„Lietuvos migrantai: reprezentacijų viešojoje erdvėje ir kasdienių reikšmių tyrimas“

Top juosta LT ES VU stazuotem Kokybiska

Podoktorantūros stažuočių projektas „Lietuvos migrantai: reprezentacijų viešojoje erdvėje ir kasdienių reikšmių tyrimas“ (09.3.3-LMT-K-712-23-0155)

 

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas.

Projekto laikotarpis: 2021 m. liepos mėn. – 2023 m. birželio mėn.

Projektą vykdo:

Stažuotojas: dr. Irma Budginaitė-Mačkinė
Vadovas: prof. Irena Emilija Juozeliūnienė

Projekto santrauka:

Intensyvėjant Lietuvos gyventojų mobilumui nuo 2004 m., palaipsniui augo dėmesys šiai temai tiek viešajame, tiek akademiniame diskursuose Lietuvoje. Remiantis užsienio tyrimais, migrantų vaizdavimas ir migracijos patirčių konceptualizavimas gali kisti laike, reaguojant į reikšmingus „nerimą keliančius įvykius" (unsettling events) tokius kaip ankstesnė ekonominė krizė ar Brexit, galinčius paveikti tiek migracines nuostatas, tiek kitus asmeninio gyvenimo sprendimus. Covid-19 pandemija kaip naujausias nerimą keliantis įvykis, gali paskatinti „baimės diskurso“ (discourse of fear) ir negatyvių nuostatų mobilių asmenų atžvilgiu sklaidą. Šio tyrimo metu siekiama atskleisti, kaip kinta Lietuvos migrantų reprezentacijos viešajame diskurse (2004-2021) ir kaip nauja neapibrėžtumo situacija susijusi su pasauline Covid-19 pandemija veikia migracijos reiškiniui suteikiamas kasdienes reikšmes ir migracinės patirties turinčių asmenų socialines interakcijas kilmės šalyje. Įgyvendinant tyrimą bus gauta naujų mokslo žinių, leidžiančių įvertinti Lietuvos migrantų reprezentacijos pokyčius viešojoje erdvėje ir kasdieniame gyvenime. Tyrimui bus renkami nauji empiriniai duomenys, pasitelkiant naujausius viešojo diskurso analizės tyrimuose taikomus metodologinius įrankius bei inovatyvius vizualiosios sociologijos metodus. Projekto metu numatyta tobulinti stažuotojos mokslinę kvalifikaciją, gauti naujų mokslo žinių ir tyrimo metu gautus rezultatus skelbti tarptautiniuose mokslo leidiniuose bei renginiuose. Projektas prisidės prie migracijos ir kasdienio gyvenimo sociologijos tyrimų plėtros Lietuvoje; viešinimo veiklų dėka suteiks visuomenei ir migracijos politikos formuotojams aktualių žinių.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos