„Ideologija ir praktinis racionalumas: neoaristoteliška perspektyva“

Top juosta ES VU tai ko reikia

Podoktorantūros stažuočių projektas „Ideologija ir praktinis racionalumas: neoaristoteliška perspektyva“ (09.3.3-LMT-K-712-19-0087)

 

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklą  „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas.

Projekto laikotarpis: 2020 m. rugsėjo mėn. – 2022 m. rugpjūčio mėn.

Projektą vykdo:

Stažuotojas: dr. Egidijus Mardosas

Vadovas: prof. dr. Andrius Bielskis

Projekto santrauka:

Projekto metu bus atliekamas ideologijos ir praktinio racionalumo problemos tyrimas, remiantis neoaristoteliška socialine filosofija. Ideologijos kritika užima itin reikšmingą vietą šiuolaikinėje socialinėje ir politinėje filosofijoje. Ideologija suprantama kaip tai, kas maskuoja, slepia tam tikrus esminius socialinės realybės bruožus, susvetimina subjektą ar nukreipia jo siekius destruktyvia linkme. Vienas svarbiausių ir kebliausių klausimų buvo, ir tebėra, pateikti normatyvinį ideologijos kritikos pamatą. Kritinė socialinė filosofija pabrėžia, kad priešinimasis ideologijai nėra tik teisingo teorinio žinojimo klausimas, tačiau praktinio racionalumo konkrečiuose socialiniuose kontekstuose problema. Šiuo požiūriu neoaristoteliška socialinė filosofija tampa itin aktuali. Ji plėtoja praktinio racionalumo sampratą, siekiančią atsakyti į šiuos klausimus: koks socialinis kontekstas sukuria galimybes žmonėms racionaliai siekti savo pačių autentiško gėrio? Kaip įmanoma individams išsiugdyti geram, klestinčiam gyvenimui pasiekti būtinus intelektualinius ir moralinius gebėjimus?

Pagrindinė tyrimo prielaida – kad neoaristoteliška praktinio racionalumo samprata gali ir turi būti interpretuojama kaip normatyvinis pagrindas ideologijos kritikai. Tačiau iki šiol neoaristoteliška praktinio racionalumo samprata nebuvo nuosekliai siejama su ideologijos kritika. Remiantis neoaristoteliška socialinė filosofija, tyrimo metu bus atlikta originali ideologijos ir praktinio racionalumo problemos analizė. Projekto metu bus parengta monografija anglų kalba, du žodiniai pranešimai tarptautinėse konferencijose ir nacionalinis mokslo renginys. Įgyvendinant tyrimą, podoktorantūros stažuotojas taip pat išvyks į vieno mėnesio trukmės stažuotę Notingamo universitete (Jungtinė Karalystė). Šis projektas reikšmingai patobulins podoktorantūros stažuotojo mokslines kompetencijas, bei prisidės prie socialinės ir politinės filosofijos raidos.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos