„Meilė, vaikai ir santuoka Lietuvoje: Demografiniai pokyčiai iš antropologinės perspektyvos“

 „Meilė, vaikai ir santuoka Lietuvoje: Demografiniai pokyčiai iš antropologinės perspektyvos“ (09.3.3-LMT-K-712-22-0332)

Projekto Nr. (09.3.3-LMT-K-712-22-0332) kuriame lt ateiti logo
Projekto pavadinimas: „Meilė, vaikai ir santuoka Lietuvoje: Demografiniai pokyčiai iš antropologinės perspektyvos“
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2021-04-30.
Projekto mokslinio tyrimo vadovas: prof. dr. Viktor de Munck.

Projekto santrauka:

Lietuvoje, kaip ir daugumoje kitų postindustrinių šalių, santuokų ir gimstamumo rodikliai ilgą laiką mažėja kurdami demografinę krizę, kuri plačiai aptariama tiek viešąjame, tiek politiniame bei akademiniame diskursuose. Minėti demografinės kaitos aspektai yra analizuojami per viešosios politikos ir ekonomių paskatų prizmę, tačiau mums žinomuose tyrimuoe nėra atsižvelgiama į kintančius santykių modelius, kurių pasekoje kinta ir šeimos formąvimosi procesai. Šis tyrimas siekia užpildyti minėtą spragą atskleidžiant informantų patirtis bei santuokos ir šeimos sudarymo priežastis. Šio projekto tikslas yra išugdyti studento mokslinių tyrimų atliekimo kompetencijas atliekant intymių santykių Lietuvoje kaitos bei sprendimų kurti šeimą tyrimą. Tyrimo eigoje bus pasitelkiama kognityvinės antropologijos perspektyva naudojant kokybinius ir kiekybinius metodus kaip atvirą klausimyną (ang. free listing), duomenų grupavimą (ang. pile sorting), pusiau struktūruotus interviu ir konsensuso analizę (ang. consensus analysis). Naudojami kokybiniai metodai užtikrina didžiausią galima informantų įsitraukimą į duomenų generavimo procesą, tuo tarpu konsensuso analizė užtikrins tyrimo eigoje suformuotų kultūrinių modelių validumą. Surinkti duomenys bus analizuojami tiriant kaip kultūriniai modeliai formuoja santykių ir šeimos kūrimo eigą, identifikuojant faktorius, ribojančius šeimos kūrimo vystimąsi ir pateikiant platesnį kontekstą minimiems procesams. Tiek duomenų rinkimo, tiek analizės metu bus ugdomos studento tyrimo planavimo, rengimo bei vykdymo kompetencijos suteikiant galimybę įgyti reikiamų teorinių ir praktinių žinių. Duomenų analizės rezultatai bus pristatyti aktualioje mokslinėje konferencijoje pranešimo forma.

Siekiamas rezultatas:

Projekto tikslas yra išugdyti studento mokslinių tyrimų atlikimo kompetencijas atliekant intymių santykių Lietuvoje kaitos bei sprendimų kurti šeimą tyrimą. Pasitelkiant kokybinius ir kiekybinius metodus, tyrimas tirs sąveiką tarp intymumo formų pokyčių ir demografinių pokyčių, atskleidžiant asmenines informantų paskatas priimti sprendimus susietus su šeimos kūrimu ar ne kūrimu. Tyrimo eigoje bus naudojama kognityvinės antropologijos perspektyva ir metodologija. Siekiant atskleisti informantų eminę perspektyvą, duomenų generavimo procesas remsis kultūros tyrimų metodais aprašytais V.C. De Munck knygoje "Research Design and Methods for Studying Cultures" (2009).

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.33.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą.

 

 

 

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos