p

 

Parsisiųsti

 
 •  

E. Katiliūtė (vadovė), V. Žydžiūnaitė, G. Cibulskas, R. Prakapas, J. Buzaitytė-Kašalynienė, A. Kalvaitis, B. Švedaitė-Sakalauskė, S. Balčiūnas, S. Cristafulli, M. Masaitis, J. Navickaitė, J. Valuckienė Mokyklos savęs vertinime naudojamų tyrimo instrumentų koncepcija. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, 2009.

 

 •  

I. Adomaitytė-Subačienė, D. Atmanavičienė, J. Buzaitytė Kašalynienė, N. Dirsienė, S. Girdzijauskienė, E. Gujienė, I. Ivanauskaitė-Vindašiuvienė, R. Karalienė, R. Laiconienė, J. Pečiūrienė, V. Reikertienė, J. Šeduikienė, L.T. Mirzojanc Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo rekomendacijos. Vilnius: Danieliaus leidykla, 2007.

 
 •  

I. Adomaitytė-Subačienė, D. Atmanavičienė, J. Buzaitytė Kašalynienė, N. Dirsienė, S. Girdzijauskienė, E. Gujienė, I. Ivanauskaitė-Vindašiuvienė, R. Karalienė, R. Laiconienė, J. Pečiūrienė, V. Reikertienė, J. Šeduikienė, Šeimos ir darbo derinimo galimybės. Vilnius: Danieliaus leidykla, 2007.

 
 •  

E. Dunajevas, J. Buzaitytė-Kašalynienė Vaikų ir savanorių sąveikos poveikis vaikų santykiams su kitais asmenimis// Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 2006, Nr.3 41-59.

 

 •  

J. Buzaitytė-Kašalynienė Švenčiant fil. Algirdo Končiaus jubiliejų // Mūsų Vytis, 2005.-Studentų skautų organizacija ir Lietuvių skautų sąjungos Akademinis skautų sąjūdis.

 

 •  

J. Buzaitytė-Kašalynienė Socialinių politinių vertybių įtaka organizacijos raidai: Sociologinė-istorinė skautiškų organizacijų raidos Lietuvoje analizė // Mūsų Vytis, 2004.-Studentų skautų organizacija ir Lietuvių skautų sąjungos Akademinis skautų sąjūdis.

 

 •  

J. Buzaitytė-Kašalynienė Socialinių politinių vertybių įtaka organizacijos raidai: Sociologinė-istorinė skautiškų organizacijų raidos Lietuvoje analizė // Mūsų Vytis, 2004.-Studentų skautų organizacija ir Lietuvių skautų sąjungos Akademinis skautų sąjūdis.

 

 

Tyrimai ir kita veikla

Dalyvavimas projektinėje veikloje

Projekto pavadinimas Vykdymo metai Pareigos

Tavistock žmogiškųjų santykių institutas

"Galia ir pažeidžiamumas:derybos nelygiaverčiuose santykiuose organizacijose, bendruomenėse ir tautose arba tarp jų".

2015 m. Direktorė
Lietuvos socialinio darbo taryba prie Socialininės apsaugos ir darbo ministerijos 2015-2017 m. Narė
ERASMUS+ strateginių partnerysčių projektas „REFLECT - Reflection as core transferable competence in higher education and adult education“. 2014-2016 m.  

Tavistock žmogiškųjų santykių institutas

"Šviesa istorijos šešėliuose: lyderystė ir tapatumas organizacijose ir bendruomenėse".

2014 m. Konsultantė

Tavistock žmogiškųjų santykių institutas

"Organizacijų ir bendruomenių pokyčiai: motyvacija ir pasipriešinimas"

2013 m. Konsultantė
„Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“. nuo 2013 m. Priežiūros darbo grupės narė
Lietuvos socialinio darbo taryba prie Socialininės apsaugos ir darbo ministerijos 2012-2014 m. Narė
"Šeima ir darbas: siekiame darnumo kartu". 2011-2012 m. ESF ekspertė

Tavistock žmogiškųjų santykių institutas

"Neapibrėžtumo valdymas organizacijose ir bendruomenėse: vaidmenys ir rizikos".

2012 m. Konsultantė

Tavistock žmogiškųjų santykių institutas

 "Veiksmingas bendradarbiavimas: vaidmenys, motyvai ir rizikos".

2011 m. Konsultantė

Tavistock žmogiškųjų santykių institutas

"Inovacijos ir galia organizacijose".

2010 m. Konsultantė
„Tarpdalykiniai požiūriai į darbą su jaunais žmonėmis Europoje“. 2009-2012 m. VU koordinatorė

Mokymosi visą gyvenimą programa ERASMUS Studijų programų kūrimo projektas Magistro studijų programa „Europinis socialinio darbo magistras“.

2009-2012 m. VU koordinatorė, projekto valdymo grupės narė

“Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo koncepcijos ir instrumentų kūrimo, išbandymo atrinktose mokyklose, pasitelkiant apmokytus konsultantus” Nacionalinės mokyklų įsivertinimo agentūros projekto „Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“ dalis pagal paslaugų pirkimo sutartį.

2009-2010 m.  
Darbo grupės dėl tyrimų jaunimo srityje prie Jaunimo reikalų departamento prie SADM
Nuo 2009 m. Narė
EQUAL Vystymo bendrija „Jaunimo užimtumo ir motyvacijos stiprinimas (JUMS)“. 2006 - 2007 m. Tikslinės grupės socialinės atskirties įveikimo ir integracijos į darbo rinką metodikos rengimo ekspertė 
EQUAL Vystymo bendrijoje „FORWARD! Šeima ir darbas suderinami“. 2005 - 2007 m. VU projekto koordinatorė ir tyrėja
Jaunimo veiklos kokybės gerinimo projektas „Išmokti. Patirti. Tobulėti.“ 2005 m. Rengėja ir vadovė
Tarptautinio jaunimo pilietinio ugdymo projektas „Mes – Europa“. 2004-2005 m. Vadovė
Pilietinio ugdymo projektas „Aš – vilnietis – lietuvis – europietis“. 2004 m. Rengėja ir koordinatorė
Vilniaus universiteto ir Jungtinių Tautų vystymo programos projektas „Kursas „Žmogaus socialinė raida“ parengimas ir įgyvendinimas Filosofijos fakultete“. 1999-2002 m. Vadovė

Dalyvavimas tyrimuose

Tyrimo pavadinimas Metai
Mokslininkų grupių tyrimų projektas „Socialinis darbas - tarp priklausomybės ir autonomijos“, finansuotas Lietuvos mokslo tarybos. 2012-2013 m.
Jaunimo problematikos tyrimų (60 savivaldybių) lyginamoji analizė. Užsakovas Jaunimo reikalų departamentas prie SADM. 2011-2012 m.
Jaunimo (14-29 metų) problematikos tyrimai Jonavos, Telšių, Kelmės, Skuodo, Lazdijų rajonų ir Klaipėdos bei Šiaulių miestų savivaldybėse. Užsakovas Jaunimo reikalų departamentas prie SADM. 2009-2010 m.
Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse tyrimas: Savivaldybių jaunimo koordinatorių apklausa. Užsakovas Socialinių tyrimų institutas. 2008 m.
„JUMS“, „Išeitis tau“ ir „Lietuvos jaunimo užimtumo tobulinimo vystymo bendrijos“ EQUAL II etapo metu
atliktų tyrimų apibendrinimas ir įžvalgos“ ir „Pažeidžiamo jaunimo integracijos į darbo rinką arba ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencijos, reintegracijos į švietimo sistemą“ vertinimas.
2008 m.
Moters kūno vaizdavimas žiniasklaidoje ir merginų savo kūno suvokimai 2008 m.
Socialiai pažeidžiamų jaunuolių integracijos į darbo rinką prielaidos Lietuvoje. Užsakovas EQUAL Vystymo bendrija „Jaunimo užimtumo ir motyvacijos stiprinimas“ (JUMS) 2006-2007 m.

„Socialinio darbo, psichologinės pagalbos, vaikų priežiūros bei teisinių paslaugų poveikio šeimoms (tėvams ir vaikams) vertinimo tyrimas“ (EQUAL Vystymo bendrija „FORWARD! Šeima ir darbas suderinami“)

2006 - 2007 m.

„Tėvų profesinio mokymo ir paslaugų poreikių vertinimo tyrimas“ (EQUAL Vystymo bendrija „FORWARD! Šeima ir darbas suderinami“)

2006 m.

„Specialiųjų poreikių vaikų integravimo problemos“ (Švietimo ir mokslo ministerija)

2003 m.

 

Dalyvavimas seminaruose, konferencijose

Seminaro, konferencijos pavadinimas Metai

Mykolo Riomerio universiteto ir Europos raidos psichologijos draugijos seminare „Vaikų pažeidžiamumas: įvertinimas ir prevencija“, Vilnius

2006 m.

Frobel Academy Germany ir Valstybinės jaunimo reikalų tarybos pasikeitimo patirtimi kvalifikuotiems mokymo specialistams seminarai „Patyrimo pedagogika“, Lietuva

2005 m.

Conference of Tavistok Institute “Authority, Leadership and Organization” (subconference „A“), United Kingdom: Leicester

2005 m.

Frobel Academy Germany ir Valstybinės jaunimo reikalų tarybos pasikeitimo patirtimi kvalifikuotiems mokymo specialistams seminarai „Patyrimo pedagogika“, Vokietija: Nordhausenas

2004 m.

Summer School of Social Workers at University of Lapland, Rovanemi

2004 m.

Kvalifikacijos tobulinimas

Dalyvavimas mokslinėse ir mokymo metodinėse konferencijose:

Konferencijos

Metai      

„Socialinis darbas ir galia“ Vilniaus universiteto Socialinio darbo katedra.

2013 m.

„Socialinio darbo patrauklumas: teisiniai, teoriniai ir praktiniai aspektai“. Klaipėda: Klaipėdos universitetas.

2011 m.

„Jaunimo politika savivaldybėse: esama situacija, iššūkiai ir galimybės“ LR Seimas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Vilnius: LR Seimo 3 rūmai.

2011 m.

„Socialinio ugdymo kokybė kaip lygių galimybių ir socialinės sanglaudos stiprinimo veiksnys“. Klaipėdos universitetas, Tęstinių studijų institutas. Klaipėda: Klaipėdos universitetas.

2011 m.

„Quality employment in Care Work with Young Children“ EQUAL bendrijos ecce ama! ir Improving Childcare. Briuselis: Kind and Gezin Academie.

2011 m.

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose:

Kvalifikacijos tobulinimo kursai

Metai               

Harvey Ratner mokymai „Į sprendimus nukreipta trumpalaikė praktika“. VU Socialinio darbo katedra.

2014 m.          

Seminaras „Praktiniai žingsniai ES Jaunimo konferencijos išvadų įgyvendinimui“, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba. Kaunas.

2013 m.

Mokslinis seminaras “Youth at Risk: Prevention and Intervention”, Žmogiškųjų santykių Tavisctock‘o institute, Londonas, Didžioji Britanija.

2012 m.

Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“ (VPI-2.2-ŠMM-08-V-01-001) tarptautiniuose tęstiniuose mokymuose Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovams.

2011 10 mėn.

2011 11 mėn.

Seminaras „Plačiojo audito instrumento tobulinimas“. Kauno pedagogų kvalifikacijos kėlimo centras ir Schulentwicklung.ch (GmbH) (Šveicarija).

2010 m.

International Seminar on Joint Degrees, Švietimo mainų paramos fondas, Vilniaus universitetas ir JOIMAN partneriai. Vilniaus universitetas.

2010 m.

„Authority, Role and Organization: Exploring Leadership, Risk and Design in a Turbulent Global Society. Žmogiškųjų santykių Tavistock‘o institutas, Lesterio universitetas, Anglija.

2010 m.

„Plačiojo audito instrumento (screening) kūrimo galimybės“. Kauno pedagogų kvalifikacijos kėlimo centras ir Schulentwicklung.ch (GmbH) (Šveicarija).

2010 m.

„Įsivertinimo technikos ir tradicijos“. Kauno pedagogų kvalifikacijos kėlimo centras ir Schulentwicklung.ch (GmbH).

2010 m.

„Jaunimo motyvacijos įgyti kvalifikaciją ir konkuruoti darbo rinkoje stiprinimas“

2006-2007 m.

„Poveikio politikai ir praktikai priemonės“

2006-2007 m.

„Socialiai pažeidžiamo jaunimo socialinė aplinka ir užimtumas“

2006-2007 m.

„Projekto ciklo valdymo metodika“ I ir II dalys

2006-2007 m.

„Pažeidžiamo jaunimo socialinės įtraukties modelis“

2006-2007 m.

„Poveikis politikai ir praktikai užtikrinant sėkmingą jaunimo integraciją į darbo rinką“

2006-2007 m.

„Authority, Role and Organization: Exploring Freedom and Participation in Globalised Society“. Žmogiškųjų santykių Tavistock‘o institutas, Lesterio universitetas, Anglija.

2008 m.

Gilvelio kursai. Tarptautiniai aukščiausio lygmens skautų mokymai, Lietuvos skautija ir pasaulinė skautų organizacija (WOSM).

2007-2008 m.

Tarptautinis seminaras „Lygybės teritorijos“ (Territorios para a Igualdade), EQUAL bendrija Iguals Num Rural Diferente, Tondela, Portugalija.

2007 m.

Stažuotės, mokslinis darbas kituose mokslo centruose:

Stažuotė Žmogiškųjų santykių Tavisctock‘o institute, Londonas, Didžioji Britanija. Pagal ERASMUS mokymosi vizitų neakademinėje organizacijoje programą.

2011 m.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

"Socialinio darbo profesijos emancipacija ir profesiniai tapatumas, motyvacija bei savivertė" 2015 m.

„Globalėjančio jaunimo iššūkiai lokalioms ugdymo sistemoms“.

2014 m.

"Socialinis darbas – tarp priklausomybės ir autonomijos".

2014 m.

"Vilniaus grupių santykių konferencijų patirtis, Lietuva".

2012 m.

"Studijos aukštojoje mokykloje – pasirengimas profesinei karjerai ar socializacijos programa".

Parsisiųsti.pdf

2012 m.

"Socialinio darbo profesijos patrauklumo beieškant".

2011 m.

"European Master of Social Work: A Challenge for Social Workers and Teachers in Social Work in A Changing Europe".

2011 m.

"Sėkmės mokykloje rizikos ir apsauginiai veiksniai: socialinės pedagoginės pagalbos poreikio vertinimas".

2011 m.

"Socialinis palaikymas ir sėkmė mokykloje".

2004 m.

"Socialinio darbo specialistų rengimas: skirtingi modeliai ir galimybės Lietuvai".

2001 m.

"Lietuvos aukštųjų mokyklų ir universitetų socialinės pedagogikos ir socialinio darbo studijų programos".

2000 m.  

Mokslo populiarinimas

Pranešimai konferencijose, seminaruose:

"Globalizacija ir mokinių pilietiškumo bei tautiškumo ugdymas: iššūkiai ir galimybės".

2015 m.
„Bibliotekininkas – edukatorius besimokančioje visuomenėje: neformaliojo ugdymo tendencijos ir perspektyvos“. 2014 m.       
"Skautybė kaip ugdymo sistema". 2013  m. 
"Skautybės vertybės ir šiandieninio pasaulio iššūkiai" 2012 m.

"Youth Policy and Participation in Lithuania".

2012 m.

"Vilniaus universiteto vykdytų socialinių darbuotojų perkvalifikavimo studijų patirtis ir įžvalgos".

2011 m.

"Moving from Social Control towards Client Centered Approach Working with Young People".

2011 m.
"Jaunimo organizacijų veikla savivaldybėse". 2008 m.

"Pažeidžiamų jaunuolių socialinės reabilitacijos poreikis".

2008 m. 

"Neformalaus ugdymo vaidmuo, spendžiant vaikų ir jaunimo problemas".

2006 m.

"Darbas su jaunimu Lietuvoje: pasiekimai, problemos ir perspektyvos".

2005 m.
"Neformalus ir formalus ugdymas jauno žmogaus gyvenime". 2004 m. 

"Socialinių politinių vertybių įtaka organizacijos raidai: sociologinė-istorinė skautiškų organizacijų raidos Lietuvoje analizė".

2003 m. 

"Neformalaus ugdymo pripažinimas ir įteisinimas: Velso patirtis".

2001 m.

Ekspertinės ir kita akademinė veikla

Ekspertinės ir kita akademinė veikla

Metai

Pareigos

Dviejų (viena bakalauro ir viena magistro) studijų programų ekspertinis vertinimas. Užsakovas Studijų kokybės vertinimo centras.

2008-2009 m.    

Ekspertė

Socialinis ir dorinis ugdymas, Švietimo plėtotės centras: Metodinė organizacinė grupė.

2007-2009 m.

Ekspertų komisijos narė

Tarptautinė mokslinė duomenų bazė „Lituanistika“. Atliktas ekspertinis socialinių mokslų publikacijų vertinimas. Įvertintos 33 publikacijos.

2007-2008 m.

Ekspertė

Vesti mokymai

Vesti seminarai ir kvalifikaciniai kursai:

Grupės santykių patyriminis seminaras „Power and Vulnerability: Negotiating Unequal Relations within and between Organizations, Communities and Nations“.

2015 m.

Skautiškosios jaunimo programos įgyvendinimas, Neformalusis ugdymas savanoriškoje organizacijoje, Vertybių įtaka organizacijos vystymui(si), Asmens ir bendruomenės poreikių tenkinimas ir abipusė priklausomybė.

2012-2013 m.

Seminaras „Motivation, Resistance & Change in Organizations & Communities“.

2013 m.
Grupės santykių patyriminis seminaras „Managing in Uncertainty in Organizations and Communities: Roles and Risks“. 2012 m.

Grupės santykių patyriminis seminaras „Effective Collaboration – Roles, Motivations and Risks“.

2011 m.

"Multi-disciplinary Perspectives on Working with Young People in Europe".

2011 m.

Tarptautinis seminaras-mokymai "Methods of Non-formal Education: Residential Seminar Using Outdoor Activities".

2011 m.

Grupės santykių patyriminis seminaras „Innovation and Authority in Organizations“

2010 m.

"Multi-disciplinary Perspectives on Working with Young People in Europe".

2010 m.

"Patyriminės pedagogikos taikymas neformaliajame ugdyme" (5 dienų seminaras-mokymai).

2006 m.

Tarptautinio Lietuvos skautijos seminaras „Lėšų pritraukimas ir valdymas“.

2005 m.

Vilniaus skautų centro mokymai „Projektų rengimas ir valdymas“.

2005 m.
Paskaitos „Klasės auklėtojas kaip socialinis pedagogas“. 2004-2005 m.

Kursai „Pozityvią vaikų raidą skatinančių sistemų kūrimas: multiprofesinis komandinis darbas".

 

2003 m.

Kursas studentams „Jaunimo organizacijų vadovas“.

2001 m.

Kita veikla

Patirtis nevyriausybinių jaunimo organizacijų veikloje:

Jungtinėje Karalystėje Cardiff’e Pagalbos jauniesiems nusikaltėliams programa, savanorė (Community
service volunteer).
1994-1995 m. 
Lietuvos skautų sąjunga: draugininkė, tarybos narė 1991-1995 m.
Akademinė skaučių draugovė: narė, pirmininkė, stovyklų organizatorė ir viršininkė 1991-2001 m.
Lietuvos skautija: vyriausiojo skautininko pavaduotoja, tarybos narė, tuntininkė, tarybos pirmininkė, etikos komisijos pirmininkė. 1995-2014 m.
VšĮ Vilniaus skautų centras: vadovė, projektų rengėja ir koordinatorė 2000-2007 m.
Lietuvos skautijos apdovanota „Lelijos“ ordinu už nuopelnus 2009 m.
Vydūno Jaunimo Fondo (Čikaga) įgaliotinė Lietuvoje Nuo 2009 m.

Norminių teisės aktų rengimo patirtis:

Norminių aktų/dokumentų pavadinimas  Metai

Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo ir profesinės veiklos vertinimo koncepcija

2014 m.

Jaunimo darbuotojų veiklos aprašas

2009-2011 m.

Neformaliojo švietimo sistemos tobulinimo ir finansavimo modelio projektas

2009-2010 m.

Bendrieji socialinės pedagoginės pagalbos teikimo nuostatai

2004 m.

Socialinių pedagogų ir mokyklos personalo rekomenduojamos veiklos ir jos krypčių vadovas

2002-2003 m.

Socialinių pedagogų pareiginė instrukcija

2001-2002 m.

Socialinių pedagogų įvedimo į ugdymo įstaigas programa

2001 m.

Moksliniai tiriamieji darbai:

Mokslinio tiriamojo darbo pavadinimas Autoriai   Metai

„Socialinis darbas - tarp priklausomybės ir autonomijos“

B.Sakalauskė-Švedaitė, J. Buzaitytė-Kašalynienė, L. Gvaldaitė

2012-2013 m.

Jaunimo problematikos tyrimų (60 savivaldybių) lyginamoji analizė.

J. Buzaitytė-Kašalynienė

2011-2012 m.

Jaunimo (14-29 metų) problematikos tyrimai Jonavos, Telšių, Kelmės, Skuodo, Lazdijų rajonų ir Klaipėdos bei Šiaulių miestų savivaldybėse.

J. Buzaitytė-Kašalynienė, J. (grupės vadovė), Džiugas Dvarionas, Aušra
Kazlauskienė, Odeta Merfeldaitė, Angelė Tamulevičiūtė, Ilona Jonutytė

2009-2010 m.

Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse tyrimas: Savivaldybių jaunimo koordinatorių apklausa.

J. Buzaitytė-Kašalynienė

2008 m.

„JUMS“, „Išeitis tau“ ir „Lietuvos jaunimo užimtumo tobulinimo vystymo bendrijos“ EQUAL II etapo metu atliktų tyrimų apibendrinimas ir įžvalgos“ ir „Pažeidžiamo jaunimo integracijos
į darbo rinką arba ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencijos, reintegracijos į švietimo sistemą“ vertinimas.

J. Buzaitytė-Kašalynienė

2008 m.

Moters kūno vaizdavimas žiniasklaidoje ir merginų savo kūno suvokimai

J. Buzaitytė-Kašalynienė, V. Rinkevičienė

2008 m.

Socialiai pažeidžiamų jaunuolių integracijos į darbo rinką prielaidos Lietuvoje. Užsakovas EQUAL Vystymo bendrija „Jaunimo užimtumo
ir motyvacijos stiprinimas“ (JUMS)

I. Gečienė, J. Buzaitytė-Kašalynienė, B. Švedaitė-Sakalauskė, D. Stakėnienė,D. Čiupailaitė

2006-2007 m.

Kompleksinių paslaugų poveikio šeimoms auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus vertinimo tyrimas (tėvų ir vaikų grupėse).

J. Buzaitytė-Kašalynienė, J. (grupės vadovė) Pečiūrienė, I. Adomaitytė-Subačienė

2006-2007 m.

Specialiųjų poreikių vaikų integravimo problemos.

A. Bagdonas, A. Brazauskaitė, J. Buzaitytė-Kašalynienė, V. Gevorgianienė, S. Girdzijauskienė

2003 m.

Socialinių paslaugų poreikio bendrojo lavinimo mokykloje prielaidos

J. Buzaitytė-Kašalynienė

2000-2003 m.

Svarbi patirtis

Lietuvos socialinio darbo tarybos narė prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2012-2014 m.

Darbo grupės dėl tyrimų jaunimo srityje prie Jaunimo reikalų departamento prie SADM narė.

nuo 2009 m.

Narkotikų kontrolės departamentas prie LRV, Narkomanijos prevencijos programos ekspertė

2006 m.

Socialinio dorinio ugdymo komisijos prie Švietimo plėtotės centro narė

2005-2009 m.

Darbo grupės „Savanoriškos veiklos skatinimo Lietuvoje“ prie Valstybinės jaunimo reikalų tarybos narė.

2005 m.

JTBA programos „Jaunimas“ ekspertė.

2004-2006 m.

Studentams

Inf. ruošiama...

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos