Sociologija ir kriminologija

P cover 022

Sociologijos ir kriminologijos magistrantūros programa – tarpkryptinė plečiamoji programa, kuri suteikia studentams šiuolaikinės sociologijos teorijos ir metodologijos, baudžiamosios teisės ir kriminologijos žinias, suformuoja kriminologinius analitinius ir praktinius įgūdžius, supažindina su kriminologo profesine etika bei moraliniais kriminologinio tyrimo principais, išmoko studentus suprasti socialinės kontrolės ir deviacijos problemas plačioje kultūrinėje perspektyvoje, o taip pat parengia studentus akademinei tyrimo veiklai bei ugdo studentų kūrybinius tiriamuosius gebėjimus, nepriklausomą, atvirą bei kritišką mąstymą.

Apie programą

Krypčių grupė Socialiniai mokslai Studijų trukmė 2 metai
Studijų kryptis Sociologija (kriminologija) Programos kreditų 120 kreditų

Kvalifikacinis laipsnis

Pateikti prašymą stojimui

Socialinių mokslų magistras

Metinė studijų kaina

(2020 m. priėmimas)

2952 Eur

Studijų programos komiteto pirmininkas prof. dr. Aleksandras Dobryninas, el. p.

Programos planai

2020 m. priėmimas

2019 m. priėmimas

2018 m. priėmimas

2017 m. priėmimas

Rašto darbai

Elektroninė studijų knyga „Kaip parašyti mokslinį rašto darbą? Mokomoji priemonė Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto kriminologijos ir sociologijos studentams“. Autorės: dr. Jolanta Aleknevičienė, dr. Aušra Pocienė, dr. Maryja Šupa.

Filosofijos fakulteto rašto darbų rengimo atmintinė

Filosofijos fakulteto rašto darbo antraštinio lapo pavyzdys

Filosofijos fakulteto baigiamojo darbo pateikties lapo pavyzdys

VU Rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatai

Rašto darbų administravimo VU studijų informacinėje sistemoje tvarka

Gynimai ir studijų baigimas

Studijų baigimas

Praktika

Tiriamoji darbo praktika organizuojama pagal tokią tvarką:

Kiekviena praktika yra dviejų dalių: studento praktinė veikla ir praktinės veiklos aptarimas. 

Praktikos atlikimo vietą parengia Sociologijos katedra, atsižvelgus į studentų pageidavimus specializuotis pagal pasirinktą sociologijos arba kriminologijos profilį.

Studento praktikai vadovauja ir ją vertina du praktikos vadovai: vienas iš institucijos (įstaigos), kurioje atliekama praktika, kitas - iš universiteto dėstytojų. Pageidautina, kad institucijos praktikos vadovas turėtų tiriamojo ir/arba analitinio darbo patirtį.

Studentas kartu su vadovais per 10 dienų iki praktikos pradžios parengia ir pristato praktikos planą (į jį surašomi pagrindiniai tikslai, užduotys, jų vykdymo planas).

Pasibaigus praktikai studentas pateikia Sociologijos katedros praktikos vadovui ataskaitą kartu su Institucijos praktikos vadovo įvertinimu, kuriame atsižvelgiama į konkrečią studento veiklą - efektyvumą, sąžiningumą, gebėjimą taikyti ir derinti žinias, vertybes ir įgūdžius ir pan.

Studentų praktikos ataskaitos ginamos paskutiniame auditoriniame užsiėmime, kurio laikas derinamas su Sociologijos katedros praktikos vadovu.

Galutinį įvertinimą rašo Sociologijos katedros praktikos vadovas, remdamasis:

a) institucijos vadovo įvertinimu;

b) studento parengta praktikos ataskaita ir jos gynimu;

Praktikos ataskaitos gynimas prilyginamas egzaminui ir vertinamas pagal 10-balę skalę.

Praktikos ataskaitos struktūra ( tai yra rašto darbas, aprašantis tyrimą, veiklą, paslaugų organizavimą ir pan.):

1. Įvadas (jame išdėstomi praktikos pasirinkimo motyvai, tikslai, pristatomas praktikos planas);

2. Institucijos pristatymas (glaustas aprašymas įstaigos, kurioje atliekama praktika: darbuotojai, struktūra, teikiamos paslaugos, klientai, taikomi tiriamojo-analitinio darbo metodai);

3. Atliktos veiklos aprašymas (jau išsamiai aprašoma praktikos metu atlikta veikla, spręstos tyrimo problemos, gauti rezultatai ir išvados);

4. Apibendrinimas (glaustai aptariama visa praktika, daromos dalykinės ir organizacinės išvados, pateikiamos rekomendacijos);

5. Priedai (pridedami praktikai svarbūs dokumentai, studento parengti ir praktikos metu naudoti aprašai, protokolai, metodikos, rezultatai).

Apgintos ataskaitos saugomos VU Sociologijos katedroje 5 metus.

Studento (praktikanto) ir institucijos praktikos vadovo nesutarimai sprendžiami kartu su Sociologijos katedros praktikos vadovu. Studento ir Sociologijos katedros praktikos vadovo nesutarimai ar konfliktai sprendžiami  Sociologijos katedroje arba VU Filosofijos fakulteto Apeliacijų komisijoje. Sociologijos magistrantūros praktikos organizavimo ir atlikimo tvarka.

Sociologijos ir kriminologijos magistrantūros praktikos organizavimo ir atlikimo tvarka

Pagal Sociologijos kriminologijos magistrantūros studijų programą tiriamojo darbo praktika yra privalomas dalykas. Praktika atliekama nuo vasario 4 d. iki balandžio 30 d. ir sudaro iš viso 160 val. 

Praktikos trukmė: institucijoje 128 val./semestrą, auditorijoje/individualiai 32 val./semestrą (6 kreditai).

Praktikos planas

Sociologijos ir kriminologijos magistrantūros trišalė praktikos sutartis

Aktualu

Studijas reglamentuojantys dokumentai

Paskaitų tvarkaraščiai

Besidomintiems studijų programa rekomenduojame:

 Sociologijos studentų tinklaraštis „Sociali Sociologija“ 

Sužinokite daugiau

ormal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Nanotechnologijos ir medžiagotyra
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos