ES Struktūrinių fondų projektai

Eil.
Nr.
Projekto pavadinimas, kodas

Finansavimo šaltinis

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioritetas „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“

Projekto laikotarpis

Projekto vadovas,
kontaktai

1. TĘSK (Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-001)

09.2.1-ESFA-V-727 priemonė
„Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas“

2018-03-12
2022-03-12
Doc. Nijolė Radavičienė,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7617
         
Eil.
Nr.
Projekto pavadinimas, kodas

Finansavimo šaltinis

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“

Projekto laikotarpis

Projekto vadovas,
kontaktai

1.
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra II etapas (VP1–2.2-ŠMM-02-V-01–009) Stažuotoja Vida Komičienė Priemonė VP1-2.2-ŠMM-02-V „Bendrojo lavinimo, profesinio lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“ 2012–2014 Doc. Tatjana Bulajeva,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7625
2. Pripažįstamos kvalifikacijos neturinčių psichologų tikslinis perkvalifikavimas pagal Vilniaus universiteto bakalauro ir magistro psichologijos studijų programas – VUPSIS (VP1-2.3.-ŠMM-04-V-02-001) Priemonė VP1-2.3-ŠMM-04-V „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą" 2011–2014 Prof. Albinas Bagdonas,
el. p. ,
tel. (8 5) 268 7255
3. Tarptautiškumas sociologijos ir kriminologijos studijose (VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-053/LSS-250000-2507) Priemonė VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ 2011–2013 Prof. Arūnas Poviliūnas,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7626
4. Gabių mokinių atpažinimas: psichologinių instrumentų standartizavimas ir taikymas (VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-004) Priemonė VP1-2.3-ŠMM-06-K „Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje“ 2011–2013 Dr. Irena Žukauskaitė,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7628
5. Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas (VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-002) Priemonė VP1-2.2-ŠMM-08-V „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ 2011–2013 VU – partneris, universiteto dalies vadovė Karjeros centro direktorė dr. J. Vaičiūnaitė
Fakultetas dalyvauja dėl filosofų ir sociologų praktikų
6. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas(VP1-2.2-ŠMM-08-V-01-001) Priemonė VP1-2.2-ŠMM-08-V „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ 2010–2012  VU CR projektas, dalyvauja
Sociologijos katedros ir Socialinio darbo katedros dėstytojai
7. Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis: socialinių humanitarinių mokslų doktorantūros studijų programų atnaujinimas ir podiplominių studijų modelio sukūrimas (projekto kodas BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0058)  Lietuvos 2004 – 2006 m. Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonė 2.5 priemonė „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ 2006–2008 Filosofijos istorijos ir logikos katedros vedėjas, prof. Marius Povilas Šaulauskas
el.p. ,
tel. (8 5) 266 7621
8. Vilniaus universiteto nenuosekliųjų studijų sistemos pritaikymas ir išplėtimas kaimo plėtros specialistų rengimui (projekto kodas BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0108)  Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo Programavimo Dokumento 2 Prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“  2004–2006  Filosofijos fakultetas, Sociologijos katedra
         
Eil.
Nr.
Projekto pavadinimas, kodas

Finansavimo šaltinis

3.2. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, prioritetas „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“

Projekto laikotarpis Projekto vadovas
Kontaktai
1. Vilniaus universiteto filologijos, socialinių ir komunikacijos mokslų studijų infrastruktūros ir bazinės įrangos atnaujinimas (VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-009) Priemonė VP3-2.2.-ŠMM-18-V „Universitetų infrastruktūros plėtra“ 2011–2014 Neringa Kižienė (CR),
el. p. ,
tel. (8 5) 268 7240
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos