Pradinio ugdymo modulis

P cover 031

Pradinio ugdymo modulio programa suteikia mokslinį pagrindą integruoti pradinio ugdymo mokyklinių dalykų mokslo bei didaktines žinias, kurios įgalina pedagogą kurti vaikams patrauklų, individualizuotą ir diferencijuotą ugdymo turinį. Šio modulio studijų turinys padės pedagogams išmokti taikyti įvairias ugdymo strategijas, technologijas ir ugdymosi aplinkas, kurti ir išbandyti ugdymo veiklas, teikti mokymosi pagalbą kiekvienam vaikui. Studijos grindžiamos naujausiais tyrimais, inovatyviomis švietimo technologijomis ir aktyviomis besimokančiojo veiklomis.

Apie programą

Krypčių grupė Ugdymo mokslai Studijų trukmė 1,5 metų
Studijų kryptis Pedagogika Programos kreditai 90 kreditų
Kvalifikacinis laipsnis

Metinė studijų kaina

(2020 m. priėmimas)

2951 Eur

Studijų programos komiteto pirmininkė doc. dr. Aušra Žemgulienė, el. p.

Programos planai

2020 m. priėmimas

2019 m. priėmimas

2018 m. priėmimas  

Studijų organizavimas

Studijos organizuojamos pagal sesijinį tvarkaraštį – kelių savaičių sesijomis kas kelis mėnesius. Vieno semestro metu organizuojamos dvi dviejų savaičių studijų sesijos, kurių metu paskaitos vyksta pirmadieniais – penktadieniais nuo 14:00 iki 21:00 val. ir šeštadieniais nuo 8:30 iki 15:30 val. Taip pat semestro gale organizuojami kiekvieno dalyko atsiskaitymai. 

Programa vykdoma natūraliose ir virtualiose ugdymo aplinkose. Studijuojantieji naudoja virtualią mokymosi aplinką: taiko interaktyvius mokymosi objektus, skaitmeninio mokymosi portalus, kuria interaktyvias užduotis išmaniosiomis priemonėmis ir kt. Natūralios studijų aplinkos laukas – universitetas, tyrimų laboratorijos, žaliosios ugdymo aplinkos, kultūros institucijos ir kt.

Studijuojantiesiems gali būti įskaityti ankstesnių studijų metu išklausyti ir atsiskaityti studijų dalykai, jeigu jų turinys ir apimtis atitinka atitinkamo studijų dalyko reikalavimus.

Informacija stojantiesiems

Bendrieji reikalavimai pareiškėjams:

• aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas;
• pedagogo kvalifikacija;
• pareiškėjo motyvacija.

Į modulio studijas stojantieji kviečiami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Stojančiųjų į modulio studijas konkursinis balas skaičiuojamas pagal formulę: VPB+M (VPB – baigiamųjų darbų ir pedagoginių praktikų pažymių aritmetinis vidurkis, M – motyvacinis laiškas, kurį įvertinus teigiamai, skiriama 0,5 balo).

Prašymų studijuoti pateikimas

Stojantieji į Pradinio ugdymo modulio studijas turi pateikti šiuos dokumentus:

• elektroninę paraišką priimti į modulio studijas;
• asmens dokumento kopiją;
• pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio išsilavinimo dokumento (diplomo ir jo priedėlio) kopiją;
• bakalauro diplomo ir priedėlio kopiją (jei turite kelis, tuomet siųskite tą, kuriame aukštesnis svertinis vidurkis. Atkreipkite dėmesį, kad bakalauro diplomas gali sutapti su pedagogo kvalifikaciją patvirtinančiu dokumentu);
• pasirašytą motyvacinį laišką (150–250 žodžių), kuriame suformuluoti esminiai motyvai dalyvauti studijose ir įgyti papildomą dalykinę kompetenciją;
• darbdavio rekomendaciją (neprivalomas dokumentas, tik dirbantiems ugdymo įstaigoje asmenims);
• rašytinį įsipareigojimą užtikrinti pedagogo darbo krūvį pagal įgytą specializaciją (neprivalomas dokumentas, kuris gali sutapti su rekomendacija);
• dokumento, patvirtinančio pavardės (vardo) keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.

Paraiškos dalyvauti atrankoje į pradinio ugdymo modulio studijas priimamos internetu nuo 2020 m. balandžio 23 d. iki birželio 30 d. 17:00 val. Paraišką prašome užpildyti čia. Dokumentų kopijas prašome sudėti į vieną aplanką ir siųsti per WeTransfer didelių failų siuntimo programą el. paštu: 

Prašome užtikrinti, kad visos dokumentų kopijos būtų kokybiškai nuskenuotos ir įskaitomos. Pateikus ne visus dokumentus, Jūsų paraiška nebus vertinama.

Atrankos rezultatai bus skelbiami 2020 m. liepos 7 d. Atsakymą su atrankos rezultatais Jums atsiųsime paraiškos formoje nurodytu el. paštu.

Kontaktai

Kilus klausimų prašome kreiptis į Ugdymo mokslų instituto administratorę Jūratę Petraitienę el. paštu , tel. +370 614 82 671

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos