Jurga Mataitytė-Diržienė

Pradinis

Mataityte

Dr., lektorė

Adresas: Universiteto 9, 01513 Vilnius

Telefonas: +370 5 2667610

El. paštas:

 

Priėmimo laikas katedroje:

Pirmadieniais 13.00-14.30 val. 110 kab. Dėl susitikimo būtina susitarti iš anksto el. paštu. 


Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Psichikos sveikata, sveikatos sistema, negalia, socialinio darbo klientai ir žiniasklaida.


Dėstomi dalykai:

Atstovaujamasis socialinis darbas, Dalykinė komunikacija, Socialinė ir sveikatos apsauga, Socialinės politikos profesinė praktika


 

Publikacijos

 
  •  
E. Šumskienė, J. Mataitytė-Diržienė, V. Klimaitė, D. Petružytė. Stigmos daugiamatiškumas psichikos sveikatos priežiūros sistemoje / Multidimensional Stigma of Mental Health. Filosofija. Sociologija.  T. 28. Nr. 4, p. 277–283, Lietuvos mokslų akademija, 2017  
  •  
 

Jurga Mataitytė-Diržienė. Psichikos sutrikimų diskursai akademinėje ir profesinėje literatūroje bei žiniasklaidoje. / Discourses of Mental Disorders in Academic and Professional Literature and Media (p. 58-92). in Petruzyte, D., Sumskiene E. Monografija / Monograph.  Psichikos sveikatos ir gerovės paradigmų kaita Lietuvoje: empiriškai validaus modelio link. / Paradigm Change of Mental Health and Well-being in Lithuania: Towards Empirically Valid Model.Vilniaus Universitetas / Vilnius University.

 
 
  •  

E. Šumskienė, G. Šumskas, J. Mataitytė-Diržienė, D. Pūras, R. Karaliūnienė. Media and political agenda setting: the case of mental health policy in Lithuania. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika / Social Theory, Empirics, Policy and Practice. No. 13, 2016. DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2016.13.10043

 
  •  
Šumskienė E., Mataitytė-Diržienė J. Nuo mitų prie tikrovės: psichikos sveikatos vaizdavimas žiniasklaidos priemonėse. Metodinė priemonė. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2013, p. 68. ISBN 978-609-459-172-3 PDF
  •  
Mataitytė-Diržienė J., Šumskienė E. Žiniasklaidos vaidmuo kuriant psichikos sutrikimų, kaip visuomeninės rizikos, sampratą. Tiltai, Nr. 4 (57), 2011. ISSN 1392-3137  
  •  
Ljuslinder K., Morlandstø L., Mataitytė-Diržienė J. The victim, the wicked and the ignored: Representation of mentally ill perpetrators of violent crime in news reports in the Norwegian, Swedish and Lithuanian press. Northern Lights: film and media studies yearbook. 2011, Vol. 9  
  •  
Mataitytė-Diržienė J., Šumskienė E. Socialinių kampanijų veiksmingumas įveikiant stigmą. Sutrikusios psichikos asmenų įdarbinimo atvejis. Tiltai, Nr. 3, 2009  
  •  
Mataitytė-Diržienė J. Sutrikusios psichikos asmenų įvaizdis Lietuvos dienraščiuose ir interneto naujienų svetainėse. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. Nr. 5, 2009  

Tyrimai ir kita veikla

Dalyvavimas projektinėje veikloje

Projekto pavadinimas Vykdymo metai Pareigos
 Vaikų su kochleariniais implantais socialinės integracijos iššūkiai Lietuvoje, (Lietuvos mokslo taryba) 2017 - 2019 m. Mokslo darbuotoja
Iššūkiai įgyvendinant Lietuvos psichikos sveikatos politiką, (Lietuvos mokslo taryba) 2012 - 2013 m. Mokslo darbuotoja
Iššūkiai socialiniam draudimui: kartų, lyčių, ekonominių ir socialinių sluoksnių sąveika (Lietuvos mokslo taryba) 2011 Mokslo darbuotoja
Sutrikusios psichikos asmenų įvaizdžio Lietuvos žiniasklaidoje tyrimas“ tyrėja (Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas) 2009 m. Tyrėja
Neįgaliųjų įvaizdis Lietuvoje – požiūris iš Skandinavijos“ (Šiaurės šalių ministrų tarybos Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programa) 2008 m. Tyrėja

 

Dalyvavimas tyrimuose

Tyrimo pavadinimas Metai Veikla
Sutrikusios psichikos asmenų vaizdavimas Lietuvos žiniasklaidoje 2009 - 2011 m. Tyrėja
Neįgaliųjų įvaizdis Lietuvoje - požiūris iš Skandinavijos (Tyrimas atliktas kartu su Karin Ljuslinder, Umea universitetas, Švedija ir Lisbeth Morlandstø, Bodo universitetas, Norvegija)  2008 - 2009 m. Tyrėja
Psichikos sveikatos paslaugų vartotojų požiūrio į savipagalbos grupes analizė  2001 - 2002 m. Tyrėja

 

Dalyvavimas konferencijose/ seminaruose

Konferencijos/ seminaro pavadinimas Metai
Lietuvos Sociologų draugija, nacionalinė konferencija "Skirtys ir jungtys lokalumo – globalumo sandūroje", pranešimas "Psichikos sveikatos paradigmų kaitos atspindžiai žiniasklaidoje ir profesinėje literatūroje" 2016 m.
The 24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development, Vilnius, international conference. Presentation: „Reflections of paradigm change in mental health care in Lithuania in professional literature and mass media“ 2016 m.
 King's College London, Institute of Psychiatry "Mental Health Services Research: Evaluating Complexity" 2010 m.
 King's College London, Institute of Psychiatry "An Introduction to Qualitative Research Methods"  2010 m.
 B. Glasser seminaras „Grounded Theory Troubleshooting Seminar“, Londonas, Jungtinė Karalystė  2009 m.
 Summer School of Social Workers at University of Lapland, Rovanemi  2004 m.

Studentams

Dalykų aprašus, modulius galite rasti Vilniaus universiteto virtualioje mokymosi aplinkoje.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos