Disertacijos

Pateikiame sąrašus asmenų, Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete apgynusių daktaro laipsnio disertacijas nuo 2000-tųjų metų. Sąrašuose taip pat galima sužinoti apgintų disertacijų pavadinimus, mokslo sritis.

Disertacijos_gynimas