senatas vitas

Vilniaus universiteto Centrinė rinkimų komisija patvirtino iškeltų kandidatų į Senato narius sąrašą. VU Filosofijos fakultete buvo iškelti trys kandidatai:

  • dr. Evaldas Kazlauskas
  • dr. Antanas Kairys
  • dr. Arūnas Mickevičius

Vadovaujantis Vilniaus universiteto senato narių rinkimų tvarkos aprašu (Vilniaus universiteto senato 2022 m. vasario 22 d. nutarimo Nr. SPN-4 redakcija), naujos kadencijos Vilniaus universiteto senatą (toliau – Senatas) sudarys 46 nariai.

Filosofijos fakultete renkami 2 Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų sričių atstovai.

Rinkimai vyks vadovaujantis Vilniaus universiteto statutu bei Senato patvirtintu Senato narių rinkimų tvarkos aprašu.

Senato rinkimai vyks gegužės 16 d. - 17 d. 9:00-17:00 val. Filosofijos fakulteto 208 aud. Juose galės dalyvauti į Centrinės rinkimų komisijos patvirtintus rinkėjų sąrašus įtraukti Universiteto akademiniai darbuotojai.

Gegužės 10 d. - 11 d. 9:00-17:00 val. 112 kab. vyks išankstinis balsavimas.

Pagal Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 31 punktą, Senato narių rinkimai Padalinyje laikomi įvykusiais, jei juose dalyvavo ne mažiau kaip du trečdaliai Padalinio Rinkėjų. Pakartotinis balsavimas Padalinyje laikomas įvykusiu, jei jame dalyvavo ne mažiau kaip penktadalis atitinkamo Padalinio Rinkėjų.

Pagal Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 33 punktą, balsuojant biuletenyje pažymimos tų kandidatų į Senato narius, už kuriuos balsuojama, pavardės. Kiekvienas Rinkėjas turi tiek balsų, kiek Senato narių renkama tame Padalinyje. Balsavimo biuletenis laikomas negaliojančiu, jei jame nepažymėtas nė vienas kandidatas į Senato narius ar pažymėta daugiau kandidatų į Senato narius, nei tame padalinyje yra renkama Senato narių, kitais biuletenių sugadinimo atvejais ir tais atvejais, kai pagal žymėjimą balsavimo biuletenyje neįmanoma nustatyti tikrosios Rinkėjo valios.

Pagal Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 35 punktą, išrinktais į Senato narius laikomi kandidatai, surinkę daugiausia, bet ne mažiau kaip pusę rinkimuose dalyvavusių atitinkamo Padalinio Rinkėjų balsų. Jei keli kandidatai į Senato narius surenka vienodą balsų skaičių, aukštesnę vietą rinkimuose užėmusiu laikomas vyresnio amžiaus kandidatas į Senato narius. Jei nė vienas kandidatas į Senato narius nesurenka daugiau kaip pusės rinkimuose dalyvavusių atitinkamo Padalinio Rinkėjų balsų arba daugiau kaip pusę rinkimuose dalyvavusių Padalinio Rinkėjų balsų surenka mažesnis skaičius kandidatų, negu tame Padalinyje yra renkama Senato narių, ne vėliau kaip per 1 savaitę rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame į tame Padalinyje likusias Senato narių vietas pretenduoja visi pirmajame balsavimo ture neišrinkti kandidatai.

Daugiau informacijos apie Senato rinkimus Vilniaus universiteto puslapyje.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos