Š. m. gruodžio 16 d. 12 val. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto 201 aud. VYTAUTAS JURKUVĖNAS gins disertaciją „Informacijos apdorojimo greičio struktūra ir veiksniai“ socialinių mokslų srities, psichologijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Su disertacija galima susipažinti čia.

Anotacija
Daktaro disertacijoje siekiama nustatyti suaugusių asmenų imties informacijos apdorojimo greičio struktūrą bei išanalizuoti paprastos informacijos apdorojimo greičio ir sudėtingos informacijos apdorojimo greičio, taip pat kitų pažintinių gebėjimų sričių sąsajas su amžiumi, psichikos sveikatos sutrikimais, demografiniais, sveikatos ir psichosocialiniais kintamaisiais. Tyrime iš viso dalyvavo 556 suaugę asmenys, kurių amžius nuo 18 iki 65 metų (M = 33.60, SD = 12.86). Tyrimo rezultatai rodo, kad informacijos apdorojimo greičio konstruktą geriausiai apibūdina dviejų faktorių modelis, kurį sudaro paprastos informacijos apdorojimo greičio ir sudėtingos informacijos apdorojimo greičio faktoriai. Informacijos apdorojimo greičio struktūra yra invariantiška amžiaus tarpsnių ir psichikos sveikatos sutrikimų atžvilgiu. Amžius ir psichikos sveikatos sutrikimai bei demografiniai, sveikatos ir psichosocialiniai veiksniai tiesiogiai ir netiesiogiai prognozuoja paprastos IAG ir sudėtingos IAG, atminties bei psichinės veiklos perkėlimo gebėjimus. Bendras kelių analizės modelis, kuriame amžius, psichikos sveikatos sutrikimai, demografiniai, sveikatos ir psichosocialiniai veiksniai tiesiogiai ir netiesiogiai prognozuoja pažintinius gebėjimus, duomenims tinka labiau nei modelis, kuriame amžius, psichikos sveikatos sutrikimai, demografiniai, sveikatos ir psichosocialiniai veiksniai prognozuoja pažintinius gebėjimus per paprastos informacijos apdorojimo greitį.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas – prof. dr. Gintautas Valickas (Vilniaus universitetas; socialiniai mokslai, psichologija – 06S);

prof. dr. Linas Bieliauskas (Mičigano universitetas, JAV, socialiniai mokslai, psichologija – 06S);

prof. dr. Laima Bulotaitė (Vilniaus universitetas; socialiniai mokslai, psichologija – 06S);

doc. dr. Alfredas Laurinavičius (Vilniaus universitetas; socialiniai mokslai, psichologija – 06S);

prof. dr. Rita Bandzevičienė (Mykolo Riomerio universitetas, socialiniai mokslai, psichologija – 06S).


Š. m. gruodžio 16 d. 15 val. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto 201 aud. DOVILĖ PETKEVIČIŪTĖ-BARYSIENĖ gins disertaciją „Teisėjų elgesio teisingumo vertinimo veiksniai civilinėje justicijoje“ socialinių mokslų srities, psichologijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Su disertacija galima susipažinti čia.

Anotacija
Nuo to, kaip žmonės vertina teismų vykdomos veiklos teisingumą, gali priklausyti jų paklusnumas teismų priimtiems sprendimams ir bendradarbiavimas su jais, jų legitimumo suvokimas. Šiame darbe siekiama nustatyti civilinio ginčo šalių teisėjų elgesio teisingumo vertinimo veiksnius ir įvertinti teisėjų elgesio atitiktį procedūrinio teisingumo reikalavimams civilinėse bylose. Pirmojoje tyrimo dalyje apklausta 151 civilinio ginčo šalis, antrojoje – išanalizuotas 106 teisėjų elgesys 181 civilinės bylos teismo posėdžiuose. Pirmosios tyrimo dalies rezultatai atskleidė, kad civilinio ginčo šalių suvoktas teisėjo (nagrinėjusio bylą) elgesio teisingumas prognozuoja visų teisėjų elgesio teisingumą (pasibaigus teismo procesui). Išankstinis teisėjų elgesio teisingumo vertinimas prognozuoja suvoktą teisėjų elgesio teisingumą (pasibaigus teismo procesui) per teisėjo (nagrinėjusio bylą) elgesio teisingumą. Teisėjų elgesio teisingumo pasibaigus teismo procesui vertinimas susijęs su byloje priimto sprendimo palankumu, civilinio ginčo šalies patirtu pykčiu, amžiumi, procesine padėtimi, pasitenkinimu teismo proceso organizavimu. Antroji tyrimo dalis atskleidė, kad vidutinė teisėjų elgesio atitiktis procedūrinio teisingumo etiškumo, nešališkumo ir galimybės išreikšti nuomonę reikalavimams viršijo 70 proc. Teisėjų elgesio atitiktis reikalavimams susijusi su teisėjų lytimi ir kriterinių situacijų, kuriose nagrinėtas teisėjų elgesys, reglamentavimu Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas – prof. dr. Albinas Bagdonas (Vilniaus universitetas; socialiniai mokslai, psichologija – 06S);

prof. dr. Linas Bieliauskas (Mičigano universitetas, JAV, socialiniai mokslai, psichologija – 06S);

prof. dr. Laima Bulotaitė (Vilniaus universitetas; socialiniai mokslai, psichologija – 06S);

prof. dr. Rita Bandzevičienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, psichologija – 06S);

prof. dr. Jonas Prapiestis (Vilniaus universitetas; socialiniai mokslai, teisė – 01S).

Kontaktinis asmuo:
Jūratė Rapalavičiūtė
tel.: +370 5 2667616

el. paštas:

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos