Struktūra

Taryba – kolegialus fakulteto savivaldos organas, sudaromas 4 metams.

Dekanas – fakulteto vadovas, įgyvendinantis fakulteto veiklos planą, atskaitingas tarybai ir rektoriui, renkamas 5 metams.

Akademiniai padaliniai:

Institutai – šakiniai akademiniai padaliniai, turintys administracinio padalinio teises:

Azijos ir transkultūrinių studijų institutas

Filosofijos institutas

Psichologijos institutas

Sociologijos ir socialinio darbo institutas

Ugdymo mokslų institutas

Katedros, centrai, laboratorijos, mokslininkų grupės ir kt. – institutų vidiniai organizaciniai dariniai, neturintys administracinio padalinio teisių.

Konsultavimo ir mokymų centras – šakinis neakademinis padalinys, turintis administracinio padalinio teises, teikiantis psichologines paslaugas, vykdantis psichologų profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir užsiimantis psichologiniu švietimu.

Studijų skyrius – šakinis neakademinis padalinys, turintis administracinio padalinio teises, atsakingas už studijų organizavimą.

Komisijos, komitetai:

Akademinės etikos komisija – nagrinėja kreipimusis dėl akademinės bendruomenės narių, dirbančių ar studijuojančių fakultete, veiksmų, galimai pažeidžiančių akademinę etiką.

Ginčių nagrinėjimo komisija – nagrinėja pareiškimus dėl ginčų (apeliacijas), susijusių su mokslo ir studijų veikla, tarp studijuojančiųjų ir kitų bendruomenės narių, dirbančių fakultete, išskyrus ginčus dėl akademinės etikos ir ginčus dėl darbo santykių.

Bakalauro (pirmos) pakopos studijų programų komitetai – koordinuoja pirmos pakopos studijų programas.

Magistrantūros (antros) pakopos studijų programų komitetai – koordinuoja antros pakopos studijų programas.

Pedagoginių studijų programos komitetas – koordinuoja pedagoginių studijų programas.

Projektų grupė – administruoja fakulteto mokslininkų įgyvendinamus projektus.

Studentų organizacijos – kokybiškai atstovauja studentų interesams, gina jų teises ir/arba skatina studentų mokslinę veiklą.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos