„Mokinių esminių psichologinių poreikių patenkinimas mokykloje ir popamokinėje veikloje: Ar balansas tarp skirtingų kontekstų reikšmingas“

 Projektas „Mokinių esminių psichologinių poreikių patenkinimas mokykloje ir popamokinėje veikloje: Ar balansas tarp skirtingų kontekstų reikšmingas“ (09.3.3-LMT-K-712-22-0354)

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0354 kuriame lt ateiti logo
Projekto pavadinimas: „Mokinių esminių psichologinių poreikių patenkinimas mokykloje ir popamokinėje veikloje: Ar balansas tarp skirtingų kontekstų reikšmingas“.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2021-04-30.
Projekto mokslinio tyrimo vadovas: prof. dr. Saulė Raižienė.

Projekto santrauka:

Tvarus švietimas yra Lietuvos ir Europos sąjungos šalių siekiamybė. Tą pasiekti galima palaikant pozityvią sąveiką tarp švietimo institucijų ir visuomenės bei efektyviai įtraukiant mokinius į ugdymo procesą. Todėl yra svarbu ne tik tinkamai paskirstyti lėšas švietimo sistemoje, bet ir išsiaiškinti psichologinius veiksnius, kurie turi įtakos mokinių mokymuisi. Mokinių esminių psichologinių poreikių patenkinimo reikšmė jų mokymusi ir funkcionavimui mokykloje literatūroje yra gana plačiai nagrinėjama tema, tačiau vis dar išlieka neaišku, kokią reikšmę mokinių mokymuisi ir funkcionavimui mokykloje turi esminių psichologinių poreikių patenkinimo balansas skirtinguose kontekstuose. Todėl šiuo projektu siekiama nustatyti, mokinių esminių psichologinių poreikių patenkinimo mokyklos ir popamokinės veiklos kontekstuose, balanso prognostinę vertę jų mokymuisi. Šiam tikslui pasiekti yra keliamas uždavinys – įvertinti mokinių esminių psichologinių poreikių patenkinimo mokyklos ir popamokinės veiklos kontekstuose prognostinę vertę jų mokymosi motyvacijai, įsitraukimui į mokymąsi ir subjektyviai gerovei kontroliuojant mokinių socio-demografines charakteristikas. Numatomos trys veiklos:

1. Palyginti mokinių esminių psichologinių poreikių patenkinimą mokyklos ir popamokinės veiklos kontekstuose pagal mokinių lytį, amžių ir gyvenamąją vietą.
2. Įvertinti mokinių esminių psichologinių poreikių patenkinimo mokyklos ir popamokinės veiklos kontekstuose balansą.
3. Nustatyti mokinių esminių psichologinių poreikių patenkinimo balanso mokyklos ir popamokinės veiklos kontekstuose prognostinę vertę jų mokymuisi (mokymosi motyvacijai, įsitraukimui į mokymąsi ir subjektyviai gerovei).

Siekiamas rezultatas:

Projekto metu, atliekant mokslinį tyrimą, bus įvertinta mokinių esminių psichologinių poreikių patenkinimo mokyklos ir popamokinės veiklos kontekstuose prognostinė vertė jų mokymosi motyvacijai, įsitraukimui į mokymąsi ir subjektyviai gerovei kontroliuojant mokinių socio-demografines charakteristikas. Empirinio tyrimo rezultatai papildys jau turimas psichologijos mokslo žinias apie mokinių esminių psichologinių poreikių patenkinimo reikšmę jų mokymuisi. Remiantis projekto metu atlikto tyrimo duomenimis bus galima teikti rekomendacijas mokinių mokymosi efektyvumo skatinimo klausimais.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.33.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą.

 

 

 

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos