Laima Žilinskienė

Pradinis

laima Docentė dr.

 Adresas: Universiteto 9, 01513 Vilnius, 413 kab.

 Telefonas: +370 5 2667626

 El. paštas:  

 

Dėstomi dalykai:

Kokybinių tyrimų metodologija: biografinis metodas, Resocializacijos teorija, Sociologijos įvadas, Sociologinių tyrimų praktika, Žiniasklaidos vidinės ideologijos tyrimai

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Kokybiniai tyrimų metodai, korupcija, resocializacija 

Priėmimo laikas

Publikacijos

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABA

Mokslinės monografijos

  •  

Gaidys, V., Dobryninas, A., Drakšienė, A., Vileikienė, E., Žilinskienė, L. Pasitikėjimo Lietuvos teisėsauga profiliai. Vilniaus universiteto leidykla, 2012, ISBN 978-609-459-137-2.

Mokomosios knygos

  •  
Dobryninas, A., Sakalauskas, G., Žilinskienė, L. Kriminologijos teorijos. Vilnius: Eugrimas, 2008, ISBN 978-9955-790-33-4.
  •  

Žilinskienė, L. Lietuvos korupcijos žemėlapis: 2001 – 2005, skyrius – Antikorupcinis potencialas. Vilnius: Eugrimas, 2006, ISBN 9955-682-44-2 (lietuvių ir anglų kalbomis).

  •  
Dobryninas, A., Poviliūnas, A., Šaulauskas, M.P., Žilinskienė, L. Metodinė priemonė: Projektas Regioninės valdžios sprendimų skaidrumo užtikrinimas: viešosios kontrolės stiprinimas, taikant informacines technologijas. Vilnius: TILS 2003, ISBN 9955-9652-0-7.

Straipsniai mokslo žurnaluose, kurie įtraukti į ISI sąrašą

  •  
Dobryninas, A., Žilinskienė, L. Map of Corruption in Lithuania: The Residents’ View. In: Nevala, Sami, and Aromaa.  Kauko (eds.) Organised crime, Trafficking, Drugs: Selected papers presented at the Annual Conference of the European Society of Criminology, Helsinki 2003. HEUNI. Publication Series No. 42. Helsinki. 2004, p. 38-48.

Moksliniai straipsniai recenzuojamuose periodiniuose bei tęstiniuose tarptautiniuose, užsienio ir Lietuvos leidiniuose, tarp jų elektroniniuose

  •  

Tumilaitė, R., Žilinskienė, L. Resocializacijos modeliai ir jų taikymas. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2011/2 (29).

Kiti moksliniai straipsniai ir preprintai

  •  
Žilinskienė, L. Juveniles from Foster Homes in Crime Prevention Perspective. Criminology and Crime Policy between Human Rights and effective Crime Control, Ljubljana, Slovenia, 9-12 September 2009, p.297-298, ISBN 961-6447-34-8.

Tyrimai ir kita veikla

Dalyvavimas projektinėje veikloje

Projekto pavadinimas Vykdymo metai Pareigos
"Tarptautiškumas sociologijos ir kriminologijos studijose" (projektą remia - ES struktūrinė parama 2007-2013 m.). 2012.03-2013.06 Projekto vykdytoja
Emigracija ir šeima: iššūkiai, šeiminiai resursai, sunkumų įveikos būdai (projektą remia Lietuvos mokslo taryba). 2012.07.01-2014.12.31 Projekto vykdytoja
ES SF visuotinės dotacijos projekto "Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė: neformaliųjų sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra" (projektą remia - ES struktūriniai fondai). 2012.10-2013.12 Vyresnioji mokslo darbuotoja
"Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai" (projektą remia Lietuvos mokslo taryba). 2010-2012 Projekto vykdytoja

"Sovietmečio atmintis Lietuvos gyvenimo  istorijose: viešųjų ir privačiųjų diskursų sąryšiai" (projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba).

2010-2012 Projekto vykdytoja
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos