Eglė Šumskienė

Pradinis

Sumskiene Docentė dr.

 Adresas: Universiteto 9, 01513 Vilnius, 310 kab.

 Telefonas: +370 5 2667610, +370 699 68707    

 El. paštas:

 

Dėstomi dalykai:

Socialinio darbo įvadas, Žmogaus teisės ir socialinis darbas, Profesinė praktika (Socialinio darbo bakalaurams)

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Žmogaus teisės ir socialinis darbas, sutrikusios psichikos ir sutrikusio intelekto asmenų teisės, globa, stigma ir diskriminacija, globos įstaigos

Priėmimo laikas

Publikacijos

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABA

  Sumskiene, E., Orlova, L. Forbidden Sexuality of Women with Intellectual Disabilities Residing in Closed Residential Care Institutions in Post-Soviet Countries", "Sexuality and Culture",2015. 19, p. 369-387, DOI 10.1007/s/12119-014-9262-1  
  Orlova U. L., Šumskienė E. Changing self-identity of Elderly people: case of Lithuania in Active Aging. Active Ageing? Perspectives from Europe on a Vaunted Topic. Ed. Gómez Jiménez, K.L.& Parker, J. Whiting and Birch, 2014.  
  Sumskienen E. Psichikos sveikatos priežiūros deinstitucionalizacija Lietuvoje: minimalūs pokyčiai „maksimalistinėse“ organizacijose. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika 2014, No 8, p. 89-99 Parsisiųsti.pdf
 

Sumskienė, E., Pūras, D. „Eikit pažiūrėt, kaip neturi būt": psichikos sveikatos politikos raida ir jos rezultatai . Socialinis darbas. Patirtis ir metodai. ISSN 2029-0470 2014, nr. 13(1). p. 75-90

 
 

Sumskiene E. Giving a Voice to Individuals with Psychosocial Disabilities: Services of Patients’ Trust Person in Lithuanian Psychiatric Hospitals. Revista de Asistenţă Socială (4) 2013. p. 73-84

 
 

Pūras, D., Šumskienė, E. Adomaityte Subaciene, I. 2013. Challenges of Prolonged Transition from Totalitarian System to Liberal Democracy: A Case of Care for Persons with Mental Disabilities. Journal of Social Policy & Social Work in Transition; Vol. 3 Issue 2, p 31 - 54

 
 •  
Šumskienė E., Mataitytė-Diržienė J. Nuo mitų prie tikrovės: psichikos sveikatos vaizdavimas žiniasklaidos priemonėse. Metodinė priemonė. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2013, p. 68. ISBN 978-609-459-172-3

 

PDF

 •  
Šumskienė E., Mataitytė-Diržienė J. Sutrikusios psichikos asmenų vaizdavimas žiniasklaidos priemonėse: nuo mitų prie tikrovės. Metodinė priemonė. Vilnius, 2013  
 •  
Šumskienė E. Sutrikusios psichikos ir sutrikusio intelekto asmenų atstovavimas. Metodinė priemonė socialinio darbo studentams ir praktikams. Vilnius, 2012. ISBN 978-609-95355-3-1   
 •  
Pūras D., Šumskienė E. Psichikos negalią turinčių asmenų globa Lietuvoje: priklausomybė nuo paveldėtos paslaugų teikimo kultūros. STEPP, No. 1, 2012  
 •  
Mataitytė-Diržienė J., Šumskienė E. Žiniasklaidos vaidmuo kuriant psichikos sutrikimų, kaip visuomeninės rizikos, sampratą. Tiltai 4(57) pp. 29-42, Klaipėdos Universitetas   
 •  
Šumskienė E. From Traditional to Modern Care? The Case of Intellectually Disabled and Mentally Ill in Modern Lithuania. // Europeanization, Care and Gender – Global complexities. Edited by Dahl, H.M., Keränen, M. and Kovalainen. Palgrave, 2011  
 •  
Šumskienė, Eglė [Шумскене, Эгле] (sudaryt.). Представление собственных интересов : руководство для людей с нарушениями психического здоровья или интелектуального развития, для их родственников и представляющих их интересы сообществ / составила Эгле Шумскене. Минск : Голос сердца, 2011. 72 с. ISBN 9786099535500  
 •  
Šumskienė E., Pūras D. Child and adolescent mental health in Europe. Research on best practice. //Eurohealth Vol 15 No. 1(3), 2010  
 •  
Šumskienė E., Mataitytė J. Effectiveness of anti-stigma campaigns fighting stigma of mentally disabled. Tiltai (3), 2009  
 •  
Šumskienė E., Pūras D. Relations of minor children with parents who are residents in mental health care institutions. //STEPP, No. 2, 2009  
 •  
Juodkaitė D., Juodelytė R., Moncevičiūtė I., Gečaitė K., Šumskienė E.. Paciento patikėtinio paslauga Lietuvoje- metodinės rekomendacijos psichikos sveikatos srityje dirbančioms organizacijoms. Globaliiniciatyvapsichiatrijoje, Vilnius, 2009  
 •  
The Specific Risks of Discrimination Against Persons in Situation of Major Dependence or with Complex Needs. Report of a European Study. 2008  
 •  
Child and Adolescent Mental Health community-based activities and services, focusing on successful examples of the deinstitutionalization of children with disabilities and other risk factors. Vilnius, 2008  
 •  
Žalimienė L., Rimšaitė E. Nevyriausybinių organizacijų metamorfozės – nuo labdaringos pagalbos vargšams XVIII amžiuje iki socialinių paslaugų rinkos dalyvio šiuolaikinėje visuomenėje. //Socialinis darbas. Mokslo darbai. Nr. 6(1). Vilnius 2007  
  Kiti leidiniai  
Šumskienė, E.(sudaryt), Levickaitė, K., Kelpšaitė, J., Grigaitė. U. Gyvenimas savarankiškai ir įtrauktis į bendruomenę JT Neįgaliųjų teisių konvencijos 19 straipsnio įgyvendinimo Lietuvos socialinės globos sistemoje stebėsenos ataskaita. Psichikos sveikatos perspektyvos, 2014.  
  Šumskienė, E. (vad.) Jankauskaitė, M., Levickaitė, K.Visuomenės nuostatų kitimo ir diskriminacijos priežasčių tyrimo ir rezultatų analizė.Vilnius: Psichikos sveikatos perspektyvos, 2014. Parsisiųsti.pdf

Šumskienė, E., (vad.) Augutienė, R., Jonutytė, J., Šumskas, G. 2014. Negalią turinčių moterų padėties tyrimas. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pagal EK užimtumo ir socialinio solidarumo programos PROGRESS finansuojamą projektą „Įvairovė.lt“ (Nr. JUST/2012/PROG/AG/AD/3719). Vilnius.

 
Pūras D., Šumskienė E., Murauskienė L., Veniūtė M., Šumskas G., Mataitytė – Diržienė
J., Juodkaitė D., Šliužaitė D. 2013. Mokslo studija. Iššūkiai įgyvendinant Lietuvos psichikos sveikatos politiką. Vilnius University. p. 228
 
     

Tyrimai ir kita veikla

Dalyvavimas projektinėje veikloje

Projekto pavadinimas Vykdymo metai Pareigos
LMT finansuojamas Gerovės visuomenės projektas „Psichikos sveikatos ir gerovės
paradigmų kaita: empiriškai validaus modelio link“.
2015-2017 m.  Vadovė
“Pokyčių sparnai”. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO Programa 2014 m.  Ekspertė
Viešojo diskurso nediskriminacijos tema skatinimas Lietuvoje. Pagal 2007–2013 m.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas
užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-01-K priemonę ,,Diskriminacijos
mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“. ES Struktūriniai fondai
2012-2014 m.  Ekspertė
Empowering mental health service users in 5 regions of Azerbaijan. Non-State Actors in Development, in-country actions, Azerbaijan (Europos Komisija) 2012-2014 m.  Ekspertė
Moterų, turinčių negalią, gyvenimo kokybės tyrimas. Lygių galimybių kontrolieriaus
tarnyba, vykdydama EK užimtumo ir socialinio solidarumo programos PROGRESS
finansuojamą projektą „Įvairovė.lt“ (Nr. JUST/2012/PROG/AG/AD/3719).
2013-2014 m.  Ekspertė
Iššūkiai įgyvendinant Lietuvos psichikos sveikatos  politiką. LMT finansuojamas projektas pagal programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“. 2012-2013 m.  Tyrėja
Psichikos sveikata ir AIDS Baltijos šalyse (Rėmėjas: Nordic council) Nuo 2012 Mokslinė konsultantė
Psichikos sveikatos paslaugų vartotojų įgalinimas penkiuose Azerbaidžano regionuose (Rėmėjas: Europos Komisija) Nuo 2012 Mokslinė konsultantė
Papildomas lėšas užimtumo terapijos pagrindu generuojančių veiklų vystymas Tadžikistano Sughdo regiono psichiatrinėse įstaigose (Rėmėjas: Europos Komisija) 2009 - 2010 Mokymų ekspertė
Sutrikusios psichikos asmenų vaizdavimas Lietuvos žiniasklaidoje (Rėmėjas: Nordic council) 2009 - 2010 Projekto vadovė
Darbo su delinkventinio elgesio vaikais, taikant vaiko vidutinės priežiūros priemonę, tobulinimas ir specialistų kompetencijų ugdymas pasitelkiant Norvegijos patirtį (Rėmėjas: 2004-2009 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų parama) 2009 - 2010 Projekto autorė ir vadovė
Socialinės paramos sistemos Lietuvoje vertinimo grupė prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2009 Narė
Lietuvos psichikos sveikatos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veikla srityje koalicijos pagrindu (Rėmėjas: 2004-2009 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų parama) 2008 - 2009 Projekto autorė ir vadovė
Tyrimas ir ekspertizė tarptautiniame projekte „Child and Adolescent Mental Health in Europe“ (Rėmėjas: Europos Komisija) 2008 - 2009  
Ekspertizė tarptautiniame projekte „Study on the Specific Risks of Discrimination Against Persons in Situation of Major Dependence or with Complex Needs“ (Rėmėjas: Europos Komisija) 2007  

Ekspertinė veikla

Ekspertinė veikla Metai
PROGRESS programos projekto “CAFE: keisk požiūrį, siek lygybės” vertinimas 2012 - 2013
Valstybinio mokslo fondo Cost programos projektų vertinimas 2012
Lituanistikos bazės mokslinių straipsnių vertinimas  2012
Paraiškų pagal EEE ir/ar Norvegijos finansinius mechanizmus vertinimas 2009 05-09
Valstybinio mokslo fondo Cost programos projektų vertinimas 2008 07
Valstybinės jaunimo reikalų tarybos paskelbto Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2008 metais finansuojamų projektų vertinimas 2008 04
EQUAL projekto “Sutrikusios psichikos ir sutrikusio intelekto žmonių integracijos į darbo rinką” vertinimas 2008
Paraiškų pagal EEE ir/ar Norvegijos finansinius mechanizmus vertinimas 2007 09 - 2008 01
Vilniaus m. Savivaldybės Sveikatos ir socialinės apsaugos departamento paskelbto socialinių paslaugų teikimo konkurso nevyriausybinių organizacijų projektų vertinimas 2007 - 2008
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos