Lietuvos diasporos pilietinis ir politinis indėlis: raiškos būdai ir viešosios erdvės vaidmuo

Top juosta LT ES VU stazuotem Kokybiska

Podoktorantūros stažuočių projektas „Lietuvos diasporos pilietinis ir politinis indėlis: raiškos būdai ir viešosios erdvės vaidmuo“ (09.3.3-LMT-K-712-19-0189)

 

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklą  „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas.

Projekto laikotarpis: 2020 m. rugpjūčio mėn. – 2022 m. rugpjūčio mėn.

Projektą vykdo:

Stažuotojas: dr. Ingrida Gečienė-Janulionė

Vadovas: dr. Rūta Žiliukaitė

Projekto santrauka:

Dėl masinės emigracijos Lietuva yra netekusi daug gyventojų, didžioji dalis jų išvykę į gilias demokratijos tradicijas turinčias šalis, tačiau dalis gyvena autoritarinėse šalyse. Gyvendami šiose šalyse emigrantai gali perimti jose vyraujančias pilietines normas, vertybes bei praktikas ir, palaikydami ryšius su savo gimtine, perduodi jas likusiems Lietuvoje. Projekte keliamas tikslas kompleksiškai ištirti Lietuvos diasporos indėlį į Lietuvos politinį ir pilietinį gyvenimą, nustatant jo raiškos būdus, tapatybės ir viešosios erdvės vaidmenį.

Projekte remiamasi pasaulyje vis dar palyginti mažai tyrinėta politinio ir pilietinio indėlio teorine perspektyva ir įžvalgomis apie šio indėlio transformuojančią įtaką kilmės šalies visuomenei. Ši įtaka gali būti ir tiek teigiama tiek neigiama kilmės šalies demokratizacijos ir pilietinės visuomenės plėtros atžvilgiu. Projekte bus ištirti politinio ir pilietinio diasporos indėlio raiškos būdai: veikėjai, formos, procesas, veiksniai ir poveikis, išnagrinėtos diasporos etninės ir pilietinės tapatybės sąsajos su indėlio intensyvumu bei išanalizuotas Lietuvos ir diasporos viešosios erdvės vaidmuo skatinant ir suteikiant erdvę diasporos politiniam ir pilietiniam dalyvavimui. Siekiant pagilinti teorines žinias ir perimti gerąją panašių tyrimų patirtį bus vykdoma mokslinė stažuotė JK.

Tyrimas atliekamas pasitelkiant kokybinius interviu, emigrantų ir Lietuvos gyventojų apklausas bei viešojo diskurso analizę. Tyrimo rezultatai bus pristatyti mokslo studijoje, moksliniame straipsnyje, nacionalinėje ir tarptautinėje konferencijoje. Tikimasi, kad tyrimas padės užpildyti šios srities tyrimų spragą Lietuvoje, sukurs metodologinį ir empirinį pagrindą sisteminiams Lietuvos diasporos pilietinio ir politinio indėlio bei jo poveikio tyrimams, prisidės prie šios temos mokslinių diskusijų užsienyje bei paskatins mokslo žiniomis grįstą diasporos įtraukimo politikos sprendimus.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos