Socialiniai partneriai

Filosofijos fakulteto socialiniai partneriai – Lietuvos institucijos, su kuriomis yra pasirašytos bendradarbiavimo sutartys švietimo ir socialinės partnerystės srityse:

InstitucijaBendradarbiavimo sritis

Lietuvos statistikos departamentas

LSD logo

Bendrų mokslinių tyrimų rengimas ir vykdymas, bendrų projektų inicijavimas ir įgyvendinimas, keitimasis informacija, VU studentų praktikos organizavimas, mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas, dalyvavimas mokslinių tyrimų ir infrastruktūrų veiklose bei vykdymas kitų veiklų, atitinkančių abiejų Šalių veiklos kryptis ir interesus.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)

VMVT logo

Bendrų mokslinių tyrimų, mokslo ir studijų projektų inicijavimas, keitimasis informacija, VU studentų praktikos organizavimas, mokslinių-praktinių konferencijų bei seminarų organizavimas.

Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės

Narkotiku tabako alkoholio kontroles departamentas

Keitimasis informacija, vykdymas viešųjų ryšių, informacinių ir sociologinių projektų, atitinkančių abiejų šalių veiklos prioritetus socialinių mokslų, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos ir narkotikų kontrolės srityse.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

JRD

Bendradarbiavimas jaunimo politikos srityje, rengiant bendrus renginius, projektus, organizuojant studentų praktiką, keičiantis informacija bei vykdant kitas veiklas.

Kalėjimų departamentas prie LR Teisingumo ministerijos

Kalejimu departamentas

Bendradarbiavimas įgyvendinant viešųjų ryšių, informacinius ir sociologinius projektus, atitinkančius abiejų šalių veiklos prioritetus.

Policijos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos

PolicijosDepartamentas

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, inicijavimas ir įgyvendinimas bendrų mokslo ir studijų projektų, keitimasis informacija, VU Filosofijos fakulteto studentų praktikos organizavimas (sudarant trišales praktikos mokymo sutartis), mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas.
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Vilniaus apskrities policija

Bendrų mokslinių tyrimų kriminologijos, sociologijos ir psichologijos srityse vykdymas, inicijavimas ir įgyvendinimas bendrų mokslo ir studijų projektų, keitimasis informacija, VU studentų praktikos organizavimas, mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas bei kitų veiklų, atitinkančių abiejų šalių prioritetus, įgyvendinimas.

Lietuvos kariuomenės Karo medicinos tarnyba

LT kariuomenes karo medicinos tarnyba

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, paskaitų skaitymas, konsultacijos šalims aktualiais klausimais, bendrų projektų inicijavimas.

Vadovybės apsaugos departamentas

vadovybes apsaugos departamentas

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, bendrų mokslo ir studijų projektų inicijavimas ir įgyvendinimas, keitimasis informacija, VU studentų praktikos organizavimas (sudarant trišales praktikos mokymo sutartis), mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas.

Nacionalinė teismų administracija

Nacionalinė teismų administracija

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, bendrų mokslo ir socialinės globos projektų inicijavimas ir įgyvendinimas, keitimasis informacija, VU studentų praktikos organizavimas (sudarant trišales praktikos mokymo sutartis), mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas.
Vilniaus miesto savivaldybė

vilnius logo

VU studentų profesinės praktikos organizavimas

Interneto dienraštis Bernardinai.lt 

Bernardinai
Interneto dienraštis Bernardinai.lt – VU Filosofijos fakulteto informacinės sklaidos partneris ir rėmėjas.

Teisės institutas

Teises institutas

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, inicijavimas ir įgyvendinimas bendrų mokslo ir studijų projektų, mokslo žurnalo „Kriminologijos studijos“ leidimas.
Lietuvos kriminologų asociacija

LT kriminologu asociacija

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, inicijavimas ir įgyvendinimas bendrų mokslo ir studijų projektų, mokslo žurnalo „Kriminologijos studijos“ leidimas.
VšĮ Individualios psichologijos institutas

Individualios psichologijos institutas

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, inicijavimas ir įgyvendinimas bendrų mokslo ir studijų projektų, keitimasis informacija, VU Filosofijos fakulteto studentų praktikos organizavimas (sudarant trišales praktikos mokymo sutartis), mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas.

VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras

logo

Asmens psichologinio įvertinimo metodikų kūrimas, adaptavimas ir standartizavimas.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

LT akluju asociacija

Bendradarbiavimas aklųjų ir silpnaregių komunikacijos, socializacijos, profesinės karjeros planavimo, psichologijos ir ugdymo klausimais.
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras

LT kurciuju ir neprigirdinciuju centras

Bendradarbiavimas kurčiųjų komunikacijos, socializacijos, kultūros ir psichologijos bei mokinių, turinčių klausos sutrikimą (tame tarpe kochlearinių implantų naudotojų) ugdymo klausimais.

VšĮ Paramos vaikams centras

Paramos vaikams centras

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, inicijavimas ir įgyvendinimas bendrų mokslo ir studijų projektų, keitimasis informacija, VU Filosofijos fakulteto studentų praktikos organizavimas (sudarant trišales praktikos mokymo sutartis), mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas, kompleksinės pagalbos nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos nariams teikimas.

Vilniaus vaikų socializacijos centras

Vln vaiku socializacijos centras logo

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, bendrų mokslo ir studijų projektų inicijavimas ir įgyvendinimas, keitimasis informacija, VU studentų praktikos organizavimas, mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas.

Utenos socialinės globos namai

Utenos socialinės globos namai

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, bendrų mokslo ir socialinės globos projektų inicijavimas ir įgyvendinimas, keitimasis informacija, VU studentų praktikos organizavimas (sudarant trišales praktikos mokymo sutartis), mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas.

Gerontologijos ir reabilitacijos centras

Gerontologijos ir reabilitacijos centras

VU studentų praktikos organizavimas (sudarant trišales praktikos mokymo sutartis), mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas.

VšĮ Vilniaus socialinis klubas

Vilniaus socialinis klubas

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, bendrų mokslo, studijų ir socialinės plėtros projektų inicijavimas ir įgyvendinimas, keitimasis informacija, VU studentų praktikos organizavimas, mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

Santariskes

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, inicijavimas ir įgyvendinimas bendrų mokslo ir studijų projektų, keitimasis informacija, VU studentų praktikos organizavimas (sudarant trišales praktikos mokymo sutartis), mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas.

VšĮ Antakalnio poliklinika

Antakalnio poliklinika

Asmens psichologinio įvertinimo metodikų kūrimas, adaptavimas ir standartizavimas.

VšĮ Karoliniškių poliklinika

Karoliniskiu poliklinika

Asmens psichologinio įvertinimo metodikų kūrimas, adaptavimas ir standartizavimas.

Asociacija Išsiskyrusių sielovados centras „Bendrakeleiviai“

Bendrakeleiviai

Pagalbos teikimas ISC dirbantiems psichologams ir sielovadininkams (supervizinė, konsultacinė pagalba, kvalifikacijos kėlimo seminarų, konferencijų rengimas, keitimasis informacija apie naujausius mokslinius tyrimus, sudarymas galimybių psichologijos ir socialinio darbo studijų programų studentams dalyvauti grupių darbe kaip psichologų asistentams ir kt.)

VGTU Antano Gustaičio aviacijos institutas

VGTU

Dalyvavimas stojančiųjų į VGTU aviacines specialybės profesinio tinkamumo testuose, įgyvendinimas bendrų mokslinių tyrimų, keitimasis aktualia informacija.

Trakų švietimo pagalbos tarnyba

Traku svietimo pagalbos tarnyba

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, bendrų mokslo ir studijų projektų inicijavimas ir įgyvendinimas, keitimasis informacija, VU studentų praktikos organizavimas, mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas.

Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras

KPKC

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, inicijavimas ir įgyvendinimas bendrų mokslo ir studijų projektų, keitimasis informacija, VU Filosofijos fakulteto studentų praktikos organizavimas (sudarant trišales praktikos mokymo sutartis), mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas.

Vilniaus socialinių ir humanitarinių mokslų licėjus

Vilniaus humanitariniu ir socialiniu mokslu licejus

Keitimasis informacija, metodine, moksline literatūra.

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija

vilniaus vytauto didziojo gimnazija

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, bendrų mokslo ir studijų projektų inicijavimas ir įgyvendinimas, keitimasis informacija, VU studentų praktikos organizavimas, mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas.

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija

Vilniaus Martyno Mažvydo gimnazija

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, bendrų mokslo ir studijų projektų inicijavimas ir įgyvendinimas, keitimasis informacija, VU studentų praktikos organizavimas, mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas.

Vilniaus Tarptautinė mokykla

Vilniaus Tarptautinė mokykla

VU studentų profesinės praktikos organizavimas
Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija

Vilniaus versmes katalikiskoji gimnazija

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, inicijavimas ir įgyvendinimas bendrų mokslo ir studijų projektų, keitimasis informacija, VU studentų praktikos organizavimas (sudarant trišales praktikos mokymo sutartis), mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas.

Vilniaus Žirmūnų gimnazija

Zirmunu gimnazija

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, inicijavimas ir įgyvendinimas bendrų mokslo ir studijų projektų, keitimasis informacija, VU Filosofijos fakulteto studentų praktikos organizavimas (sudarant trišales praktikos mokymo sutartis), mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas.

Vilniaus Viršuliškių progimnazija

Viršuliškių vidurinė mokykla

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, bendrų mokslo ir studijų projektų inicijavimas ir įgyvendinimas, keitimasis informacija, VU studentų praktikos organizavimas, mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas.

Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija

Pliaterytes20gimnazija

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, inicijavimas ir įgyvendinimas bendrų mokslo ir studijų projektų, keitimasis informacija, VU studentų praktikos organizavimas (sudarant trišales praktikos mokymo sutartis), mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas.

Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija

vilniaus mykolo birziskos gimnazija

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, bendrų mokslo ir studijų projektų inicijavimas ir įgyvendinimas, keitimasis informacija, VU studentų praktikos organizavimas (sudarant trišales praktikos mokymo sutartis), mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas.

Vilniaus Simono Daukanto gimnazija

S Daukanto gimnazija

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, bendrų mokslo ir studijų projektų inicijavimas ir įgyvendinimas, keitimasis informacija, VU studentų praktikos organizavimas (sudarant trišales praktikos mokymo sutartis), mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas.

Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

S. Daukanto progimnazija

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, bendrų mokslo ir studijų projektų inicijavimas ir įgyvendinimas, keitimasis informacija, VU studentų praktikos organizavimas (sudarant trišales praktikos mokymo sutartis), mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas.

 Vilniaus „Šviesos“ pradinė mokykla

Vilniaus Šviesos pradinė mokykla

 VU studentų profesinės praktikos organizavimas

„Saulės“ privati gimnazija

Saules gimnazija

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, inicijavimas ir įgyvendinimas bendrų mokslo ir studijų projektų, keitimasis informacija, VU Filosofijos fakulteto studentų praktikos organizavimas (sudarant trišales praktikos mokymo sutartis), mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas.

Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras

pssuc logo

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, bendrų mokslo ir studijų projektų inicijavimas ir įgyvendinimas, keitimasis informacija, VU studentų praktikos organizavimas.

Šakių raj. Gelgaudiškio vidurinė mokykla

Gelgaudiskio mokykla

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, inicijavimas ir įgyvendinimas bendrų mokslo ir studijų projektų, keitimasis informacija, VU Filosofijos fakulteto studentų praktikos organizavimas (sudarant trišales praktikos mokymo sutartis), mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas.

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija

Silales Simono Gaudesiaus

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, inicijavimas ir įgyvendinimas bendrų mokslo ir studijų projektų, keitimasis informacija, VU Filosofijos fakulteto studentų praktikos organizavimas (sudarant trišales praktikos mokymo sutartis), mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas.

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija

Cekiskes Prano Dovydaicio

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, inicijavimas ir įgyvendinimas bendrų mokslo ir studijų projektų, keitimasis informacija, VU Filosofijos fakulteto studentų praktikos organizavimas (sudarant trišales praktikos mokymo sutartis), mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas.

Kauno lopšelis-darželis „Ežiukas“

Lopselis Eziukas

Bendrų lopšelio-darželio „Ežiukas“ ir Filosofijos fakulteto Psichologijos katedrų bei Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų centro mokslinių tyrimų vykdymas, inicijavimas ir įgyvendinimas bendrų mokslo ir studijų projektų, keitimasis informacija, VU Filosofijos fakulteto studentų praktikos organizavimas, mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas.

VšĮ Žiniukas

Bendrų mokslinių tyrimų vykdymas, inicijavimas ir įgyvendinimas bendrų mokslo ir studijų projektų, keitimasis informacija, VU Filosofijos fakulteto studentų praktikos organizavimas (sudarant trišales praktikos mokymo sutartis), mokslinių-praktinių konferencijų ir seminarų organizavimas.

UAB „Organizacijų vystymo centras“

UAB Organizacijų vystymo centras

VU studentų profesinės praktikos organizavimas

Verslo konsultacijų kompanija „Grand Partners“

Verslo konsultacijų kompanija Grand Partners

VU studentų profesinės praktikos organizavimas

„IF P&C Insurance AS“ filialas

IF PC Insurance AS filialas

VU studentų profesinės praktikos organizavimas

UAB „Alna Software“

UAB Alna Software

VU studentų profesinės praktikos organizavimas

Dingusių žmonių šeimų paramos centras

Dingusiu zmoniu seimu paramos centras

VU studentų profesinės praktikos organizavimas

Visų Šventųjų šeimos paramos centras

VĮ Visų Šventųjų šeimos paramos centras

VU studentų profesinės praktikos organizavimas

 

 

 

Vilniaus vaikų socializacijos centras Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos