Postsekuliarus būvis

„Postsekuliarus būvis" (Nr. DOTSUT-21 (09.3.3-LMT-K-712-01-0085)/LSS-25000-55)

ES VU logoProjektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.

Projekto laikotarpis: 2018 m. sausio mėn. – 2022 m. sausio mėn.

Projekto vadovas: prof. habil. dr. Tomas Sodeika

Projekto santrauka:

Projekto „Postsekuliarus būvis“ tikslas - atliekant šiuolaikinės kultūros būvio tyrimą, tobulinti tyrėjų gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas. Vykdant projekte numatytus tyrimus bus nagrinėjama religijos vieta ir vaidmuo šiuolaikinėje kultūroje, kurios esmine charakteristika (parafrazuojant Lyotardo knygos „Postmodernus būvis“ pavadinimą) galima laikyti „postsekuliarų būvį“ - kultūros būklę, atsiradusią tada, kai ėmė aiškėti, jog Apšvietos epochos mąstytojų idėja, kad modernios kultūros pagrindą sudaro visiškai autonomiškas ir autarkiškas (t.y. sekuliarizuotas) subjektas, pasirodė esanti nerealizuojama. Mūsų dienomis ryškėja tendencija pripažinti, kad religija nėra vien iliuzinis anapusinės tikrovės postulavimas, kurį turėtų įveikti nuo kultūros modernizacijos neatsiejamas sekuliarizacijos procesas. Šiuo požiūriu postmodernią kultūrą galima laikyti ir postsekuliaria kultūra. Vis dėlto šio posteskuliarumo pobūdis dar nėra pakankamai įsisąmonintas. Dar nėra aišku, kokį pavidalą pasikeitusioje kultūrinėje situacijoje galėtų ar/ir turėtų įgyti religiniai vaizdiniai, patirtys bei praktikos.

Vykdant projektą, bus siekiama išsiaiškinti, kokius pavidalus religijos turiniai įgyja tokiose šiuolaikinės kultūros srityse kaip etika, estetika bei politinė ideologija, kokį vaidmenį šiuolaikiniame pasaulyje dominuojančiame globalizacijos procese atlieka (ar galėtų atlikti) tarpreliginis ir tarpkonfesinis dialogas. Didelė projekte numatytų tyrimų dalis bus skirta minėtų posteskuliarybės apraiškų ontologinio pamato analizei. Šioje dalyje postsekuliarus būvis bus nagrinėjamas sutelkiant dėmesį į religijos fenomenologijos bei fenomenologinės ontologijos atveriamą prieigą prie postsekuliarių religingumo formų, mitinio mąstymo reabilitaciją šiuolaikiniame akademiniame diskurse bei mito kaip religinės patirties eksplikacijos galimybes šiuolaikinėje kultūroje. Projekto metu siekiama parengti 2 monografijas, 16 mokslo straipsnių, 22 pranešimus konferencijose, surengti 9 viešas paskaitas ir 2 konferencijas.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos