„Tyrėjo mokslinių kompetencijų plėtra atliekant socialinio darbo profesinio lauko kismo tyrimus“

Top juosta ES VU tai ko reikia

 Podoktorantūros stažuočių projektas „Tyrėjo mokslinių kompetencijų plėtra atliekant socialinio darbo profesinio lauko kismo tyrimus“ (09.3.3-LMT-K-712-19-0197)

 

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklą  „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas.

Projekto laikotarpis: 2020 m. rugsėjo mėn. – 2022 m. rugsėjo mėn.

Projektą vykdo:

Stažuotojas: dr. Ieva Adomaitytė – Subačienė

Vadovas: prof. dr. Arūnas Poviliūnas

Projekto santrauka:

Projekto tikslas - stiprinti socialinio darbo tyrėjos mokslines kompetencijas atliekant socialinio darbo profesinio lauko lyginamuosius tyrimus. Šiame projekte planuojama tyrinėti naują tyrimų sritį – socialinio darbo ir technologijų bei inovacijų sąveiką transhumanizmo eroje, įgyvendinti dvi stažuotes. Tyrimo metu planuojama aptarti skirtingus veiksnius, veikiančius socialinio darbo lauke taikant P. Bourdieu socialinio lauko teoriją bei atlikti lyginamąją šalių analizę, pasitelkiant grindžiamosios teorijos metodą. Naujumo aspektas šiame tyrime yra tarpdiscipliniškumas, t.y. kitų mokslo sričių ir kitų profesinių laukų įtaka socialinio darbo kismui. Kitas naujumo aspektas: lyginamoji analizė ir skirtingų kultūrinių kontekstų (JAV, Japonija ir Lietuvos) analizė, remiantis habitus koncepcija. Analizei pasirinktos trys skirtingos kultūros rytų (Japonija), vakarų (JAV) ir posovietinė kultūra, siekiant atskleisti socialinio darbo lauko ypatumus veikiant skirtingiems kultūriniams ir sociopolitiniams veiksniams. Šios šalys taip pat pasirinktos kaip technologijų taikymo ir inovacijų kūrimo socialiniame darbe pionierės. Tyrimui pasirinktos skirtingos tyrimo metodologijos. Kokybinio tyrimo (ekspertų interviu) tikslas yra atskleisti skirtingus požiūrius į socialinio darbo profesinio lauko kismą skirtingose sociokultūriniuose kontekstuose bei išskirti veiksnius, kurie padėtų profesijai prisitaikyti prie pokyčių. Kiekybinio apklausos tikslas būtų išmatuoti kaip socialinio darbo praktikai Lietuvoje vertina galimus socialinio darbo lauko pokyčius, veikiamus technologijų ir inovacijų, kokias mato galimybes prisiimti naujus profesinius vaidmenis. Tyrimo pagrindu planuojama parengti socialinio darbo profesijos kismo scenarijus ir įvertinti jų galimą raišką Lietuvoje.

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos