Demokratinės kairės trajektorijos pokomunistinėse Europos Sąjungos valstybėse narėse

Podoktorantūros stažuočių projektas „Demokratinės kairės trajektorijos pokomunistinėse Europos Sąjungos valstybėse narėse” DOTSUT-183 (09.3.3-LMT-K-712-02-0165)/LSS-250000-2094

ES VU logoProjektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklą  „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas.

Projekto laikotarpis: 2017 m. gruodžio mėn. – 2019 m. gruodžio mėn.

Projektą vykdo:

Stažuotojas: dr. Liutauras Gudžinskas

Vadovas: prof. habil. dr. Zenonas Norkus

Projekto santrauka:

Projekto metu bus tiriama socialdemokratinių partijų raida Vidurio ir Rytų Europos (VRE) regione bei aiškinamasi, dėl kokių priežasčių yra išsiskyrusios jų trajektorijos. VRE regionui priklausančiomis valstybėmis šiame tyrime laikomos vienuolika pokomunistinių valstybių, kurios 2004 m. ar vėliau buvo priimtos į ES.

Nepaisant bendros komunistinės praeities ir euroatlantinės integracijos krypties, VRE valstybių vidaus politika vystosi nevienodai. Ryškėjanti kairiųjų jėgų regione politinės padėties, plėtojamos ideologijos ir perspektyvų įvairovė gerai atspindi šį išsiskyrimą ir yra vienas šios nevienodos politinės raidos faktorių.

Projektas susidės iš trijų dalių. Pirma, bus siekiama įvertinti patį socialdemokratijos pokomunistinėje Vidurio ir Rytų Europoje fenomeną ir jo raišką. Antra, bus atliekama lyginamoji visų pokomunistinių ES priklausančių VRE šalių socialdemokratinių partijų raidos analizė. Trečia, bus atliekama Lietuvos ir dar dviejų kitų VRE šalių sisteminio proceso analizė, kuri leistų nustatyti detalesnius demokratinės kairės partijų šiame regione funkcionavimo priežastinius mechanizmus.

Įgyvendinant projektą planuojama parašyti monografiją nagrinėjama tema, taip pat publikuoti keturis mokslo straipsnius tarptautiniuose ir Lietuvos recenzuojamuose mokslo žurnaluose, padaryti keturis mokslo pranešimus tarptautinėse konferencijose. Tikimasi, kad atliktas lyginamasis tyrimas leistų įdėmiau pažvelgti į demokratinės kairės būklę šiuolaikinėje Lietuvoje ir bendrai VRE regione, padėtų tiksliau ir aiškiau įvertinti pagrindines šios pakraipos politinių jėgų nuosmukio priežastis, leistų prognozuoti dėl šiuolaikinėje Lietuvoje ir bendrai VRE regione, leistų prognozuoti dėl jų tolesnės raidos perspektyvų.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos