Romas Lazutka

Pradinis

romas lazutka 61272251Dr., profesorius

Adresas: Universiteto 9, 01513 Vilnius, 110 kab.

Telefonas: +370 5 2667610, +370 614 53248    

El. paštas:

 

Priėmimo laikas katedroje:


Trečiadieniais 1230-1330 val.  Dėl susitikimo iš anksto tartis el. paštu.

 

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:


Socialinės problemos, socialinė politika, socialinė gerovė, socialinis teisingumas, pajamų nelygybė ir perskirstymas, įvairių socialinių grupių socialinė apsauga, socialinės apsaugos administravimas, socialinės apsaugos reformos, pensijos, skurdas ir socialinė atskirtis

 

Dėstomi dalykai:


Socialinė politika, Viešojo sektoriaus ekonomika, Socialinės politikos studijų įvadas, Tarptautinių organizacijų socialinė politika, Žmogaus socialinė raida

Publikacijos

VU mokslo publikacijų duomenų bazė (2000-)

Moksliniai straipsniai tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

Lazutka, R., Razgūnė, A. Labour share trend analysis in the Baltic countries. // Ekonomika (mokslo darbai), Vilnius: VU, 2015, N.1. 97-116 p.

Lazutka, R. Minimum Income Scheme Reform in Lithuania. // Ekonomika (mokslo darbai), Vilnius: VU, 2014, N.4. 24-40 p.

Lazutka, R. European Minimum Income Network country report Lithuania. Analysis and Road
Map for Adequate and Accessible Minimum Income Schemes in EU Member States.
European Commission. 2014. 37p.

Lazutka, R., Šliužaitė, d. Socialinis teisingumas ir socialinių - ekonominių grupių reprezentavimas skirtingo prestižo studijų programose Lietuvoje// Acta paedagogica Vilnensia. 2012, T. 28 9-22 p.

 •  

Lazutka, R., Navickė, J. Studijos ir socialinis teisingumas//Filosofija.Sociologija. 2010, T. 21. Nr.4. ISSN: 0235-7186.

 •  

Lazutka, R., Skučienė, D. 2009. Socialinės garantijos Lietuvos mokslininkams// Filosofija.

Sociologija. 2009. T 20.Nr.2. P.144-153. ISSN 0235-7186

 •  

Lazutka, R., Žalimienė, L. Socialinės globos paslaugos Lietuvoje: nuo valstybinio hierarchinio link mišrios ekonomikos modelio. Pinigų studijos.2009. Nr. 2. P. 22-36

 •  

Lazutka R. Skučienė D. Žalimienė L. Vareikytė A., Kazakevičiūtė J. Socialinių darbuotojų profesinės rizikos veiksniai. Socialinis darbas Nr.7 (3), 2008.p.74-86

 •  

Lazutka, R. Pensijų sistemų raida Lietuvoje // Filosofija. Sociologija. 2007, t. 18, Nr. 2, p. 64-80.

 •  

Lazutka, R., Gevorgianiene, V. Migration and Future Challenges for Social Work in Lithuania // European Social Work Responses to Migration. Edited by Gaby Franger and Mirka Nećasová. Roma. Carocci editore.   2008, p. 78-89. ISBN 978-88-430-4786-4.

 •  

Pensijų privatizavimo Lietuvoje tikslai ir rezultatai // Ekonomika (mokslo darbai), Vilnius: VU, 2008, Nr.1

 •  

R.Lazutka, D.Skučienė, A.Vareikytė, L.Žalimienė, J.Kazakevičiūtė (2008). Socialinių darbuotojų profesinės rizikos veiksniai. Socialinis darbas. Vilnius, MRU. 2008. Nr. 7 (3). P.1-14

 •  

Lazutka R. Pensijų sistemų raida Lietuvoje//Filosofija. Sociologija. 2007, t. 18, Nr. 2, p. 64-80.

 •  

Lazutka R. Poverty Reduction Action Plan and Joint Inclusion Memorandum in Lithuania //
EMERGO: Journal of Transforming Economies and Societies. Published by the Cracow University of Economicsand the Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004, Vol. 11, No. 2, p. 68-84

 •  

Lazutka R., Pivorienė J., Eidukevičiūtė J. Social Work in Lithuania // Campanini, A., Frost, E.. European Social Work: Commonalities and Differences. Roma, Carrocci editore, 2004, p. 138-146

 •  

Lazutka R. Gyventojų pajamų nelygybė // Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų akademija, 2003, Nr.2, p. 22-29

 •  

Lazutka R. Pensijų ekonomikos principai // Pinigų studijos.- Vilnius: Lietuvos Bankas, 2002, Nr.4, p. 63-79

 •  

Lazutka R. Social security in Lithuania. // International Summer School of Social Work -NGOs, Socio-Political Systems in Different Countries, Ed. P. Helppikangas, Rovaniemi, 2001, p. 65-91.

 •  

Lazutka R. Socio-economic Environment of Social Policy Development//EMERGO, Journal of transforming economies and societies. 1997, Vol. 4, No 2, p. 81-97.

Lazutka R. Social Security System Reformation in Lithuania: Experience and Problems // Reforming Social Services in Central and Eastern Europe - an Eleven Nation Overview. Cracow Academy of Economics, 1995, p. 201-218, (su bendraautore Kostelnickiene, V.).

Moksliniai straipsniai kituose recenzuojamuose periodiniuose bei tęstiniuose tarptautiniuose, užsienio ir Lietuvos leidiniuose:

Lazutka, R., Poviliūnas, A., Žalimienė, L. ESPN thematic report on social investment: Lithuania, 2015 / Brussels : European Commission, 2015. 18 p.
Lazutka, R., Poviliūnas, A., Žalimienė, L. ESPN, Flash Report : towards the deinstitutionalisation of the State childcare system in Lithuania. Brussels : European Commission, 2015. 6 p.
Lazutka, R., Ivaškaitė-Tamošiūnė, V., Salanauskaitė, L. Euromod country report: Lithuania (LT) 2009 - 2013. 2014. 86 p.
 •  
Lazutka, R., Kazakevičiūtė, J. Valstybinis pensinis draudimas ir jo papildymas privačiu
komponentu Lietuvoje// Lietuvos socialinė raida ekonomikos nuosmukio sąlygomis. LSTC. 2012. P. 76-101
 •  
Lazutka, R., Ivaškaitė-Tamošiūnė, V. Kartų, lyčių ir šeimų gerovės skirtumai // Lietuvos šeima: tarp tradicijos ir naujos realybės. Vilnius. STI. 2009
 •  
Lazutka, Romas, Skučienė, Daiva, Šumskaitė, Lina, Žalimienė, Laimutė. Neįgaliųjų integracijos politikos reforma Lietuvoje / Lietuvos socialinė raida : Lietuva Europos Sąjungoje Vilnius, 2009 P. 51-82
 •  
Lazutka, Romas, Navickė, J., Socialinio teisingumo rodikliai aukštojo mokslo sistemoje. Studentų moksliniai darbai 2008-2010 m. : konferencijos medžiaga. Vilnius : Petro ofsetas, 2010. ISBN
9786094200694. Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje. p. 36-39.
 •  
Lazutka, R., A. Poviliunas. Lithuania: Minimum Income Schemes. A Study of National Policies. On behalf of European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. April, 2009.
 •  
Lazutka, R., A. Poviliunas. Lithuania: In-work poverty and labour market segmentation. A
Study of National Policies. On behalf of European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. April, 2010.
 •  
Lazutka, R., A. Poviliunas. Lithuania: Assessment of the 2008-2010 National Reform Programmes for Growth and Jobs from a social inclusion perspective: The extent of synergies between growth and jobs policies and social inclusion policies. A Study of National Policies. On behalf of European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. October, 2008
 •  
Lazutka R. Gerovės kapitalizmo raidos problemos Lietuvoje. Lietuvos ekonominė padėtis Europoje ir globalioje erdvėje. Vilnius: Ekonomikos tyrimų centras, 2007, p. 61-82
 •  
Lazutka R. Financing Issyes of NGOs // Social Work and Civil Society. Collective
Monograph. Saint-Petersburg. 2006. P. 140-189
 •  
Lazutka R., Skučienė D., Žalimienė L., Andrejeva L. Socialinė apsauga // Lietuva stojant į Europos Sąjungą. Ekonominė, sociologinė ir demografinė padėties analizė.- Vilnius, Socialinių tyrimų institutas, 2004, p. 27-46.
 •  
Lazutka R. Socialinė apsauga // Žmogaus socialinė raida. Vilnius: Homo Liber, 2001, p. 131-150
 •  
Lazutka R. Rinka prieš respubliką? // Valstybės kūrimo drama: krizė ir vizijos. Vilnius: Margi raštai, 2000, p.191-208
 •  
Lazutka R. To Improve or Privatise Public Pensions? // Population Ageing and the Reform of Pension System. Ženeva: UN Economic Commission for Europe, 1999
 •  
Lazutka R. Poverty and Strategies for its Reduction // Lithuania: From Transition to Convergence. Vilnius: Economic Research Centre, 1999, p. 241-264
 •  
Lazutka R. Gyvenimo lygis ir skurdas. Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje. Vilnius: JTVP, 1998, p.57-69
 •  
Lazutka R. Social Security in Lithuania: a Review. // Helsinki: ETLA (The Research Institute of the Finish Economy), Discussion papers, No. 632, 1998, 27 p
 •  
Lazutka R. Restructuring Social Security // Lithuanian Economic Reforms: Practice & Perspectives. Vilnius: Margi raštai, 1997, p. 215-242
 •  
Lazutka R. Sveikatos draudimas tarpukario Lietuvoje // Sveikatos draudimas Lietuvoje. Vilnius: Sveikatos ekonomikos centras, 1996, p. 11-22
 •  
Lazutka R. Economic Transition in the Baltics: Independence, Market Reforms and Child Well-Being in Lithuania. Frolence, 1995, p. 50, (su bendraautore Šniukštiene, Z.).
 •  
Lazutka R. Social Security in Lithuania // Social Policy in Transition Societies. Helsinki, 1995, p. 103-113, (su bendraautore Kostelnickiene, V.)
Lazutka R. Altere Menschen in Litauen - Gegenwartige Lage und Perspektiven fur die Zukunft // Wohnen und leben alter Menschen in Osteuropa, 1994, p.33-52 (su bendraautoriumi Šileika A.)
Lazutka R. Organisation of Social Security in Lithuania // Restructuring Social Security in Central and Eastern Europe, Geneva: ISSA, 1994, p. 31-40

Tyrimai ir kita veikla

Dalyvavimas projektinėje veikloje

 

Projekto pavadinimas Vykdymo metai Pareigos
European Social Policy Network - Lithuanian expert, European Commission DG Employment and Social Affairs 2014-2017 Dalyvis
Pilot project for the development of a common methodology on reference budgets 2014-2015 Dalyvis
Lietuvos socialinio modelio, apimančio užimtumo didinimą, darbo santykių
reglamentavimo tobulinimą ir socialinio draudimo tvarumą, sukūrimas
2014-2015 Socialinio draudimo tyrėjų grupės vadovas
European Social Policy Network 2014 m. Nacionalinis ekspertas
Europos minimalių pajamų tinklas (European Minimum Income Network-EMIN) 2014 m. Nacionalinis ekspertas
Darbo ir valstybinio socialinio draudimo teisinio-administracinio
modelio sukūrimas
2014-2015 m. m. Tyrimo grupės vadovas
Pilot project – Developing a common methodology for Reference Budgets 2014 m. Nacionalinis ekspertas
EUROMOD (The tax-benefit model for the European Union). 2009-2013 m. m. Nacionalinis ekspertas
The Network of Independent Social Inclusion Experts – Lithuanian expert,
European Commission DG Employment and Social Affairs
2005-2013 m. m. Nacionalinis ekspertas
Iššūkiai socialiniam draudimui: kartų, lyčių, ekonominių ir socialinių sluoksnių sąveika. Lietuvos Mokslo Taryba (sutarties Nr. SIN-05/2010), 2010 m. liepos 1 d. 2010–2013 m. m. Vadovas
Pensijų skaičiavimo būdo analizė ir valstybinių pensijų reformos koncepcija 2012 m. Vadovas
CSB-MIPI database on minimum income protection in the
European countries and three US States.
2009, 2012 m. m. Tyrėjas
Lietuvos prioritetų socialinės apsaugos ir darbo srityje 2014-2020 metų ES finansinei perspektyvai nustatymo bei jų finansavimo iš ES biudžeto galimybių įvertinimas 2012 m. Tyrėjas
Lietuvos pensijų sistemos vystymosi ilgalaikių tendencijų bei joje
numatomų pokyčių įtakos Lietuvos viešųjų finansų tvarumui tyrimas
2011 m. Vadovas
Preparation of the Pensions and Benefits Component of the National Disability Model for the Republic of Armenia 2011 m. Tyrėjas
Development of recommendations on short-term policy measures for
Lithuanian social assistance system’s reform based on the analytical work
carried on work incentives vs. welfare
dependency
2010 m. Tyrėjas
Socialinės politikos įtaka gyventojų gerovei 2009 m. Vadovas
Poverty and Social Impact Analysis Response to the Economic Crisis in Lithuania 2009 m. Tyrėjas
Demografinės krizės grėsmės tautos išlikimui globalizacijos sąlygomis:
veiksniai, sprendimai, perspektyvos (TEVAMO). Dalis: Lietuvos gyventojų gerovė: lyčių, kartų ir namų ūkių tipų aspektai
2008-2009 m. m. Tyrėjas
Mokslininkų socialinės garantijos 2008 m. Vadovas
Socialinio draudimo fondų atsargos rezervų sudarymo patirties ES šalyse
ir jos taikymo galimybės Lietuvoje
2008 m. Vadovas
Socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo sąlygų tyrimas ir
rekomendacijų kaip jas gerinti parengimas
2008 m. Vadovas
EQUAL Projektas "Neįgaliųjų verslo plėtros bendrija" 2006-2007 m. m. Tyrėjas
Pension Reform in the Central and Eastern Europe. Restructuring with Privatization: Case Study of Lithuania 2004 m. Nacionalinis ekspertas
Aligning Millennium Development Goals and the EU Social Inclusion Process 2004 m. Nacionalinis ekspertas

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose

 

Comments from the Lithuanian. Welfare State Model - Nordic Experiences and Perspectives in Lithuania Professor Jon Kvist: The labour market and activation in the Nordic welfare model perspectiveVilnius University, Institute of International Relations and Political Science 2013 m.
Ekonominės nelygybės tema Lietuvos viešojoje politikoje//Nelygybių Lietuva 2012 m.
„Determinants of recent mortality changes in Lithuania“ 2012 m.
Ar saugios pensijos Lietuvoje?//Nuo atvirų erdvių technologijų iki
atviros visuomenės kūrimo.
2012 m.
What Kind of Welfare State Is Emerging in Lithuania? Research seminar: Health and Welfare in the Nordic and Baltic States 2010 m.
Recent experience of pension reform in Lithuania. Trade Union- World Bank-IMF Meeting on Pension Reform 2010 m.
The welfare regimes of the new EU members // Social action in Europe: different legacies & common challenges? 2009 m.
Ar saugios pensijos Lietuvoje?//Nuo atvirų erdvių technologijų iki visuomenės kūrimo. 2006 m.
Poverty in Lithuania Today // Aspects of poverty in Russia, Baltic States and Finland 2006 m.
Tax-Benefit Microsimulation in New Member States. Tax-benefit system in Lithuania. 2006 m.
Seminaras ,,Europos socialinis modelis ir NVO veikla“ 2006 m.
The needs of people. ICSW European Region. The Future of the European Social Model 2005 m.
Pension Reform in Lithuania // Pension Restructuring in Central and Eastern Europe: Recent Developments in Policy and Implementation 2004 m.
Socialinė apsauga Lietuvoje: pasiekimai, spragos ir suvaržymai // Lietuvos raida: ekonominis progresas ir nuosmukis visuomenėje? 2004 m.
Ideological Origins and Economic Ends of the Pension Reform in Lithuania – “ Catalysts and Impediments of Economic Development in Central and Eastern Europe” 2004 m.
Poverty Reduction Action Plan and JIM in Lithuania. – “Aligning Millennium Development Goals and the EU Social Inclusion Process” 2004 m.
Social Protection in the Baltic Countries. – “Social European
Enlargement. A Common Future of Social Security Systems”
2003 m.
Lietuvos socialinė politika integruojantis į Europos Sąjungą 2002 m.
,,Pensijų sistemos trijose Baltijos šalyse”, UNDP, OECD ir Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konferencija ,,Pensijų sistemos perspektyvos” 2002 m.
,,Pajamų diferenciacija ir visuomenės gerovė” STI konferencija ,,Lietuvos socialinė raida: dilemos ir perspektyvos” 2002 m.
,,Dalyvavimas pensijų reformoje” konferencijoje: Darbuotojų dalyvavimas pensijų reformoje 2002 m.
,,Šeima ir skurdas” konferencijoje ,,Šeima ir visuomenės senėjimas – XXI amžiaus problema” 2002 m.
"Ekonominės plėtros galimybių panaudojimas skurdo mažinimui” 2002 m.
,,Europos socialinis kodeksas” 2002 m.
,,Pensijų reformos Baltijos šalyse”, ,,Pensijų reforma ir kapitalų rinkos plėtra Lietuvoje” 2002 m.
Socialinio darbo studijos Lietuvoje 2002 m.
,,Pensijų reforma Lietuvoje” 2002 m.
,,Dalyvavimas pensijų reformoje: piliečiai, rinkos, viešosios
institucijos”
2002 m.
Europos socialinio modelio tobulinimas bei stiprinimas ir jo reikšmė šalims kandidatėms 2002 m.
“Gebėjimų stiprinimas skurdui kaime mažinti” 2001 m.
Poverty in Lithuania 2000 m.
Socialinių paslaugų plėtros strategija Lietuvai 1999 m.
“Reforming Pension Policy in Lithuania” 1999 m.

 

Viešos paskaitos 2012-2014 m.m.

 

Social Dimension of Study Financing 2014 m.
Socialinės politikos įtaka žmonių gyvenimo kokybei 2013 m.
Darbo santykių lankstumo įtaka darbo rinkai 2013 m.
Klausimai, į kuriuos reikės atsakyti reformuojant pensijų sistemą 2013 m.
Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo, vykdant savarankiška savivaldybių funkciją, perspektyvos 2013 m.
Ekonominės krizės pasekmės darbui ir socialinei apsaugai Lietuvoje 2012 m.
Socialinės politikos aktualijos 2012 m.
Ekonominės krizės pasekmės darbui ir socialinei apsaugai Lietuvoje 2012 m.
Ką LSDP turėtų atlikti, veikdama socialdemokratinių vertybių pagrindu? 2012 m.
Ekonominės krizės pasekmės darbui ir socialinei apsaugai Lietuvoje 2012 m.
Ekonominė nelygybė kaip emigracijos veiksnys „Emigravimas, nedarbas ir verslo aplinka
Lietuvoje“
2012 m.
Socialinė ir ekonominė padėtis Lietuvoje 2012 m.
Socialinė ir ekonominė padėtis. Lietuvoje po 2009 m. krizės 2012 m.
Saugesnė socialinė aplinka, sveikatos netolygumų ir socialinės atskirties mažinimas 2012 m.

 

Kita veikla

Mokslo organizacinė veikla ir mokslo žinių sklaida

 

Penkių aukštųjų mokyklų atstovų darbo grupės, rengiančiai Studijų kokybės vertinimo
centrui Ekonomikos studijų krypties aprašą vadovas
2013-2014 m.
Lietuvos Mokslo tarybos narys, Socialinių ir humanitarinių mokslų ekspertas 2008-2013 m.
Development European Joint Master Programme in Social Work. Europos Komisija Vilniaus Universiteto grupės narys 2009-2012 m.
Nordic-Baltic Doctoral Network in Social Work. Šiaurės šalių tyrimų taryba. Atstovas
Lietuvoje
2008-2011 m.
Lietuvos mokslo ir studijų fondo ekspertas 2005-2007 m.
Žurnalo ,,Socialinis darbas“ redakcinės kolegijos narys -
Žurnalo ,,Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika“ redaktoriaus pavaduotojas -
Žurnalo „Ekonomika“ VU mokslo darbai redakcinės kolegijos narys -

 

Žinomumas ir autoritetingumas visuomenėje ir mokslo bendruomenėje

 1. LR Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos rengimo grupės narys;
 2. Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos narys;
 3. LR Vyriausybės mokesčių reformos darbo grupės narys;
 4. LR Ministro pirmininko 2013 m. liepos 26 d. potvarkiu Nr. 241 sudarytos darbo grupės sveikatos sistemos teisės aktams tobulinti narys;
 5. Lietuvos ekonomistų asociacijos narys;
 6. Lietuvos sociologų draugijos narys;
 7. ICSW (International Council for Social Welfare) valdybos narys (2004-2010);
 8. Studijų programų ekspertas, Council of Higher Education of Latvia;
 9. Mokslinių tyrimų paraiškų ekspertas National Research Council (Latvia);
 10. Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo tarybos pirmininkas;
 11. Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslo tarybos narys;
 12. Socialinių tyrimų instituto tarybos pirmininkas (2002-2009);
 13. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto tarybos narys
 14. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto tarybos narys (2001-2009);
 15. Lietuvių kalbos instituto tarybos narys 2008-2010;
 16. Lietuvos radijo neetatinis ekonomikos ir socialinės politkos apžvalgininkas (2000-2009), dažnas ekonominės ir socialinės politikos komentatorius įvairiose   žiniasklaidos priemonėse: http://www.ekonomika.lt/paieska/?q=lazutka

  http://www.delfi.lt/temos/romas-lazutka/http://www.15min.lt/gr/gsearch?q=Romas+Lazutka+#gsc.tab=0&gsc.q=Romas%20Lazutka%20&gsc.page=1

  http://www.lrt.lt/paieska/lazutka

   

Studentams

Inf. ruošiama...

 

 

 

 

 

 

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos