Kompetencijos kėlimas vykstant į pasaulinį sociologų kongresą

Projektas „Kompetencijos kėlimas vykstant į pasaulinį sociologų kongresą“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0100)

Projekto dalyvis: doc. Laimutė ŽilinskienėES VU logo

Projekto tikslas: Kelti kompetenciją kartos tyrimų srityje bei siekti užmegzti tarptautinį bendradarbiavimą kartų tyrimo problematikoje

Projekto santrauka: Vienu pranešimu apie paskutiniąją sovietmečio kartą siekiama pristatyti, kokią įtaką jos formavimuisi turėjo kintanti XX a. pabaigos modernybė, kokia yra kartos aspecifika, kartos ribos, koks yra šios kartos savojo identiteto, kolektyvinio "mes" suvokimus bei kartų pateikiami vaizdiniai apie kitas kartas, kokia yra nagrinėjamos kartos sovietmečio ir posovietinių transformacijų atmintis ir jos reikšmė kartos idenititetui. Dėmesys bus skiriamas kartų gyvenimo eigos struktūriniams pokyčiams bei juos lėmusioms modernybės institucijoms. Bus pristatyta skirtingų modernybės komponentų įtaka kartos patirtims ir kaip tos patirtys atsispindi kartoje. Bus aptarti šios kartos socializacijos vėlyvuoju sovietmečiu bruožai ir prisitaikymo modeliai kintančios modernybės kontekstuose, skiriant dėmesį šeimos instituto reikšmei socializacijoje. Šiuo dalyvavimu siekiama įgyti kompetencijų jaunimo problematikoje, kartų klasifikacijos klausimais, atsižvelgiant į skirtingus šalių politinius, ekonominius, socialinius bei kultūrinius aspektus, vykusias transformacijas. Taip pat siekiama tarptautinio bendradarviavimo šioje srityje atsižvelgiant į naujųjų ES valstybių narių gerovės režimų vietą tradicinėje Europos socialinių modelių tipologijoje. Istorinių kartų identitetas yra socialinės tapatybės struktūra, atsiradusi kartu su modernybe. Jos reikšmė moderniose visuomenėse auga dėl didėjančio kitų kolektyvinių identitetų

Antru pranešimu apie emigrantų šeimos atmintį, bus pristatyta, kaip šeimos atminties tyrimai gali papildyti vykdomus šeimos tyrimus. Kaip taikant tokią metodologiją galima analizuoti emigrantų šeimų atminties kanalus ir komunikacinės atminties kontekstus. Atminties tematika kintančio pasaulio kontekste įgauna vis didesnį mokslininkų dėmesį tarptautiniu mastu. Dalyvavimas leis ne tik įgyti kompetencijų šeimos tyrimų tematikoje, bet leis plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą. Po konferencijos planuojamas seminaras, kuriame bus aptariami šeimos tyrimo klausimai.

Projekto rezultatai: mokslinė išvyka į Pasaulinį sociologų kongresą.

Finansavimo šaltinis: Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos