FSF įvykiai

MG1Vilniaus universiteto (VU) Filosofijos fakultete šiais metais startuoja atnaujinta filosofijos bakalauro studijų programa. Filosofas doc. dr. Mintautas Gutauskas teigia, kad filosofija yra čia pat, dažnai tiesiog po ranka, tereikia tik išmokti naudotis tuo, ką ji gali pasiūlyti.

Koks buvo Jūsų kelias į filosofiją?

Mano kelias į filosofiją nebuvo tiesus. Pradžioje, kaip ir daugeliui, santykis su filosofija buvo labiau egzistencinis. Baigiamosiose mokyklos klasėse norisi suprasti, kas esi, koks turėtų būti gyvenimo kelias, kas yra prasminga, o kas ne. Daug kas prasideda nuo atsitiktinai į rankas patekusios knygos, o tada leidiesi į filosofijos nuotykius. Supratimas, kad reikia išsamių ir sisteminių filosofijos studijų, atėjo vėliau. Pradžioje baigiau istorijos bakalauro studijas ir tik tada įstojau į filosofijos magistrantūrą. Tada ir prasidėjo visos įdomybės. Mane visada labai domino kitokie gyvenimo, tikrovės suvokimo ir mąstymo būdai. Norisi suprasti ne tik savo pasaulio suvokimo būdą, bet ir kitų kultūrų ar gyvų būtybių: kodėl tikrovė suprantama taip, o ne kitaip, kodėl daromi vienokie, o ne kitokie sprendimai. Filosofija nagrinėja mąstymo prielaidas, skirtingas logikas, aiškinasi tikrovės, pažinimo ir vertybių pagrindus, ji kaip tik ir suteikia galimybę suprasti tiek save, tiek kitokius kitus. Nepaisant to, kad filosofija nuolat kvestionuoja įvairius požiūrius, ji suteikia tam tikrą aiškumą nevienalyčiame ir greitai besikeičiančiame pasaulyje. Kai supranti įvairių požiūrių pagrindus, gali lengviau susiorientuoti požiūrių įvairovėje ir daryti tinkamus sprendimus.

Skaityti daugiau

26115473 l 55a13d023c640 1024x683 1024x683Vilniaus universiteto (VU) Taryba – tai vienas iš trijų universiteto valdymo organų, sprendžiantis strateginius aukštosios mokyklos veiklos klausimus.

Tarybos nariais penkerių metų kadencijai bus renkama vienuolika asmenų, kuriuos sudarys:
• penki Tarybos nariai, renkami iš iškeltų kandidatų – VU dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų,
• keturi Tarybos nariai, renkami iš iškeltų kandidatų – ne VU darbuotojų ar studentų,
• du Tarybos nariai, renkami VU Studentų atstovybės nustatyta tvarka.

Šie rinkimai organizuojami, vadovaujantis 2019 m. gegužės 21 d. VU Senato nutarimu atnaujinta Vilniaus universiteto tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarka.
Skaityti daugiau

Vasaros mokykla int copy2019 m. rugpjūčio 19–25 dienomis Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių studijų institutas organizuoja Tarptautinę šiuolaikinių Pietų Azijos studijų vasaros mokyklą. Šio renginio idėja yra sutelkti tarptautines akademines jėgas diskusijoms ir perspektyviems apmąstymams, kodėl Pietų Azijos regionas yra svarbus šiandien.

Vasaros mokykloje dalyviai bus supažindinami ne tik su Pietų Azijos antropologiniu, kultūriniu, istoriniu bei socialiniu kontekstu, bet taip pat turės galimybę pasidalinti turimomis žiniomis bei patirtimis. Projektas yra orientuotas į dvi mokslines sferas – hindi kalbą (labiausiai paplitusi kalba Pietų Azijos regione) ir dabartines sociokultūrines bei politines aktualijas. Vasaros mokykloje bus diskutuojama apie hindi kalbą politikoje bei socialinėse medijose, literatūrinių tekstų vertimą, Pietų Azijos popkultūros ir kino studijas, saugumą ir infrastruktūrą Himalajuose, Adivasių ir moterų literatūrą, Dalitų ir moterų judėjimus Pietų Azijoje.

Tarptautinės vasaros mokyklos metu džiaugiamės galimybe bendradarbiauti su užsienio šalių universitetais – Aarhus universitetu Danijoje, Adam Mickiewicz universitetu Lenkijoje, Uppsala universitetu Švedijoje, Sapienza universitetu Italijoje bei Loughborough universitetu Didžiojoje Britanijoje.

Visos vasaros mokyklos metu paskaitas ir mokslines dirbtuves ves akademikai, turintys aukščiausio lygio žinias Pietų Azijos studijų srityje. Džiaugiamės atvykstančiais hindi kalbos tyrėju dr. Vivek Shukla (Aarhus universitetas), moterų literatūros hindi kalba specialiste dr. Monika Browarczyk (Adam Mickiewicz univeristetas), Pietų Azijos kultūros istorijos bei hindi, urdu kalbų specialistu dr. Heinz Werner Wessler (Uppsala universitetas), marginalių grupių socialinės istorijos tyrėja dr. Sanjukta Das Gupta (Sapienza universitetas), bei dr. Clelia Clini (Loughborough universitetas), užsiimančia kultūrinės atminties bei diasporų tyrimais.

Taip pat paskaitas dėstys ir mokslines dirbtuves ves Vilniaus universiteto mokslininkai bei dėstytojai – antropologijos profesorius Victor de Munck, tarptautinių santykių specialistas dr. Konstantinas Andrijauskas, Azijos filmų, popkultūros bei vizualiųjų menų tyrėjas doc. dr. Deimantas Valančiūnas, Pietų Azijos antropologinių tyrimų specialistė dr. Kristina Garalytė, hindi kalbos, literatūros ir performatyviųjų Pietų Azijos tradicijų specialistė Kristina Dolinina, Azijos menų centro direktorė, hindi kalbos ir literatūros specialistė Gabija Vosyliūtė.

Tikimės, jog šis renginys padės plėsti susidomėjimą Pietų Azijos regionu, didins Vilniaus universitete vykdomų Pietų Azijos tyrimų ir studijų žinomumą tarptautiniu lygmeniu bei ugdys šio regiono studentų bei tyrėjų kompetencijas.

VU Nuotr.1234 642x367Vadovaudamasi Vilniaus universiteto statuto 44 straipsnio 3–5 dalimis, Vilniaus universiteto taryba skelbia viešą tarptautinį konkursą Vilniaus universiteto rektoriaus pareigoms eiti (kadencijos trukmė – 5 metai).

Visa informacija apie viešą tarptautinį konkursą skelbiama ir su atnaujinta rektoriaus rinkimų tvarka bei kitais dokumentais galima susipažinti specialioje VU interneto svetainės skiltyje „Rektoriaus rinkimai“. Atnaujintoje konkurso organizavimo tvarkoje numatyta galimybė dokumentus teikti elektroniniu būdu.

vaikai1Vilniaus universiteto Psichologijos instituto tyrėjų komanda, įgyvendindama Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos kofinansuojamą projektą „Sisteminis požiūris į lyties lygybę“ (SAFER; Systematic Approaches for Equality of Gender), sutarties Nr. 776970, kviečia dalyvauti renginiuose, skirtuose mokytojams, vaikams ir tėvams.

2019 m. rugpjūčio 26-27 d. organizuojami renginiai mokytojams ir pedagogams:

Rugpjūčio 27 d., 12.00 val. Paskaita pedagogams „Asmenybės ugdymas be lyčių stereotipų”, veda LVJC Lektorė Vilma Gabrieliūtė.
Rugpjūčio 26–27 d., Mokymai „Smurtui – NE! Lygybei – TAIP!”, veda lektorė Alina Martinkutė-Vorobej.

2019 m. rugsėjo 4 d. organizuojama šventė šeimoms:

15.00 val. Dailės dirbtuvės „Nusiėmus rožinius akinius“, veda dailininkė Vilija Galdikaitė.
15.00 val. Patyriminis seminaras vaikams „Nėra vienodų. Išdrįsk būti savimi!“, veda Ignas Genys.
17.30 val. Nemokamas seminaras „Lyties stereotipai ir jų poveikis vaikams: ką turėtų žinoti tėvai?“, veda Linas Slušnys.

Skaityti daugiau

erasmusFilosofijos fakulteto Kriminologijos bakalauro studijų programos studentai Žygimantas Gailius ir Matas Tamošaitis dalyvavo Erasmus+ projekte Kroatijoje, kurio pagrindinė tema buvo jaunimo aktyvumas ir lyderystė. Studentai projekto metu aptarė galimybes, kaip savo šalyje pakeisti problemas susijusias su visuomenės atskirtimi taip pat susipažino su daug naujų žmonių bei pasisėmė neįkainojamos patirties. Kartu su Matu ir Žygimantu, Lietuvių komandą projekte sudarė: Marius Urbonas, Evelina Naujokienė, Diana Žuvėdra, Eglė Morkūnaitė bei Irma Kmitaitė, kaip baigiamąją projekto užduotį kamanda pasirinko parašyti straipsnį apie depresiją. Trumpame interviu būsimieji kriminologai pasidalino savo patirtimi ir paragino kitus išnaudoti Erasmus+ suteikiamas galimybes, kurios fakultete yra labai plačios. Susipažinti su studentų baigiamąja užduotimi galite čia.

Skaityti daugiau

Prof. habil. dr. Z. NorkusProfesorius Zenonas Norkus dalinasi savo mintimis apie VU Filosofijos fakultete vykdomas sociologijos magistrantūros studijas. Trumpame interviu prof. habil. dr. Z. Norkus papasakojo kas yra sociologija, kas laukia studentų bei kodėl sociologija yra įdomiausias mokslas.

Koks yra Jūsų tyrimo laukas, kaip jis keitėsi? Kodėl Jus traukia būtent ši sritis?

Tai labai ilga istorija, nes pasikeitė ir pati disciplina, kurioje dirbu. Baigiau filosofijos studijas, iš jos apgyniau ir pirmą disertaciją. Mat anksčiau būdavo dvi: daktaro ir habilituoto daktaro. Taigi pirmoji, apginta tolimais 1984 m. buvo filosofijos (Edmundo Husserlio logikos filosofija), o antroji (2002 m.; Maxas Weberis ir racionalus pasirinkimas) – sociologijos disertacija. Gal jau daugiau nei pora dešimtmečių darbuojuosi sociologijos srityje, kuri vadinasi lyginamoji istorinė sociologija. Tai vėberiško stiliaus sociologija. Minėtoje, o ne kurioje nors kitoje srityje dirbu todėl, kad ten turiu pakankamą kompetenciją ir įdirbį, kad parašyčiau tekstų, kurie priimami spausdinti solidžiuose moksliniuose leidiniuose.

Skaityti daugiau

DSC08947a1Erasmus KA2 projektas „SUCCESS – pozityvių charakteristikų ir įsidarbinamumo įgūdžių lavinimo (ugdymo) bei panaudojimo strategijos mokykloje“ (Strategies to Utilise and Cultivate Positive Characteristics & Employability Skills in Schools (SUCCESS)) Nr. 2017-1-LT01-KA201-035247.
success 1
 
 
success 2
 
 
 
 
 Moksleivių karjeros/profesijos pasirinkimas yra vienas svarbiausių žingsnių individo gyvenime ir ypač pasirinkant tai, kas pačiam teiktų džiaugsmą, pasitenkinimą ir laimę. Tačiau sėkmingai pasirinkti karjerą darosi vis sudėtingiau, nes laikas ir individo resursai yra riboti, o ir darbo rinka šiandien yra agresyvi, nesaugi, kelianti iššūkį nuolatiniais nenumatytais pokyčiais profesijų pasaulyje. Ne visi jauni žmonės geba susitvarkyti su neapibrėžtumo situacija profesiniame kelyje ir ne visuomet priima racionalius sprendimus rinkdamiesi savo būsimą karjerą. Karjeros konsultantai bei kiti profesionalai, teikiantys karjeros orientavimo paslaugas ir turi padėti nukreipti savo moksleivių pastangas karjeros paieškai, atskleisti moksleivio savasties bei profesinio pasaulio galimybes ne tik realizuojant tradicinį individo ir profesijos atitikimo principą, bet ir ugdant įgūdžius bei kompetencijas, kurie įgalintų valdyti naujas gyvenimo bei darbo realijas ir išplėstų įsidarbinamumo galimybes.
Skaityti daugiau

LLTI konf int2019 m. rugpjūčio 5–7 d. Vilniuje vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Reading Vilna in Jewish Writing and Urban History” („Vilniaus skaitymas: žydų literatūra ir miesto istorija“). Konferenciją organizuoja Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas drauge su Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių studijų institutu bei Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Judaikos tyrimų centru. Konferenciją remia Lietuvos mokslo taryba. Konferencijos programa
 
Konferencija vyks VU Azijos ir transkultūrinių studijų institute, J. Kovalevskio auditorijoje (Universiteto g. 5).
Skaityti daugiau
Puslapis 1 iš 164
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos