„Integruotas informatikos mokymas: pradinių klasių mokytojų nuostatos ir skaitmeninės kompetencijos“

Top juosta LT ES VU stazuotem Kokybiska

Podoktorantūros stažuočių projektas „Integruotas informatikos mokymas: pradinių klasių mokytojų nuostatos ir skaitmeninės kompetencijos“ (09.3.3-LMT-K-712-23-0083)

 

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas.

Projekto laikotarpis: 2021 m. liepos mėn. – 2023 m. birželio mėn.

Projektą vykdo:
Stažuotojas: dr. Gabrielė Stupurienė
Vadovas: dr. (HP) Valentina Dagienė

Projekto santrauka:

Projekto tikslas didinti podoktorantūros stažuotojos mokslines kompetencijas nustatant veiksnius ir faktorius, kurie įtakoja pradinių kl. mokytojų nuostatas ir ketinimą integruoti informatikos dalyką į pradinį ugdymą. Informatikos dalykas pagal atnaujintas BUP mokyklose bus įdiegtas 2023 m. Didžiuliai iššūkiai laukia pradinio ugdymo mokytojų, nes jie turi susipažinti su kai kuriais informatikos mokslo pradmenimis, perprasti pagrindinius konceptus, gebėti taikyti juos integruojant į pamokas. Tai glaudžiai susiję su mokytojų skaitmeninėmis kompetencijomis, kadangi mokydami mokinius informatikos, mokytojai patys turės padėti mokiniams įgyti skaitmeninių kompetencijų, kurios suprantamos kaip kompiuterinio, informacinio, duomenų raštingumo, žinių, įgūdžių ir gebėjimų orientuotis šiuolaikiniame pasaulyje ir moderniomis priemonėmis spręsti problemas, informatinio mąstymo ir vertybinių nuostatų visuma. Stažuotės metu bus taikomi du tyrimo instrumentai. Pirmasis kiekybinio tyrimo instrumentas bus konstruojamas taikant planuotos elgsenos teoriją ir skirtas nustatyti pradinių kl. mokytojų nuostatas. Kaip antras instrumentas bus naudojamas EK Jungtinio tyrimo centro užsakymu sukurtas mokytojų skaitmeninių įgūdžių įsivertinimo įrankis „SELFIE for Teachers“. Pasinaudoję įsivertinimo įrankiu mokytojai nustatys savo stipriąsias ir silpnąsias vietas, susijusias su skaitmeniniais įgūdžiais, kad toliau tobulintų skaitmeninę kompetenciją. Abiejų apklausų gauti duomenys bus naudojami nustatyti ryšius tarp mokytojų skaitmeninių kompetencijų turėjimo ir ketinimo integruoti informatiką. Duomenys analizuojami taikant įvairius statistinius metodus ir struktūrinių lygčių modeliavimą siekiant nustatyti veiksnius ir faktorius, bei priežastinius ryšius. Atliekant tyrimą bus gauti rezultatai, kurie praktiškai svarbūs pedagogų rengimą vykdančioms institucijoms atnaujinant studijų programas; mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų rengėjams ir organizatoriams, švietimo politikos formuotojams.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos