Mokslas

Filosofijos instituto mokslinių tyrimų kryptys

Filosofijos istorija ir dabartis: pamatinės metodologinės kontroversijos. Vadovas prof. M. P. Šaulauskas
Kontinentinės filosofijos tradicijos ir religijos šiuolaikiniai tyrimai. Vadovė prof. dr. R. Šerpytytė
Gamtos mokslo formavimosi socialinių, metafizinių ir metodologinių prielaidų tyrimas. Vadovas prof. dr. A. Plėšnys

Projektai

Tradicinės modalumų logikos tyrimas pasitelkiant šiuolaikinės logikos teorijas ir informacines technologijas. Lietuvos mokslo taryba. Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (P-MIP-19-447). Projekto vadovas J. Dagys, vykdytojai Ž. Pabijutaitė ir H. Giedra (VU MIF). 2019-2021.

TĘSK. ES struktūriniai fondai. Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas.  Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-001. Vadovė doc. Nijolė Radavičienė. 2018-03-12 – 2022-03-12.

Postsekuliarus būvis. Lietuvos mokslo taryba. Visuotinė dotacija. Nr. DOTSUT-21 (09.3.3-LMT-K-712-01-0085)/LSS-250000-55. Vadovas prof. Tomas Sodeika. 2018-2021. 

Žmogaus ateitis: nauji vaizduotės scenarijai. Lietuvos mokslo taryba. Visuotinė dotacija. Nr. DOTSUT-229(09.3.3-LMT-K-712-01-0078)/LSS-14900-2215. Vadovas doc. Kristupas Sabolius. 2017-2021. 

Multimodalus ugdymas: filosofinės prielaidos ir problemos. Lietuvos mokslo taryba. Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP). Nr. S-MIP-17-37. Projekto koordinatoriai - Lietuvos edukologijos universitetas, prof. Jūratė Rubavičienė (Baranova). Iš universiteto: prof. Lilija Duoblienė. 2017-2020.

Kasdienybė ir karo traumos reprezentacija vėlyvojoje modernybėje. Lietuvos mokslo taryba. Nacionalinė mokslo programa „Modernybė Lietuvoje“ (MOD). Nr. S-MOD-17-1/LSS-250000-273. Vadovas doc. Nerijus Milerius. 2017-2019.

Gamtos transformacijos vėlyvojoje modernybėje: ontologiniai ir antropologiniai matmenys. Lietuvos mokslo taryba. Nacionalinė mokslo programa „Modernybė Lietuvoje“ (MOD). Nr. S-MOD-17-5/LSS-310000-294. Vadovas doc. Mintautas Gutauskas. 2017-2019. 

Heidegerio technikos filosofijos ištakos, recepcija ir perspektyvos. Stažuotojas T. Mickevičius. Lietuvos mokslo taryba. Podoktorantūros stažuotės. Nr. DOTSUT-207(09.3.3-LMT-K-712-02-0123)/LSS-250000-2099. Vadovas prof. Tomas Sodeika. 2017–2019. 

Religinio žmogaus atsakomybė: Lietuvos rabiniška mintis tarp racionalizmo ir chasidiško misticizmo. Lietuvos mokslo taryba. Mokslininkų grupių projektai. Nr. S-MIP-17-35. Vadovė doc. dr. Aušrelė Kristina Pažėraitė. 2017.09.01 - 2019.12.30.

Politinės LDK filosofijos tyrimai: Jono Kormano 1684 m. paskaitų transkripcija ir komentarai. Lietuvos mokslo taryba. Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą. Nr. DOTSUT- 434 (09.3.3-LMT-K-712-15-0134). Vadovė Živilė Pabijutaitė. 2019-07-01 – 2019-08-31. 

Descartes'o cogito kaip 'subjekto mirties' filosofinė prielaida Merabo Mamardašvilio fenomenologinėje estetikoje. Lietuvos mokslo taryba. Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą. Nr. DOTSUT- 422 (09.3.3-LMT-K-712-15-0097). Vadovė prof. Jūratė Rubavičienė. 2019-07-01 – 2019-08-31. 

Rūpesčio aplinka praktikos Lietuvoje. Lietuvos mokslo taryba. Nacionalinė mokslo programa „Gerovės visuomenė“ (GER). Nr. GER-003/2017/LSS-250000-1942. Vadovas prof. Marius Povilas Šaulauskas. 2017-2018.

Humanitarinių mokslų reikšmė: globalūs argumentai ir lituanistinė specifika. Lietuvos mokslo taryba. Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programa. Nr. LIP-081/2016/LSS-250000-1131. Vadovas doc. Kęstutis Kirtiklis. 2016–2018.

N. Mileriaus knygos „Vizualinė prievarta kine" parengimas ir leidyba. Lietuvos kultūros taryba. Nr. S/HUM-4(6.49)/2016/LSS-250000-175. Vadovas doc. Nerijus Milerius. 2016–2018.

Rinktinės „Materija ir vaizduotė: hibridinė kūryba tarp meno ir mokslo" leidyba. Lietuvos kultūros taryba. Nr. S/HUM-7(6.43/2018/LSS-250000-418. Vadovas doc. Kristupas Sabolius. 2018-03-01 – 2018-11-30.

Knygos „Lietuvos žydų filosofinės ir religinės minties paveldas“ paruošimas leidimui. Geros Valios Fondas. Mokslininkų grupių projektai. Nr. PR/GVF-186/2016. Vadovė doc. dr. Aušrelė Kristina Pažėraitė. 2016.07.01 - 2018.06.30.

Hibridinė kūryba: šiuolaikinis menas ir mokslas. Lietuvos kultūros taryba. Nr. S/TYR-3(6.51)-2016/LSS-250000-325. Vadovas doc. Kristupas Sabolius. 2016-2017.

Filosofijos klasikos vertimai į lietuvių kalbą: studentų vertimo seminaras. Lietuvos mokslo taryba. Nacionalinė lituanistikos plėtros programa (LIT). Nr. LIT-7-28/LSS-250000-621. Vadovas doc. Kęstutis Kirtiklis. 2013–2015.

Filosofijos žurnalo PROBLEMOS leidyba. Lietuvos mokslo taryba. Nacionalinė lituanistikos plėtros programa (LIT). Nr. LIT-7-44/LSS-250000-432. Vadovė Doc. Nijolė Radavičienė. 2013–2015.

Informacijos visuomenės tyrimai: nauja metodologinė paradigma? Lietuvos mokslo taryba. Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP). Nr. MIP-072/2014/LSS-250000-520. Vadovas doc. Kęstutis Kirtiklis. 2014-2015. 

NORDPLUS network NORDPLUS Network in Philosophy. Nordplus Network. Vadovė doc. Nijolė Radavičienė. 2014–2015.

Tarptautinė konferencija „E. Levinas: radikalus mąstytojas krizės metu“. Geros Valios Fondas. Nr. PR/GVF-96/2015. Vadovė prof. habil. dr. (hp) Rita Šerpytytė. 2015.08.27 - 2015.12.31.

Ontologijos transformacijos: nihilizmas, etika, medijos.  Lietuvos mokslo taryba. Mokslininkų iniciatyva parengti projektai. Nr. MIP-011/2013. Vadovas prof. habil. dr. (hp) Tomas Sodeika.  2013.05.01 - 2015.09.30.

Naujosios vaizduotės praktikos: menas ir filosofija. Lietuvos mokslo taryba. Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP). Nr. MIP-086/2013/LSS-250000-1443. Vadovas dr. Kristupas Sabolius. 2013-2014.

Religija ir kultūra: šiuolaikinio pasaulio iššūkiai tapatumui. Lietuvos mokslo taryba. Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas. Nr. VAT-13/2010. Vadovė prof. habil. dr. (hp) Rita Šerpytytė. 2010.07.01 - 2013.06.30.

Filosofiniai kino meno tyrimai: teorinės prielaidos, metodai, uždaviniai. Lietuvos mokslo taryba. Mokslininkų iniciatyva parengti projektai. Nr. MIP-115/2011. Vadovas doc. dr. Nerijus Milerius. 2011.10.03 - 2013.06.30.

Tapatumas ir kitybė. Lietuvos mokslo taryba. Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas. Nr. VAT-24/2010. Vadovas dr. Nerijus Čepulis. 2010.09.28 - 2010.12.31.

Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis: socialinių humanitarinių mokslų doktorantūros studijų programų atnaujinimas ir podiplominių studijų modelio sukūrimas.  Lietuvos 2004 – 2006 m. Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonė 2.5 priemonė „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“. Projekto kodas BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0058. Vadovas prof. Marius Povilas Šaulauskas. 2006 – 2008.

Svarbiausi darbuotojų išleisti vadovėliai, mokomosios priemonės, monografijos

Rengiamos disertacijos

Alijauskaitė Agnė
Dirbtinio intelekto autonominio veikimo problema epistemologijos, etikos ir teisės sankirtoje
Vadovas - prof. Marius Povilas Šaulauskas
 
Baranovas Ruslanas
Realybės problema klasikinėje vokiečių filosofijoje (Kantas ir Hegelis) ir naujajame realizme
Vadovė - prof. R. Šerpytytė
 
Baranovė Vaida
Charles‘o Tayloro sekuliarizacijos samprata
Vadovas - prof. A. Jokubaitis
 
Buiko Alfredas
Sąmokslo teorijos kaip moderni demonologija: religiniai, politiniai ir kultūriniai aspektai
Vadovas - prof. T. Sodeika
 
Caturianas Dovydas
„Gnosticizmo“ įtakos moderniosios politikos sampratos formavimuisi analizė E. Voegelin‘o kūryboje
Vadovas - prof. V. Radžvilas, konsultantai - doc. A. Mickevičius, prof. H. Behr
 
Čelutka Simas
Politikos savitumo problema H. Arendt, C. Schmitto ir M. Oakeshotto politinėje teorijoje
Vadovas - prof. A. Jokubaitis
 
Dovydėnas Andrius
Esencializmo - konstruktyvizmo kontroversija giminės filosofijoje
Vadovas - doc. N. Milerius
 
Gelžinytė Brigita
Savimonės negatyvumo problema Schellingo ir Hegelio kontroversijoje
Vadovas - prof. T. Sodeika
 
Grigas Justinas
E. Spinelli fenomenologinė prieiga prie psichikos sutrikimų konceptualizavimo problemos
Vadovas - doc. M. Gutauskas
 
Habdankaitė Daina
Ateities ontologija šiuolaikinėje filosofijoje: Stiegleris ir Meillassoux
Vadovas – prof. K. Sabolius
 
Jacevičius Laurynas
Netiesioginė komunikacija krikščioniškoje apologetikoje: religinių ir antireliginių turinių komunikavimas tarpininkaujant socialinėms medijoms
Vadovas - prof. T. Sodeika

Kaziliūnaitė Aušra
Michelio Foucault panoptizmas ir distopiniai diskursai: žvilgsnio asimetrija filosofijoje ir kinematografijoje
Vadovas - doc. N. Milerius
 
Markevičius Domantas
Sekuliarizacija kaip Europos integracijos veiksnys: Jürgeno Habermaso ir Augusto Del Noce‘s filosofinių europeizacijos koncepcijų lyginamoji-kritinė analizė
Vadovas - prof. V. Radžvilas, konsultantas - prof. M. Borghesi
 
Markuckas Marius
Transhumanizmo filosofija ir istorinė ontologija
Vadovas - prof. V. Radžvilas, konsultantas - prof. A. Jokubaitis
 
Mikalonytė Elzė Sigutė
Muzikos kūrinių ontologija, epistemologija ir semantika
Vadovas - doc. Jonas Dagys
 
Murašov Timofej
Sugrįžimo prie mąstymo ištakų problema Levo Šestovo filosofijoje
Vadovas - prof. T. Sodeika
 
Noreikaitė Aistė
Teorinio moralės pagrindimo problema: Ronaldas Dworkinas
Vadovas - prof. A. Jokubaitis
 
Pabijutaitė Živilė
Klasikiniai ir šiuolaikiniai indeterministinės laiko logikos modeliai
Vadovas - doc. J. Dagys, konsultantas - prof. M. P. Šaulauskas
 
Petuška Virgilijus
Dalyvavimo (methexis) ir atskirties (khorismos) problema Platono filosofijoje
Vadovas - doc. N. Kardelis, konsultantas - doc. K. Sabolius
 
Plėšnys Albinas
Autoreferenciniai teiginiai ir diagonaliniai argumentai: optimalios teorijos paieškos
Vadovas - prof. M. P. Šaulauskas
 
Pocius Audrius
T. W. Adorno estetinio mąstymo genealogija bei aktualumas
Vadovas – prof. K. Sabolius
 
Rybačiauskaitė Karolina
Nuo mokslo prie meno: radikalus neapibrėžtumas Isabelle Stengers ir Karen Barad filosofijoje
Vadovas – prof. K. Sabolius
 
Sinica Vytautas
Filosofiniai Europos vienijimosi projekto pagrindai
Vadovas - prof. V. Radžvilas
 
Snuviškis Tadas
Indijos filosofijos recepcija hàn-táng dinastijų Kinijoje: Rytų Azijos budistų kanono (dàzàngjīng 大藏經) tyrimas
Vadovas - prof. A. Beinorius
 
Slipkauskaitė Julita
Pažinimo teorijų reikšmė mokslinio metodo formavimuisi Williamo Ockhamo ir Jeano Buridano gamtos filosofijoje
Vadovas - prof. A. Plėšnys
 
Skrebė Edgaras
Johno Rawlso ir Roberto Nozicko kontroversija: dvi politinės laisvės ir lygybės santykio alternatyvos
Vadovė – prof. J. Rubavičienė
 
Šulskus Mindaugas
Transcendentalumo problema: Martino Heideggerio ir Quentino Meillassoux alternatyva
Vadovė - prof. R. Šerpytytė
 
Tatarūnaitė Giedrė
Grahamas Harmanas: estetika kaip pirmoji filosofija
Vadovas - doc. N. Milerius
 
Vijolė Valinskaitė
Laikinio suvokimo ir kūniškos patirties santykis Husserlio fenomenologijoje
Vadovas - doc. A. Mickevičius

Parengtos ir apgintos disertacijos

Liutauras Degėsys
„Gnoseologinės problemos Dž. Santajanos filosofijoje“
(1984, vadovas prof. B. Genzelis)

Leonardas Zasimauskas
„Egzistencinė M. Eliadės religijos fenomenologija kultūros koncepcijoje“
(1985, vadovas prof. B. Genzelis)

Jūratė Baranova
„Pragmatistinė V. Džeimso tiesos koncepcija“
(1986, vadovas prof. R. Plečkaitis)

Arvydas Juozaitis
„Subjektyvi realybė ir istorinis subjektas V. Diltėjaus filosofijoje“
(1986, vadovas prof. B. Genzelis)

Saulius Arlauskas
„Valios ir juslumo vienybės problema J.G. Fichtės filosofijoje“
(1986, vadovas prof. B. Genzelis)

Vytautas Radžvilas
„Prancūzų personalizmo istorijos filosofija“
(1987, vadovas prof. B. Genzelis)

Marius Povilas Šaulauskas
„Supratimo problema hermeneutinės ir analitinės filosofijos sandūroje (istorinė-metodologinė analizė)“
(1988, vadovas prof. R. Pavilionis)

Kazimieras Gudonis
„Utopinis socializmas Lietuvoje XIX a.“
(1988, vadovas prof. B. Genzelis)

Rūta Rutkelytė
„Filosofijos objekto ir metodo samprata Lietuvoje XX a. pirmoje pusėje“
(1990, vadovas prof. R. Plečkaitis)

Grigorij Adelšin
„Apie grynosios būties problemą Hėgelio filosofijoje (Idealizmo principo genezė ir dialektika)“
(1991, vadovas prof. R. Plečkaitis)

Nijolė Lomanienė
„E. Nagel'io mokslo filosofijos koncepcija“
(1991, vadovas prof. R. Plečkaitis)

Igor Analtoljevič Aleksiuk
„Kalbos aktų loginė-filosofinė analizė (Dž. Serlo koncepcija)“
(1992, vadovas prof. R. Pavilionis)

Alvydas Jokubaitis
„Filosofijos mokslas Vilniaus S. Batoro universitete 1919-1939 metais“
(1992, vadovas prof. R. Plečkaitis)

Arvydas Guogis
„Šiuolaikinė švedų socialdemokratijos socialinė ir politinė filosofija“
(1993, vadovas prof. R. Pavilionis)

Algimantas Jankauskas
„Organiškoji valstybės koncepcija tarpukario Lietuvoje ir jos raida išeivijoje“
(1994, vadovas prof. B. Genzelis)

Gintautas Mažeikis
„Renesanso epochos simbolinis mąstymas“
(1996, vadovas prof. R. Plečkaitis)

Arūnas Mickevičius
„Galios valia ir pasaulio interpretacija F. Nietsche's filosofijoje“
(1997, vadovas prof. E. Nekrašas)

Audronė Žukauskaitė
„Subjektyvumo metafizikos krizė: M. Heideggeris, E. Levinas, J. Derrida“
(1997, vadovas prof. A. Šliogeris)

Mindaugas Romualdas Japertas
„Reikšmės ir tiesos santykio problema šiuolaikinėse reikšmės teorijose“
(1998, vadovas prof. A. Šliogeris)

Rūta Marija Vabalaitė
„Meno mirties problema (pagrindinių koncepcijų palyginamoji analizė)“
(1998, vadovas doc. dr. K. Stoškus)

Petras Butkus
„Antano Maceinos filosofinių pažiūrų raida“
(2000, vadovas prof. R. Pavilionis)

Rasa Davidavičienė
„Gyvenamasis pasaulis fenomenologijoje ir L. Wittgensteino gyvenimo forma“
(2000, vadovas prof. R. Plečkaitis)

Oresta Rėgalaitė
„Kultūra ir meno fenomenas Carlo Gustavo Jungo kūryboje“
(2000, vadovas prof. A. Šliogeris)

Lina Šulcienė
„Liberum arbitrium Tomo Akviniečio moralės filosofijoje“
(2000, vadovas prof. R. Plečkaitis)

Nerijus Milerius
„Kasdienis pasaulis ir savastis“
(2001, vadovas prof. E. Nekrašas)

Vytautas Rubavičius
„Postmoderniojo diskurso hermeneutiškumas ir „estetiškumas““
(2001, vadovas prof. B. Genzelis)

Aldis Gedutis
„Mokslo socialinio ir politinio vaidmens sampratos pokyčiai XX amžiuje: nuo Weberio iki Lyotard‘o“
(2002, vadovas prof. E. Nekrašas)

Mintautas Gutauskas
„Dialogo problema hermeneutinėje filosofijoje“
(2002, vadovas prof. A. Šliogeris)

Tomas Kačerauskas
„Filosofinė poetika XX a. filosofijoje“
(2002, vadovas prof. A. Šliogeris)

Peeter Müürsepp
„Struktūrinio stabilumo koncepcija kaip Rene Thomo filosofijos branduolys“
(2002, vadovas prof. R. Plečkaitis)

Aleksandras Patapas
„Moralės objektyvumo problema G. Moore'o, J. Mackie ir J. Rawlso filosofijoje“
(2002, vadovas prof. A. Jokubaitis)

Naglis Kardelis
„Vienovės įžvalga Platono filosofijoje: dialektika, mitas ir jų sąveika“
(2003, vadovas prof. A. Šliogeris)

Audronė Rimkutė
„Socialinės epistemologijos idėja postanalitinėje filosofijoje“
(2005, vadovas prof. Z. Norkus)

Nida Vasiliauskaitė
„Racionalumo problema šiuolaikinėje politinėje filosofijoje“
(2005, vadovas prof. E. Nekrašas)
Mindaugas Briedis
„Tikėjimo ir žinojimo problema P. Tillicho filosofinėje teologijoje“
(2006, vadovas doc. K. Dubnikas)

Jonas Čiurlionis
„Fizikalistinė erdvės ir laiko problema“
(2006, vadovas prof. A. Šliogeris)

Jonas Dagys
„Reduktyvistinės sąmonės teorijos šiuolaikinėse filosofijos kontroversijose“
(2006, vadovas prof. M. P. Šaulauskas)

Andrius Navickas
„Žmogaus teisių pagrindimo problema šiuolaikinėje politinėje filosofijoje“
(2006, vadovas prof. E. Nekrašas)

Vytautas Žemgulis
„Naratyvumo problema šiuolaikinėje istorijos filosofijoje“
(2006, vadovas prof. Z. Norkus)

Augustinas Dainys
„Kalbos duotis Wittgensteino ir Heideggerio filosofijoje“
(2008, vadovas prof. M. P. Šaulauskas; iki 2006 - prof. R. Plečkaitis)

Vytautas Grenda
„Hiumistiniai ir antihiumistiniai argumentai šiuolaikinėse priežastingumo teorijose“
(2008, vadovas prof. Z. Norkus, konsultantas prof. M. P. Šaulauskas)

Jakaterina Lavrinec
„Naratyvinis subjektiškumo modelis“
(2008, vadovas prof. E. Nekrašas)

Kristupas Sabolius
„Vaizduotės samprata fenomenologinėje filosofijoje“
(2008, vadovas prof. A. Šliogeris)

Laisvūnas Šopauskas
„Kategorinio teiginio semantika Port Royalio logikoje ir Williamo Hamiltono darbuose“
(2008, vadovė doc. N. Radavičienė)

Kęstas Kirtiklis
„Komunikacijos samprata šiuolaikinėje filosofijoje“
(2009, vadovas prof. M. P. Šaulauskas, konsultantas prof. A. Valantiejus)

Laura Junutytė
„Gillesis Deleuzeas: filosofijos samprata“
(2010, vadovas prof. A. Šliogeris)

Adolfas Mackonis
„Geriausio paaiškinimo išvedimo patikimumo ribos“
(2011, vadovas prof. M. P. Šaulauskas)

Jolanta Saldukaitytė
„Skirties mąstymas M.Heideggerio ir E.Levino filosofijoje“
(2011, vadovė prof. R. Šerpytytė)

Mindaugas Stoškus
„Politinės filosofijos ir politikos mokslo santykis: Leo Strausso argumentų analizė“
(2011, vadovas prof. E. Nekrašas)

Aistė Bartkienė
„Metodologinio pagrindo paieška bioetikos teorijose, paremtose deontologija ir utilitarizmu“
(2012, vadovas prof. Č. Kalenda)

Vaiva Daraškevičiūtė
„Estetikos sampratos transformacija: B. Croce ir H. G. Gadameris“
(2012, vadovas prof. A. Šliogeris)

Ernesta Molotokienė
„Laiko samprata Husserlio filosofijoje“
(2012, vadovas prof. A. Šliogeris)

Renata Bikauskaitė
„Rūpesčio etikos normatyvumo problema“
(2013, vadovas prof. A. Jokubaitis, konsultantė doc. dr. N. Radavičienė)

Nerijus Stasiulis
„Aristotelio filosofijos reikšmė Heideggerio mąstyme“
(2014, vadovas doc. S. Jankauskas)

Edvardas Rimkus
"Kantiškoji patyrimo samprata ir jos recepcija"
(2014, vadovas prof. A. Plėšnys)

Žilvinas Svigaris
„Vinco Vyčino filosofinis palikimas“
(2014, vadovas prof. A. Sverdiolas, konsultantas prof. A. Šliogeris)

Ieva Vasilionytė
"The possibility of a moral theory compatible with common-sense morality"
(„Kaip galima su sveiko proto morale suderinama moralės teorija“)
(2014, vadovė doc. dr. N. Radavičienė, konsultantas prof. A. Jokubaitis)

Vytis Silius
"Contemporary philosophical controversy on the nature of early confucian ethics"
(„Ankstyvosios konfucinės etikos pobūdis šiuolaikinėse filosofijos kontroversijose“)
(2014, vadovas prof. M. P. Šaulauskas, konsultantai prof. H. Rosemont, prof. R. T. Ames)

Linas Jokubaitis
„C. Schmitto politinė filosofija: politinio romantizmo svarba“
(2015, vadovas prof. M. P. Šaulauskas, konsultantas prof. V. Radžvilas)

Tomas Nemunas Mickevičius
"Graikiškosios gaminimo sampratos apmąstymas Heideggerio technikos filosofijoje"
(2017, vadovas doc. N. Kardelis, konsultantas doc. M. Gutauskas)

Mindaugas Gilaitis
"Semantinio natūralizmo galimybės: standartinė koncepcija ir gebėjimais grįsta alternatyva"
(2017, vadovas prof. M. P. Šaulauskas, konsultantas prof. N. Miscevic)

Julija Tuleikytė
"Adiaforizacijos problema Z. Baumano socialinėje filosofijoje"
(2017, vadovas prof. A. Plėšnys, konsultantas prof. M. P. Šaulauskas)

Justas Bujokas
Šiuolaikinio mokslinio realizmo pagrindimo problema
(2018, vadovas prof. M. P. Šaulauskas, konsultantas prof. A. Plėšnys)
 
Ignas Šatkauskas
„Edmundo Husserlio dėmesio fenomenologija: kilmė ir genezė“
(2018, vadovas doc. Kristupas Sabolius).

Milda Baltrimienė
Juridinių teisių prigimties problema šiuolaikinėje teisės filosofijoje
(2019, vadovas prof. A. Jokubaitis)

Algirdas Fediajevas
„Kierkegaardiškasis individas kaip teologinis Miguelio de Unamuno „žmogaus iš kūno ir kraujo“ pamatas“
(2019, vadovas prof. Tomas Sodeika)
 
Rimkevičius Paulius
Savižinos problema natūralistinėje epistemologijoje
Vadovas - prof. M. P. Šaulauskas, konsultantas - dr. R. Berniūnas
 
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos