Podoktorantūros stažuotės

Filosofijos fakultetas dalyvauja projekte "Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje".

Projektai finansuojami pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonę (VP1-3.1-ŠMM-01).

Podoktorantūros stažuočių tikslas – skatinti novatoriškus mokslinius tyrimus, suteikti jauniems mokslininkams galimybę plėtoti savarankišką akademinę karjerą ir įsitraukti į Vilniaus universiteto akademinę bendruomenę.

Vilniaus universitetas suteikia galimybes daktaro laipsnį įgijusiems jauniems mokslininkams iš kitų mokslo ir studijų institucijų įsijungti į universiteto vykdomus mokslinius tyrimus, vadovaujant stažuotės vadovui įgyti naujų tyrimų įgūdžių ir mokslinių žinių, pasinaudoti universiteto mokslinių tyrimų infrastruktūra. Paprastai stažuotė trunka iki dvejų metų. Stažuotės gali vykti visų mokslo sričių tematikose.

Vykdyti podoktorantūros stažuotes Vilniaus universitete galima pasitelkiant šias finansavimo schemas:

  • Marie Skłodowska–Curie veiklos (individualios stipendijos (angl. Individual Fellowships (IF) - parama patyrusiems tyrėjams, esant tarptautiniam ar tarpsektoriniam mobilumui; COFUND schemos - http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/);
  • Lietuvos mokslo tarybos podoktorantūros stažuočių konkursas (http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius);
  • Vilniaus universiteto podoktorantūros stažuočių konkursas;
  • kitos nacionalinės ir tarptautinės programos.

Dėl papildomos informacijos apie podoktorantūros stažuočių galimybes Vilniaus universitete, maloniai prašome kreiptis į Žemartą Budrį,

Stažuotės:

Stažuotojas Stažuotės pavadinimas Stažuotės metai Mokslinis vadovas
dr. Ingrida Gečienė – Janulionė Lietuvos diasporos pilietinis ir politinis indėlis: raiškos būdai ir viešosios erdvės vaidmuo 2020-2022 m. doc. Rūta Žiliukaitė
dr. Vladas Bartochevis Lietuvių kilmės žmonių emigracija į Pietų Ameriką ir jų integracija San Paulo, Buenos Airės ir Montevidėjaus visuomenėse pagal KSAK modelį 2020-2022 m. doc. Vytis Čiubrinskas
dr. Daumantas Stumbrys Su psichikos sveikata susiję demografiniai praradimai Lietuvos sveikatos politikos pokyčių kontekste 2020-2022 m. prof. Dainius Pūras
dr. Julija Tuleikytė P. Freire ir Z. Bauman: Edukacija kaip (de)humanizacija 2020-2022 m. prof. Lilija Duoblienė
dr. Jonas Eimontas Psichologinė pagalba internetu pensinio amžiaus depresiškiems asmenims: veiksmingumas ir įsitraukimas (iPSYDE) 2020-2022 m. doc. Vilmantė Pakalniškienė
dr. Egidijus Mardosas Ideologija ir praktinis racionalumas: neoaristoteliška perspektyva 2020-2022 m. prof. Andrius Bielskis
dr. Kristina Jonutytė Miesto religija ir erdviškumas daugiaetninėje posocialistinėje Ulan Udėje 2020-2022 m. prof. Donatas Brandišauskas
dr. Ignas Šatkauskas Perspektyvos problema fenomenologijoje ir amerindiniame perspektyvizme 2020-2022 m. prof. Kristupas Sabolius
dr. Sigita Černevičiūtė Nužudymai ir bausmės Lietuvoje 1918-1940 m. 2020-2022 m. prof. Aleksandras Dobryninas
dr. Odeta Geležėlytė Psichotraumatologinio įvertinimo inovacijos: kompleksines traumas išgyvenusiųjų tyrimas 2020-2022 m. prof. Evaldas Kazlauskas
dr. Sandra Kairė Mes kylame kaip vandenynas: besimokančio asmens santykis su ugdymu antropoceno epochoje 2020-2022 m. doc. Irena Stonkuvienė
dr. Ieva Adomaitytė-Subačienė Tyrėjo mokslinių kompetencijų plėtra atliekant socialinio darbo profesinio lauko kismo tyrimus 2020-2022 m. prof. Arūnas Poviliūnas
dr. Eglė Mažulytė-Rašytinė Suicidinio elgesio prielaidų Lietuvos kariuomenėje tyrimas: stresas, atsparumas ir nuostatos savižudybių atžvilgiu 2020-2022 m. prof. Danutė Gailienė
dr. Dovilė Petkevičiūtė-Barysienė Technologijos, teisė ir teisingumas: dirbtinis intelektas ar žmogus? 2020-2022 m. prof. Gintautas Valickas
dr. Inga Truskauskaitė-Kunevičienė Jaunimo pozityvi psichikos sveikata ir sąsajos su patiriamu stresu 2019-2021 m. prof. dr. Evaldas Kazlauskas
dr. Tomas Nemunas Mickevičius Heidegerio technikos filosofijos ištakos, recepcija ir perspektyvos 2017-2019 m. prof. Tomas Sodeika
dr. Liutauras Gudžinskas Demokratinės kairės trajektorijos pokomunistinėse Europos Sąjungos valstybėse narėse 2017-2019 m. prof. Zenonas Norkus
dr. Paulina Želvienė Vaikystės traumos ir padariniai: stresas ir atsparumas 2017-2019 m. prof. Evaldas Kazlauskas
dr. Vytautas Kuokštis Krizės Baltijos šalyse 2008-2010 metais pamokos ir teorinės implikacijos 2013-2015 m. prof. Zenonas Norkus
dr. Berniūnas Renatas Apibrėžiant moralės sritį: tarpkultūrinis moralės psichologijos tyrimas 2013-2015 m. prof. Gintautas Valickas
dr. Daukšas Darius Etninio ir nacionalinio identiteto deteritorializacija: paribio ir migracijos atvejai 2012-2014 m. prof. Algimantas Valantiejus
dr. Matuzevičius Dalius Stereoreoregėjimą įtakojančių sensorinių faktorių tyrimas 2012-2014 m. prof. Henrikas Vaitkevičius
dr. Kirtiklis Kęstutis Komunikacijos mokslų filosofijos matmenys 2010-2012 m. prof. Marius Povilas
Šaulauskas
dr. Kabelka Gintaras Lietuvos filosofijos posovietinė transformacija žinojimo sociologijos požiūriu 2010-2012 m. prof. Zenonas Norkus
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos