Laimutė Žalimienė

Pradinis

 Laimute geraDr., profesorė

 Adresas: Universiteto 9, 01513 Vilnius, 310 kab.

 Telefonas: +370 5 2667609, +370 699 25126   

 El. paštas:

 

Priėmimo laikas katedroje:


Trečiadieniais 1630-1730 val. (dėl susitikimo prašau iš anksto susisiekti telefonu arba el. paštu)

 

 Mokslinių tyrinėjimų sritys:


Socialinės paslaugos gerovės valstybėje; socialinė atskirtis ir socialinė integracija; socialinių paslaugų organizavimas įvairioms klientų grupėms; socialinių paslaugų rinka ir žmogaus teisės; socialinės paslaugos ir aplinkos apsauga; socialinio darbo vadyba; socialinės problemos ir socialinės paramos sistema

 

Dėstomi dalykai:


Socialinio darbo istorija, Socialinės paslaugos, Socialinių institucijų vadyba, Tarptautinių organizacijų socialinė politika

 

Publikacijos

Žalimienė L., Dunajevas, E. Socialinės paramos dilema - tarp autonomijos ir paternalizmo: monografija/Vilniaus universitetas. - Vilnius, 2015, ISBN 978-609-459-449-6  
 •  
Žalimienė L. Socialiai remtini“, „socialinės rizikos“, „globotiniai“... Kokią visuomenę konstruoja Lietuvos socialinės paramos politika? Kultūra ir visuomenė.Socialinių tyrimų žurnalas. VDU. Nr. 2(1), 2011
 
 •  
Žalimienė L., Lazutka R. ,Skučienė D., Aidukaitė J., Kazakevičiūtė J., Navickė J., Ivaškaitė-Tamošiūnė V. Socialinis teisingumas švietime: teorinė samprata ir praktinis vertinimas. Mokslo studija. Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerija, 2011  
 •  
Gevorgianienė V., Kondrošovienė L., Lazutka R., Naujanienė R., Švedaitė B., Zabulytė Kupriūnienė J., Žalimienė L. Socialinio darbo studijų krypties kompetencijų plėtotės aprašas (metodika). Vilniaus universitetas, 2011
 
 •  
Žalimienė L. Entrenchment of Market Relationship in Personal Social Services in Lithuania- perspective of market actors. Abstract. Social Work in Times of Crisis. What Can Social Work Deliver – And Who Benefits. 8th annual TISSA meeting. Tallin university. 2010. p. 144-145  
 •  
Žalimienė L. Family Policy in Lithuania. Promotion of Social Policies - An Investement in the Future. Ed. Tatjana Muravska, Alexandre Berlin and Eduard Lavalle. University of Latvia, European Commission. 2009. p 276-283  
 •  
Žalimienė L. Family Support in Lithuania: families with 3 and more children approach. Trapenciere I. (eds)Family on the Crossroads. Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia. 2009. p. 145-155  
 •  
Žalimienė L., Lazutka R. Socialinės globos paslaugos Lietuvoje: nuo valstybinio hierarchinio link mišrios ekonomikos modelio. Pinigų studijos. Nr. 2., 2009. p. 6-22  
 •  
Žalimienė L., Ivaškaitė-Tamošiūnė V. Socialinės gerovės garantijų svarba mokslininko profesijos pasirinkimui: Lietuvos doktorantų atvejo analizė. Filosofija. Sociologija. 2009. p. 326-324  
 •  
Lazutka R., Skučienė D., Vareikytė A., Žalimienė L., Kazakevičiūtė J. Socialinių darbuotojų profesinės rizikos veiksniai. Socialinis darbas. Nr. 7 (3). 2008. p. 74-87  
 •  
Žalimienė L., Skučienė D., Šumskaitė L. Socialinės kliento būklės vertinimas ir reikiamų paslaugų teikimo organizavimas. Asmenų, priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, reintegracija į visuomenę ir darbo rinką: socialinės atskirties problemų sprendimas. Vilnius, 2008. p. 173- 207  
 •  

Lazutka R., Žalimienė L.,Skučienė D., Ivaškaitė-Tamošiūnė V., Šumskaitė L. Socialinė parama Lietuvoje: remiamųjų padėtis ir paramos rezultatai. Vilnius, Londvila, 2008. p. 248    

 
 •  
Žalimienė L., Lazutka, R., Gruževskis B., Girdzijauskienė S., Bagdonas A. Neįgaliųjų integracija į darbo rinką Lietuvoje: politika, įvertinimas, reabilitacija. Vilniaus universiteto leidykla, 2008. p. 148  
 •  
Žalimienė L. Socialinės globos paslaugų pagyvenusiems žmonėms standartizavimas: Lietuvos praktika ir užsienio šalių patirtis. Gerontologija. VIII tomas. Nr.1. 2007. p. 44-55  
 •  
Žalimienė L., Rimšaitė E. Nevyriausybinių organizacijų metamorfozės- nuo labdaringos pagalbos vargšams XVIII amžiuje iki socialinių paslaugų rinkos dalyvio šiuolaikinėje visuomenėje. Socialinis darbas. Mokslo darbai Nr.6 (1). 2007. p. 83-96  
 •  
Bagdonas A., Lazutka R., Vareikytė A., Žalimienė L. Skirtingi, bet lygūs visuomenėje ir darbuotėje. Vilniaus universiteto leidykla,2007. p. 478  
 •  
Žalimienė. L. Vaikų socialinės globos kokybė ir jos vertinimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vilnius, Londvila, 2007. p. 271  
 •  
Žalimienė L. Socialinių paslaugų vadyba: balansavimas tarp socialinio teisingumo ir ekonominio racionalumo. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 1(6). Šiaulių universitetas. 2006. p. 183-189  
 •  
Žalimienė L. 2006. Nauji iššūkiai socialinių paslaugų plėtrai- mišrios socialinių paslaugų rinkos kūrimas. STEPP Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika (3). Vilniaus universitetas. 2006. p. 139-148  
 •  
Žalimienė L. Socialinės globos pagyvenusiems asmenims kokybė ir jos vertinimas. Vilnius: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Jungtinių tautų vystymo programa. 2005, p.199. ISBN 9955-562-34-X (metodinė priemonė)   
 •  
Žalimienė L. Vaikų globos sistema ir jos tendencijos Lietuvoje. Situacijos apžvalga remiantis atliktų tyrimų rezultatais. // Svarbus kiekvienas vaikas (Lietuvos respublikos vaikų iki 3 metų, globojamų valstybinėse institucijose, sveikatingumo ir globos būklė). Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, Firidas, 2005, p. 15-28. ISBN 9955-531-16-9 UDK 316.3-058.8(474.5)   
 •  
Žalimienė L. Socialinės globos pagyvenusiems asmenims kokybė ir jos vertinimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija/ UNDP. Vilnius, Efrata, 2005. p. 199
 
 •  
Э. Римшайте, Л. Жалимене. Метаморфозы роли неправительственных организаций – от благотворительности к рынку услуг. Journal of Social Policy Studies. Saratov State Technical University . 2004 Tom 2 N-4. p. 487-509   
 •  
Bertelsen F., Žalimienė L. Social Policy and Community Social Services. Development Project in Lithuania. // Sida Evaluation 04/12. 2004  
 •  
Andrejeva L., Skučienė D., Lazutka R., Žalimienė L. Pagyvenusių ir senų žmonių gerovė // Demografinės (gyventojų) politikos strategijos metmenys. Socialinių tyrimų institutas. 2004  
 •  
Žalimienė L. Social Services in Lithuania // Social Services in Europe. Annotated Bibliography. Ed. H.K. Anheier. London School of Economics. 2003. p. 242- 254. Monografija  
 •  
Žalimienė. L. Vaikų globos organizavimas: savivaldybių ir apskričių funkcijos bei bendradarbiavimas. STEPP: Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika (2). Vilniaus universitetas, 2003. p. 74-81  
 •  
Žalimienė L., Ablingienė A. Išlaidos vaikų socialinei apsaugai Lietuvoje Europos Sąjungos statistikos kontekste // Lietuvos ekonomikos apžvalga. Statistikos departamentas. Vilnius, 2003. Nr.1. p. 20-25  
 •  
Žalimienė L. Socialinės paslaugos. Mokomoji knyga. Vilniaus universitetas, 2003. p. 180  
 •  
Bikmanienė R., Danusevičienė,...,Žalimienė L. Socialinė gerontologija: ištakos ir perspektyvos. Mokymo knyga. Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinio darbo institutas. Kaunas, 2003  
 •  
Žalimienė L. Socialinė politika ir pagyvenusių žmonių socialinė apsauga. // Socialinė gerontologija: ištakos ir perspektyvos. Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinio darbo institutas. 2003. p. 240-257  
 •  
Žalimienė L. Dienos centrų neįgaliesiems Lietuvoje tipologija // Socialinis darbas. Mokslo darbai. Nr.1. (1). Teisės universitetas. 2002. p. 59-66  
 •  
Žalimienė L. Socialinių paslaugų kokybė ir standartai. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. Nr.1. Vilniaus universitetas. Specialiosios psichologijos laboratorija. 2001. p. 58-66  
 •  
Žalimienė L. Socialinės paslaugos pagyvenusio amžiaus žmonėms Lietuvoje. // Gerontologija. 2000. Nr. 2. p. 15-20  
 •  
Žalimienė L ., Vareikytė A. Die Entwicklung der sozialen Arbeit in Litauen. // Archiv fur Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit. Heft ¾ - 2000. S. 330-340. Frankfurt am Main. 2000. p. 330-341  
 •  
Žalimienė L. 1999. Socialinių darbuotojų praktinės veiklos portretas. Socialiniai tyrimai. 1998-1999 (2-3). Šiaulių universitetas. p. 90-96  
 •  
Žalimienė L. 1994. Die soziale Infrastruktur im landlichen Raum Litauens. Die Zukunft der landlichen Infrastruktur Ostmitteleuropas. Bundesanstalt fur Agrararwirtschaft. Schriftenreihe Nr. 75. Wien, p. 151-156  

Tyrimai ir kita veikla

Dalyvavimas projektinėje veikloje

Projekto pavadinimas Vykdymo metai Pareigos
Socialinių įmonių veiklos analizės bei plėtros galimybių Lietuvoje tyrimas. Lietuvos invalidų draugija 2007 Projekto vadovė
Įvertinus paramą gausioms šeimoms, teikti siūlymus dėl šios paramos tobulinimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2006 Projekto vadovė
Piniginės Socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo monitoringas bei vertinimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2006 Darbo grupės narė
Trumpalaikės institucinės socialinės globos normų suaugusiems socialinės rizikos asmenims metmenų projekto parengimas. Vertinimo kriterijų, apibūdinančių teikiamų paslaugų atitikimą normoms, formulavimo principai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija  2006 Projekto vadovė 
Socialines paslaugas neįgaliems vaikams ir suaugusiems bei pagyvenusiems ir seniems asmenims teikiančios institucijos/organizacijos/įstaigos. EQUAL vystymo bendrija: „Per technologijas – žinojimo ir darbo link!” 2006 Darbo grupės narė
Sunkiai integruojamų asmenų padėties darbo rinkoje analizė ir priemonės jų užimtumui didinti. Darbo ir socialinių tyrimų institutas/ Lietuvos darbo birža 2006 Darbo grupės narė
Vaikų socialinės globos standartų projekto taikymo galimybės. Vertinimo kriterijai bei klausimyno parengimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2005 Projekto vadovė 
Labour Supply in care services.The European Foundation for the Improvement of Living and Working conditions/ Family, Child Youth Association. Budapest 2005 Darbo grupės narė
Stacionariose socialinių paslaugų įstaigose teikiamų socialinių paslaugų standartai pagyvenusiems asmenims. Principai ir reikalavimai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2004 Projekto vadovė 
Lietuvos Respublikos vaikų iki 3 metų, globojamų valstybinėse institucijose, sveikatingumo ir rūpybos būklės tyrimas. Sveikatos apsaugos ministerija. UNICEF
2004 11 - 2005 02 Darbo grupės narė
Socialinių paslaugų planavimo savivaldybėse metodika. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2004 Darbo grupės narė
Socialinių paslaugų kaštų padengimo iš asmens(šeimos) turto vertės galimybių analizė ir įvertinimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2003 Projekto vadovė
Socialinių paslaugų poreikio Klaipėdos mieste sociologinis tyrimas. Klaipėdos miesto savivaldybė 2003 Darbo grupės narė
Socialinių paslaugų finansavimo metodika. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2003 Darbo grupės narė
Šeimose gyvenančių vaikų globos įvertinimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2002 Projekto vadovė 
Vaikų globos organizavimo nevyriausybinėse vaikų globos institucijose įvertinimas ir šių institucijų akreditavimo bei licencijavimo tvarka. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2002 Projekto vadovė 
Specialiųjų poreikių nustatymo metodikos projekto parengimas ir rekomendaciniai pasiūlymai specialiųjų poreikių nustatymo ir specialiosios pagalbos priemonių taikymo tvarkai parengti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2002 Projekto vadovė 
Neįgaliųjų poreikio kompensacinei technikai planavimo ir regioninio paskirstymo metodikų parengimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2002 Projekto vadovė 
Valstybės biudžeto lėšų moksleivių nemokamam maitinimui organizuoti paskirstymo savivaldybėms rodiklių identifikavimas bei šių lėšų panaudojimo teisingumo tyrimas. Socialinės politikos grupė 2002 Projekto vadovė 
Dalyvavimas pensijų reformoje: piliečiai, rinkos, viešosios institucijos. Lietuvos gyventojų pasirengimo dalyvauti pensijų sistemos reformoje sociologinis tyrimas. Atviros Lietuvos fondas 2001 - 2002 Darbo grupės narė
Regiono ( apskrities, savivaldybės) įvairaus tipo vaikų globos įstaigų veiklos sisteminis įvertinimas pažangių vaikų globos formų taikymo aspektais. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2001 Projekto vadovė 
Lietuvos neįgaliųjų aprūpinimo kompensacine technika sistemos įvertinimas poreikių patenkinimo, prieinamumo, kaštų aspektais. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2001 Projekto vadovė
Aplinkos pritaikymo žmonėms su fizine negalia miesto bei kaimiškose savivaldybėse įvertinimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2001 Darbo grupės narė
Romų, gyvenančių Vilniaus miesto taboruose, sociologinis tyrimas. Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės 2001 Projekto vadovė 
Dienos centrų veiklos lyginamoji analizė. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2000 Projekto vadovė 
Socialinių paslaugų socialinio ekonominio efektyvumo savivaldybėse tyrimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999 Projekto vadovė 
Pagyvenusių žmonių socialinių paslaugų poreikis kaime bei paslaugų plėtojimo rekomendacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999 Projekto vadovė 

Dalyvavimas tyrimuose

Tyrimo pavadinimas Metai Pareigos
Piniginių išmokų ir paslaugų derinimo dilema - optimalaus socialinės paramos modelio kūrimas (Žalimienė L., Dunajevas E. (Lietuvos mokslo taryba)) 2012 - 2013 Pagrindinė projekto koordinatorė
Dirbančių socialinį darbą profesinė gerovė Lietuvoje (Žalimienė L. Skučienė D. Kazakevičiūtė J. Gataulinas A. Lietuvos mokslo taryba) 2011 - 2012 Pagrindinė projekto koordinatorė
Socialinio teisingumo rodikliai švietime (Žalimienė L., Lazutka R., Skučienė D., Aidukaitė J., Ivaškaitė- Tamošiūnė V., Kazakevičiūtė V. (Švietimo ir mokslo ministerija)) 2009 Pagrindinė projekto koordinatorė
Socialinės politikos įtaka Lietuvos gyventojų gerovei (Valstybinis mokslo ir studijų fondas) 2009 Vykdytoja
Mokslininkų socialinės garantijos (Lazutka R., Skučienė D., Žalimienė L., Ivaškaitė- Tamošiūnė V., Kazakevičiūtė V. (Švietimo ir mokslo ministerija; Valstybinis mokslo ir studijų fondas)) 2008 Vykdytoja
Socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo sąlygų tyrimas ir rekomendacijos kaip jas gerinti (Lazutka R., Skučienė D., Žalimienė L., Vareikytė A., Kazakevičiūtė. V. (Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba)) 2008 Vykdytoja

Socialinio draudimo fondų atsargos rezervų sudarymo patirtis ES šalyse ir jos taikymo galimybės (Lazutka R., Skučienė D., Žalimienė L., Ivaškaitė- Tamošiūnė V., Kazakevičiūtė V. (Lietuvoje Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba))

2008 Vykdytoja
Sutrikusios regos ir sutrikusios klausos asmenų techninės pagalbos poreikio tyrimas (Skučienė D., Lazutka R. Žalimienė L., Bagdonas A., Šumskaitė L., Ivaškaitė- Tamošiūnė V., Gelžinis A., Rukšėnas R. Lietuvos neįgaliųjų techninės pagalbos centras)) 2007 Pagrindinė projekto koordinatorė 

Ekspertinė veikla

Ekspertinė veikla Metai Pareigos
Nacionalinės mokslo programos Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui (Lietuvos mokslo taryba)

2011-2013; 2009-2011

Vykdymo grupės narė; Vykdymo grupės pirmininkė
Lietuvos socialinio darbo taryba 
2012 - 2013 Narė
Socialinio darbo studijų krypties aprašo projekto rengimas (Studijų kokybės vertinimo centras) 2011 - 2012  
Socialinės integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų grupėms situacijos, poreikių ir rezultatyvumo vertinimas, siekiant efektyviai panaudoti 2007-2013 m. ES struktūrinę paramą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2011 - 2012  
Individualios socialinės globos plano sudarymo rekomendacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Dėl individualios socialinės globos plano sudarymo rekomendacijų, Nr. 19.9-23 2011 - 2012  
Profesinės reabilitacijos programų efektyvumo vertinimo metodikos projekto sukūrimas. Lietuvos darbo birža 2010  
Peer Review in Social Inclusion and Social Protection and the Assessment in Social Inclusion. Peer Review on ‘Achieving excellence in social service provision’. Bucarest
2010 06 29 - 30  
Combining choise, quality and equity in social services. Peer Review in Social Protection and Social Inclusion and Assesment in Social Inclusion. Kopenhagen
2009  
2005 metų invalidumo nustatymo ir su tuo susijusių išmokų skyrimo reformos analizė.Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2007  
Pasaulio banko projektas “Program Implementation Matters for Targeting Performance. Evidence and Lessons from the ECA Region. 2005-2006. Žalimienė L. Regional study “Program Implementation Matters for Targeting Performance: Evidence and Lessons from ECA Region”. Lithuanian country case study 2006 Vietinė ekspertė
Struktūrinės paramos panaudojimo 2007 – 2013 M. Veiksmų programų prioritetai ir priemonės. Esamos situacijos analizės ir indėlio į veiksmų programos strategiją parengimas socialinės atskirties mažinimo ir skurdo prevencijos srityje. VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas 2006  
Socialinių darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimo tvarka. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2006 Darbo grupės narė
Vaikų socialinės globos standartai ir jų taikymo galimybės. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2005 Darbo grupės narė
Basic social services in rural settlements- Village and remote homestead community care-giving. Peer Review in the field of Social Inclusion Policies. Miskolc, Hungary
2005  

Socialinės globos normų aprašas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2004 - 2007 Darbo grupės narė
Apmokėjimo už socialines paslaugas principai ir tvarka. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2003 Darbo grupės narė
PHARE Consensus projektas “Socialinė parama/ ilgalaikis nedarbas”. SADM
2002 - 2003 Vietinė ekspertė
Vaiko gerovės politikos koncepcija. Seimo Šeimos ir vaiko komisija 2002  2003 Darbo grupės narė
Phare Consensus projektas “Tolimesnis statistinių duomenų ir metodų, pritaikytų Eurostato reikalavimams, harmonizavimas Lietuvoje. Socialinė statistika ”. Statistikos departamentas  2001 - 2002 Vietinė ekspertė
Socialinių paslaugų katalogas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2000 Darbo grupės narė
Socialinių darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimo tvarka. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2000 Darbo grupės narė
Phare Consensus projektas “Socialinių paslaugų plėtros strategija Lietuvoje” 1999 Vietinė ekspertė 
Phare Consensus projektas “Change and Choise in Social Protection. The Experience of Central and Eastern Europe” 1999 Vietinė ekspertė
Socialinių darbuotojų sveikatos priežiūros įstaig. veiklos nuostatai. Sveikatos apsaugos ministerija 1999 Darbo grupės narė
Metodinė medžiaga socialinių paslaugų namuose organizavimui. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999 Darbo grupės narė
Apmokėjimo už socialines paslaugas principai ir tvarka. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1998 Darbo grupės narė
Socialinių paslaugų katalogas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1996 Darbo grupės narė
Socialinių paslaugų įstatymas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1995 - 1996 Darbo grupės narė

Kita veikla

 • Socialinio darbo bakalauro studijų programos komiteto pirmininkė;
 • Vadovavimas doktorantams, daktaro disertacijų gynimo komitetų narė, oponentė;
 • Viešas paskaitų skaitymas, mokslo populiarinimas socialinės paramos politikos, socialinių paslaugų politikos ir organizavimo ir kt. klausimais.

Studentams

Inf. ruošiama...

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos