Įstatymo ontologija2021 m. gruodžio 16-17 d. kviečiame į prof. Ritos Šerpytytės vadovaujamo projekto „Įstatymo ontologija“ pristatymą – diskusiją. Renginys vyks hibridiniu būdu, programoje esantys diskutantai ir pranešėjai dalyvaus gyvai, o susidomėjusius kviečiame prisijungti į Zoom platformą arba stebėti tiesioginę transliaciją Filosofijos fakulteto Facebook paskyroje.

Prisijungimo nuoroda: 

https://fsf-vu-lt.zoom.us/j/93011401140?pwd=Z2lIdVdJdmpxUVFvcDUvL2lVTXV0UT09 

Meeting ID: 930 1140 1140
Passcode: 371935

Projektas „Įstatymo ontologija“ yra skirtas įstatymiškumo ontologinių pagrindų išryškinimui, atskleidžiant ir pagrindžiant pamatinę įstatymiškumo sąsają su būtimi. Ši sąsaja su būtimi bus atskleidžiama ne modernybės mąstymo konceptų diktuojamoje perspektyvoje, kai susitelkiama į teisės ir pozityvių įstatymų pagrindų paiešką, o keliant klausimą apie paties įstatymiškumo kilmę anapus teisės ir pozityvių įstatymų, pačios teisės fenomeno kilmę, atskleidžiant ontologinę įstatymiškumo prasmę, pačią teisę ir pozityvius įstatymus laikant tam tikra būties mąstymo išraiška.

Projekto tikslas – ontologiškai įstatymiškumo klausimą kėlusių koncepcijų sisteminiu tyrimu atsakyti į klausimą kas yra įstatymas, parodant, kad „tikrasis“ teisės ir įstatymų pagrindas yra negatyvus. Tenka ieškoti ne sureguliuotos tvarkos pozityvaus pagrindo, o anomišką sferą, negatyvų beįstatymiškumo būvį atskleisti kaip nuolatinį nomos, įstatymo, tvarkos poreikį. Toks tikslas bus realizuojamas įstatymo ontologijos perspektyvoje permąstant konceptualines perskyras, mąstymo istorijoje lydėjusias ne tik filosofinius teisės, įstatymų, teisingumo sampratų svarstymus, filosofinius teisės santykio su politikos ir etikos sferomis svarstymus, bet ir teisės doktrinas, o taip pat su šiomis sferomis susijusias teisingumo, legalumo, legitimumo, prievartos, galios, paklusnumo, atsakomybės etc. sampratas.

Projekto idėja yra aktuali ir kaip filosofijos – konkrečiau – šiuolaikinės ontologijos specifinis tyrimas, ir kaip filosofijos tyrimas, pretenduojantis problemiškai perbraižyti gerokai išblukusias ar supainiotas ribas tarp filosofinės ontologijos bei jos atskirų disciplinų (teisės filosofijos, politikos filosofijos, etikos); kita vertus, toks ribų perbraižymas filosofijos krypties viduje implikuoja santykio su teisės disciplinomis – teisės teorija, kriminologija etc. transformacijas bei metodologinę šių projekto tyrimų svarbą  teisės disciplinoms. Idėjos aktualumą ir poreikį permąstyti įstatymiškumo sampratą patvirtina ne tik teoriniai tyrimai, kai nežinoma ar miglotai nutuokiama pati atskirų problemų disciplininė dislokacija ar teorinės prieigos numatymas. Tai pasakytina pvz. apie seną teisės ir teisingumo santykio problemą, teisės ir etikos, teisės ir politikos santykio svarstymus, atsakomybės, prievartos, galios sampratų interpretacijas. Išnarpliota teorinė painiava gali turėti ir praktinę vertę bei naudą. Kad įstatymiškumo prigimties klausimas kaip susijęs su prievartos ir galios realizacija yra svarbus ir kad jo nepavyks išspręsti apeliuojant vien į empirinį, kad ir pačių šiuolaikiškiausių mokslų lygmenį, parodė ir dabartinio pasaulio iššūkiai, konkrečiai Covid19 situacija ir svarstymai apie valstybės galias, prievartą, individų autonomiją, laisvę etc.

Šis seminaras yra skirtas ne vien projekto idėjos ir veiklų pristatymui, bet ir kviečiantis į diskusiją. Tačiau šio projekto specifiką, jo pretenziją, o sykiu ir aktualumą sudaro tokių veiklų, kurios pretenduoja įtraukti į gyvą pokalbį ne tik ontologine problematika užsiimančius filosofus, ne tik teisės, politikos filosofus, etikos specialistus, bet ir teisės teoretikus, teisininkus, klasikinės filologijos specialistus, kriminologus etc., numatymas.

Seminaro „Įstatymo ontologija“ programa:

2021 m. gruodžio 16 d, ketvirtadienis

11 val. – 12 val. Prof. Rita Šerpytytė „Kodėl Įstatymo ontologija?“

12 val. -13 val. Pertrauka

13 val. – 14.30 val. Diskusija su filosofais, klasikinės filologijos, teisės, kriminologijos etc. atstovais. Moderuoja prof. Rita Šerpytytė. Pasisako prof. Naglis Kardelis, prof. Vytautas Ališauskas, dr. Vilius Bartninkas. Dalyvauja doc. Danutė Bacevičiūtė, dokt. Povilas Dumbliauskas, dr. Brigita Gelžinytė, dr. Vaiva Daraškevičiūtė, doc. Jolanta Saldukaitytė, prof. Lilija Duoblienė, doc. Jonas Dagys, prof. Gintautas Mažeikis, dr. Ernesto Sferazza Papa, prof. Aleksandras Dobryninas.

14.30-15.00 Kavos pertrauka

15.00-15.30 Dr. Ernesto Sferazza Papa. Politiniai projekto „Įstatymo ontologija“ aspektai.

15.30 – 17.00 Diskusija. Moderuoja dokt. Povilas Dumbliauskas. Dalyvauja: prof. Gintautas Mažeikis, prof. Naglis Kardelis, prof. Vytautas Ališauskas, dr. Vilius Bartninkas. Dalyvauja doc. Danutė Bacevičiūtė, dokt. Povilas Dumbliauskas, doc. Jonas Dagys, dr. Brigita Gelžinytė, dr. Vaiva Daraškevičiūtė, doc. Jolanta Saldukaitytė, prof. Lilija Duoblienė, prof. Aleksandras Dobryninas ir kt.

2021 m. gruodžio 17 d., penktadienis

15 val. – 15.40 val.

Dokt. Povilas Dumbliauskas. Teisiniai „Įstatymo ontologijos“ aspektai ir Įstatymas Hegelio filosofijoje

Doc. Danutė Bacevičiūtė. Etiniai „Įstatymo ontologijos“ aspektai.

15.40-16.00 Kavos pertrauka.

16.00 – Diskusija. Moderuoja prof. Rita Šerpytytė. Dalyvauja: doc. Mintautas Gutauskas, dr. Jolanta Aleknevičienė, prof. Gintautas Mažeikis, prof. Naglis Kardelis, prof. Vytautas Ališauskas, dr. Vilius Bartninkas, doc. Danutė Bacevičiūtė, dokt. Povilas Dumbliauskas, doc. Jonas Dagys, dr. Brigita Gelžinytė, dr. Vaiva Daraškevičiūtė, doc. Jolanta Saldukaitytė, prof. Lilija Duoblienė, prof. Aleksandras Dobryninas ir kt.


Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-MIP-21-51.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos