„Psichologinė pagalba internetu vyresnio amžiaus depresiškiems asmenims: veiksmingumas ir įsitraukimas (iPSYDE)“

Top juosta ES VU tai ko reikia

Podoktorantūros stažuočių projektas „Psichologinė pagalba internetu vyresnio amžiaus depresiškiems asmenims: veiksmingumas ir įsitraukimas (iPSYDE)“ (09.3.3-LMT-K-712-19-0192)

 

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklą  „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas.

Projekto laikotarpis: 2020 m. rugsėjo mėn. – 2022 m. rugsėjo mėn.

Projektą vykdo:

Stažuotojas: dr. Jonas Eimontas

Vadovas: dr. Vilmantė Pakalniškienė

Projekto santrauka:

Senėjant visuomenei, randasi ir daugiau su senėjimu susijusių problemų. Lietuvoje bent 40 proc. visų sergančiųjų depresija yra 65 m. amžiaus ir vyresni. Internetu prieinamos psichologinės intervencijos gali padėti užtikrinti augantį psichologinės pagalbos poreikį bei padėti apeiti kai kuriuos su ribotu vyresnio amžiaus asmenų mobilumu ir atokia gyvenamąja vieta susijusius barjerus pagalbai gauti.  Internetu teikiamos psichologinės intervencijos yra veiksmingos įvairius psichologinius bei somatinius sunkumus patiriantiems asmenims - nuo vienatvės ir depresijos iki chroninio skausmo. Įvairiuose randomizuotuose kontroliuojamuose tyrimuose pastebėta, kad didesnis nei veiksmingumo iššūkis yra asmenų įsitraukimas į intervencijas. Tyrimai rodo, kad su įsitraukimu iš dalies siejasi kompiuterinis raštingumas, tai, kiek intervencijoje dalyvauja psichologas, taip pat psichologinių sunkumų lygis. Dar daugiau, depresiškiems asmenims dažnai trūksta motyvacijos ar susidomėjimo bet kokioms veikloms, jie taip pat patiria sunkumų, kai reikia priimti sprendimus, tad psichologiniai sunkumai taip pat gali būti stipriai susiję su įsitraukimu į intervencijas. Tačiau tyrimų, kurie kompleksiškai analizuotų vyresnio amžiaus asmenų įsitraukimo į internetu prieinamas psichologines intervencijas specifiką, trūksta. Šio tyrimo tikslas yra taikant randomizuoto kontroliuojamo tyrimo ir pusiau struktūruoto interviu metodikas ištirti depresyvių vyresnio amžiaus asmenų nuostatas į psichologinę pagalbą internetu, naudojimosi tokia programa specifiką ir sąsajas su programos veiksmingumu. Planuojama, kad tyrimo metu gauti rezultatai padės geriau suprasti, ko reikia sėkmingam vyresnio amžiaus asmenų įsitraukimui į internetu prieinamas psichologines programas ir veiksmingam depresijos gydymui.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos