Institucijoms

Kviečiame tapti Vilniaus universiteto partneriais!

Siekdami užtikrinti sėkmingą Vilniaus universiteto studentų visapusišką ir kvalifikuotą studentų praktinį rengimą, kviečiame tapti mūsų partneriais organizuojat psichologijos ir pedagogikos studijų programų studentų praktinį mokymą praktikos institucijose bei teikiant vadovavimo praktikai institucijoje paslaugas.

Pageidaujantys tapti Vilniaus universiteto partneriais organizuojant studentų praktinį mokymą turi atitikti šiuos kriterijus:

Psichologijos studijų programų studentų praktikos institucija:

  • Yra tinkama vieta įgyvendinti psichologijos bakalauro studijų programoje numatytos mokomosios praktikos tikslus ir uždavinius;
  • Gali sudaryti tinkamas praktikos sąlygas (skirti praktikos vadovą, leisti stebėti specialistų darbą, pagal kompetenciją savarankiškai dirbti, aprūpinti praktinio mokymo užduotims vykdyti reikiama dokumentacija, reikalingomis priemonėmis), pasirašyti trišalę studento praktinio mokymo sutartį;
  • Užtikrina, kad studentui/-ei būtų paskirtas kompetentingas praktikos vadovas/-ė: klinikinės psichologijos, sveikatos psichologijos, organizacinės psichologijos, edukacinės ir vaiko psichologijos bei teisės psichologijos srities mokomosios praktikos institucijose – įmonėse ir organizacijose – praktikos vadovu/-e turi būti psichologas/-ė, turintis/-i ne mažesnį kaip psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ir ne mažesnę nei dvejų metų psichologo darbo patirtį. Psichologas/-ė įstaigoje turi atlikti psichologui priskiriamas funkcijas.
  • Garantuoja studentui/-ei darbuotojų saugos ir sveikatos bei higienos normas atitinkančias darbo sąlygas.

Pedagogikos studijų programų studentų praktikos institucija:

  • yra švietimo įstaiga ar nevyriausybinė organizacija, vykdanti edukacines programas, sudaranti praktinio mokymo bei studijų integravimo galimybes ir užtikrinanti būtiną pagalbą praktiką atliekančiam studentui/-ei;
  • Skiria studentui/-ei kompetentingą praktikos vadovą/-ę/mentorių/-ę, kuris teikia studentui/-ei konsultacinę, dalykinę ir didaktinę pagalbą, padeda įgyvendinti skirtas pedagoginės praktikos užduotis, teikia rekomendacijas ir kartu su VU pedagoginės praktikos vadovu aptaria pedagoginės praktikos rezultatus, skatina ir palaiko studento integraciją į švietimo įstaigos bendruomenę. Mentorius/-ė turi būti pedagogas/-ė, turintis/-i ne mažesnę nei dvejų metų pedagoginio darbo patirtį studijuojamo mokomojo dalyko srityje;
  • Pasirašo trišalę studentų praktinio mokymo sutartį;
  • Garantuoja studentui/-ei darbuotojų saugos ir sveikatos bei higienos normas atitinkančias darbo sąlygas.

Susidomėjusius kviečiame registruotis el. paštu:

Su partneriais yra pasirašoma Vilniaus universiteto patvirtinta bendradarbiavimo sutartis.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos