Naglis Kardelis

Pradinis

Docentas

Adresas: Universiteto g. 9/1 - 312 kab., 01513 Vilnius

El. paštas:

Priėmimo laikas katedroje: ketvirtadieniais 1300-1400 (susitarus iš anksto)

 


Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Antikos filosofija

Viduramžių filosofija

Kalbos filosofija

Religijos filosofija

 


Dėstomi dalykai:

Antikos filosofija

Viduramžių ir renesanso filosofija

Augustinas

Kalbos metateorija

Romos istorija