Kriminologija

P cover 006

Kriminologija nagrinėja nusikaltimus ir kitus visuomenės normų pažeidimus plačiame socialiniame kontekste, analizuoja veiksnius, turinčius įtakos nusikalstamam ir deviaciniam elgesiui, tiria, kaip visuomenė reaguoja į socialinių normų pažeidimus ir pažeidėjus, nustato nusikalstamo elgesio kontrolės ir prevencijos gaires.

Lietuvos kriminologijos mokslo ekspertai ir teisėsaugos specialistai pabrėžia itin svarbų kriminologinių tyrimų rezultatų taikymą praktikoje, formuojant baudžiamosios justicijos politiką, analizuojant kriminogeninius veiksnius, rengiant nusikaltimų prevencijos programas ir kitus strateginius dokumentus.

Studijų metu studentai įgis ne tik kriminologijos, bet ir artimų jai dalykų – sociologijos, teisės, psichologijos ir kitų mokslų žinių pagrindus ir gebės įgytas žinias pritaikyti vykdant kriminologinius tyrimus akademinėse institucijose, dirbant praktinį darbą teisėsaugoje, valstybinėse įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose ir privačiame sektoriuje.

Apie programą

 

Krypciu grupe2x Krypčių grupė Socialiniai mokslai Application2x Studijų trukmė 4 metai
Kryptis2x Studijų kryptis Sociologija Scope2x Programos kreditai 240 kreditų
Qualification2x Kvalifikacinis laipsnis
baneriukas
Socialinių mokslų bakalauras Tuition2x Metinė studijų kaina 
(2021 m. priėmimas)
2628 Eur

 

Studijų programos komiteto pirmininkas prof. dr. (HP) Aleksandras Dobryninas, el. p.

Programos planai

BA_Kriminologija_2021

BA_Kriminologija_2020

BA_Kriminologija_2019

BA_Kriminologija_2018

Praktika

VILNIAUS UNIVERSITETO KRIMINOLOGIJOS BAKALAURO STUDIJŲ PROFESINĖS PRAKTIKOS APRAŠYMAS

Vilniaus universiteto kriminologijos bakalauro studijų programoje studijuojantys studentai privalo atlikti profesinę praktiką. Praktika atliekama 4 kurso rudens semestre nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. ir sudaro iš viso 375 akademinių val. (15 kreditų), t. y., 9 savaites po 40 akad. val. (30 val.) per 1 savaitę praktikos institucijoje. Jeigu studentas ir praktikos vadovas institucijoje susitaria bei praktikos vadovas universitete pritaria, praktika gali būti pradėta atlikti ir anksčiau.

Praktikos tikslas – suprasti profesinio lauko darbo specifiką kriminologijos srityje ir pradėti kaupti su ja susijusią darbinę patirtį, mokantis praktiškai taikyti studijų programoje ugdomas bendrąsias ir dalykines kompetencijas:

 • savarankiškai ir komandoje planuoti bei organizuoti savo profesinę veiklą;
 • taikyti teorines ir metodologines kriminologijos žinias praktinių problemų sprendimui;
 • pasirinkti ir naudotis informaciniais kriminologiniais ištekliais, analizuoti ir sisteminti kriminologinę informaciją, naudojant šiuolaikines informacines komunikacines technologijas;
 • identifikuoti ir analizuoti nusikaltimų, deviacijų bei socialinės kontrolės problemas, įvardyti ir tyrinėti šių problemų veiksnius ir padarinius, pateikti tokios analizės rezultatus ir siūlyti sprendimus;
 • dalyvauti tyrimuose, kuriuose ugdomos kriminologo darbui svarbios kompetencijos;
 • sklandžiai bendrauti raštu ir žodžiu bei pristatyti kriminologinę informaciją profesinėje aplinkoje ir žmonėms, kurie nėra profesinės srities ekspertai;
 • savarankiškai tobulėti, reflektuojant ir vertinant savo profesinę veiklą.

Praktikos vietos

Praktika atliekama teisėsaugos ir nusikaltimų kontrolę bei prevenciją užtikrinančiose institucijose, mokslo ir tyrimų institucijose, ministerijose, savivaldybėse, nevyriausybinėse institucijose, verslo įmonėse.

Praktikos organizavimo procesas

Praktikos vieta. Studentai gali patys susirasti praktikos vietą arba pasirinkti iš universiteto siūlomų ir pažymėti bendrintame dokumente iki nurodytos datos. Bendrinto dokumento nuorodą rasite virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA), dalyko „Profesinė praktika (kriminologams)“ aplinkoje.

Praktikos dokumentai (derinami ir pasirašomi elektroniniu būdu).

 • Trišalė sutartis. Vilniaus universitetas, studentas ir priimanti organizacija pasirašo trišalę studento praktinio mokymo sutartį.
 • Praktikos planas. Prieš atlikdami praktiką studentai pagal VU pateiktą formą parengia praktikos planą, kuriame turi būti nurodyta, kokias užduotis atliks praktikos metu. Rengdami planą studentai turi tartis su praktikos vadovu priimančioje institucijoje ir praktikos vadovu Vilniaus universitete. Praktikos plane, grafoje skirtoje „Praktikos vietos pasirinkimo pagrindiniai kriterijai“, turi būti surašyta, kokias iš anksčiau pateiktų kompetencijų, praktikos vieta padės ugdyti. Praktikos plane numatytos veiklos ir užduotys turi aiškiai sietis su nurodytomis kompetencijomis, kurias praktikos vieta suteiks galimybę ugdyti.
 • Praktikos programa. Programą kaip priedą reikia prisegti prie bendro praktikos dokumentų paketo. Programą rasite VMA.
 • Terminas. Praktikos dokumentai turi būti sutvarkyti, suderinti, visų šalių pasirašyti prieš prasidedant praktikai numatytoje institucijoje.
 • Atsakomybė. Už praktikos dokumentų sutvarkymą yra atsakingas studentas.
 • Pagalba. Patarimus dėl sutarties sutvarkymo elektroniniu būdu teikia Studijų koordinatorė Marija Tarasova, el. p. ; tel. (8 5) 266 7629. Patarimus dėl sutarties sutvarkymo gyvai (jeigu visiškai nėra elektroninių galimybių) teikia Sociologijos ir socialinio darbo instituto administratorė Julija Orlovskaja – ; tel. (8 5) 266 7610. Patarimus dėl praktikos plano teikia VU praktikos vadovai.

Ataskaita. Baigę praktiką studentai turi parašyti praktikos ataskaitą ir ją pristatyti seminaro metu Vilniaus universitete.

Vertinimo sistema

Kaupiamasis balas: 40 proc. įvertinimo sudaro praktikos vadovo institucijose įvertinimas, 40 proc. studento parengtos praktikos ataskaitos įvertinimas (vertina VU praktikos vadovas), 20 proc. praktikos patirties pristatymas žodžiu kolegoms (vertina VU praktikos vadovas). Vertinimas 10 balų skalėje.

Sėkmės ir įdomių patirčių!

Rašto darbai

Elektroninė studijų knyga „Kaip parašyti mokslinį rašto darbą? Mokomoji priemonė Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto kriminologijos ir sociologijos studentams“. Autorės: dr. Jolanta Aleknevičienė, dr. Aušra Pocienė, dr. Maryja Šupa.

Kriminologijos KURSINIŲ DARBŲ rengimo atmintinė 2021

Kursinių ir baigiamųjų darbų temas gali siūlyti Kriminologijos katedra, studijų programos socialiniai partneriai ir komiteto nariai, studijų programoje dėstantys dėstytojai ir studentai. Galutinė kursinio darbo tema derinama individualiai su vadove ar vadovu.

Socialinio partnerio - Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos – siūlomos kursinių ir baigiamųjų darbų temos

Socialinio partnerio - Lietuvos probacijos tarnybos – siūlomos kursinių ir baigiamųjų darbų temos

Filosofijos fakulteto rašto darbų rengimo atmintinė

Filosofijos fakulteto rašto darbo antraštinio lapo pavyzdys

Filosofijos fakulteto baigiamojo darbo pateikties lapo pavyzdys

VU Rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatai

Rašto darbų administravimo VU studijų informacinėje sistemoje tvarka

Atlikdami KRIMINOLOGINIUS TYRIMUS, užpildykite PRAŠYMO FORMĄ, suderinkite su vadovu ir atsiųskite dokumentą instituto administratorei Julijai Orlovskajai el. paštu:

Rašto pasirašymas vyksta elektroniniu būdu. Prašymas bus pasirašytas ir užregistruotas per penkias darbo dienas. Julija apie pasirašytą, užregistruotą ir išsiųstą institucijai raštą Jus informuos VU el. paštu, prisegdama raštą.

Gynimai ir studijų baigimas

Diplomų įteikimo ceremonija

Susipažinkite su Kriminologijos bakalauro studijų programos baigiamojo darbo RECENZIJOS FORMA.

Aktualu

Studijas reglamentuojantys dokumentai

Paskaitų tvarkaraščiai

Sužinokite daugiau

Studentai apie studijas

Julija Minčenkova2Julija Minčenkova, II kursas

Studijuodama VU Kriminologijos bakalaurą susipažinau su įvairiomis disciplinomis - psichologijos, teisės, sociologijos, ekonomikos, filosofijos ir kt. Studijos padovanojo galimybę sutikti žymius Lietuvos kriminologus, psichologus, teisininkus ir sociologus. Auditorines diskusijas paįvairina dėstytojų darbo patirties dalinimasis, kuris leidžia lengviau suprasti teorines žinias. Fakulteto aplinka skatina jaustis saugiai ir suprasti, jog visi esame lygūs ir gerbiami.

DALINĖS STUDIJOS IR PRAKTIKA UŽSIENYJE

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos