Rūta Žiliukaitė

Pradinis

ziliukaite copy Dr., docentė

 Adresas: Universiteto 9/1, 01513 Vilnius, 414 kab.

 Telefonas: +370 5 2667627

 El. paštas:  

 

Budėjimo laikas katedroje:


Antradieniais ir trečiadieniais 1230 - 1300 val. (414 kab.)

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:


Pilietinė visuomenė, demokratija ir demokratizacija, vertybių kaita

 

Dėstomi dalykai:


Miesto sociologija, Sociologinių tyrimų metodologijos pagrindai, Įvadas į sociologiją, Sociologija, Šiuolaikinių socialinių tyrimų problemos, Politikos sociologija 

Publikacijos

Mokslinės monografijos

 •  
Poviliūnas, Arūnas; Žiliukaitė, Rūta; Beresnevičiūtė, Vida. Profesinės veiklos lauko tyrimas. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, 225 psl.
 •  
Ramonaitė, A., Jokubaitis, A., Kavaliauskaitė, J., Morkevičius, V., Vinogradnaitė, I., Žiliukaitė, R..  Partinės demokratijos pabaiga? Politinis atstovavimas ir ideologijos, Vilnius: Versus Aureus, 2009. 350 psl.
 •  
Žiliukaitė, R., Ramonaitė, A., Nevinskaitė, L.; Beresnevičiūtė, V.,  Vinogradnaitė, I. Neatrasta galia: Lietuvos pilietinės visuomenės žemėlapis, Vilnius: Versus aureus, 2006, 380 psl.

Mokomosios knygos

 •  
Beresnevičiūtė, V., Poviliūnas, A., Žiliukaitė, R. Profesinės veiklos lauko tyrimo metodika.Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011, 24 psl.
 •  
Beresnevičiūtė, V., Poviliūnas, A., Žiliukaitė, R. Guidelines for research of a field of professional activity. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, 22 psl.

Straipsniai mokslo žurnaluose, kurie įtraukti į ISI sąrašą

 •  
Juska, A., Poviliunas, A., Ziliukaite, R., Geguziene, V. „Rural Intelligentsia and Path Dependency in Post-socialist Civic Organising: The Case of Lithuania“, - Sociologia Ruralis, 2008 Vol 48 (2), pp.93-117.

Moksliniai straipsniai recenzuojamuose periodiniuose bei tęstiniuose tarptautiniuose, užsienio ir Lietuvos leidiniuose, tarp jų elektroniniuose

 •  
Žiliukaitė, R. Quantitative growth of the NGO sector in Lithuania: when the number of organizations increase without sugnificant effects on participation level. - Sociologija: mintis ir veiksmas, 2012 Nr.1 (30), p.242-257.
 •  
Žiliukaitė, R. Pilietinių veiklų rizikos ir motyvacija dalyvauti pilietinėse veiklose šiandieninėje Lietuvos visuomenėje. - Sociologija: mintis ir veiksmas, 2010 Nr.2, p.116-130.
 •  
Ramonaitė, A., Žiliukaitė, R. Explaining partisan loyalties in Lithuania.- Lithuanian political science yearbook 2008, p. 11-31. 
 •  
Žiliukaitė, R. Lietuvos jaunimo socialinės politinės vertybės: savanaudiškumas ir pilietinės veiklos. - Politologija 2008 Nr, 2 (50), p. 3-22.
 •  
Žiliukaitė, R. Savanoriškų organizacijų veiklos efektyvumas: Lietuvos kaimiškųjų bendruomenių organizacijos. – Socialinis darbas 2007, Nr. 6(1), p. 15-26.
 •  
Žiliukaitė, R., Savicka,A.,  Adomėnas, M. Tautos tapatybė ir pilietinių vertybių stiprinimas. – Lietuvos tauta: būklė ir perspektyvos, M. Adomėnas et. al. (sud.), Vilnius: Versus Aureus, 2006, p. 84-122.
 •  
Žiliukaitė, R. Pasitikėjimas: nuo teorinių įžvalgų empirinės analizės link. – Kultūrologija, 2006, 13 T., Vilnius: Gervelė, p. 205-252.
 •  
Žiliukaitė, R. Anatomy of Generalized Trust: Case of Lithuania. – Post-Communist Lithuania, S.Juknevčius (ed.), Vilnius: Gervelė, 2005, p. 87-110.
 •  
Žiliukaitė, R. Socialinis kapitalas ir internetas. - Sociologija: mintis ir veiksmas, 2004 Nr.1, p. 104-114.
 •  
Žiliukaitė, R. Socialinis kapitalas ir demokratijos veiksmingumas. - Kultūrologija, 2004 Nr.11, p. 42-53.
 •  
Žiliukaitė, R. Religija besivienijančioje Europoje. - Besivienijanti Europa: vertybinis aspektas, S.Juknevčius (red.), Vilnius: Gervelė, 2002, p. 91 – 113.
 •  
Žiliukaitė, R. Pasitikėjimas ir demokratija. - Besivienijanti Europa: vertybinis aspektas, S.Juknevčius (red.), Vilnius: Gervelė, 2002, p. 114-133.
 •  
Žiliukaitė, R. Religingumas. - Mes ir Europa, A.Matulionio (red.), Vilnius: Gervelė, 2001, p.116-Žiliukaitė, R. Sekuliarizacijos paradigmos galimybės ir ribos aiškinant religinius pokyčius moderniose visuomenėse. - Filosofija. Sociologija, 2000 Nr. 2, p. 20-27.143.
 •  
Žiliukaitė, R. Lietuvos gyventojų religinių vertybių kaita 1990 – 1999 metais. - Kultūrologija, 2000 Nr. 6 , V.: Gervelė, p. 213-251.

Kiti moksliniai straipsniai ir preprintai

 •  
Žiliukaitė, R., Ramonaitė, A., Degutis, M. Pilietinės galios indeksas 2009. Vilnius: Pilietinės visuomenės institutas.
 •  
Žiliukaitė, R. Degutis, M., Ramonaitė, A. Pilietinės galios indeksas 2010. Vilnius: Pilietinės visuomenės institutas.
 •  
Degutis, M., Ramonaitė, A., Žiliukaitė, R. Pilietinės galios indeksas 2007. Vilnius: Pilietinės visuomenės institutas.
 •  
Lazutka, R., Poviliūnas, A., Žiliukaitė, R. Lithuania: Trends, Recent Developments, “Feeding in” and “Feeding out”. A Study of National Policies. On behalf of European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. 

Tyrimai ir kita veikla

Dalyvavimas projektinėje veikloje

Projekto pavadinimas Vykdymo metai Pareigos
"Tarptautiškumas sociologijos ir kriminologijos studijose" (projektą remia - ES struktūrinė parama 2007-2013 m.). 2012.03-2013.06 Projekto vykdytoja
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Politikos teorijos katedros LMT projekto MIP-017/2012 "Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija" (projektą remia Lietuvos mokslo taryba). 2012.03-2013.12 Vyresnioji mokslo darbuotoja
ES SF visuotinės dotacijos projekto "Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė: neformaliųjų sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra" (projektą remia - ES struktūriniai fondai). 2012.10-2013.12 Vyresnioji mokslo darbuotoja
Vilniaus universiteto kartu su partneriais įgyvendinamas projektas "Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas" (projektą remia - ES struktūriniai fondai). 2009.09-2012.05 Ekspertė
VšĮ Socialinių inovacijų centro pagal BPD II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5, priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ įgyvendintas projektas “Protų susigrąžinimo programos parengimas ir įgyvendinimas” (projektą remia ES struktūriniai fondai). 2007.03-2008.04 Tyrėja
Pilietinės visuomenės instituto, kartu su partneriais įgyvendintas projektas „Lietuva be atskirties ir skurdo“ (projektą remia ES struktūriniai fondai). 2007.01-2007.12 Ekspertė
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos pagal BPD II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4. priemonę įgyvendintas projektas „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra“ įgyvendinamas  projektas „Nacionalinės kvalifikacijų sistemos sukūrimas" (projektą remia ES struktūriniai fondai). 2006.06-2007.05, 2008.02-2008.03 Ekspertė
„Vilniaus universiteto nenuosekliųjų studijų sistemos pritaikymas ir išplėtimas kaimo plėtros specialistų rengimui" pagal BPD II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4. priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra“ (projektą remia ES struktūriniai fondai). 2006.06-2007.12 Projekto administratorė, lektorė
Europos Sąjungos 6-osios bendrosios programos projektas „Baltijos šalių bendradarbiavimo tinkle „Moterys tiksliuosiuose moksluose ir aukštosiose technologijose“. 2005.09-2007.02 Mokslo darbuotoja
Pilietinės visuomenės instituto įgyvendimamas projektas “Pilietinės galios indeksas” (projektą remia Pilietinės visuomenės institutas ir Švietimo ir mokslo ministerija). 2007-2010, 2012 Projekto vadovė
Pilietinės visuomenės instituto projektas “Lietuvos pilietinės visuomenės žemėlapis” (projektą remia Pilietinės visuomenės institutas). 2005-2006 Projekto vadovė

Studentams

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos