ES Struktūrinių fondų projektai

Eil.
Nr.
Projekto pavadinimas, kodas

Finansavimo šaltinis

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioritetas „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“

Projekto laikotarpis

Projekto vadovas,
kontaktai

1. TĘSK (Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-001)

09.2.1-ESFA-V-727 priemonė
„Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas“

2018-03-12
2022-03-12
Doc. Nijolė Radavičienė,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7617
Eil.
Nr.
Projekto pavadinimas, kodas

Finansavimo šaltinis

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“

Projekto laikotarpis

Projekto vadovas,
kontaktai

1.
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra II etapas (VP1–2.2-ŠMM-02-V-01–009) Stažuotoja Vida Komičienė Priemonė VP1-2.2-ŠMM-02-V „Bendrojo lavinimo, profesinio lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas 2012–2014 Doc. Tatjana Bulajeva,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7625
2. Pripažįstamos kvalifikacijos neturinčių psichologų tikslinis perkvalifikavimas pagal Vilniaus universiteto bakalauro ir magistro psichologijos studijų programas - VUPSIS (VP1-2.3.-ŠMM-04-V-02-001) Priemonė VP1-2.3-ŠMM-04-V „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą" 2011–2014 Prof. Albinas Bagdonas,
el. p. ,
tel. (8 5) 268 7255
3. Tarptautiškumas sociologijos ir kriminologijos studijose (VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-053/LSS-250000-2507) Priemonė VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ 2011–2013 Prof. Arūnas Poviliūnas,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7626
4. Gabių mokinių atpažinimas: psichologinių instrumentų standartizavimas ir taikymas (VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-004) Priemonė VP1-2.3-ŠMM-06-K "Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje" 2011–2013 Dr. Irena Žukauskaitė,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7628
5. Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas (VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-002) Priemonė VP1-2.2-ŠMM-08-V „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ 2011–2013 VU – partneris, universiteto dalies vadovė Karjeros centro direktorė dr. J. Vaičiūnaitė
Fakultetas dalyvauja dėl filosofų ir sociologų praktikų
6. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas(VP1-2.2-ŠMM-08-V-01-001) Priemonė VP1-2.2-ŠMM-08-V „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ 2010–2012  VU CR projektas, dalyvauja
Sociologijos katedros ir Socialinio darbo katedros dėstytojai
7. Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis: socialinių humanitarinių mokslų doktorantūros studijų programų atnaujinimas ir podiplominių studijų modelio sukūrimas (projekto kodas BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0058)  Lietuvos 2004 – 2006 m. Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonė 2.5 priemonė „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ 2006 – 2008 Filosofijos istorijos ir logikos katedros vedėjas, prof. Marius Povilas Šaulauskas
el.p. ,
tel. (8 5) 266 7621
8. Vilniaus universiteto nenuosekliųjų studijų sistemos pritaikymas ir išplėtimas kaimo plėtros specialistų rengimui (projekto kodas BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0108)  Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo Programavimo Dokumento 2 Prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“  2004 – 2006  Filosofijos fakultetas, Sociologijos katedra
Eil.
Nr.
Projekto pavadinimas, kodas

Finansavimo šaltinis

3.2. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, prioritetas „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“

Projekto laikotarpis Projekto vadovas
Kontaktai
1. Vilniaus universiteto filologijos, socialinių ir komunikacijos mokslų studijų infrastruktūros ir bazinės įrangos atnaujinimas (VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-009) Priemonė VP3-2.2.-ŠMM-18-V „Universitetų infrastruktūros plėtra“ 2011–2014 Neringa Kižienė (CR),
el. p. ,
tel. (8 5) 268 7240
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos