Podoktorantūros stažuotės

Filosofijos fakultetе vykdomi 20 podoktorantūros stažuočių projektų pagal Lietuvos mokslo tarybos koordinuojamą 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“.

9 projektai yra pabaigti įgyvendinti.

Podoktorantūros stažuočių tikslas – skatinti novatoriškus mokslinius tyrimus, suteikti jauniems mokslininkams galimybę plėtoti savarankišką akademinę karjerą ir įsitraukti į Vilniaus universiteto akademinę bendruomenę.

Vilniaus universitetas suteikia galimybes daktaro laipsnį įgijusiems jauniems mokslininkams iš kitų mokslo ir studijų institucijų įsijungti į universiteto vykdomus mokslinius tyrimus, vadovaujant stažuotės vadovui įgyti naujų tyrimų įgūdžių ir mokslinių žinių, pasinaudoti universiteto mokslinių tyrimų infrastruktūra. Paprastai stažuotė trunka iki dvejų metų. Stažuotės gali vykti visų mokslo sričių tematikose.

Vykdyti podoktorantūros stažuotes Vilniaus universitete galima pasitelkiant Marie Skłodowska–Curie action (toliau – MSCA) finansavimo schemą „MSCA Postdoctoral Fellowships“ (daugiau https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/postdoctoral-fellowships).

MSCA Podoktorantūros stažuotės metu yra remiamos veiklos, kuriomis siekiama stiprinti daktaro laipsnį turinčių mokslininkų kūrybinį ir novatorišką potencialą, skatinant tarptautinį, tarpdisciplininį, tarpsektorinį mobilumą. Paraišką šiai veiklai teikia juridinis asmuo, įsteigtas ES valstybėje narėje arba asocijuotoje šalyje, galimi įdarbinti asmenys – turintys mokslo daktaro laipsnį* ir iki 8 metų mokslinio darbo patirties po mokslo daktaro laipsnio įgijimo.

*Dotacijos gavėjai daktaro laipsnį turi būti įgiję iki kvietimo teikti paraiškas termino pabaigos (pastaba: kandidatai, sėkmingai apgynę daktaro disertaciją, bet kuriems dar nėra oficialiai suteiktas daktaro laipsnis, taip pat bus laikomi tinkamais teikti paraiškas).

Kvietimų teikti paraiškas datos:

  • 2021 m. birželio 22 d. – spalio 12 d. (biudžetas 242 mln. € (+orientacinis 1 mln. Eur biudžetas Euroatomo programai). Kvietimo informacija
  • 2022 m. balandžio 13 d. – rugsėjo 14 d. (biudžetas 257 mln. € (+orientacinis 1 mln. Eur biudžetas Euroatomo programai). Kvietimo informacija

Dėl papildomos informacijos, susijusios su šiais kvietimais teikti paraiškas, kviečiame kreiptis Filosofijos fakultete į Vidą Jakutienę el.p. , VU Centrinės administracijos Mokslo ir inovacijų departamente į Anzelmą Uselienę el.p.

Stažuotės:

Stažuotojas Stažuotės pavadinimas Stažuotės metai Mokslinis vadovas
dr. Lina Gervinskaitė-Paulaitienė Mentalizacija grįstos tėvystės programos veiksmingumo Lietuvoje tyrimas 2021-2023 m. dr. Rasa Barkauskienė
dr. Eugenijus Liutkevičius Įveikiant traumines patirtis: dvasinių būtybių įsitraukimo atvejai krikščionybėje 2021-2023 m. prof. Donatas Brandišauskas
dr. Brigita Gelžinytė Patyrimo problema klasikinėje vokiečių filosofijoje 2021-2023 m. prof. (HP) Rita Šerpytytė
dr. Gabrielė Stupurienė Integruotas informatikos mokymas: pradinių klasių mokytojų nuostatos ir skaitmeninės kompetencijos 2021-2023 m. prof. (HP) Valentina Dagienė
dr. Kristina Jonutytė Miesto religija ir erdviškumas daugiaetninėje posocialistinėje Ulan Udėje 2021-2023 m. prof. Donatas Brandišauskas
dr. Jūratė Charenkova (Ne)formalios globos pasirinkimo prielaidos, motyvai ir procesas: neformalių globėjų perspektyva 2021-2023 m. prof. (HP) Laimutė Žalimienė
dr. Irma Budginaitė-Mačkinė Lietuvos migrantai: reprezentacijų viešojoje erdvėje ir kasdienių reikšmių tyrimas 2021-2023 m. prof. Irena Emilija Juozeliūnienė
dr. Eugenijus Liutkevičius Įveikiant traumines patirtis: dvasinių būtybių įsitraukimo atvejai krikščionybėje 2021-2023 m. prof. Donatas Brandišauskas
dr. Ingrida Gečienė – Janulionė Lietuvos diasporos pilietinis ir politinis indėlis: raiškos būdai ir viešosios erdvės vaidmuo 2020-2022 m. doc. Rūta Žiliukaitė
dr. Vladas Bartochevis Lietuvių kilmės žmonių emigracija į Pietų Ameriką ir jų integracija San Paulo, Buenos Airės ir Montevidėjaus visuomenėse pagal KSAK modelį 2020-2022 m. doc. Vytis Čiubrinskas
dr. Daumantas Stumbrys Su psichikos sveikata susiję demografiniai praradimai Lietuvos sveikatos politikos pokyčių kontekste 2020-2022 m. prof. Dainius Pūras
dr. Julija Tuleikytė P. Freire ir Z. Bauman: Edukacija kaip (de)humanizacija 2020-2022 m. prof. Lilija Duoblienė
dr. Jonas Eimontas Psichologinė pagalba internetu pensinio amžiaus depresiškiems asmenims: veiksmingumas ir įsitraukimas (iPSYDE) 2020-2022 m. doc. Vilmantė Pakalniškienė
dr. Egidijus Mardosas Ideologija ir praktinis racionalumas: neoaristoteliška perspektyva 2020-2022 m. prof. Andrius Bielskis
dr. Kristina Jonutytė Miesto religija ir erdviškumas daugiaetninėje posocialistinėje Ulan Udėje 2020-2022 m. prof. Donatas Brandišauskas
dr. Ignas Šatkauskas Perspektyvos problema fenomenologijoje ir amerindiniame perspektyvizme 2020-2022 m. prof. Kristupas Sabolius
dr. Sigita Černevičiūtė Nužudymai ir bausmės Lietuvoje 1918-1940 m. 2020-2022 m. prof. Aleksandras Dobryninas
dr. Odeta Geležėlytė Psichotraumatologinio įvertinimo inovacijos: kompleksines traumas išgyvenusiųjų tyrimas 2020-2022 m. prof. Evaldas Kazlauskas
dr. Sandra Kairė Mes kylame kaip vandenynas: besimokančio asmens santykis su ugdymu antropoceno epochoje 2020-2022 m. doc. Irena Stonkuvienė
dr. Ieva Adomaitytė-Subačienė Tyrėjo mokslinių kompetencijų plėtra atliekant socialinio darbo profesinio lauko kismo tyrimus 2020-2022 m. prof. Arūnas Poviliūnas
dr. Eglė Mažulytė-Rašytinė Suicidinio elgesio prielaidų Lietuvos kariuomenėje tyrimas: stresas, atsparumas ir nuostatos savižudybių atžvilgiu 2020-2022 m. prof. Danutė Gailienė
dr. Dovilė Petkevičiūtė-Barysienė Technologijos, teisė ir teisingumas: dirbtinis intelektas ar žmogus? 2020-2022 m. prof. Gintautas Valickas
dr. Inga Truskauskaitė-Kunevičienė Jaunimo pozityvi psichikos sveikata ir sąsajos su patiriamu stresu 2019-2021 m. prof. dr. Evaldas Kazlauskas
dr. Tomas Nemunas Mickevičius Heidegerio technikos filosofijos ištakos, recepcija ir perspektyvos 2017-2019 m. prof. Tomas Sodeika
dr. Liutauras Gudžinskas Demokratinės kairės trajektorijos pokomunistinėse Europos Sąjungos valstybėse narėse 2017-2019 m. prof. Zenonas Norkus
dr. Paulina Želvienė Vaikystės traumos ir padariniai: stresas ir atsparumas 2017-2019 m. prof. Evaldas Kazlauskas
dr. Vytautas Kuokštis Krizės Baltijos šalyse 2008-2010 metais pamokos ir teorinės implikacijos 2013-2015 m. prof. Zenonas Norkus
dr. Berniūnas Renatas Apibrėžiant moralės sritį: tarpkultūrinis moralės psichologijos tyrimas 2013-2015 m. prof. Gintautas Valickas
dr. Daukšas Darius Etninio ir nacionalinio identiteto deteritorializacija: paribio ir migracijos atvejai 2012-2014 m. prof. Algimantas Valantiejus
dr. Matuzevičius Dalius Stereoreoregėjimą įtakojančių sensorinių faktorių tyrimas 2012-2014 m. prof. Henrikas Vaitkevičius
dr. Kirtiklis Kęstutis Komunikacijos mokslų filosofijos matmenys 2010-2012 m. prof. Marius Povilas
Šaulauskas
dr. Kabelka Gintaras Lietuvos filosofijos posovietinė transformacija žinojimo sociologijos požiūriu 2010-2012 m. prof. Zenonas Norkus
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos