Prof. Zenonas Norkus

Pradinis

Zenonas NorkusDr. habil., profesorius

Adresas: Universiteto 9, 01513 Vilnius, 210 kab.

Telefonas: +370 5 2667603

El. paštas:

 


Budėjimo laikas (210 kab.):

Pirmadieniais 1700-1900 val.
Trečiadieniais 1400-1600 val.


Moksliniai interesai:
Lyginamoji istorinė pokomunistinės transformacijos sociologija
Lyginamoji istorinė ekonomikos sociologija
Lyginamoji istorinė imperijų sociologija
Maxo Weberio socialinė teorija
Istorijos ir socialinių mokslų metodologija


Dėstomi dalykai:
Šiuolaikinė lyginamoji istorinė sociologija, Racionalaus pasirinkimo sociologija, Šiuolaikinės socialinių mokslų metodologinės problemos, Istorijos filosofija.


Publikacijos

Pilnas prof. Zenono Norkaus publikacijų sąrašas (nuo 1998 m.) skelbiamas VU darbuotojų publikacijų duomenų bazėje

 •  
Norkus Z. On Baltic Slovenia and Adriatic Lithuania. A Qualitative Comparative Analysis of Patterns in Post-communist Transformation. 375 p. Vilnius: Apostrofa/CEU Pres, 2012, 375 p.  
 •  
Norkus Z., Morkevičius V. Kokybinė lyginamoji analizė. Vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Tyrimo metodų serija 1. Kaunas: LiDA, 2011 344 p. ISBN 978-9955-884-44-6  
 •  
Norkus Z. Nepasiskelbusioji imperija. Lietuvos Didžioji Kunigaikštija lyginamosios imperijų sociologijos požiūriu. V.: Aidai, 2009. 476 p. ISBN: 978-9955-656-73-9. Parsisiųsti  
 •  
Norkus Z. Kokia demokratija, koks kapitalizmas? Pokomunistinė transformacija Lietuvoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu“. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008. - 744 p. - ISBN 978-9955-33-231-2. Parsisiųsti  
 •  
Leonavičius V., Norkus Z., Tereškinas A. (2005). Sociologijos teorijos. Kaunas: Vytauto Didžiojo un-to leidykla  
 •  
Norkus Z. (2003) Max Weber ir racionalus pasirinkimas. Iš vokiečių kalbos vertė Albinas Lozuraitis. Vilnius : Margi raštai, 2003. 512 p. Parsisiųsti  
 •  
Norkus Z. (2001) Max Weber und Rational Choice. Marburg: Metropolis Verlag, 576 S. Parsisiųsti  
 •  
Jakutienė V., Norkus Z.,  Šopaitė-Šilinskienė G. (Sud.) Vilniaus universitetas. Filosofijos fakultetas. 1579-1989-2009 /  Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 132 p.  
  Norkus Z. (1996). Istorika. Istorinis įvadas. Vilnius: Taura, 247 p. ParsisiųstiZenonas_Norkus_Istorika.pdf  
 •  
 Norkus Z. Kada Lietuvoje buvo daugiau demokratijos? Pirmosios ir Antrosios Lietuvos Respublikų politinių partijų režimų palyginimas.  Politologija / Vilniaus universitetas. 2012, nr. 3.  ISSN 1392-1681 p. 3-60. Parsisiųsti  
 •  
Norkus Z. Kooperacija prieš rinkos ir valdžios nesėkmes, arba kaip anksčiau laiko sukurti gerą kapitalizmą.  Problemos / Vilniaus universitetas. 2012, t. 82.  ISSN 1392-1126 p. 27-58. Parsisiųsti  
 •  
Norkus Z. Kapitalizmo raidos Lietuvoje bruožai ir etapai (iki 1940 m.) postmarksistiniu požiūriu.  Lietuvos istorijos studijos /Vilniaus universitetas. 2012, t. 29.  ISSN 1392-0448 p. 9-36. Parsisiųsti  
 •  
Norkus Z. Political Development of Lithuania: A Comparative Analysis of Second Post-communist Decade.  World political science review. ISSN 1935-6226 2012, Vol. 8, iss. 1. p. 217-251.  
 •  
Norkus Z. Enquête on the current financial crisis. Lithuania.  European Societies. 2012, Vol. 14, no. 1.  ISSN 1461-6696 p. 144-145. Parsisiųsti  
 •  
 Norkus Z. Agrarinių reformų Pirmojoje ir Antrojoje Lietuvos Respublikose lyginamoji istorinė sociologinė analizė.  Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2012, nr. 1.  ISSN 1392-3358 p. 5-52.  
 •  
Norkus Z. Modeling in historical research practice and methodology: contributions from Poland.  History and theory. 2012, vol. 51, iss. 2.  ISSN 0018-2656 p. 292-304. Parsisiųsti  
 •  
Norkus Z. "Imperium litewskie w międzyjednostkowych spolecznosciach i systemach politycznych: studium przypadku" , Politeja, 2011. Nr.2 (16), s. 129-153.  
 •  
Norkus, Z. "Aplinkos veiksnių įtaka universiteto kamieninio padalinio strateginiam planavimui: pastabos atvejo studijai", Acta paedagogica Vilnensia. 2011, t. 26, p. 96-106 ISSN 1392-5016  
 •  
Norkus, Z. "Kondratjevo bangos ir kapitalizmo tipai", Sociologija. Mintis ir veiksmas 2010, nr. 2 (27), 13-33. ISSN 2-3358  
 •  
Norkus Z. „Soziologische Erklärungen wirtschaftlicher Sachverhalte mit Weber“, Wirtschaftssoziologie nach Max Weber : mit einem Vorwort von Richard Swedberg / (Hrsg.) Andrea Maurer. Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften (Springer Science+Business Media), 2010, S. 40-68 ISBN 9783531167701  
 •  
Norkus Z. „Ar ekonomika ir (arba) etika sustabdys biomedicinos mokslus?“, Socialinė antropologija, etnografija ir biotechnologija / sudarė Auksuolė Čepaitienė. Vilnius : LII, 2010 , p. 251-271, ISBN 978-9955-847-26-7  
 •  
Norkus, Z. "Sparčios sėkmingos pokomunistinės transformacijos ir jos nesėkmės „dėsniai“: daugiareikšmių kintamųjų kokybinė analizė", Politologija , 2010, Nr. 4 (60), pp. 3-51 ISSN 1392-1681  
 •  
Norkus, Zenonas "Kada senoji Lietuvos valstybė tapo imperija ir nustojo ja būti? Atsakymas į lietuvišką klausimą, naudojantis estišku metodu", Lietuvos istorijos studijos. 2009, t. 23. ISSN 1392-0448 p. 35-68.  
 •  
Norkus, Zenonas "Apie klasikinę ir neklasikinę sąvokų darybą socialiniuose kultūros moksluose: minimalūs maksimalūs apibrėžimai, šeiminiai panašumai neraiškiosios aibės". Problemos. 2009, t. 75. ISSN 1392-1126 p. 94-111.
 •  
Norkus, Z. “Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija ir šiuolaikinės tarptautinių santykių teorijos”, Politologija, 2009, Nr. 4 (49), p.3-56. ISSN 1392-1681  
 •  
Norkus, Zenonas "Carl Schmitt as a Resource for Democratic Consolidation Studies: The Case of the President’s Impeachment in Lithuania", East European Politics and Societies. 2008, vol. 22, nr. 4. ISSN 0888-3254 p. 784-801. http://eep.sagepub.com/cgi/rapidpdf/0888325408316533v1  
 •  
Norkus, Zenonas "Why Hannah Arendt’s Ideas on Totalitarianism are Heterodox?", Topos, 2008, no. 2(19). ISSN 1815-0047 p. 114-136.  
 •  
Norkus, Zenonas. "Lietuva tarp Estijos ir Slovėnijos: dėl pokomunistinio kapitalizmo tipologinės diferenciacijos", Politologija. 2008, nr. 1. ISSN 1392-1681 p. 42-84.
  Norkus Z. "Apie antrąjį Kijevą, kurio taip ir nebuvo: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė lyginamosios istorinės imperijų sociologijos ir tarptautinių santykių teorijos retrospektyvoje".  Politologija. 2007, nr. 1.  ISSN 1392-1681 p. 3-78.  
 •  
Norkus, Zenonas. "Troubles with mechanisms: problems of the ’mechanistic turn’ in historical sociology and social history", Journal of the philosophy of history. 2007, vol. 1, N 2. ISSN 1872-261X p. 160-200.  
 •  
Norkus, Zenonas "Why did Estonia perform best? The North-South gap in the post-socialist economic transition of the Baltic states", Journal of Baltic studies. 2007, vol. 38, no. 1. ISSN 0162-9778 p. 21-42.  
 •  
Norkus, Zenonas. "The Grand Duchy of Lithuania in the Retrospective of Comparative Historical Sociology of Empires", World Political Science Review, 2007 Volume 3, Issue 4, 2007
 •  
Jokubaitis, Alvydas, Norkus, Zenonas, "Socialinės gerovės koncepcijos ir pilietybės renta kaip viešosios politikos orientyrai", Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2006, nr. 2. ISSN 1392-3358 p. 5-36.
 •  
Norkus, Zenonas "Apie meilę, prievartą, smurtą ir demokratiją", Problemos. 2006, priedas. ISSN 1392-1126 p. 11-27.
 •  
Norkus, Zenonas "Rationales Handeln/Rationalität bei Weber und Esser im Vergleich", Integrative Sozialtheorie? Esser - Luhmann - Weber / Rainer Greshoff, Uwe Schimank (Hrsg.). Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006. ISBN 103531143549, p. 399-417.  
 •  
Norkus, Zenonas, "Handeln, soziale Ordnungen und sozialwissenschaftliche Erklärung: Max Weber und Rational Choice", Max Webers "Grundbegriffe": Kategorien der kultur- und sozialwissenschaftlichen Forschung /Klaus Lichtblau (Hrsg.). Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006. ISBN 103531148109, S. 47-90.  
 •  
Norkus, Zenonas. "Was Western Capitalism a Product of an Error in Reasoning? The Weber Thesis and Newcomb’s Problem", Max Weber Studies. 2005, vol. 5, issue 1. ISSN 1470-8078 p. 35-57. www.maxweberstudies.org  
 •  
Norkus Z. “Jörno Rüseno istorinės kultūros studijų teorinės idėjos”, Problemos, T. 67, 2005, p.33-47. http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/probl/67/straipsniai/str3.pdf
 •  
Norkus, Z. (2005) “Between Philosophy and Rhetoric, or Historicizing Postmodernism in Meta-Historical Studies”, in Baranova J. (Ed.) Contemporary philosophical discourse in Lithuania. Lithuanian Philosophical Studies IV. Washington, D.C.: Council for Research in Values and Philosophy, p. 121-144. http://www.crvp.org/book/Series04/IVA-26/contents.htm  
 •  
Norkus Z. (2005): “Mechanisms as Miracle Makers? The Rise and Inconsistencies of the “Mechanismic Approach” in Social Science and History”, History and Theory 44 (October), 348-372.  
 •  
Norkus Z. (2004) Ar galime gyventi geriau? Velfarizmas ir jo alternatyvos, Politologija, 2004, Nr. 2004, Nr. 4(36), p. 3-39
 •  
Norkus Z. (2004): “Max Weber on Nations and Nationalism: Political Economy before Political Sociology“, Canadian Journal of Sociology, 29(3): 386-418.  
 •  
Norkus Z. (2004): “Historical Narratives as Pictures: On Elective Affinities between Verbal and Pictorial Representations”, Journal of Narrative Theory, 2004 34(2), 173-206.  
 •  
Norkus Z. 2004. „Heuristics in decision-making: the cause of the "pathologies of rationality" or the foundation of the ecological rationality of human behavior?“ in: Contemporary Lithuanian philosophy: collected philosophical articles, Novosibirsk, Izd-vo Novosibirskogo gos. un-ta, p. 155-171 (in russian language).  
 •  
Norkus Z. (2003):“Newcombo problema ir amerikietiškas klausimas”, Problemos, , 63, 19-34
 •  
Norkus Z. (2003):“Tikėjimas: racionalaus pasirinkimo prieigos perspektyva”. Kn. Tikėjimo prieigos : filosofinės studijos. Sud. Nerija Putinaitė. Vilnius: Aidai, p. 92-140.  
 •  
Norkus Z. (2003): „Consumer Sovereignty: Theory and Praxis“, Problemos, 2003, Nr. 64, 9-24.
 •  
Norkus Z. (2003) The Problem of Causal Inference in the Comparative Politics and Comparative Qualitative Anglysis // Lithuanian Political Science Yearbook, 2003:50-76  
 •  
Norkus Z. (2003): „Die situationsbezogene und die prozedurale Sicht von Handlungsrationalität in Max Webers Begriffsbildung“, Albert, Gert; Bienfait, Agathe; Steffen, Sigmund; Wendt, Claus (Hrsg.) Das Weber-Paradigm. Studien zur Weiterentwicklung von Max Weber Forschungsprogramm. Tübingen: Mohr Siebeck, S. 125-152.  
 •  
Norkus Z. (2002): "Lyginamasis metodas ir daugeriopo konjunktūrinio priežastingumo problema", Lietuvos aukštųjų mokyklų darbai. Istorija, 42, 79-91.  
 •  
Norkus, Z. (2001): Akademinis mokslas ir demokratija. Politologija, 4(24), 3-52.
 •  
Norkus, Z. (2001): Pirmenybių endogenizacijos problema racionalaus pasirinkimo teorijoje. Seminarai. Atviros visuomenės kolegija. Sud. A. Jokūbaitis ir T. Sodeika. V.: Strofa, 29-67  

Tyrimai ir kita veikla

Šiuo metu vykdomas projektas:
Du nepriklausomybės dešimtmečiai: Kauno (1918-1940) ir Vilniaus (1990-2012) Lietuvos Respublikos lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-010/MTDS-250000-576)

Stažuotės ir studijų vizitai mokslo įstaigose:

Institucija:Metai:
Bielefeldo universitetas, Vokietija 1993
Baselio universitetas, Šveicarija 1994 - 1995
Mannheimo universitetas, Šveicarija 1996 - 1997
Berlyno mokslo kolegija 1998 - 1999
Cambridge universitetas, Didžioji Britanija 2003;
Berkeley universitetas, JAV 2003 - 2004
Berlyno Europos lyginamosios istorijos kolegija 2009

Dokumentai

Šiuolaikinė lyginamoji istorinė sociologija

2011--12 m. pavasario semestras. Kurso medžiaga

Kurso programa

SLIS_2012programa.doc

Dalis kurso šaltinių

Norkus_KokiaDemoKoksKapitalizmas.pdf

CaseStudiesInterwEurop.pdf

ComparatAnalysisAutDem.pdf

QCA_turinys.pdf

Lipset_crispBeIndustr.csv

EtnineMobilSuLiet.csv

Ryškiųjų aibių KLA įvadas

KLA_Ivadas.pptx

MooreTeorijaUzdavin.docx

DemokratijaIrMooreTeorija.raKLA.csv

Zink3.csv

Zink3.tosmana

ExternalFactors.csv

Egzamino klausimai

SLISEgzKlausimai2012.doc

 Rašto tiriamieji darbai

Aginskaite%20Bartasevicius%20SaukeviciuteT.doc

argusto_pivoraites_skuodytes_rasto_darbasT.pdf

Belozaraitė.KvizikevičiūtėT.doc

JarutisBaceviciusIvanauskasT.pdf

Karmazinaite_KaraliusT.doc

Kirtiklyte-sermuksnyteT.doc

MikneviciusZaneviciusVarakauskasT.doc

Novickis_PetrauskasT.doc

PupinisValeikaVysniauskaiteT.pdf

SilenaiteJusciuteT.doc

VarakauskaiteT.docx

  !!!! PRIZINIO RTD GALUTINĖ VERSIJA!!!

  Galutinis_Aginskaite_Bartasevicius_Saukeviciute.doc

LiDA seminaras Vilniuje 2011.04.16. Duomenų rinkmenos

LipsetsuLiet.dat

LipsetsuLiet.csv

lipset_crisp.dat

lipset_crisp.csv

lipset_crisp1.dat

lipset_crisp1.csv

lipset_crisp1recoded.dat

lipset_crisp1recoded.csv

LipsetVyrstabDat1.dat

LipsetVyrstabDat1.csv

LipsetVyrstabDat2.dat

LipsetVyrstabDat2.csv

LipsetVyrstabDat3.dat

LipsetVyrstabDat3.csv

LipsetVyrstabDat4.dat

LipsetVyrstabDat4.csv

EatingDisorders1.dat

EatingDisorders1.csv

SusanHaworthValgymoSutrikimai.docx

Šiuolaikinė lyginamoji istorinė sociologija

2011 pavasario semestras. Kurso medžiaga

SLISProg2010_11.doc

 Norkus_KokiaDemoKoksKapitalizmas.pdf

KokybineLyginamojiRyskiujuAibiuAnalize5T.doc

http://www.ku.lt/sociologija/files/2010_-_2_p.13-33.pdf

NorkusKaipSintetBiologija.ppt

SLISEgzKlausimai2011.doc

Šiuolaikinė lyginamoji istorinė sociologija

2010 pavasario semestras. Kurso medžiaga

SLIS_2010programa.doc

2010.04.06 

http://www.jstor.org/stable/pdfplus/422112.pdf

RokkanConceptualMap.pdf

steinrokkanmanusadziano.doc

http://www.tspmi.vu.lt/files/mokslkonfer/vil.ppt;nius%20may%202007.ppt 

http://www.uni-marburg.de/fb03/politikwissenschaft/institut/lehrende/bergschlosser/index_html/document_view

2010.04.13

Vokietija
http://www.youtube.com/watch?v=4ls8SPpRXgU&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=WKSsvN_b_qc&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=rCM89qY-tr

http://www.youtube.com/watch?v=NxOneDcX6EQ

http://www.youtube.com/watch?v=vsIJPdYkb3I&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=4K3YwTOG2FA&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=aRM8T3cyLTE&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=iQNZpKv9owg&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=vsIJPdYkb3I

http://www.youtube.com/watch?v=boibf4KUl3c  

Italija
http://www.youtube.com/watch?v=yRAn9RyLK7M

http://www.youtube.com/watch?v=sEZK3iTIppE

http://www.youtube.com/watch?v=xdAwhnsyhMY

http://www.youtube.com/watch?v=V0OTdqIDgOo

http://www.youtube.com/watch?v=05SU87-kwT4

http://www.youtube.com/watch?v=flVbyGmY05k&feature=related

Austrija
http://www.youtube.com/watch?v=ka9wVqcESCs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=JM0ysu-Khfw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=acWFSgPyDzk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=URLai6aC39w&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=FeCBgZ_-LIE&feature=related

2010.04.20

Belgija
http://www.youtube.com/watch?v=684n8FO68LU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=1a-aVHwawsE&feature=related

Airija
http://www.youtube.com/watch?v=OESQejuQBGE

http://www.youtube.com/watch?v=tKeDadN-sPM

http://www.youtube.com/watch?v=AjiYVr-AQKo

http://www.youtube.com/watch?v=K4WyMgYa-Vo

http://www.youtube.com/watch?v=DDA0vj-GTdg

http://www.youtube.com/watch?v=7frsICflBHg

http://www.youtube.com/watch?v=3VZ5LfKJrDs

http://www.youtube.com/watch?v=-jUYWfFKd80&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=J07wbnNEiAo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=K3EeYu9gIic&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=dpD4ywwBUS0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=PgLYxn-GZnU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=JigeiXdDO5Q&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=_Kn05D4xKlc

Olandija
http://www.youtube.com/watch?v=oQgulL_30n8

http://www.youtube.com/watch?v=ajjN59AsGw4

http://www.youtube.com/watch?v=pJD2yd2ZTPY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=lA9WjXZAlNI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=eChAd0npFJc&feature=related

Švedija
http://www.youtube.com/watch?v=K5nsGbqrVb4&feature=fvsr

2010.04.27

Rumunija
http://www.youtube.com/watch?v=05N-AM0cZ-o

http://www.youtube.com/watch?v=Ehx0Snibhzg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=-Xy5OM9gCGs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=p1NxXCWuEEY&feature=fvsr

http://www.youtube.com/watch?v=NiyY9Gl4G70&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=37ufs7IFrTU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=3c0Egc2ILjQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=vshyS9z-lUA&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=NWQapxixbfk&NR=1

Graikija
http://www.youtube.com/watch?v=6bzlFA4-drM&feature=fvsr

http://www.youtube.com/watch?v=TgDkoeVsG1o&feature=related

Ispanija
http://www.youtube.com/watch?v=adBrfoxj5OE

http://www.youtube.com/watch?v=aOWNKCPh9Rk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=nOIoCxGsaos&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=sa5QWhsbFpc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ssE2QSm6YKQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=2Z0wsJCnnKU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=lQv273ImRSo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=lLV4aqV8zIc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=cje7axamWZw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=BaDINCUyrr8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=O0DWrtfTKtQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=1_2XyoxK-uE

http://www.youtube.com/watch?v=3IQAE2WHIRw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=PcKJV7fnTvU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=jQMc6ZtRuMo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=sb-naVQdg7I&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ibXUp8GLWlo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=otg7997F36E&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=HgjDNkJCCJg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=zd_MoT41kbU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=zd_MoT41kbU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Y-aNK4Ro-nQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=sf9qjj485Nw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=lHGkvzqpuhs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=icFku08fARQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=AC_J24h-tjs&feature=related

Portugalija
http://www.youtube.com/watch?v=wqUL9Lh534U&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=sLbOeBiXH4E&feature=fvsr

http://www.youtube.com/watch?v=KXcHS85mwzQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=EYzsZUEo8g0

2010.05.04

Vengrija
http://www.youtube.com/watch?v=9DXD1jvDeIA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Utyt8u6Oa8Q&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=acbxGv6_vfQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=lXauDajy20U&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=9smq580awFg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=xEsY9xvKw2w&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=QsruFvtwh9g&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=N3kL9YQFF_k&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=1M_TQulrMus

Čekoslovakija

http://www.youtube.com/watch?v=locmmTUgwEU

http://www.youtube.com/watch?v=KaYKFiJDJhs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=eueC4ONZ1rM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=aavZGYxKd9g&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=nZHpprf6HSM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=4gH2raI-AiE&feature=related

2010.05.12

Lenkija
http://www.youtube.com/watch?v=cuEjgo6A7Y4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=aIsuJ3RvGDU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=duBSN--9Ups&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=T6gAon3gZnM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=AqvfMJjJ8oE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=OAq5nNAD-1M&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Bi2KImJ_eOk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=5GCfF7EbSaM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=NpKYiS5QBfQ

http://www.youtube.com/watch?v=YzYZEadqI9Y&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=87eH93FpozA&feature=related

Lietuva
http://www.youtube.com/watch?v=rNv_0XdKlqw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fVQJWInKXyk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=WVuz45ylIks

http://www.youtube.com/watch?v=8DRxJUrsSVY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=_-EfcUsFzzg

http://www.youtube.com/watch?v=G4TlnaXQUE8

http://www.youtube.com/watch?v=JSrBGGAHC9o&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Ywq3umVHqDQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=wIHRlHCqrBo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=vi_lIgu84aw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Nz8HEft30YA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=SHic_Fh47gA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=4GErcowgges&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=VOLLn8d1Ego&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=DBByp-Hu15M&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=6wtuXHgwrWs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=qf34XdBdF00&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Eh62NaIndkA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=sHt2WGlKwb0&feature=related

Estija
http://www.youtube.com/watch?v=T52HA4xmun8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=sPRQU_a1TAk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=8Esqi9bXKfk

http://www.youtube.com/watch?v=YGzOSW18B6Q&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=QoKMLxWYGz8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=sFE8VaPi6fM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=QoKMLxWYGz8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=8H-NQ4kBS9M&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=RqUDVMVEJgE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Wz79lDBIDDs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=zLQ1MkJiyyY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Hgw4xHr1Za0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=r4x6wRV-BoY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=vdgfbWEgUBM&feature=related

Suomija
http://www.youtube.com/watch?v=OYQacY2Zw7o&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Pd6pSZvN_Ro&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=cNyE-5dAWeA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=k7a0sqGUWmQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=gcTB-n3TgPc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=qnEh8eY-9FU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=xqonMMydHnw&feature=related

 http://www.youtube.com/watch?v=mBR7RV29S14&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=bN_jcjUVQuU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=sFNX8eGJIEg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=tvEUKcEoN_g&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=3BlfaMLxZGI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=TwQmwbQttkY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=rhCZafqmMsY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=tLcc3FDvchg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=XrW0VgF5iWc&NR=1

2010.05.18

MooreThesisC.csv.csv

MooreThesisTO.tosmana

Zink1.csv

Zink1.tosmana

Zink2.csv

Zink2.tosmana

2010.06.01

SIMILARITIES_DISSIMILARITIES_pol_systems.pdf

PartySystemFragm.csv

PartySystemFragm.tosmana

ExternalFactors.csv

ExternalFactors.tosmana

Vyrai.csv

Vyrai.tosmana

VyruPanasumuLent.csv

VyruPanasumuLent..tosmana

SocialComposition.csv

SocialComposition.tosmana

SuperVariables.csv

SuperVariables.tosmana

GeneralCondit.tosmana

GeneralCondit.csv

BackgroundCondAndWWI.tosmana

BackgroundCondAndWWI.csv

PoliticalCulturalTraditions.csv

PoliticalCulturalTraditions.tosmana

MajorActorsAndMoves.csv

MajorActorsAndMoves.tosmana

Egzamino klausimai

EgzKlausmai2009_2010.doc

Duomenų rinkmenos metodologinei daliai

LipsetSPSS.sav

LipsetSPSSsuFact.sav

lipset_crisp.csv

lipset_crisp1.csv

lipset_crisp1recoded.csv

lipset_crisp.dat

lipset_crisp1.dat

lipset_crisp1recoded.dat

lipset_crisp.tosmana

lipset_crisp1.tosmana

lipset_crisp1recoded.tosmana

LipsetsuLiet_mvqca.tosmana

Papildomos laikmenos 2010.03.23 užsiėmimui

LipsetSPSSvyrstab.tosmana

LipsetSPSSvyrstab.dat

EtnineMobilizacija.csv

EthicMobiliza.dat

Laikmenos  kurso "Šiuolaikinės socialinių mokslų metodologinės problemos" užsiėmimui 2010.05.25

EastingDisorders1.tosmana

EatingDisorders1.csv

EatingDisorders1.dat

SSMMPEgzKl2011.doc

Duomenų rinkmena straipsniui "Sparčios sėkmingos pokomunistinės transformacijos ir jos nesėkmės 'dėsniai'"

Postcomtransform101.csv

Postcomtransform102.tosmana

Patterns of Post-Communist Transformation.

Data Sets

Patterns_of_Post-Communist_Transformation/Postcmtr100.csv

Patterns_of_Post-Communist_Transformation/Postcmtr101.csv

Patterns_of_Post-Communist_Transformation/Postcmtr102.csv

Patterns_of_Post-Communist_Transformation/Postcmtr103.csv

Patterns_of_Post-Communist_Transformation/Postcmtr104.csv

Patterns_of_Post-Communist_Transformation/Postcmtr105.csv

Patterns_of_Post-Communist_Transformation/Postcmtr106.csv

Summer School “Fuzzy-sets and comparative data analysis” at the School of Advanced Social Studies’ Nova Gorica, Slovenia

Lecture  July 27th, 2012 "QCA and Fuzzy Set Method"

NorkusfsQCAMethodLecture.pptx

Original data

LipsetsuLiet.dat

LipsetsuLiet.csv

Binary data

lipset_crisp.dat

lipset_crisp.csv

lipset_crisp1.dat

lipset_crisp1.csv

lipset_crisp1recoded.dat

lipset_crisp1recoded.csv

Fuzzified data

LipsetGovstabOriginal.csv

LipsetGovstabFuzzy1.csv

LipsetGovstabFuzzy2.csv

LipsetGovstabFuzzy3.csv

Lecture July 28th, 2012 "Training in fsQCA Using"

NorkusfsQCAMethodExercises.pptx

GenerWelfareState1.csv

IMFRiots.csv

ConstitutionalControl.csv

PenningsExplainingConstitutionalControl.pdf

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos