Lilija Duoblienė - VU Filosofijos fakultetas

Lilija Duoblienė

Apie

foto wwwProfesorė dr.

Prof. dr. Lilija Duoblienė yra Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto mokslininkė, vadovaujanti Ugdymo teorijos ir kultūros katedroje sutelktai mokslininkų ir doktorantų grupei. Jos tyrimų sritis yra šiuolaikinė ugdymo filosofija, tačiau ja neapsiribojama. Tyrimai plėtojami  švietimo politikos, ugdymo turinio ir metodų, kultūros studijų bei meno tyrimų srityse. Ji seka ir gerai išmano mokslo naujoves, o, taikydama naujausias teorijas ugdyme, gilinasi į tai, kas kelia problemas ir įtampas Lietuvos kontekste. Tai globalizacijos, postmodernizmo, posthumanizmo į švietimo lauką atnešamos naujovės ir jų adaptacija nacionaliniu mastu.  

Profesorės Duoblienės tyrimų rezultatai skelbti monografijose lietuvių ir anglų kalbomis: Multimodal Education: philosophy and practice (2021, parašyta su bendraautore J. Baranova), Pohumanistinis ugdymas. Dekoduoti (2018), Ideologizuotos švietimo kaitos teritorijos (2011), ir periodiniuose mokslo leidiniuose (arti 50 straipsnių), taip pat profesorės su bendraautore  sudaryta straipsnių rinktinė Lietuvos švietimo politikos transformacijos (2009). Pastarųjų metų publikacijos mokslo žurnaluose yra skirtos švietimo ateities scenarijų tyrimams.  

Mokslinių tyrinėjimų sritys: Ugdymo filosofija, Multimodalus ugdymas, Tarpkultūrinis ugdymas.

Dėstomi dalykai: Šiuolaikinė ugdymo filosofija, Tarpkultūrinis ugdymas, Vizualumas šiuolaikiniame ugdyme, Ugdymo turinio vadyba. 

ORCID iD copy copy ORCID

Adresas: Universiteto g. 9, 01513 Vilnius, 410 kab.

Telefonas: +370 5 2 667 625

El. paštas:

Priėmimo laikas: Iš anksto susitarus el. paštu 410 kab. 

Publikacijos

Publikacijos su VU prieskyra

Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa) registruotos visos publikacijos


Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2016)

Baranova, J., Duobliene L. (2021) Multimodal Education: Philosophy and Practice. Washington: The Counncil for Research in Values and Philosophy. 338 p. (indėlis 0.3, 110 psl.)

Duoblienė L. (2018) Pohumanistinis ugdymas. Dekoduoti. Vilnius: VU leidykla. 372 psl.

Duoblienė, L., Vaitekaitis, J. (2021) Posthumanist Approach to Human/Child-Centered Education. Journal of Future studies. https://ojs.jfsdigital.org/index.php/jfs/authorDashboard/submission/89 (indėlis 0.5)

Duoblienė L. (2020). The Class as a Creation Machine: Teaching for, with and within Transversality. Journal of Philosophy of Education. Wiley online library. https://doi.org/10.1111/1467-9752.12479

Duoblienė, L. (2018) Crossing or Erasing Territorial Borders: Toward openness within school space in Transforming Education: Design and governance in global context. Eds. L. Benade, M. Jackson. Singapure: Springer, pp. 169-181.

Tyrimai

Projektinė veikla

Nacionaliniai projektai

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos futuristiniai scenarijai. VU mokslininkų grupės tyrimo vadovė (LMT, 2020-2022, Nr. S-MIP-20-58)

Multimodalus ugdymas: filosofinės prielaidos ir problemos. VU mokslininkų grupės narė. (LMT, 2017-2020, Nr. S-MIP-17-37).

Gilles Deleuze’as: filosofija ir menas, LEU mokslininkų grupės tyrimo dalyvė (LMT, 2014-2016, Nr. MIP-067/2014)

Projekto Aukštųjų mokyklų tinklo optomizavimas ir studijų kokybės gerinimas Šiaulių universitetą prijungiant prie Vilniaus universiteto poveiklės Tarptautinės atviros doktorantūros mokyklos sukūrimas vadovė (2021-2023, NR. 09.3.1-ESFA-V-738-03-0001).


Tarptautiniai projektai

DIALLS: Dialogue and argumentation for cultural literacy learning in schools (EU Horizon 2020, Nr.770045, 2018-2021, dalyvauja 9 šalių konsorciumas). Tyrėja.

Projekto Reforming Doctoral Education in Armenia in Line with Needs of Academia, Industry and Current EU practices (ARMDOCT) (609850-EPP-1-2019-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP) ekspertė (2021-2022).

Užsakomieji tyrimai

Tyrimai pagal dvišales bendradarbiavimo sutartis

Biudžetinių temų tyrimai

KITA AKADEMINĖ VEIKLA

Pareigos

Mokslo renginiai

Konferencijų organizavimas   

Tarptautinių periodinių konferencijų: Švietimo politika ir kultūra (rengiamų Vilniaus universitete) mokslinio komiteto pirmininkė (2016, 2019).

LETA kasmetinių nacionalinių konferencijų (nuo 2018 m) mokslinio komiteto narė.

WSGE aukštosios mokykloje Juzefove (Lenkija) konferencijos mokslo komiteto narė (2016).

EDiTE tinklo doktorantų konferencijos mokslinio komiteto narė (Budapest, 2022).


Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2016)

Pasaulinis aplinkosauginio švietimo kongresas „11 WEEC Building Bridges“ (Praha, 2022 kovo 14-18 d.).

13-ta tarptautinė Švietimo ir naujų mokymosi technologijų konferencija EDULEARN21 (virtuali, 2021 liepos 5-6 d., pranešimas skaitytas su bendraautoriais).

18-ta tarptautinė INPE konferencija „Ugdymas, aplinkos ir darna“ (koordinatorius Meksika; vitualiai, 2020 lapkričio 6-7 d.).

Tarptautinė konferencija „Reconnecting EERA“ (koordinatorius Glasgow; virtualiai, 2020 rugpjūčio 23-28 d.).

Tarptautinė konferencija „Mašininiai geismo asambliažai. DARE2019“ (Gentas, 2019 gruodžio 9-11 d.).

Tarptautinė 12-ta Deleuze‘o studijų konferencija. „Nuo juslių prie mašininio tapsmo“ (Londonas, 2019 liepos 8-10 d.).

4-ta tarptautinė konferencija: „Švietimo politika kultūriniuose kontekstuose: transmisija ir/ar transformacija? “ (Vilnius, 2019 lapkričio 7-8 d.; plenarinis pranešimas).

Nacionalinė konferencija „Etika medijų ir technologijų aplinkose“ (Vilnius, 2019 sausio 22 d.).

16-ta tarptautinė INPE konferencija „Ugdymas, dialogas, viltis“ (Haifa, 2018 rugpjūčio 17-21 d.).

Tarptautinė konferencija „Kalbų mokymas ir mokymasis XXI amžiuje: lingvistiniai, edukologiniai ir kultūriniai aspektai“ (Vilnius, 2018 birželis, plenarinis pranešimas).

Tarptautinė konferencija „Konstrukcionizmas“ (Vilnius, 2018 rugpjūčio 21-25 d.).

Nacionalinė konferencija „Garsas ir vaizdas mene: estetinės tendencijos ir socialiniai iššūkiai“ (Vilnius, 2018 vasario 27 d.).

Tarptautinė konferencija „Iškreipti susijungimai. DARE2017“ (Aberrant Nuptials. DARE2017) (Gentas, 2017 lapkričio 20-22 d.).

Tarptautinė konferencija „Švietimo politika ir kultūra: nuoseklios ir radikalios transformacijos“ (Vilnius, 2016 spalio 21-22 d.).

Tarptautinė konferencija „Deleuze’as + menas: daugybiškumai, slenksčiai, potencialumas“ (Dublinas, 2016 balandžio 8-10 d.).

15-ta tarptautinė INPE konferencija „Filosofija kaip vertimas ir kitų kultūrų supratimas“ (Varšuva, 2016 rugpjūčio 17-20 d.).

Tarptautinė konferencija „Prasmė ir kontekstai: tarp muzikos ir filosofijos“ (Vilnius, 2016 rugpjūčio 31- rugsėjo 3 d.).

Tarptautinė 9-ta „Deleuze‘o studijų“ konferencija (Roma, 2016 liepos 4-8 d.).

Akademinės išvykos  

Mokslinės stažuotės

2020 – vestas seminaras UCL (London) tema Posthumanistinis ugdymas.

2019 pagal projektą „Innovative Teacher Education through Personalized Learning” dalyvauta tarptautiniuose seminaruose Reikjavike (University of Iceland, Islandija).

2016-2017 kūrybinės atostogos, kurių metu 2016 lapkričio mėn. dalyvauta Londono (UCL) universiteto Ugdymo filosofijos centro seminaruose.

Narystė

Profesinėse asociacijose

INPE (Tarptautinio ugdymo filosofų tinklo) narė nuo 2014, http://www.internationalnetworkofphilosophersofeducation.org/.

EERA (Europos Edukologinių tyrimų asociacija) narė, https://eera-ecer.de/.

LETA (Lietuvos edukologinių tyrimų asociacijos) narė ir Ugdymo filosofijos ir politikos grupės pirmininkė.

EDiTE (Tarptautinio tinklo Europinis mokytojų rengimo daktaratas) narė.


Redakcinėse mokslinių žurnalų kolegijose 

Periodinio leidinio „Acta paedagogica Vilnensia“ vyriausiosios redaktorės pavaduotoja.

Periodinio leidinio „Socialinės gerovės tyrimai“ redkolegijos narė (nuo 2020).

Periodinio leidinio „Relevant Tomorrow“ redkolegijos narė (nuo 2021).

Ekspertinė veikla 

Lietuvos Mokslo tarybos ekspertė (nuo 2010).

Lietuvos Švietimo tarybos narė (2013-2017).

Tarptautinių konferencijų mokslinio komiteto narė (WSGE aukštoji mokykla Juzefove, 2016, 2017) ir pirmininkė (Vilnius, 2016, 2019).

VU Filosofijos fakulteto tarybos narė (2003-2019).

Jungtinio doktorantūros komiteto (VU, VDU, KU, MRU) narė ir VU pakomitečio pirmininkė.

Magistro programos „Edukologija“ (VU) studijų komiteto pirmininkė.

Tarptautinio žurnalo „Educational philosophy and theory“ (Fransis and Taylor) recenzentė (nuo 2019).

Mokslo projektų Izraelyje kviestinė vertintoja (2021).

Mokslo populiarinimo veikla 

Interviu

Dešimt balų. Ar atnaujintose bendrojo ugdymo programose bus pataisyta tai, dėl ko Lietuvą kritikavo EBPO?
https://bit.ly/3zce6VP [2022.02.03]

Interviu Vokietijos (Berlyno) žiniasklaidai (kalbino Markus Nowak, textbildton.net, 2018).
https://bit.ly/3z8tgLB

Interviu Nacionalinio Lietuvos radijo ir Marijos radijo programoms (2016).

Pranešimai

Pranešimas „Doktorantūros studijų formos: konsorciumas ir doktorantūros mokykla“ ARMDOCT projekto tarptautinių partnerių vizito dalyviams“, VU. [2022.05.05]

Pranešimas „Švietimas Antropocene: radikalūs pokyčiai“ Nacionalinio švietimo NVO tinklo konferencijoje „Švietimo transformacijos: Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo“,Vilnius. [2021.12.07]

Pranešimas ir diskusijos vebinarų cikle „Sąmoningo pilietiškumo ir bendrųjų kompetencijų ugdymas mokykloje ir už jos ribų“ (Org. Nacionalinis švietimo NVO centras, Europos namai, Europos Vergelando centras, Pasaulio piliečio akademija. [2021.05.11]

Pranešimas VDA dėstytojams ir doktorantams: „Poshumanistinė filosofija edukacinėse praktikose ir tyrimuose“. [2020.12.01]

Pranešimas ir diskusija (su bendraautore Jūrate Baranova) apie naują metodinę priemonę „Multimodalus ugdymas ir filosofija vaikams“ VU, „Consilium educationis“ seminaras, Filosofijos fakultetas. [2020.11.11]

Pranešimas UPC darbuotojams: „Kas naujo ugdymo filosofijoje? Posthumanistinis scenarijus vaduojantis nuo neoliberalizmo“. [2019.05.21]

Pranešimas ŠMSM ir kitiems švietimo darbuotojams: „Kas naujo ugdymo filosofijoje? Posthumanistinis scenarijus vaduojantis nuo neoliberalizmo“.
https://bit.ly/3PzQjWH [2019.05.17]

Pranešimas „Aplinkos, tinklai, rizomos contra sisteminę klasifikaciją“ socionomų forume „Socio-edukacinės erdvės modeliavimas: socialinės paramos ir ugdymo sintezės link“. Vilnius, VU. [2019.05.23]

Pranešimas „Posthumanistinis ugdymas. Dekoduoti“ NVO tinklo praktinėje konferencijoje, Vilnius. [2019.06.10]

Pranešimas „Kada baigsis globalus nesėkmingo mokytojo projektas? Futuristiniai svarstymai“. Europos savaitė seime, 2018.

Pranešimas „Formalus ir neformalus ugdymas: sąjungininkai ar separatistai?“ NFU nacionalinio tinklo seminare. Trakai, Interviu LRT radijuje „10 balų“. Ar atnaujintose bendrojo lavinimo programose bus atnaujinta tai, dėl ko Lietuvą kritikavo EBPO? [2022.02.03]

Pranešimas ir apskritojo stalo diskusija renginyje, skirtame bendrųjų programų rengėjams „Bendrajam ugdymui aktualios švietimo filosofijos idėjos“, (NŠA). [2020.10.03]

Kita

Paskaita III universiteto senjorams „Antropocenas ir švietimas“. [2022.04.14]

Vieša paskaita „Ateities mokyklos scenarijai: Šiandienos prognozės rytdienai“ Consilium Educationis (Duoblienė, L., Kairė, S., Vaitekaitis, J., Garbauskaitė-Jakimovska, J.). [2021.05.26]

VIII Edukacijos forumo „Edukologija Lietuvai – Moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“ tema „Kritinis mąstymas aukštojo mokslo studijose: kam ir kodėl?“ moderatorė (ŠMSM ir LETA). [2021.09.30]

Knygos „Žmogus ir gyvūnas: antropologinis skirtumas fenomenologinėje hermeneutinėje filosofijoje“ (aut. M. Gutauskas) aptarimas, Vilnius. [2021.11.5]

Diskusijos dalyvė (signalų gaudytoja) valstybės tvarios plėtros konferencijoje SIGNALS2020. [2020.11.25]

LETOS asociacijos ir edukologijos doktorantų konferencijos „Švietimas ir ugdymas, jungiantys bendruomenes“ panelinės diskusijos moderatorė. [2020.10.09]

Diskusija mugėje Mokykla 2019 (LITEXPO), „Ateities mokykla“. [2019.11.22]

Diskusija Vilniaus Mokytojų namuose „Posthumanistinis ugdymas“. [2019.12.16]

Diskusija apie tarpkultūriškumą - projekto „Artimieji Rytai tavo mokykloje“ apibendrinimas, (VU mažoji Aula). [2019.12.18]

REIKŠMINGIAUSI PASIEKIMAI

Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovanojimai 

Už akademinę lyderystę (2017, VU rektoriaus apdovanojimas).

Už geriausią VU 2018 m. soc.- hum. mokslų publikaciją (2019, VU rektoriaus apdovanojimas).

Už geriausią VU 2018 m. tarptautinį mokslo projektą (kartu su grupe, 2019, VU rektoriaus apdovanojimas).

Už skaitomiausią 2019 m.VU leidyklos monografiją (2020, VU rektoriaus apdovanojimas).

Už geriausią VU 2021 m. soc.- hum. mokslų publikaciją (2022, VU rektoriaus apdovanojimas).

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos