FSF įvykiai

European Master in Social WorkKviečiame įgyti Tarptautinį Socialinio Darbo Magistro laipsnį (European Master in Social Work), studijuojant 6-iuose skirtingų šalių universitetuose: Hanzehogeschool Groningen (Groningen, Nyderlandai), Universidad de Malaga (Malaga, Ispanija), Vilniaus Universitetas (Vilnius, Lietuva), Katholische Hochschule Freiburg (Freiburg, Vokietija), Professionshøjskolen Lillebaelt (Odense, Danija), Syddansk Universitet (Odense, Danija).

Skaityti daugiau

ERASMUS 2014Skelbiame VU Filosofijos fakulteto ERASMUS atrankos konkurso protoloką, kuriame rasite konkursą laimėjusių fakulteto studentų sąrašą: Parsisiųsti
ERASMUS atrankos konkursą laimėjusiems studentams bus organizuojami informaciniai seminarai. Apie juos atrinkti studentai bus informuojami elektroniniu paštu. Seminarų metu bus pateikta išsami informacija apie studijų užsienyje organizavimo tvarką. Daugiau informacijos: čia.

Skaityti daugiau

Išleistas 85 žurnalo Problemos numeris.

Publikuojami A. Jokubaičio, R. Šerpytytės, E. Borisov, K. Saboliaus, R. Bikauskaitės, V. Bartninko, J. Dagio ir bendraautorių V. Dranseikos, V. Grendos, I. Vasilionytės ir kiti moksliniai straipsniai, 3 knygų recenzijos, J. Tuleikytės interviu su Z. Baumanu.

Detalus naujojo numerio turinys.

Prieinama duomenų bazėse: / Included in:
The Philosopher’s Index (2000), Arts & Humanities Citation Index and Current Contents – Arts & Humanities (Web of Science (2005), CEEOL(2005), Central & Eastern European Academic Source (2007), Humanities International Complete (2007), Humanities International Index (2007).

Leidybą pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą finansavo Lietuvos mokslo taryba.

Leidinyje spausdinami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, gvildenantys įvairias filosofijos problemas. Skelbiamos ir recenzijos bei filosofinio gyvenimo kronika. Straipsnius (anonimiškai) įvertina du moksliniai recenzentai. Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis.

Prenumerata / Subscription:
VU Leidybos direkcija, . Tel. +370 5 268 7184

Skaityti daugiau

Socionomai VU FsFŠ. m. balandžio 3 d., ketvirtadienį, 18 val. kviečiame dalyvauti Socionomų forumo susitikime „Nauja socialinių išmokų tvarka savivaldybėse: ką laimime, o ką prarandame?“. Forumas vyks VU Filosofijos fakulteto 201 a. (Vilnius, Universiteto g. 9/1).

Nuo šių metų sausio 1 d. savivaldybėms perleista funkcija skirstyti  ir mokėti socialines išmokas nepasiturintiems gyventojams. Dvejus metus tokia tvarka buvo išbandyta penkiose pilotinėse savivaldybėse - Akmenės, Panevėžio, Radviliškio, Raseinių ir Šilalės rajonų – ir nuo šių metų pradėta taikyti visoje šalyje. Viešai skelbiami pagrindiniai šio bandymo rezultatai – sumažėję piktnaudžiavimo pinigine parama atvejai, sutaupytos lėšos, kurias savivaldybės gali savarankiškai skirstyti ir tikslingai naudoti vietos gyventojų poreikiams ir kt. Tačiau eksperimentas atskleidė ir problemines naujos tvarkos puses, tad pagrįstai kyla klausimai: ar nepasikeitė galimo piktnaudžiavimo subjektai, ar „neperlenkiame“ į kitą pusę? Apie tai, ką laimime ir ką prarandame šioje situacijoje, kviečiame diskutuoti su susitikimo pranešėjais ir dalyviais.

Programoje:

Romas LAZUTKA, Vilniaus universiteto profesorius: „Socialinės paramos reforma: remiamųjų mažiau, o vargstančiųjų?“

Skaityti daugiau

Kviečiame į penktąjį grupės santykių seminarą Lietuvoje „A light in the shadow of history: leadership and identity in organisations and communities“(„Šviesa istorijos šešėliuose: lyderystė ir tapatumas organizacijose ir bendruomenėse“), kuris vyks š. m. birželio 28 – liepos 2 dienomis, nuo 9 val. iki 18 arba 19.30 val. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto patalpose (Universiteto g. 9/1).

Skaityti daugiau

2 proc. FsFGerbiami fakulteto bendruomenės nariai,

maloniai kviečiame Jus skirti 2 proc. sumokėto pajamų mokesčio fakultetui. Surinktas lėšas planuojame panaudoti magistrantų ir doktorantų premijavimui už mokslinę veiklą.

Pateikti prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai Jūs galite dviem būdais: internetu arba nustatytos formos prašymą užpildę ranka.

Jeigu naudojatės Lietuvos komercinių bankų teikiamomis internetinės bankininkystės paslaugomis, prašymo formą FR0512 galite užpildyti per elektroninio deklaravimo sistemą

Informacija prašymo pildymui:

Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje): 2

Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje): 211950810

Mokesčio dalies paskirtis (E3 laukelis formoje): Filosofijos fakultetas

Mokestinis laikotarpis (E5 laukelis formoje): galima nurodyti iki 5 metų mokestinį laikotarpį.

Nustatytos formos prašymą, užpildytą ranka, turėtumėte pristatyti arba atsiųsti paštu į savo gyvenamosios vietos Valstybinę mokesčių inspekciją iki š. m. gegužės 1 d.

Dėkojame visiems, skyrusiems ir skirsiantiems 2 proc. fakultetui!

Administracija

Skaityti daugiau

Š. m. kovo 26 d. (trečiadienį) 15 val. 201 auditorijoje filosofijos doktorantai Linas Jokubaitis ir Justas Bujokas skaitys pranešimus savo disertacijų tematikomis:

1. Lino Jokubaičio pranešimo tema „Ginčas dėl Carlo Schmitto Politiche Romantik. Hugo Ball ir Karl Löwith polemika“ (recenzentas prof. V. Radžvilas); Pranešimo tezės - parsisiųsti.

2. Justo Bujoko pranešimo tema „Kodėl konstruktyviajam empirizmui trukdo galimų pasaulių metafizika“ (recenzentas doc. J. Dagys). Pranešimo tezės - parsisiųsti.
Kviečiame visus dalyvauti.

Kontaktinis asmuo:
Jūratė Rapalavičiūtė
doktorantūros studijų koordinatorė
tel.: +370 5 2667616
el. paštas:

Skaityti daugiau

Visus kolegas, studentus, partnerius, bendraminčius ir bendrakeleivius,

SVEIKINAME SU PASAULINE SOCIALINIO DARBO DIENA

Nepameskime kelio ir nepraraskime tikėjimo tuo ką darome!!!

Vilniaus universiteto, Socialinio darbo katedros vardu,

Jolita Buzaitytė-Kašalynienė ir

Europos Socialinio Darbo Mokyklų Asociacijos (EASSW)

Vykdomojo Komiteto vardu Violeta Gevorgianienė

 

Socialinis darbas kaip santykis

Kiekvienais metais trečiąjį kovo antradienį JT iniciatyva pasaulyje švenčiama Socialinio Darbo diena. Vienas jos tikslų – atkreipti dėmesį ne tik į prigimtinio orumo neatitinkančias dalies žmonių būties sąlygas, bet ir galimybių tokias sąlygas sukurti stoką. Kitas šios profesijos paminėjimo tikslas – pagerbti tuos profesionalus, kurie taikydami sisteminį požiūrį ieško galimybių padėti stokojantiems (skurstantiems, patiriantiems smurtą, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų ir kt.) atkurti pažeistas ,,grandis“ iš visuomenės gyvenimo juos išbraukusių aplinkybių grandinėje. Kas veda šiuos žmones, pasirinkusius socialinio darbo profesiją?

Socialinio darbo studentams buvo pasiūlyta užduotis: apibūdinkite pasaulį, kuriame norėtumėte gyventi.  Kokia gi yra jaunų žmonių, studijuojančių socialinio darbo specialybę, ateities vizija?

Atsakymai rodė, kad jaunimas labiausiai stokoja, jų žodžiais, ,,lygybės, supratingumo ir pasiaukojimo žmonių santykiuose“  ir labiausiai norėtų, kad pasaulyje, kuriame ,,niekas neskuba“,  ,,vyrautų meilė, gerumas ir savitarpio pagalba“ ir ,,...nebūtų savanaudiškų sprendimų“.  Kiti prisiminė I. Kanto maksimą, - esą, jų pasaulyje žmogus niekada nebūtų priemonė, o būtų vien tikslas... ir visi šypsotųsi, nes būtų laimingi. O vaikai augtų darniose šeimose... Paslaptis, kaip širdyje jie šį šviesios laimės jausmą išsaugojo...

Naujoji socialinio darbo – kaip profesijos ir mokslo – samprata, patvirtinta 2013 sausio mėnesį Tarptautinės Socialinio Darbo Mokyklų Asociacijos Vykdomojo komiteto posėdyje, atskleidžia, jog socialinis darbas „yra į praktiką orientuota profesija ir akademinė disciplina. Jis skatina socialinius pokyčius ir socialinę plėtrą, siekia socialinės sanglaudos ir žmonių įgalinimo bei išlaisvinimo. Pagrindiniai socialinio darbo principai – socialinis teisingumas, žmogaus teisės, kolektyvinė atsakomybė ir pagarba skirtingumams. ...Socialinis darbas skatina žmones ir socialines struktūras priimti gyvenimo iššūkius ir įgalina siekti gerovės.“ 

Taigi socialinio darbo tikslas siejasi su santykiu – kurti ir atkurti pažeistus žmogaus ryšius su artimaisiais, veikla, institucijomis ir pačiu savimi. Visgi kiek socialinis darbas gali tikėtis sėkmės –  padėti žmogui susigrąžinti gyvenimo prasmę ir orumą? Atsakymas taip pat labai priklauso nuo santykio – valstybės su šia profesija ir į ją pašauktais žmonėmis. Deja, bet ekonominiai šių specialistų darbo vertinimo rodikliai ir jų darbo sąlygos rodo, kad šis santykis taip pat stipriai pažeistas. Valstybės devalvuojantis požiūris labai menkina pasiaukojantį socialinių darbuotojų darbą visuomenėje, nes esame įpratę profesijos vertę matuoti finansiniais rodikliais.

Taigi kiekvienas pasirinkimas būti socialiniu darbuotoju, tam tikra prasme, – iššūkio prisiėmimas. Neišvažiuoti. Imtis iniciatyvos. Tarnauti bendram gėriui. Ne visada būti suprastam. Kad nebūtų vienišų ir šalikelėje paliktų žmonių... Todėl socialinio darbuotojo profesija – drąsiems. Nes dažnai reikės sakyti ,,ne“ įsigaliojusiai tvarkai ir nuvertinančioms nuostatoms. Ji – kūrybiškiems, kurie, regis, beviltiškose situacijose ieško būdų atstatyti žmonių gyvenimuose sugriautus tiltus. Ir – ištvermingiems. Nes pradėtas darbas ne visada duoda greitus rezultatus. Bet, kaip sako hebrajų išmintis, ,,net jei yra mažai vilties, kad pamatysi problemos sprendimo rezultatą, neturi teisės liautis ją sprendęs“ (Pirkei Avot, 2:21).

Jei, perskaitę šį tekstą, pajutote, jog pritariate socialinių darbuotojų vertybėmis, ir jus sveikiname su Pasauline Socialinio Darbo diena! O jei turite panašią ateities viziją – visi kartu nepaliaukime dirbti, kad ji pildytųsi.

Sveikinimai iš įvairių kraštų: žiūrėti

Skaityti daugiau
Puslapis 157 iš 196
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos