FSF įvykiai

Visus kolegas, studentus, partnerius, bendraminčius ir bendrakeleivius,

SVEIKINAME SU PASAULINE SOCIALINIO DARBO DIENA

Nepameskime kelio ir nepraraskime tikėjimo tuo ką darome!!!

Vilniaus universiteto, Socialinio darbo katedros vardu,

Jolita Buzaitytė-Kašalynienė ir

Europos Socialinio Darbo Mokyklų Asociacijos (EASSW)

Vykdomojo Komiteto vardu Violeta Gevorgianienė

 

Socialinis darbas kaip santykis

Kiekvienais metais trečiąjį kovo antradienį JT iniciatyva pasaulyje švenčiama Socialinio Darbo diena. Vienas jos tikslų – atkreipti dėmesį ne tik į prigimtinio orumo neatitinkančias dalies žmonių būties sąlygas, bet ir galimybių tokias sąlygas sukurti stoką. Kitas šios profesijos paminėjimo tikslas – pagerbti tuos profesionalus, kurie taikydami sisteminį požiūrį ieško galimybių padėti stokojantiems (skurstantiems, patiriantiems smurtą, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų ir kt.) atkurti pažeistas ,,grandis“ iš visuomenės gyvenimo juos išbraukusių aplinkybių grandinėje. Kas veda šiuos žmones, pasirinkusius socialinio darbo profesiją?

Socialinio darbo studentams buvo pasiūlyta užduotis: apibūdinkite pasaulį, kuriame norėtumėte gyventi.  Kokia gi yra jaunų žmonių, studijuojančių socialinio darbo specialybę, ateities vizija?

Atsakymai rodė, kad jaunimas labiausiai stokoja, jų žodžiais, ,,lygybės, supratingumo ir pasiaukojimo žmonių santykiuose“  ir labiausiai norėtų, kad pasaulyje, kuriame ,,niekas neskuba“,  ,,vyrautų meilė, gerumas ir savitarpio pagalba“ ir ,,...nebūtų savanaudiškų sprendimų“.  Kiti prisiminė I. Kanto maksimą, - esą, jų pasaulyje žmogus niekada nebūtų priemonė, o būtų vien tikslas... ir visi šypsotųsi, nes būtų laimingi. O vaikai augtų darniose šeimose... Paslaptis, kaip širdyje jie šį šviesios laimės jausmą išsaugojo...

Naujoji socialinio darbo – kaip profesijos ir mokslo – samprata, patvirtinta 2013 sausio mėnesį Tarptautinės Socialinio Darbo Mokyklų Asociacijos Vykdomojo komiteto posėdyje, atskleidžia, jog socialinis darbas „yra į praktiką orientuota profesija ir akademinė disciplina. Jis skatina socialinius pokyčius ir socialinę plėtrą, siekia socialinės sanglaudos ir žmonių įgalinimo bei išlaisvinimo. Pagrindiniai socialinio darbo principai – socialinis teisingumas, žmogaus teisės, kolektyvinė atsakomybė ir pagarba skirtingumams. ...Socialinis darbas skatina žmones ir socialines struktūras priimti gyvenimo iššūkius ir įgalina siekti gerovės.“ 

Taigi socialinio darbo tikslas siejasi su santykiu – kurti ir atkurti pažeistus žmogaus ryšius su artimaisiais, veikla, institucijomis ir pačiu savimi. Visgi kiek socialinis darbas gali tikėtis sėkmės –  padėti žmogui susigrąžinti gyvenimo prasmę ir orumą? Atsakymas taip pat labai priklauso nuo santykio – valstybės su šia profesija ir į ją pašauktais žmonėmis. Deja, bet ekonominiai šių specialistų darbo vertinimo rodikliai ir jų darbo sąlygos rodo, kad šis santykis taip pat stipriai pažeistas. Valstybės devalvuojantis požiūris labai menkina pasiaukojantį socialinių darbuotojų darbą visuomenėje, nes esame įpratę profesijos vertę matuoti finansiniais rodikliais.

Taigi kiekvienas pasirinkimas būti socialiniu darbuotoju, tam tikra prasme, – iššūkio prisiėmimas. Neišvažiuoti. Imtis iniciatyvos. Tarnauti bendram gėriui. Ne visada būti suprastam. Kad nebūtų vienišų ir šalikelėje paliktų žmonių... Todėl socialinio darbuotojo profesija – drąsiems. Nes dažnai reikės sakyti ,,ne“ įsigaliojusiai tvarkai ir nuvertinančioms nuostatoms. Ji – kūrybiškiems, kurie, regis, beviltiškose situacijose ieško būdų atstatyti žmonių gyvenimuose sugriautus tiltus. Ir – ištvermingiems. Nes pradėtas darbas ne visada duoda greitus rezultatus. Bet, kaip sako hebrajų išmintis, ,,net jei yra mažai vilties, kad pamatysi problemos sprendimo rezultatą, neturi teisės liautis ją sprendęs“ (Pirkei Avot, 2:21).

Jei, perskaitę šį tekstą, pajutote, jog pritariate socialinių darbuotojų vertybėmis, ir jus sveikiname su Pasauline Socialinio Darbo diena! O jei turite panašią ateities viziją – visi kartu nepaliaukime dirbti, kad ji pildytųsi.

Sveikinimai iš įvairių kraštų: žiūrėti

Skaityti daugiau

ptmc vaizduotesVaizduotės pratimai yra nuo senų laikų žinoma priemonė, padedanti pasiruošti svarbiems įvykiams, keisti emocinę būseną ir išlaisvinti kūrybiškumą. Vaizduotės metodų efektyvumą vis labiau pagrindžia ir moksliniai tyrimai. Šis pažintinis šešių susitikimų kursas yra skirtas supažindinti su vaizduotės galimybėmis ir išmokyti kai kurių vaizduotės taikymo pratimų. Susitikimuose išbandysime pratimus, skirtus atsipalaiduoti, pasiruošti svarbiam įvykiui, stiprinti trokštamas asmenines savybes ir spręsti tarpasmenines problemas. Svarbų vaidmenį atliks namų darbai, skirti išbandyti pristatomus metodus ir pritaikyti juos asmeniniams poreikiams. Daugiau informacijos

Registruotis į kursą kviečiame VU Filosofijos fakulteto Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centre, Universiteto g. 9/1 116 k., tel. 268 72 54, el. p.: . Dėl kurso turinio ar praktinių klausimų rašykite ar skambinkite tel. 8 615 71411 (Donatas Noreika).

Skaityti daugiau

PTMC psichPsichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos (bazinio lygio) programa skirta specialistų (psichologų ir gydytojų) kvalifikacijos kėlimui ir profesiniam mokymui. Ji suteikia žinių apie vaikų psichodinaminę raidą, diagnostiką, programoje išdėstomi pagrindiniai psichodinaminės psichoterapijos teoriniai principai bei metodai.

Asmeninis patyrimas mažose grupėse bei supervizuojama ankstyvųjų santykių stebėjimo praktika parengia sėkmingam darbui su vaikais, paaugliais ir jų šeimomis. Pagrindinis praktinis patyrimas ir grupinės supervizijos yra skiriamos atvejų analizei – raidos psichodinamikos supratimui, gebėjimui aprašyti, numatyti intervencijų ir/ar prevencijų kryptis. Bazinis programos lygis baigiamas išlaikius baigiamąjį egzaminą bei pateikus ir apgynus atvejo analizę (psichodinaminė diagnostika). Daugiau informacijos

Skaityti daugiau

study in SlovakiaŠvietimo mainų paramos fondas skelbia valstybinių stipendijų konkursą dalinėms studijoms, mokslinėms stažuotėms, slovakų kalbos ir kultūros vasaros seminarui „Studia Academica Slovaca“ valstybinėse Slovakijos Respublikos mokslo ir studijų institucijose 2014–2015 m. m.:
* Dalinėms studijoms ir mokslinėms stažuotėms 2014 m. rugsėjo – 2015 m. birželio mėn.
* Slovakų kalbos ir kultūros vasaros seminarui „Studia Academica Slovaca“ 2014 m. rugpjūčio 3 – 23 d. Bratislavoje.

Daugiau informacijos.

Skaityti daugiau

ERASMUSLabirintas Primename, kad liko tik kelios dienos iki registracijos pabaigos Erasmus+ studijoms užsienio universitetuose 2014–2015 m. m. rudens semestrui / mokslo metams!
Kviečiame visus Vilniaus universiteto studentus, norinčius ir apsisprendusius dalyvauti  Erasmus+ studijose, pildyti elektroninę registracijos formą.  

Atrankoje dalyvauti galite, jeigu:
- esate bet kurios pakopos VU dieninių studijų studentas;
- norite išvykti 3-12 mėn. trukmės dalinėms studijoms į partnerinę aukštąją mokyklą užsienyje;
- dabartinėje studijų pakopoje nesate išnaudojęs 12 mėn. Erasmus mobilumo limito (vientisųjų studijų studentams-24 mėn.).

Skaityti daugiau

BAFFBaltijos–Amerikos Laisvės fondas iki balandžio pradžios kviečia teikti paraiškas į stipendijų ir paramos programų konkursus.

Baltijos–Amerikos Laisvės fondas siūlo programas, kurios suteikia naujas galimybes talentingiems Lietuvos studentams, dėstytojams ir mokslininkams dalyvauti profesinių stažuočių programoje, imtis inovatyvių mokslinių tyrimų, tęsti antrosios pakopos studijas Jungtinėse Valstijose ir į Baltijos šalis pasikviesti įvairių sričių ekspertus iš Jungtinių Valstijų. Daugiau informacijos

Skaityti daugiau

12 ituzusiu vyruVilniaus universiteto Socialinio darbo katedra ir Lietuvos kalinių globos draugija, minėdamos tarptautinę Socialinio Darbo dieną, kviečia kartu pavakaroti ir aptarti socialinio darbo sričiai aktualius klausimus. Žiūrėsime S. Lumet filmą „12 itūžusių vyrų“ (1959), jaukiai pasikalbėsime prie arbatos puodelio, pasidalinsime rūpesčiais ir viltimis.

Renginys vyks 2014 m. kovo 17 d. 17.30 val. Lietuvos kalinių globos draugijoje (Panerių 10, Vilnius).

Renginio kontaktinis asmuo:
Donata Petružytė
tel.: +370 68828886
El. p.:

Skaityti daugiau

Coveris fiesta personae14Š.m. kovo 17 - 21 dienomis Vilniaus Universiteto Fakultetų dienų maratoną pradeda Filosofijos fakulteto dienos su šventišku pavadinimu „Fiesta Personæ“ (verčiant iš lotynų kalbos – „žmogaus šventė“).  Renginys, užsimezgęs nuo keleto studentų iniciatyvos, kiekvienais metais puoselėja tradicijomis tapusius renginius, tačiau nepamiršta ir naujovių.

Kaip sako „Fiesta Personæ“ renginių savaitės koordinatorė Jolita Ščerbinskaitė,  šiais metais vykstanti šventė – jau 13-oji:  „Iš tiesų ilgai niekas nežinojo, kada gi prasidėjo Filosofijos fakulteto dienos. Šiais metais, pasikapsčius po įvairius rašytinius šaltinius, pavyko atrasti, jog pirmoji renginių savaitė suorganizuota 2002 metais. Nors suprantame, kad tradicija galbūt ir prasidėjo anksčiau, nusprendėme pasitikėti tuo, kas išlikę ir šiemet minėti jau 13-ąją žmogaus šventę“.

Skaityti daugiau

VU FsF absolventaiSuteikiant progą būsimiems studentams susipažinti su studijų ir tolimesnės karjeros galimybėmis bei atsižvelgiant į studentų norus sužinoti kaip gyvena ir kuo kvėpuoja jų studijų programą baigę kolegos, „Fiesta Personae“ metu organizuojami jau beveik tradicija tapę susitikimai su VU Filosofijos fakulteto absolventais. Kupini entuziazmo, prikaupę patirties ir norintys pasidalinti praeities iššūkiais, sėkmėmis bei nusivylimais, jie aplanko mus ir pasakoja apie profesinio gyvenimo galimybes.
Ateik, išklausyk, pasisemk įkvėpimo ir užduok nepatogius klausimus absolventams. Galbūt šis susitikimas padės suprasti, kad savo studijas gali pritaikyti platesnėje sferoje? O galbūt suprasi, kuri studijų programa tinkamiausia būtent Tau? Ateik, ir įsitikink tuo iš jau patyrusiojo lūpų! Galimybės laukia, kol jomis bus pasinaudota.

Susitikimai vyks VU Filosofijos fakultete (Universiteto g. 9/1):

  • kovo 17 d. 15:00 val. - Susitikimas su Sociologijos absolventais 307 aud.;
  • kovo 18 d. 13:00 val - Susitikimas su Socialinės politikos absolventais 201 aud.;
  • kovo 18 d. 15:00 val. - Susitikimas su Socialinio darbo absolventais 201 aud.;
  • kovo 19 d. 13:00 val - Susitikimas su Filosofijos absolventais 207 aud.;
  • kovo 20 d. 15:00 val. - Susitikimas su Psichologijos absolventais 201 aud.

Lauksime Jūsų!

„Fiesta Personae“  – Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dienos, renginių ciklas, vykstantis kartą per metus kovo pabaigoje ar balandžio pradžioje. Pirmą kartą ši šventė buvo surengta 2002 m., ji gimė iš kelių studentų entuziazmo ir ką tik susikūrusios Studentų atstovybės. Pradžioje Fakulteto dienos vadintos FilosDi (kaip ir kitų VU fakultetų dienos - FiDi, Midi, GaDi ir t.t.), tačiau buvo nuspęsta ieškoti kiek lengviau ištariamo pavadinimo. Todėl 2008m. FilosDi tapo „Fiesta Persona“, o 2012m. „Fiesta Personæ“.

Skaityti daugiau
Puslapis 153 iš 191
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos