Religijos studijos

P cover 009

Religijos studijų magistrantūra yra plečiamojo tipo tarpdalykinės studijos, jungiančios filosofijos, teologijos ir religijotyros mokslus. Studijų turinys grindžiamas žiniomis ir įgūdžiais, įgytais pirmosios pakopos universitetinėse studijose, tačiau šios žinios ir įgūdžiai yra esmingai plečiami. Tai suteikia studijuojantiesiems galimybę pažinti religijos fenomenus, juos analizuoti bei suprasti iš nekonfesinių pozicijų. Teologijos ir religijotyros disciplinų studijos suteikia išsamias žinias apie įvairius religijos aspektus, o studijuojant religijos filosofijos disciplinas formuojamas platesnis kontekstas, ugdomas paradigminis mąstymas ir savirefleksija.

Religijos studijų programos pagrindiniai uždaviniai:

• suteikti profesinių žinių religijotyros, religijų istorijos, religijos filosofijos, teologijos, biblistikos, religijos bei kultūros sąveikos srityse; formuoti rengiamų specialistų kompetenciją analizuoti religijos vietą kultūroje, visuomenėje bei valstybėje;

• ugdyti intelektualias asmenybes, kurios būtų atviros religinei tradicijai;

• sudaryti galimybę gabesniems studentams atlikti mokslinius tyrimus religijos srityje bei tęsti studijas doktorantūroje.

Apie programą

Krypciu grupe2x Krypčių grupė Humanitariniai mokslai Application2x Studijų trukmė 2 metai
Kryptis2x Studijų kryptis Religijos studijos Scope2x Programos kreditai 120 kreditų
Qualification2x Kvalifikacinis laipsnis
baneriukas
Humanitarinių mokslų magistras Tuition2x

Metinė studijų kaina
(2021 m. priėmimas)

3989 Eur 

Studijų programos komiteto pirmininkė prof. habil. dr. Rita Šerpytytė, el. p.

Programos planai

2021 m. priėmimas

2020 m. priėmimas

2019 m. priėmimas

Rašto darbai

Filosofijos fakulteto rašto darbų rengimo atmintinė

Filosofijos fakulteto rašto darbo antraštinio lapo pavyzdys

Filosofijos fakulteto baigiamojo darbo pateikties lapo pavyzdys

VU Rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatai

Rašto darbų administravimo VU studijų informacinėje sistemoje tvarka

Magistro mokslo tiriamųjų darbų ir baigiamųjų darbų rekomenduojamos temos ir vadovai

Gynimai ir studijų baigimas

Diplomų įteikimo ceremonija

Aktualu

Studijas reglamentuojantys dokumentai

Paskaitų tvarkaraščiai

Sužinokite daugiau

Prof. habil. dr. Rita Šerpytytė: šiuolaikinės religijos studijos - tai teoriniai akupunktūros seansai

Doc. Aušros Pažėraitės interviu: „Religija nėra šiaip papuošalas žmogaus gyvenime“

Prof. Tomo Sodeikos paskaita: „Krikščioniškas menas – contradictio in adiecto?“ (video)

Pokalbis su prof. Rita Šerpytyte: „Nihilizmas – problema, kurią užčiuopiau kaip savo visų interesų išraišką viename“

VU Filosofijos fakulteto studentų kuriamas tinklaraštis DOXA, kuriame gausu intelektualiai provokuojančių tekstų

Sek VU Filosofijos studentų mokslinės draugijos (VU FSMD) veiklą jos Facebook'o paskyroje ir pagal galimybes dalyvauk jų organizuojamuose renginiuose

VU sociologinis tyrimas apie filosofijos studijas.

Absolventai apie studijas

Algirdas FediajevasAlgirdas Fediajevas, filosofijos daktaras, VU mokslo darbuotojas ir LMTA lektorius

Magistro studijas Religijos studijų ir tyrimų centre galiu apibūdinti kaip ypač turtingą patirtį. Itin giliu išmanymu savo srityse pasižymintys dėstytojai kiekvieno seminaro ar paskaitos metu tiesiogiai ir netiesiogiai skatindavo mus transformuoti įprastas mąstymo schemas, įsitikinimus, kviesdavo klausti, abejoti, gilintis. Darbo būta daug, bet jis atrodė labai prasmingas. O kur dar dėmesys kiekvienam studentui individualiai, akademinė laisvė ir suteiktos galimybės realizuoti savo interesus, kurių būta pačių įvairiausių. Kaip ir pačių studentų, atėjusių iš itin skirtingų kontekstų ir su labai įvairiomis gyvenimo patirtimis. Tai, be abejonės tik praturtina šias studijas. Manau, kad ne vienam jos gerokai pakreipė gyvenimo eigą.

Aneta RostovskytėAneta Rostovskytė

Baigusi Filosofijos ir visuomenės mokslų bakalauro studijas Šiaulių universitete, ieškojau magistro studijų programos, kurioje galėčiau gilinti savo supratimą panašioje srityje. Rinkausi tarp dviejų Vilniaus universitete siūlomų programų – Filosofijos ir Religijos studijų. Kadangi itin domėjausi Lietuvoje ir pasaulyje vykstančiais socialiniais ir politiniais procesais, pasirinkau studijuoti Religijos studijas. Sprendimas buvo sąlygotas suvokimo ir patirties, jog gyvenant globaliame pasaulyje, kuriame susitinka įvairių kultūrų žmonės, yra svarbu išsamiau susipažinti su įvairioms religijoms būdingu specifiškumu. Šį susipažinimą laikiau asmeniškai svarbiu, nes maniau, jog tik tokiu būdu galiu įgyti kritinį požiūrį į viešojoje erdvėje pasirodančius negatyvius ar net melagingus pasisakymus vienos ar kitos religijos atžvilgiu, kurie implikuoja kultūrinius konfliktus bei žmonių tarpusavio priešiškumą. Dar vienas dalykas, kurį supratau pradėjusi studijuoti Religijos studijas, buvo tai, kad tarp sąvokų religija ir tikėjimas esama esminio skirtumo. O maloniausia patirtis buvo susitikus su dėstytojais išgirsti, kad šiose studijose mums nebus priekaištaujama, kad neteisingai išsireiškėme arba neteisingai mąstome, bet, priešingai, mąstysime ir drąsiai klausime vieni kitų, kaip lygiaverčiai diskusijos partneriai. Šiandieną galiu pasakyti, jog labai džiaugiuosi atlikusi šį pasirinkimą, o patirtą lygiavertį diskusijos būdą stengiuosi taikyti ir su savo mokiniais.

Aušra ČebatoriūtėAušra Čebatoriūtė

Kai rinkausi Religijos studijas, vargu, ar įsivaizdavau, kas manęs laukia. Šiandien, galėdama iš šalies pasižiūrėti į šią dviejų metų kelionę magistro laipsnio link, galiu drąsiai teigti, kad su mielu noru ją pakartočiau. Be įgytų žinių ir kompetencijų itin vertinu turėtą galimybę mokytis iš savo srities profesionalų. Manau, kad būtent jų dėka „užsikrėčiau“ džiaugsmu atrasti ir suprasti.

Gintaras SungailaGintaras Sungaila, VDU filosofijos doktorantas, Stačiatikių Bažnyčios kunigas

Religijos studijų magistrantūrą baigiau 2016 m. Studijos labai praplėtė akiratį. Sekuliarus jų pobūdis, programai apėmus ir teologiją, ir religijotyrą, ir religijos filosofiją, suformavo akademinį religijos suvokimą, naudingą tolesnėse teologijos ir filosofijos studijose, taip pat padėjusį pamatą mano dalyvavimui tarpkonfesiniame dialoge. Tai – akademinė agora, kurioje susitinka skirtingi tikėjimai, kultūros, religijos ir yra tiek savirefleksijos, tiek kitų religijų ir paties susitikimo įvykio galimybė.

Justinas GrigasJustinas Grigas

Religijos studijų magistro programa man tapo puikiu filosofijos bakalauro studijų pratęsimu. Lygiagretus įvairių religinių pažiūrų ir filosofijos studijavimas papildė vienas kitą, ir ne tik supažindino su religijos fenomenu, bet ir davė daug progų giliau pažvelgti į savo paties gyvenimą. Vienas pagrindinių studijų programos privalumų – solidi teorinė prieiga, leidžianti atpažinti religijos apraiškas ir prasmę sekuliarizuotame šiandienos pasaulyje. Šiltą įspūdį paliko akademinės laisvės atmosfera dėstytojų kolektyve bei jų geranoriškas, palaikantis santykis su studentais. Visa tai leido atrasti mane asmeniškai labai dominančią tyrinėjimo kryptį filosofijos doktorantūros studijoms. Šios studijos tapo tikra intelektualine kelione, atvėrusia kelius pokyčiams
net ir asmeniniame gyvenime.

Birutė ValečkaitėBirutė Valečkaitė

Religijos studijos man buvo daugiau, nei vien kokybiška magistrantūros studijų programa, kurios paskaitos ir seminarai išliko puikaus akademinio darbo pavyzdžiu. Norėdama suprasti, kas yra religija ir ką ji reiškia man, radau erdvę, atvirą diskusijoms, kviečiančią atidėti į šalį išankstines nuostatas ir gilintis į šią temą neieškant lengviausių atsakymų. O atradimų buvo daug - ne kartą išėjusi po seminaro pagalvodavau, kad vien dėl tos pusantros valandos buvo verta stoti į magistrantūrą čia.

Paulius AleksandravičiusPaulius Aleksandravičius

Trys žodeliai geram keliui: (1) Religijos studijos kaip horizontas – tai vieta, kur ribojasi žemė ir dangus. (2) Religijos studijos kaip google'as – visko čia rasi. (3) Religijos studijos yra kaip filosofijos konspekto puslapyje užrašyta formulė, kur būties ir niek(i)o sandaugą skliaudžia etikos skliaustai, o viskas sykiu pakelta į begalybės matmenį. – Didžiuojuosi ėjęs šiuo keliu, –  drąsiai ženk juo ir Tu!

Timofej MurašovTimofej Murašov

Religijos studijų magistro programos dėstytojai ir administracija sugebėjo sukurti retai sutinkamą laisvos universitetinės dvasios atmosferą, kurioje savarankiškų tyrimų įvairovė harmoningai dera su sistemingu darbu paskaitose bei seminaruose. O tarpdisciplininė prieiga, taikoma programoje nagrinėjant religijos fenomeną, leidžia studentui/ei ne tik įgyti gilių žinių dominančia jį/ją tema, bet ir ženkliai praplėsti savo erudiciją. Su šiluma bei dėkingumu prisimenu studijų metus šioje magistro programoje.

Diana IckovičDiana Ickovič, Vilniaus katedros požemių ir varpinės administratorė - gidė

Studijos labai patiko, buvo ne tik naudingos, bet ir išties įdomios, įkvepiančios. Studijuoti buvo lengva, nes studijuojami dalykai domino, kėlė klausimus ir norėjosi ieškoti atsakymų bei formuoti savo nuomonę. Be to, RSTC visada buvo draugiška bei maloni atmosfera. O po studijų pavyko rasti darbą, kuriame prireikė studijų metu įgytų žinių.

Vaiva Klajumaitė KubeckienėVaiva Kubeckienė (Klajumaitė)

Religijos studijos Vilniaus universitete buvo turiningos, kviečiančios mąstyti ir religijos fenomeną atskleidžiančios iš įvairių perspektyvų. Džiaugiuosi turėjusi galimybę gauti žinias bei gebėjimus iš profesionalių, aktyviai mokslinius tyrimus vykdančių, dėstytojų.

 

Vaidotas VaičaitisVaidotas Vaičaitis

VU religijos studijų magistratūrą baigiau 2008 metais, todėl po keliolikos metų buvo labai smagu vėl į rankas paimti Religijos mokslų magistro diplomą ir pavartyti šio diplomo priedėlį su ten išvardintais studijuotais dalykais. Su malonumu prisimenu visus dėstytojus ir paskaitas, prieš akis taip pat iškyla bendramoksliai ir visuomet draugiška atmosfera RSTC 105 kabinete pirmajame aukšte, kur galėjai ne tik išgerti kavos, bet ir vienoje vietoje sutikti keletą dėstytojų bei pajusti tikrą religijotyros ir religijos filosofijos dvasią. Ačiū jums visiems už žinias ir draugišką atmosferą.

 

    Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos