Edukologija

P cover 017

Švietimo politikos ir administravimo šakos tikslas – parengti kompetentingus švietimo politikos ir administravimo specialistus, gebančius kurti naujas švietimo politikos priemones, rengti ir analizuoti švietimo politikos strateginių nuostatų įgyvendinimui reikalingus dokumentus, profesionaliai administruoti švietimo politikos įgyvendinimą įvairiuose švietimo valdymo lygmenyse.

Švietimo kultūros šakos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos  švietimo kultūros specialistus, įsisavinusius švietimo situacijos analizės teorinius ir empirinius principus ir metodus, gebančius įgytas žinias ir įgūdžius originaliai, savarankiškai plėtoti, gilinti ir taikyti edukacinėje mokslinėje ir praktinėje erdvėje. Ši švietimo ir kultūros studijas jungianti šaka analizuoja švietimo ir ugdymo klausimus kintančioje kultūroje, o taip pat kultūrinio ugdymo problematiką šiuolaikinio švietimo sąlygomis.

Apie programą

Krypčių grupė Socialiniai mokslai Studijų trukmė 2 metai
Studijų kryptis Edukologija Programos kreditai 120 kreditų

Kvalifikacinis laipsnis

Pateikti prašymą stojimui

Ugdymo mokslų magistras

Metinė studijų kaina

(2020 m. priėmimas)

4234 Eur

Studijų programos komiteto pirmininkė prof. dr. Lilija Duoblienė, el. p.

Programos planai

2020 m. priėmimas

2019 m. priėmimas

2018 m. priėmimas 

2017 m. priėmimas

Rašto darbai

Filosofijos fakulteto rašto darbų rengimo atmintinė

Filosofijos fakulteto rašto darbo antraštinio lapo pavyzdys

Filosofijos fakulteto baigiamojo darbo pateikties lapo pavyzdys

VU Rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatai

Rašto darbų administravimo VU studijų informacinėje sistemoje tvarka

Gynimai ir studijų baigimas

Diplomų teikimo šventė vyks liepos 1 d. 14 val., VU Centrinių rūmų ansamblyje esančiame Didžiajame kieme (Universiteto g. 3). Daugiau informacijos rasite čia.

Studijų baigimas

Praktika

Informacija rengiama 

Aktualu

Studijas reglamentuojantys dokumentai

Paskaitų tvarkaraščiai

Absolventai apie studijas

Justina Garbauskaitė Jakimovska copyJustina Garbauskaitė - Jakimovska, Neformalaus ugdymo ekspertė, Europos jaunimo tyrėjų tinklo narė (the Pool of European Youth Researchers (PEYR))

Esu Edukologijos magistro programos absolventė. Į ugdymo sritį pasukau gana netikėtai, nors, kai dabar galvoju, tai mokyklą žaisdavau dažnai. Visgi formalusis švietimas džiaugsmo nekėlė, todėl ir gyvenimo sieti su tuo neplanavau. Viskas apsivertė, kai susipažinau su neformaliojo ugdymo lauku. Tada pradėjau ieškoti galimybių mokytis apie ugdymą daugiau ir rimčiau, norėjau suprasti, kaip ten ta mokymosi magija įvyksta. Čia pasirodė, kad man puikiai tiktų edukologijos magistro studijos, kurių aprašyme buvo parašyta, kad jas baigusi galėsiu dirbti formaliojo ir neformaliojo ugdymo institucijose. Taigi ir formaliojo, ir neformaliojo ugdymo institucijose ir dirbu jau apie 10 metų. Iš studijų labiausiai įsiminė ugdymo filosofija ir teorijų, aiškinančių ugdymo problemas, analizė, išsamios diskusijos, padėjusios suprasti, kad ten, kur vyksta ugdymas, vyksta dar daugybė kitų matomų ir paslėptų procesų, kurie nulemia ne tik asmens, bet ir visuomenės raidą. Šiandien džiaugiuosi, kad galiu organizuoti ugdymo procesą, jį vertinti, tobulinti ir turiu pakankamai ekspertinių žinių, kad galėčiau savo poziciją argumentuotai pagrįsti.

 

Jogaila VaitiekaitisJogaila Vaitekaitis

Rinkdamasis edukologijos studijas Vilniaus universitete siekiau pagilinti savo praktinėje mokytojo veikloje taikomas žinias. Galiu teigti, kad magistrantūros studijos man atskleidė daug kompleksiškesnį švietimo vaizdinį nei tik efektyvios mokymo(si) metodologijos. Magistro programoje įgautas švietimo politikos bei švietimo filosofinių paradigmų supratimas įgalino kelti fundamentalesnius švietimo vaidmens individo bei visuomenės raidoje klausimus. Šias kompetencijas sėkmingai taikau praktiniame darbe su mokiniais, tarptautinėse nevyriausybinių organizacijų veiklose kaip Darnaus vystymosi švietimo ekspertas bei tiriamojoje veikloje kaip jaunesnysis mokslininkas Vilniaus universiteto mokslininkų grupėse.

 

Monika Orechova copy

Monika Orechova, VU Edukologijos doktorantė

Edukologijos magistro studijos suteikė galimybę į profesinį lauką, kuriame dirbau, pasižiūrėti gilesniu tyrėjo žvilgsniu. Studijos leido ne tik įsigilinti į jau pažįstamus klausimus, bet ir dar geriau suvokti švietimo lauko plotį ir tai, kaip svarbu su švietimu susijusias problemas vertinti ir spręsti holistiškai, ieškant ilgalaikių sprendimų ir į juos įtraukiant visus švietimo proceso dalininkus, ypač tuos, kurie su švietimu susiduria tiesiogiai: studentus, dėstytojus, mokytojus ir mokinius.

Baigusi studijas dirbau Vilniaus universiteto Orientalistikos centro (dabar - Azijos ir transkultūrinių studijų institutas) direktoriaus pavaduotoja. Šiuo metu studijuoju VU Edukologijos doktorantūroje.

 

Sandra Kairė

Sanda Kairė

Apie edukologijos magistrantūros studijas pradėjau galvoti dar bakalauro studijų pabaigoje pradėjusi aktyviai veikti neformaliojo ugdymo srityje. Tapusi Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros mokymų vadovų neformaliojo ugdymo srityje tinklo nare tvirtai žinojau, kad turiu stiprinti savo turimas teorines ir praktines kompetencijas. O pasirinkti edukologijos magistrantūros studijas Vilniaus universitete mane paskatino galimybė rinktis specializaciją, kurios siūlomi dalykai ir leido tai padaryti.

Bendrosios edukologijos (šiuo metu Švietimo kultūros) specializacija man padėjo geriau suprasti ugdymo organizavimo procesus, leido visapusiškai gilintis į tarpultūriškumo, įvairovės aspektus udymo srityje, kurie ypatingai svarbūs dirbant su daugiakultūrėmis jaunuolių grupėmis, bei paskatino į ugdymą pažvelgti iš tyrėjo perspektyvos. Galiausiai tai paskatino svarstymus apie mokslinę veiklą ir baigusi magistrantūros studijas nusprendžiau stoti į edukologijos doktorantūros studijas ir gilintis į tarpkultūrinį mokymąsi.

Kuo mane labiausiai žavėjo VU edukologijos magistro studijos? Tuo, kad suteikė plataus spektro žinias ir įgūdžius ugdymo kontekste, padėjo suprasti vykstančius globalius ir lokalius procesus švietime, formavo mane ne tik kaip ugdymo praktikę ir ugdymo specialistę, bet ir tyrėją. Studijų metu įgytas žinias ir įgūdžius galėjau pritaikyti ne tik dirbant neformaliojo ugdymo srityje, bet ir dalyvaujant "Kurk Lietuvai" programoje.

Sužinokite daugiau

Profesorė Lilija Duoblienė apie edukologiją ir edukologijos studijas VU (video)

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Nanotechnologijos ir medžiagotyra
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos