Projektas „Tęsk“

Projektas „Tęsk“ – galimybė įgyti pedagogo kvalifikaciją, papildomą specializaciją ar gauti pagalbą pirmus metus dirbant ugdymo įstaigoje 

TĘSK logo

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Tęsk“ (toliau – projektas), finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu V-646 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonę „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“, kartu su projekto partneriais numato vykdyti pedagoginių studijų ir kompetencijų tobulinimo programas, suteikiančias dalykines ar pedagoginės specializacijos kompetencijas ir teisę dirbti atitinkamo dalyko ar pedagoginės specializacijos mokytoju / pedagogu.

Atranka į studijas bus vykdoma 2018–2020 m. Iš viso per trejus metus projekto „Tęsk“ lėšomis bus finansuojama 821 studijų vietų.

Jei turite klausimų, prašome kreiptis į „Tęsk“ projekto ekspertę Jūratę Petraitienę tel. (8 5) 268 7099 arba el. paštu  

Studijos turintiems pedagogo kvalifikaciją ir siekiantiems papildomų kompetencijų

Skelbiame papildomą atranką į šiuos pedagoginių studijų modulius papildomo mokomojo dalyko kompetencijai įgyti!

Jei jau turite pedagogo kvalifikaciją, projekto „Tęsk“ metu priimame į programas papildomo mokomojo dalyko kompetencijai arba pedagoginei specializacijai įgyti:

• Chemijos mokomojo dalyko modulį (60 ECTS)
• Anglų kalbos mokomojo dalyko modulį (90 ECTS)

Modulio studijos, priklausomai nuo mokytojo turimų kompetencijų, trunka iki 1,5 metų. Studijos organizuojamos sesijiniu būdu. Visa studijų medžiaga ir informacija pateikiama virtualioje mokymo aplinkoje.

Prioritetas teikiamas tiems asmenims, kurie dirba pedagogais ugdymo įstaigose ir turintiems darbdavio ar savivaldybės Švietimo skyriaus rekomendaciją su įsipareigojimu užtikrinti mokytojui darbo krūvį pagal įgytą kompetenciją/kvalifikaciją.

Bendrieji reikalavimai pareiškėjams:

• aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas; 
• pedagogo kvalifikacija; 
• gali būti nustatyti papildomi išsilavinimo reikalavimai stojant į konkrečius modulius; 
• pareiškėjo motyvacija.

Prašymų studijuoti pateikimas

Stojantieji į modulio studijas papildomai pedagoginei specializacijai įgyti turi pateikti šiuos dokumentus:

• elektroninę paraišką priimti į modulio studijas;
• asmens dokumento kopiją;
• pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio išsilavinimo dokumento (diplomo ir jo priedėlio) kopiją;
• bakalauro diplomo ir priedėlio kopiją (jei turite kelis, tuomet siųskite tą, kuriame aukštesnis svertinis vidurkis. Atkreipkite dėmesį, kad bakalauro diplomas gali sutapti su pedagogo kvalifikaciją patvirtinančiu dokumentu);
• stojantiesiems į anglų k. mokomojo dalyko modulį privaloma pateikti anglų kalbos lygį pagrindžiantį dokumentą (mokyklos baigimo atestatas, anglų kalbos kursų baigimo pažymėjimai, IELTS, TOEFL ar kitų anglų kalbos lygio nustatymo testų rezultatai ir pan.);
• pasirašytą motyvacinį laišką (150–250 žodžių), kuriame suformuluoti esminiai motyvai dalyvauti studijose ir įgyti papildomą dalykinę kompetenciją;
• darbdavio rekomendaciją (neprivalomas dokumentas, tik dirbantiems ugdymo įstaigoje asmenims);
• rašytinį įsipareigojimą užtikrinti pedagogo darbo krūvį pagal įgytą specializaciją (neprivalomas dokumentas, kuris gali sutapti su rekomendacija);
• dokumento, patvirtinančio pavardės (vardo) keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.

Paraiškos dalyvauti atrankoje į modulio studijas priimamos internetu iki rugpjūčio 22 d. 24:00 val. Paraišką prašome užpildyti čia. Dokumentų kopijas prašome sudėti į vieną aplanką ir siųsti per WeTransfer didelių failų siuntimo programą el. paštu . Prašome užtikrinti, kad visos dokumentų kopijos būtų kokybiškai nuskenuotos ir įskaitomos. Pateikus ne visus dokumentus, Jūsų paraiška nebus vertinama.

Atrankos rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 27 d. Atsakymą su atrankos rezultatais Jums atsiųsime paraiškos formoje nurodytu el. paštu.

Naujai įsidarbinusiems mokytojams – pedagoginė stažuotė

Naujasis Pedagogų rengimo reglamentas (2018-05-29) įvedė naują privalomą pedagogo profesinio augimo etapą – pedagoginę stažuotę, kuri turi būti atliekama pirmaisiais pedagogo darbo metais švietimo įstaigoje.

Su Reglamento nuostatomis išsamiau susipažinti galite čia.

Stažuotės tikslas – plėtoti ir gilinti studijų metu įgytas kompetencijas, sklandžiai integruotis į švietimo bendruomenę. Stažuotę koordinuoja pradedančio pedagogo pasirinktas universitetas ir mokykla, kurioje pedagogas įsidarbina. Stažuotės vadovas, paskirtas universiteto, ir mentorius, paskirtas mokyklos, kurioje įsidarbina pradedantysis pedagogas, teikia pedagogui tikslinę metodinę, dalykinę pagalbą, konsultuoja ir pataria kuriant žmogiškuosius santykius su ugdytiniais ir kolegomis, reflektuojant savąjį profesinį augimą ir formuojant savąjį profesinį identitetą.  

Vilniaus universitetas dalyvauja kaip partneris Ugdymo plėtotės centro (UPC) vykdomame pedagoginės stažuotės išbandymo projekte (2018–2022), kurio metu bus tobulinamas numatytas pedagoginės stažuotės modelis ir jos įgyvendinimo mechanizmas. Pradedantysis pedagogas stažuotojas tobulins profesines kompetencijas mokymuose, dalyvaus grupinėse supervizijose, refleksijose. Detalesnė informacija apie pedagoginės stažuotės išbandymą pateikiama UPC tinklalapyje.

Jei šiemet įsidarbinote mokykloje arba jei mokytojo darbą jau esate pradėjęs anksčiau, bet darbo trukmė nesiekia pilnų mokslo metų, ir jeigu norėtumėte, kad jūsų pedagoginės stažuotės koordinatoriumi būtų Vilniaus universitetas, susisiekite su VU Ugdymo mokslų instituto Pedagogų kompetencijų tobulinimo ir plėtros centru žemiau nurodytais kontaktais:

Doc. Asta Meškauskienė, projekto „Tęsk“ ekspertė, telefonas +370 5 268 70 99, el. paštas 

Bus reikalinga ši informacija: jūsų vardas, pavardė, telefonas, el. pašto adresas; mokykla, kurioje įsidarbinote; aukštoji mokykla, kurią baigėte ir jos baigimo metai; įgytas laipsnis ir profesinė kvalifikacija; mokomasis dalykas/ai.

%MCEPASTEBIN%
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos