Sociologija

 

Priėmimas į Vilniaus universiteto doktorantūros studijas vyksta VU nustatyta tvarka.

Konkursinio balo sandara

  1. Konkursinio balo sandara. Stojimo į VU sociologijos mokslo doktorantūrą konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę (vertinimo kriterijus, svertinis koeficientas): mokslinio projekto vertinimas - 0,6; magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis - 0,2; mokslo darbai - 0,2.

Mokslo kryptis, kodas

Sociologija, S 005

Atrankos procedūra

Mokslinis projektas ir pokalbis

Konkursinio balo sandara ir jų koeficientai

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis (SV), iki 10 balų

Mokslinio projekto ir pokalbio įvertinimas (MPP), iki 10 balų

Mokslinės patirties ir mokslo darbų įvertinimas (MD), iki 10 balų

0,2 x (SV)

0,6 x (MPP)

0,2 x (MD)

Minimalus balas

6

 1.1. Mokslinio projekto vertinimas. Vertinant mokslinį projektą vertinamas pagrindinių ketinamos tyrinėti mokslinės temos klausimų tinkamumas, tyrimo problematikos aktualumo pagrindimas ir numatomo tyrimo imties bei metodų pagrįstumas.

1.2.  Mokslo darbų vertinimas. Vertinant mokslo darbus, vertinami ne tik parengti mokslo darbai (publikuoti straipsniai, magistro darbas), bet ir dalyvavimas mokslinėje veikloje - papildomi balai skiriami tiems pretendentams, kurie dalyvavo mokslinių tyrimų projektuose, skaitė pranešimus konferencijose, vykdė mokslo sklaidos veiklą ir pan. Surinkus vienodą balų skaičių, pirmenybę lemia: (1) magistro darbo įvertinimas; (2) magistro diplomo priede esančių studijų dalykų, susijusių su projekto tema, įvertinimas.

Reikalavimai moksliniam projektui

Reikalavimai moksliniam projektui. Pagrindinis atrankos į doktorantūrą kriterijus - mokslinio projekto vertinimas. Moksliniame projekte turi būti: (1) įvardintas konkretus pasirinktos VU sociologijos mokslo doktorantūros temos ar temų aspektas, t.y. pateikta jos ar jų konkretizacija; (2) suformuluoti keli pagrindiniai ketinamos tyrinėti konkretizuotos mokslinės temos klausimai; (3) įvertintas ketinamos tirti problematikos aktualumas ir originalumas, nurodyti svarbiausi tyrinėjimai ir įvardinta tyrimo imtis; (4) apibūdinta tyrimo metodologija; (5) pateiktas svarbiausios literatūros sąrašas (apie 10 pozicijų).

Mokslinio projekto apimtis - ne daugiau 15.000 spaudos ženklų vienai pasirinktai VU sociologijos mokslo doktorantūros temai.

Informacija stojantiems į doktorantūrą 2022 m.

Prašymai leisti dalyvauti konkurse stojant į doktorantūrą pateikiami VU doktorantūros ir rezidentūros skyriui kartu su jo nustatytais dokumentais nuo gegužės 17 d. iki birželio 24 d. 24:00 val. adresu https://www.vu.lt/studijos/doktoranturos-studijos/priemimas-dokt

Doktorantūros komitetui pretendentas iki birželio 21 d. (imtinai) turi pateikti:

1. Mokslinį projektą el. paštu – ;

2. savo straipsnių, konferencijoje skaitytų pranešimų, mokslo konkursuose premijuotų darbų ir kt. skenuotas kopijas el. paštu – .

2022 m. birželio 28 d. 10 val. 208 aud. stojantieji kviečiami dalyvauti mokslinio projekto vertinimo komisijos posėdyje. Posėdžio metu pretendentas prašomas atsakyti į komisijos narių klausimus.

Ateidami  į pokalbį stojantieji turi atsinešti savo mokslo darbų kopijas (jeigu turi).

2022 m. VU Sociologijos mokslo doktorantūros tematikos ir galimi vadovai

   Tematikos  Tematiką įgyvendina ir doktorantams galėtų vadovauti šie mokslininkai
1. Inovatyvių socialinio darbo ir socialinių paslaugų paradigmų ir modelių tyrimai
Research on Innovative Paradigms and Models of Social Work and Social Services
Doc. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė
Doc. Violeta Gevorgianienė
Doc. Lijana Gvaldaitė
Doc. Donata Petružytė
Doc. Eglė Šumskienė
Prof. Laimutė Žalimienė
2. Iššūkiai socialinei politikai bei jos tobulinimo galimybės
Challenges for Social Policy and Opportunities for Improvement
Doc.Rūta Brazienė
Doc. Eugenijus Dunajevas
Prof. Boguslavas Gruževskis
Doc. Jekaterina Navickė
Prof. Romas Lazutka
Doc. Daiva Skučienė
3. Sociologinė visuomenės ir kultūros analizė
Sociological Analysis of Society and Culture
Prof. Irena Emilija Juozeliūnienė
Doc. Liutauras Kraniauskas
Doc. Sigita Kraniauskienė
Prof. Zenonas Norkus
Prof. Arūnas Poviliūnas
Prof. Marius Povilas Šaulauskas
Doc. Rūta Žiliukaitė
4. Lytys, šeimos ir intymūs gyvenimai
Gender, Families and Intimate Lives
Prof. Boguslavas Gruževskis
Prof. Irena Emilija Juozeliūnienė
Doc. Daiva Skučienė
5. Socialinė kontrolė ir kriminologinių diskursų konstravimas
Social Control and Construction of Criminological Discourses
Doc. Algimantas Čepas
Prof. Aleksandras Dobryninas
Dr. Simonas Nikartas
Doc. Laimutė Žilinskienė
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos