success 5Moksleivių karjeros/profesijos pasirinkimas yra vienas svarbiausių pasirinkimų individo gyvenime. Tačiau sėkmingai pasirinkti karjerą darosi vis sudėtingiau, nes laikas ir individo resursai yra riboti, o ir darbo rinka šiandien yra agresyvi, nesaugi, kelianti iššūkį nuolatiniais nenumatytais pokyčiais profesijų pasaulyje. Todėl šiandien daugiau yra pabrėžiama, kad karjera nėra pasirenkama, o yra konstruojama.

Karjera kuriama visa gyvenimą, priimant įvairius sprendimus apie mokymąsi/ studijas bei darbą. Ypatingai akcentuojama, kad asmenybė turi gebėti reaguoti į įvairialypius karjeros tikslus, mokėti juos įvertinti ir priimti sprendimus, įgyvendinant karjeros uždavinius įvairiais gyvenimo tarpsniais. Bet ne visi jauni žmonės geba susitvarkyti su neapibrėžtumo situacija renkantis profesiją ir ne visuomet priima racionalius sprendimus rinkdamiesi savo būsimą profesiją/karjerą. Karjeros konsultantai bei kiti profesionalai, teikiantys karjeros orientavimo paslaugas ir turi padėti nukreipti savo moksleivių pastangas karjeros paieškai, atskleisti moksleivio savasties bei profesinio pasaulio galimybes ne tik realizuojant tradicinį individo ir profesijos atitikimo principą, bet ir ugdant įgūdžius bei kompetencijas, kurie įgalintų valdyti naujas gyvenimo bei darbo realijas ir išplėstų įsidarbinamumo galimybes.

Mokslo pagalba mokyklų konsultantams

Todėl šiuo tikslu VU Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto mokslininkai inicijavo projektą kartu su partneriais iš kitų šalių (Kipro, Airijos ir Italijos) atliepiantį šiuos iššūkius – „SUCCESS“ (Pozityvių charakteristikų ir įsidarbinamumo įgūdžių lavinimo (ugdymo) bei panaudojimo strategijos mokykloje).

DSC08947a1 copyKaip pastebi projekto koordinatorė psichologė Birutė Pociūtė: „Pagal Harvey (Harvey ir kt., 2002), įsidarbinamumas parodo tai, kaip asmenys išnaudoja galimybes, apmąsto ir artikuliuoja savo įgūdžius ir patirtis. Todėl yra svarbu ugdyti besimokančiųjų įsidarbinamumo savybes, mokėjimą save reklamuoti, karjeros valdymo įgūdžius, norą mokytis ir gebėjimą refleksuoti savo mokymosi procesą bei rezultatus“.

Tad buvo sukurtas mokymo paketas, kuris apjungia įsidarbinamumo įgūdžių bei pozityviosios psichologijos postuluojamų įgūdžių ugdymą, kurie stiprina mokinių gerovę, atsparumą, optimizmą bei praktines strategijas įsidarbinant. Šiuo paketu galės naudotis mokyklos konsultantai taip stiprindami savo kompetencijas.

SUCCESS projekto Mokymo paketas yra patalpintas interneto platformoje: https://www.successlearning.eu/training/, kuri prieinama visiems mokyklų konsultantams ar kitiems šioje srityje dirbantiems profesionalams.

Svarbiausi įsidarbinimo įgūdžiai

Jauniems žmonėms siekiantiems padėti susivokti darbo rinkoje, gerinti įsidarbinimo įgūdžius ir pasirinkti karjeros kelią galima padėti jau mokykloje. Todėl išauga mokyklos konsultantų vaidmuo. Tad mokslininkai savo dėmesį skyrė jiems ir jų kompetencijoms gerinti.

Pirmiausia mokslininkai atliko tyrimą, siekdami išsiaiškinti mokyklos konsultantų poreikius, konsultuojant moksleivius karjeros bei kitais edukaciniais klausimais. Atliktų tyrimų, diskusijų grupių rezultatų bei literatūros analizės pagrindu kiekvienoje projekto partnerių šalyje buvo apibrėžti 10 svarbiausių įsidarbinamumo įgūdžių, kurie mokykloje dirbančių konsultantų nuomone yra svarbiausi, renkantis profesiją ir kurių reikėtų mokyti moksleivius, norint džiaugtis profesine sėkme.

Birutė Pociūtė įvardija šiuo svarbiausius įsidarbinamumo įgūdžius: savimonė (angl. Self-Awareness), savireguliacija (angl. Self-Regulation), savęs pristatymas (angl. Self-Presentation), kūrybiškumas (angl. Creativity), kritinis mąstymas (angl. Critical Thinking), sprendimų priėmimas/problemų sprendimas (angl. Decision Making/Problem Solving), derybiniai įgūdžiai (angl. Negotiation Skills), darbas grupėje (angl. Teamwork), komunikacija (angl. Communication) ir įsitraukimas (angl. Engagement (Flow).

Pasak psichologės, „Visų šių aukščiau išvardintų įsidarbinamumo įgūdžių galima mokyti, juos ugdyti per įvairiausias veiklas, remiantis ir pozityviąja psichologija“. Tad būtent remiantis keturiomis pozityviosios psichologijos sritimis ir buvo parengta mokymo medžiaga konsultantams. Šios sritys apima pozityvumą (angl. Positivity), charakterio stiprybes (angl. Character Strengths), atsparumą (angl. Resilience) ir prasmę (gyvenimo prasmė) (angl. Meaning (Meaning of life).

Kaip naudotis mokymų paketu?

Kad mokykloje dirbantiems konsultantams būtų patogu naudoti mokymų medžiagą buvo parengtos gairės. „Kiekvienas modulis pradedamas pristatant konsultantui/mokymų vedėjui visą reikalingą teorinę medžiagą. Kiekvieno modulio pabaigoje pateikiamas nuorodų sąrašas tiems, kurie nori giliau patyrinėti tam tikrus temos aspektus ir sampratas. Mokymų vedėjai/mokyklų konsultantai skatinami keisti, pritaikyti ir naudoti visą pateiktą medžiagą atsižvelgiant į ypatingą savo tikslą ar esamus ribotumus: laiko ir medžiagos išteklius, kultūrinius ir švietimo sistemos bei mokymo programų kiekvienoje šalyje skirtumus, specifinius kiekvienos mokymų grupės bruožus, norimus pasiekti mokymų rezultatus, paties mokymų vedėjo savybes.“, - mokymo paketo naudojimą aiškina Birutė Pociūtė.

SUCCESS projekto komanda tikisi, kad tinkamai ir nuosekliai vykdydami SUCCESS mokymo medžiagos pakete pateiktas veiklas, mokyklų konsultantai išplės jaunų žmonių patirtį būdais padedančiais jiems įgyti naujų įgūdžių, kurie buvo specialiai sukurti sustiprinti jų tinkamumą būsimai karjerai ar akademinėms perspektyvoms bei pagerinti jų asmeninį ir profesinį gyvenimą.

Projektą „SUCCESS“ (Pozityvių charakteristikų ir įsidarbinamumo įgūdžių lavinimo ( ugdymo) bei panaudojimo strategijos mokykloje; angl. Strategies to Utilise and Cultivate Positive Characteristics & Employability Skills in Schools (SUCCESS) 2017-1-LT01-KA201-035247 „www.eusuccess.eu“ ) vykdė partnerių konsorciumas: GrantXpert Consulting Limited (Kipras), Neophytos Ch. Charalambous (Institute of development) (Kipras), Hellenic Association of Positive Psychology (Graikija), Profexcel.Net (ICEP Europe) ( Airija), CESIE- European Centre for Studies and Initiatives (Italija) ir Vilniaus Universitetas (projekto koordinatorius).

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos