Filosofija

Konkursinio balo sandara

1. Konkursinio balo sandara. Stojimo į filosofijos mokslų doktorantūrą konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę (vertinimo kriterijus, svertinis koeficientas): mokslinio projekto vertinimas - 0,7; magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis - 0,1; mokslo darbai - 0,2.

Mokslo kryptis, kodas

Filosofija, 01H

Atrankos procedūra

Mokslinis projektas ir pokalbis

Konkursinio balo sandara ir jų koeficientai

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis (SV)*, iki 10 balų)

Mokslinio projekto ir pokalbio įvertinimas (MPP), iki 10 balų

Mokslinės patirties ir mokslo darbų įvertinimas (MD), iki 10 balų

0,1 x (SV)

0,7 x (MPP)

0,2 x (MD)

Minimalus balas

5

*- diplomo priedėlio svertinis vidurkis (50%) ir baigiamojo darbo įvertinimas (50%)


1.1. Mokslinio projekto vertinimas. Vertinant mokslinį projektą vertinamas pagrindinių ketinamos tyrinėti mokslinės temos klausimų tinkamumas, tyrimo problematikos aktualumo pagrindimas ir numatomo tyrimo imties bei metodų pagrįstumas.

1.2. Mokslo darbų vertinimas. Vertinant mokslo darbus, vertinami ne tik parengti mokslo darbai (publikuoti straipsniai, magistro darbas), bet ir dalyvavimas mokslinėje veikloje papildomi balai skiriami tiems pretendentams, kurie dalyvavo mokslinių tyrimų projektuose, skaitė pranešimus konferencijose, vykdė mokslo sklaidos veiklą ir pan. Surinkus vienodą balų skaičių, pirmenybę lemia: (1) magistro darbo įvertinimas; (2) magistro diplomo priede esančių studijų dalykų, susijusių su projekto tema, įvertinimas.

Reikalavimai moksliniam projektui

1. Reikalavimai moksliniam projektui. Pagrindinis atrankos į doktorantūrą kriterijus - mokslinio projekto vertinimas.

1.1. Mokslinio projekto struktūra. Moksliniame projekte turi būti: (1) įvardintas konkretus pasirinktos VU filosofijos mokslo doktorantūros temos ar temų aspektas, t.y. pateikta jos ar jų konkretizacija; (2) suformuluoti keli pagrindiniai ketinamos tyrinėti konkretizuotos mokslinės temos klausimai; (3) įvertintas ketinamos tirti problematikos aktualumas ir originalumas, nurodyti svarbiausi tyrinėjimai ir įvardinta tyrimo imtis; (4) apibūdinta tyrimo metodologija; (5) pateiktas svarbiausios literatūros sąrašas (apie 10 pozicijų).

1.2. Mokslinio projekto apimtis - ne daugiau 15.000 spaudos ženklų vienai pasirinktai VU filosofijos mokslo doktorantūros temai.

Informacija stojantiems į doktorantūrą 2020 m.

Prašymai leisti dalyvauti konkurse stojant į doktorantūrą pateikiami VU doktorantūros ir rezidentūros skyriui kartu su jo nustatytais dokumentais nuo birželio 5 d. iki rugpjūčio 20 d. 24:00 val. adresu https://www.vu.lt/studijos/doktoranturos-studijos/priemimas-dokt

Doktorantūros komitetui pretendentas iki rugpjūčio 20d. (imtinai) turi pateikti: 

1. Mokslinį projektą el. paštu – ;

2. savo straipsnių, konferencijoje skaitytų pranešimų, mokslo konkursuose premijuotų darbų ir kt. skenuotas kopijas el. paštu – .

2020 m. rugpjūčio 27 d. 10 val. 106 aud. stojantieji kviečiami dalyvauti mokslinio projekto vertinimo komisijos posėdyje. Posėdžio metu pretendentas prašomas atsakyti į komisijos narių klausimus.

Ateidami  į pokalbį stojantieji turi atsinešti savo mokslo darbų kopijas (jeigu turi).

2020 m. VU Filosofijos mokslo doktorantūros tematikos ir galimi vadovai

   Tematikos pavadinimas   Tematiką įgyvendina ir doktorantams galėtų vadovauti šie mokslininkai
1.

Filosofijos istorija ir dabartis: pamatinės metodologinės kontroversijos
History of Philosophy and the Present: Constitutive Methodological Controversies
Doc. Jonas Dagys
Prof. Alvydas Jokubaitis
Doc. Naglis Kardelis
Prof. Zenonas Norkus
Prof. Vytautas Radžvilas
Prof. Marius Povilas Šaulauskas
2.

Kontinentinės filosofijos tradicijos ir religijos šiuolaikiniai tyrimai
Contemporary Research on Continental Philosophy's Tradition and Religion

Doc.Danutė Bacevičiūtė
Doc. Mintautas Gutauskas
Doc. Nerijus Milerius
Prof. Jūratė Rubavičienė
Prof. Kristupas Sabolius
Prof. Rita Šerpytytė
3. Gamtos mokslo formavimosi socialinių, metafizinių ir metodologinių prielaidų tyrimas
Investigation to the Methodological, Social and Metaphysical Premises in the Formation of Natural Sciences
Doc. Arūnas Mickevičius
Prof. Albinas Plėšnys
Prof. Tomas Sodeika
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos