Psichologija

Dėmesio! Rugsėjo mėnesį vyksta papildomas priėmimas į Psichologijos mokslo doktorantūros studijas.

Prašymai leisti dalyvauti konkurse stojant į doktorantūrą pateikiami VU doktorantūros ir rezidentūros skyriui kartu su jo nustatytais dokumentais. https://is.vu.lt/pls/dokt/isas.register

Pavyzdžiai ir pateikimo terminai.

Doktorantūros komitetui pretendentas iki rugsėjo 13 d. (imtinai) turi pateikti:

  1. Mokslinį projektą (2 egz.) adresu VU Filosofijos fakultetas, 108 kab. (Vilnius, Universiteto 9/1, Jūratė Rapalavičiūtė, tel. (8-5) 2667616) bei elektroninę jo versiją (el. paštu – );
  2. savo straipsnių, konferencijoje skaitytų pranešimų, mokslo konkursuose premijuotų darbų ir kt. skenuotas kopijas/elektronines versijas (el. paštu – ).

2019 m. rugsėjo 19 d. 13 val. 208 aud. stojantieji kviečiami dalyvauti mokslinio projekto vertinimo komisijos posėdyje. Posėdžio metu pretendentas prašomas atsakyti į komisijos narių klausimus.

Ateidami  į pokalbį stojantieji turi atsinešti savo mokslo darbų kopijas (jeigu turi).

 

Konkursinio balo sandara

1. Konkursinio balo sandara. Stojimo į VU psichologijos doktorantūrą konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę (vertinimo kriterijus, svertinis koeficientas): mokslinio projekto vertinimas - 0,6; magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis - 0,2; mokslo darbai - 0,2.

Mokslo kryptis, kodas

Psichologija, 06S*

Atrankos procedūra

Mokslinis projektas ir pokalbis

Konkursinio balo sandara ir jų koeficientai

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis (SV), iki 10 balų

Mokslinio projekto ir pokalbio įvertinimas (MPP), iki 10 balų

Mokslinės patirties ir mokslo darbų įvertinimas (MD), iki 10 balų

0,2 x (SV)

0,6 x (MPP)

0,2 x (MD)

Minimalus balas

6

*- priimami tik kandidatai turintys psichologijos studijų kvalifikacinį magistro laipsnį ar jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją

1.1.  Mokslinio projekto vertinimas. Vertinant mokslinį projektą vertinamas pagrindinių ketinamos tyrinėti mokslinės temos klausimų tinkamumas, tyrimo problematikos aktualumo pagrindimas ir numatomo tyrimo imties bei metodų pagrįstumas.

1.2.  Mokslo darbų vertinimas. Vertinant mokslo darbus, vertinami ne tik parengti mokslo darbai (publikuoti straipsniai, magistro darbas), bet ir dalyvavimas mokslinėje veikloje - papildomi balai skiriami tiems pretendentams, kurie dalyvavo mokslinių tyrimų projektuose, skaitė pranešimus konferencijose, vykdė mokslo sklaidos veiklą ir pan. Surinkus vienodą balų skaičių, pirmenybę lemia: (1) magistro darbo įvertinimas; (2) magistro diplomo priede esančių studijų dalykų, susijusių su projekto tema, įvertinimas.

 

Reikalavimai moksliniam projektui

Reikalavimai moksliniam projektui. Pagrindinis atrankos į doktorantūrą kriterijus - mokslinio projekto vertinimas. Moksliniame projekte turi būti: (1) įvardintas konkretus pasirinktos VU psichologijos mokslo doktorantūros temos ar temų aspektas, t.y. pateikta jos ar jų konkretizacija; (2) suformuluoti keli pagrindiniai ketinamos tyrinėti konkretizuotos mokslinės temos klausimai; (3) įvertintas ketinamos tirti problematikos aktualumas ir originalumas, nurodyti svarbiausi tyrinėjimai ir įvardinta tyrimo imtis; (4) apibūdinta tyrimo metodologija; (5) pateiktas svarbiausios literatūros sąrašas (apie 10 pozicijų).

Mokslinio projekto apimtis - ne daugiau 15.000 spaudos ženklų vienai pasirinktai VU psichologijos mokslo doktorantūros temai.

Informacija stojantiems į doktorantūrą 2019 m.

Prašymai leisti dalyvauti konkurse stojant į doktorantūrą pateikiami VU doktorantūros ir rezidentūros skyriui kartu su jo nustatytais dokumentais. https://is.vu.lt/pls/dokt/isas.register

Pavyzdžiai ir pateikimo terminai.

Doktorantūros komitetui pretendentas birželio 10 - 21 d. (imtinai) turi pateikti:

1. Mokslinį projektą (2 egz.) adresu VU Filosofijos fakultetas, 108 kab. (Vilnius, Universiteto 9/1, Jūratė Rapalavičiūtė, tel. (8-5) 2667616) bei elektroninę jo versiją (el. paštu – );

2. savo straipsnių, konferencijoje skaitytų pranešimų, mokslo konkursuose premijuotų darbų ir kt. skenuotas kopijas (el. paštu – ).

2019 m. birželio 28 d. 10 val. 204 aud. stojantieji kviečiami dalyvauti mokslinio projekto vertinimo komisijos posėdyje. Posėdžio metu pretendentas prašomas atsakyti į komisijos narių klausimus.

Ateidami  į pokalbį stojantieji turi atsinešti savo mokslo darbų kopijas (jeigu turi).

2019 m. VU Psichologijos mokslo doktorantūros tematikos ir galimi vadovai

   Tematikos  Tematiką įgyvendina ir doktorantams galėtų vadovauti šie mokslininkai
1. Lietuvos gyventojų savižudiško elgesio prielaidos ir apsauginiai veiksniai
Risk and protective factors of suicidal behavior in the Lithuanian population
Prof. Danutė Gailienė
Doc. Paulius Skruibis
2. Psichologiniai smurtinio elgesio veiksniai
Psychological factors of violent behaviour
Doc. Alfredas Laurinavičius
3. Mentalizacijos ir psichopatologijos sąsaja paauglystėje ir jauno suaugusiojo amžiuje
Mentalization and psychopathology links in adolescents and young people
Doc. Rasa Barkauskienė
4. Optimalaus darbuotojo funkcionavimo organizacijoje psichologiniai, socialiniai ir organizaciniai veiksniai
Psychological, social and organizational factors of employee optimal functioning in organization
Doc. Jurgita Lazauskatė-Zabielskė
5. Šiuolaikinė psichotraumatologija: psichologinės reakcijos į stresinius ar trauminius įvykius ir intervencijų veiksmingumas
Contemporary psychotraumatology: psychological responses to stressor and trauma exposure, and efficacy of interventions
Prof. Evaldas Kazlauskas
6. Mokymosi sėkmė ekologiniu požiūriu: individualūs, namų ir mokyklos veiksniai
Ecological study of school success: student, home and school predictors
Prof. Saulė Raižienė
Prof. Roma Jusienė
Doc. Sigita Girdzijauskienė
Doc. Vilmantė Pakalniškienė
Doc. Gražina Gintilienė
7. Darbuotojų veiklos ir gerovės psichologiniai, socialiniai ir organizaciniai veiksniai šiuolaikinėse organizacijose
Psychological, social and organizational factors of employee performance and well-being in contemporary organizations
Doc. Dalia Bagdžiūnienė
Doc Irena Žukauskaitė
8. Statiniai ir dinaminiai pažinimo procesų ypatumai
Static and dynamic characteristics of cognitive processes
Doc. Rytis Stanikūnas
Doc. Aušra Daugirdienė
Doc. Remigijus Bliumas

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos