Instituto įvykiai


seeds 3412027 960 720

Kviečiame į VU Filosofijos instituto seminarą, kuriame dr. Fritz-Anton Fritzon (Lund University) skaitys pranešimą „Good/Good For Dualism: A Defence“.

2019 m. gegužės 15 d., 17 val., VU Filosofijos fakulteto 201 aud.

Pranešimas bus skaitomas anglų kalba. Įėjimas laisvas.
 
Pranešimo santrauka anglų kalba:
Both the notion of ‘good for (someone or something)’ and the contrasting notion of ‘good period’ have been criticised by rival camps of philosophers. Some hold that it is the relational notion of ‘good for’ that is the problematic one and that only the non-relational ‘good’ makes sense. Others hold that it is instead ‘good’ that is problematic and that only ‘good for’ makes sense. I will call the latter camp relational monists and the former non-relational monists. Opposed to both kind of monist are dualists who recognize both ‘good’ and ‘good for’ as coherent and intelligible parts of our evaluative thought and discourse, none of which can be eliminated or reduced to the other. In this talk I will defend the dualist position against challenges from both kinds of monist. The structure of my argument is to treat dualism as the default position and then to argue that none of the challenges coming from the different monists are strong enough to warrant abandoning dualism.
 
Dr. Fritz-Anton Fritzson dirba Lundo universitete (Švedija), taip pat yra vizituojantis podoktorantūros stažuotojas Vilniaus universitete. Daktaro disertacijoje (Value Grounded on Attitudes. Subjectivism in Value Theory, 2014) jis tyrė subjektyvizmą vertybių teorijoje, o dabartinis tyrimas Santykinės vertybės prigimtis telkiasi ties filosofine sąvokos geras (kam nors) ir paties ja nurodomo ryšio prigimties analize. Pagrindiniai dr. Fritzsono darbai paskelbti moksliniuose žurnaluose Philosophy bei Ethical Theory and Moral Practice.

nuotrauka2019 m. gegužės 13 d. VU Filosofijos fakultete Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros kvietimu Jono Pauliaus II popiežiškojo universiteto Krokuvoje Filosofijos fakulteto profesorė habil. dr. sesuo Teresa Obolevitch skaitys paskaitas, skirtas žymios XX a. rusų filosofės bei teologės Mirros Lot-Borodine išplėtotai neopatristikos sampratai.
 
13.00 val. 406 aud.: Mirros Lot-Borodine filosofinių bei teologinių pažiūrų formavimasis
15.00 val. 406 aud.: Mirra Lot-Borodine ir patristikos renesansas
 
Paskaitos bus skaitomos lenkų kalba ir verčiamos į lietuvių kalbą.
 
Sesuo prof. dr. habil. Teresa Obolevitch yra knygų Nuo onomatodoksijos iki estetikos. Aleksiejaus Losevo simbolio samprata (2011), Simbolis rusų kultūroje (2011), Rusų mintis Europoje. Recepcija, polemika, raida (2013), Rusų patristinio renesanso filosofija (2014), Tikėjimas ir protas rusų filosofijoje (2015) ir kt. autorė bei sudarytoja.

Kontaktinis asmuo:
Tomas Sodeika
VU Filosofijos instituto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedra
El. p.:

 

2019 m. aron visuals 322314 unsplash gegužės 10 d. vyks metinė Lietuvos filosofų draugijos konferencija „Laiko samprata filosofijoje ir anapus jos“. Konferenciją organizuoja Lietuvos filosofų draugija ir Vilniaus universitetas.
 
Konferencijos metu pranešimus skaitys kviestiniai pranešėjai prof. William James (Deakin University), prof. Arnaud Bouaniche (Université Lille 3) ir Lietuvos filosofai.
 
 
Laiko problema visuomet buvo svarbi tiek filosofijoje, tiek fizikos moksluose. Išsamiau aptarta Platono, Aristotelio ir šv. Augustino, laiko problemos analizė tęsiama scholastikos mąstytojų, o vėliau tampa ypač aktuali Naujųjų amžių filosofams – Descartes’ui ir Leibnizui. Laiko samprata sistemiškai išplėtojama Kanto, Hegelio, Husserlio darbuose, kol galiausiai išsiskaido į skirtingas laiko teorijas McTaggarto, Bergsono, Heideggerio, Whiteheado, Popperio, Levino, Deleuze’o, Derrida filosofijose. Paraleliai laiko samprata analizuojama ir fizikos moksluose – Newtono, Einsteino, Hawkingo, Prigogine’o teorijos pateikia skirtingas gamtos ir laiko aiškinimo versijas. Laiko aiškinimu grindžiami ir biologijos mokslai, evoliucijos, genetikos, epigenetikos teorijos. Geologinis laikas (antropocenas), virtualus laikas, laiko pagreitėjimas, atsitiktinumas ir tapsmas tampa svarbia šiuolaikybės problema, kuri apsvarstoma filosofijos darbuose ir šiuolaikinio meno praktikose.
 
Konferencijos kalbos – anglų ir lietuvių.
 
 
Konferencija vyks VU Filosofijos fakulteto 201 aud. (Universiteto g. 9, Vilnius).
Kontaktinis asmuo:
Daina Habdankaitė

Tel. nr.: +370 622 53933

 

 2019 m. Filosofijos seminarai copygegužės 8 d. (trečiadienį), 17.00 val., kviečiame į Filosofijos instituto doktorantų seminarą. Seminaras vyks VU Filosofijos fakulteto 205 aud. (Universiteto g. 9, Vilnius).

 
Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros doktorantas Alfredas Buiko skaitys pranešimą „ Sąmokslo teorijos fenomeno apibrėžimo problema “ [pranešimo santrauka]. Komentuos doc. Kęstutis Kirtiklis.
 
Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros doktorantė Brigita Gelžinytė skaitys pranešimą „Kopulos vaidmuo Hegelio sprendinio sampratoje“ [pranešimo santrauka]. Komentuos doc. Danutė Bacevičiūtė.
 

Kontaktinis asmuo:
Kristina Rinkevičienė, VU Filosofijos instituto administratorė, +370 5 266 7617

2019 05 07 iliustracija2019 metų gegužės 7 d. (antradienį), 18 val. kviečiame į VU Filosofijos fakulteto filosofijos doktoranto Alfredo Buiko viešą paskaitą „Skeptiko požiūris: ufologinės sąmokslo teorijos“.

Paskaita vyks VU Filosofijos fakulteto 304 auditorijoje (Universiteto g. 9).

Paskaitos metu bus aptartos populiariausios su nežemiška gyvybe susijusios sąmokslo teorijos, tokios kaip Roswello ir Majestic XII sąmokslo teorijos ar Richardo Sharpe Shaverio sąmokslo teorijų naratyvai, šių sąmokslo teorijų kilmė bei istorija. 

 

Įėjimas laisvas, registracija nebūtina.


Filosofijos seminarai 04242019 m. balandžio 24 d., trečiadienį, 17.00 val., kviečiame į Filosofijos instituto doktorantų seminarą. Seminaras vyks VU Filosofijos fakulteto 205 auditorijoje (Universiteto g. 9, Vilnius).

Filosofijos istorijos ir analitinės filosofijos katedros doktorantė Živilė Pabijutaitė skaitys pranešimą „Temporalinės logikos sistemų CL ir Kb semantinės interpretacijos su tradicinių teisingumo reikšmių pertrūkiais“ [pranešimo santrauka]. Komentuos asist. dr. Mindaugas Gilaitis.

Filosofijos istorijos ir analitinės filosofijos katedros doktorantas Albinas Plėšnys skaitys pranešimą „Tiesa nėra teiginio savybė (arba apie Epimenidą, Pegasą ir Tarskį)“ [pranešimo santrauka]. Pranešimą komentuos doc. dr. Naglis Kardelis.

Seminaro plakatas / Seminaro prieiga VU Filosofijos fakulteto Facebook paskyroje /

Seminaro prieiga VU renginių kalendoriuje

Kontaktinis asmuo: Kristina Rinkevičienė, VU Filosofijos instituto administratorė, tel. (8 5) 266 7617


 

 

VP Buiko 2a2019 m. balandžio 23 (antradienis), 18.00 val. kviečiame į VU Filosofijos fakulteto doktoranto Alfredo Buiko viešą paskaitą „IIiuminatai: tikrovė ir sąmokslo teorijos".

Paskaita vyks VU Filosofijos fakulteto 302 auditorijoje (Universiteto g. 9). Paskaitos metu bus aptartos anti-masoniškos ir iliuminatų sąmokslo teorijos, Bavarijos iliuminatų draugijos kilmė ir istorija.

Įėjimas laisvas, registracija nebūtina.
 

 


FI vp 012019 m. balandžio 9 d. (antradienis), 18.00 val. kviečiame į VU Filosofijos fakulteto doktoranto Alfredo Buiko viešą paskaitą „Iš kur atsiranda antisemitinės sąmokslo teorijos?"

Paskaita vyks VU Filosofijos fakulteto 302 auditorijoje (Universiteto g. 9).

Paskaitos metu bus aptarta antisemitinių sąmokslo teorijų kilmė, plitimas bei sukelta žala.

Įėjimas laisvas, registracija nebūtina.

 

 


talmudu interLietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje tęsiamas išskirtinis viešų paskaitų ciklas „Sakralūs pasaulio tekstai: knygos biografija" – Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių tyrimų instituto dovana Lietuvai VU 440-tojo jubiliejaus proga.

Šiame cikle mokslininkai pristato sakralių, pamatinių pasaulio tradicijų tekstų „biografijas“, bandydami atsakyti į klausimus: kaip buvo kuriami, atrandami, verčiami ir interpretuojami šie įvairių kultūrų tekstai? Koks buvo jų vaidmuo istorinėje religijų raidoje? Paskaitose atskleidžiama kultūrinė ir socialinė, meninė ir politinė šių knygų įtaka nuo seniausių laikų iki mūsų dienų; aptariamos tiek tradicinės teologinės, tiek akademinės tekstologinės konkrečių tekstų suvokimo perspektyvos.

2019 m. balandžio 4 d. 18 val. kviečiame į septintąjį ciklo susitikimą, kuriame Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros docentė Aušra Pažėraitė pristatys „Talmudą“.

Talmudas – išskirtinę vietą judaizme turintis, žydų išminčių palikimą įkūnijantis veikalas. Tai steigiantysis judaizmo dokumentas, „išvertęs“ Penkiaknygės (Toros) pasakojimus ir įstatymus į vientisą socialinės santvarkos sistemą, kurią turėtų realizuoti Izraelis, išsibarstęs tremtyje po to, kai romėnai sugriovė Jeruzalės Šventyklą 70-ais-iais metais ir, kaip sakoma viename iš Talmudo traktatų, „Aukščiausiajam nebeliko jokios kitos vietos, kaip tik keturios uolektys halakhos“. Talmudo išminčių diskusijos halakhos (teisinių nuostatų) klausimais, apimančiais visą žydų visas įmanomas socialinio gyvenimo ir religinės praktikos sritis, nors iš pirmo žvilgsnio atrodo chaotiškos, anekdotiškos, pasitelkiančios keistas logines procedūras, galiausiai, paaiškėja, kad turi apibrėžtą struktūrą, argumentavimo nuoseklumą ir vidinį ratio.

Paskaitoje bus siekiama atsakyti į klausimus: Kas yra Talmudo išminčiai? Kokia Talmudo struktūra? Kokios talmudinio argumentavimo ypatybės?

Renginys vyks Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (Gedimino pr. 51, Vilnius). Įėjimas laisvas.

Renginių ciklo „Sakralūs pasaulio tekstai: knygos biografija" kuratorius – VU ATSI prof. habil. dr. Audrius Beinorius.


 

VP dokt 201904022019 m. balandžio 2 dieną (antradienį) 18.00 val. Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultete doktorantas Alfredas Buiko skaitys viešą paskaitą „Sąmokslo teorijos – kas tai?“. Paskaitos metu bus aptarti sąmokslo teorijų apibrėžimai, jų klasifikacijos bei šiuolaikiniai sąmokslų teorijų tyrinėjimai.

Paskaita vyks VU Filosofijos fakulteto 201 aud. (Universiteto g. 9, Vilnius).

 

Paskaitos plakatas

Įėjimas laisvas, registracija nebūtina.

 

Filosofijos seminarai2019 m. balandžio 10 d. (trečiadienį), 17.00 val., kviečiame į Filosofijos instituto doktorantų seminarą. Seminaras vyks VU Filosofijos fakulteto 205 aud. (Universiteto g. 9, Vilnius).

Filosofijos istorijos ir analitinės filosofijos studijų katedros doktorantas Simas Čelutka skaitys pranešimą „Carlas Schmittas ir prigimtinė teisė“ [pranešimo santrauka]. Komentuos prof. V. Radžvilas.

Filosofijos istorijos ir analitinės filosofijos studijų katedros doktorantė Aistė Noreikaitė skaitys pranešimą „Etika iš pirmo asmens perspektyvos: Dworkino (ne)sėkmė?“ [pranešimo santrauka]. Komentuos doc. N. Radavičienė

Seminaro plakatas

Seminaro prieiga VU Filosofijos fakulteto Facebook paskyroje

Seminaro prieiga VU renginių kalendoriuje

Kontaktinis asmuo: Kristina Rinkevičienė, VU Filosofijos instituto administratorė, +370 5 266 7617,
 

paveikslėlis2019 m. balandžio 5 d., penktadienį, 17:00 VU Filosofijos fakultete (Universiteto g. 9) (204 auditorija) doc. dr. Danutė Bacevičiūtė skaitys viešą paskaitą „Postsekuliari etika“.

Ar esama „postsekuliaraus posūkio“ etikoje? Kas sieja pastangą plėtoti filosofijos ir religijos dialogą ieškant žmogiškojo solidarumo ištakų, etinio mito kūrimą suabsoliutinant žmogiškąją atsakomybę ir radikalaus blogio kaip negatyviai prisotinto fenomeno aprašymą? Paskaitoje, svarstant postsekuliarios etikos galimybės klausimą, bus aptariamos jos atmainos Jürgeno Habermaso ir Hanso Jonaso filosofijoje, o daugiausia dėmesio bus skirta čekų kilmės filosofo Martino Becko Matušiko apmąstymams apie radikalų blogį.

Paskaita finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712.


53643492 2000238740073446 7724685113501417472 n copyTęsiamas eksperimentinei filosofijai skirtų renginių ciklas „Eksperimentinės filosofijos vakarai“. Trečiojo susitikimo metu Mindaugas Gilaitis (VU Filosofijos institutas) skaitys pranešimą „Eksperimentinė filosofija ir kasdienė kalba".

Renginys vyks 2019 m. kovo 25 d., pirmadienį, VU Filosofijos fakultete (307 aud., Universiteto g. 9, Vilnius), 17:30.

Renginių ciklą veda Vilius Dranseika (VU Filosofijos institutas).


 
 

49348316 289368285096933 1315432007546699776 oSveikiname Filosofijos instituto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros doktorantą Alfredą Buiko, laimėjusį antrą vietą konkurse „Trijų minučių disertacija“! Alfredas skaitė pranešimą „Sąmokslo teorijos kaip moderni demonologija“.

Kovo 13 d. VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (MKIC) vyko konkurso „Trijų minučių disertacija“ finalas. Jo metu doktorantai iš Filosofijos, Medicinos, Chemijos ir geomokslų bei Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetų ir Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) savo disertacijas pristatė anglų kalba per tris minutes naudodami tik vieną skaidrę.

„Trijų minučių disertacijos“ konkursas prasidėjo 2008 m. Kvynslando universitete Australijoje. Šis renginys, kurio metu doktorantai apie savo tyrimus pasakojo trumpai ir suprantamai, sparčiai išpopuliarėjo ir šiuo metu vyksta visame pasaulyje. Vilniaus universitete šis konkursas šiemet yra organizuojamas trečią kartą. Kaip atrodo pasaulio nugalėtojų pristatymai, galite išvysti čia.

Daugiau informacijos apie šį konkursą ir apdovanojimus.


3898 259e005dc58865f2d7d59714abfa7e17Ministrų kabineto sprendimu už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui dvylikai kūrėjų paskirtos Vyriausybės kultūros ir meno premijos.

Premija buvo apdovanota ir Filosofijos fakulteto dėstytoja, tapytoja Sigita Maslauskaitė-Mažylienė.

Sveikiname!

Daugiau informacijos rasite čia.

 


 Urbonai2019 m. kovo 13 d., trečiadienį, 15:00-18:30 VU Filosofijos fakultete (Universiteto g. 9) 201 a. vyks vieša Nomedos ir Gedimino Urbonų paskaita „Naujoji aplinkodaira ir amfibinės medijos“.

Paskaita leis pažvelgti į naujosios aplinkodairos (new environmentalism) ištakas –kibernetinės savireguliacijos, grįžtamojo ryšio kilpų ir homeostazės ryšius mokslo ir meno eksperimentuose – o taip pat patyrinėti jų vaidmenį šiuolaikinio meninio tyrimo diskurse (Urbonų kuruojamuose projektuose „Zooetika“ bei „Pelkių mokykla“). Paskaitą lydinčioje diskusijoje bus aptariamas menininkų ir mokslininkų pasiūlytas amfibinių medijų apibrėžimas.

Šis visuomenei atviras renginys yra VU Filosofijos instituto doc. Kristupo Saboliaus kurso „Medijų teorijos“ dalis. Įėjimas laisvas, registracija nebūtina.

Nomeda ir Gediminas Urbonai ir jų tarpdisciplininė meninė programa Urbonas Studio tiria meno vaidmenį kuriant viešąją erdvę visa apimančios privatizacijos bei ekologinės krizės akivaizdoje. Menininkai pasitelkia kultūrinę bei politinę vaizduotę kaip įrankį, įgalinantį socialinius pokyčius visuomenėje, siūlydami kompleksinius ir įvairių bendruomeninių grupių dalyvavimu pagrįstus kūrinius, besiskleidžiančius skirtingų disciplinų sankirtose. Jų kūriniai eksponuoti San Paulo, Berlyno, Maskvos, Liono, Kvandžu, Busano bienalėse, Folkstono trienalėje; Manifesta ir Documenta parodose; solo parodose Venecijos bienalėje ir MACBA Barselonoje tarp daugelio kitų. 2018 m. Urbonai kuravo Pelkių paviljoną, atstovaujantį Lietuvai 16-ojoje Venecijos architektūros bienalėje. Gediminas yra Masačusetso technologijų instituto Meno, kultūros ir technologijų programos profesorius. Nomeda yra Norvegijos technologijų universiteto ir MIT tyrėja ir mokslinė bendradarbė.


 

Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurse (humanitarinių ir socialinių mokslų srityje) LMA premija apdovanota VU Filosofijos instituto magistrė Elzė Sigutė Mikalonytė už mokslo darbą „Grynosios muzikos turinio problema šiuolaikinėje filosofijoje“ (darbo vadovas doc. dr. Jonas Dagys).

Sveikiname!

Daugiau informacijos


Philosophy books2019 m. kovo 1-2 dienomis VU Filosofijos instituto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedra, VU Ugdymo mokslų institutas ir Lietuvos filosofijos mokytojų asociacija organizuoja XXII Lietuvos mokinių filosofijos olimpiadą. Olimpiada vyks VU Filosofijos fakultete (Universiteto g. 9).

 

Programa:

 

Kovo 1 d., penktadienis

9:30-10:30 Dalyvių registracija (Filosofijos fakulteto fojė, 1 a.)


10:30-11:00 Olimpiados atidarymas
11:00-14:00 Filosofinės esė rašymas mokiniams (304 aud.)
11:00-14:00 Seminaras mokytojams (107 aud.)


14:00–14:30 Pietūs (mokiniams, VU valgykloje)


14:30- 15:30 Mokiniams ir mokytojams. Ekskursija po Vilniaus universitetą
15:30–17:00 Mokiniams ir mokytojams. Kino filmo peržiūra ir jo filosofinė interpretacija (304 aud.). Pristato VU Filosofijos instituto docentas Nerijus Milerius


17:30-18:00 Vakarienė (mokiniams, VU valgykloje)


Dalyvių apgyvendinimas (nakvynė) viešbutyje Corner Hotel T. Ševčenkos g. 16

 

Kovo 2 d., šeštadienis

9:00 Pusryčiai viešbutyje Corner Hotel T. Ševčenkos g. 16


11:00–12:00 Nugalėtojų apdovanojimai (VU Filosofijos fakultetas, 201 aud.)
12:00–12:30 Pokalbis su 1-10 vietų nugalėtojais dėl dalyvavimo XXVII Tarptautinėje Filosofijos Olimpiadoje IPO 2019 Romoje gegužės 16 – 19 d. http://ipo2019.sfi.it/

 

Organizacinio komiteto pirmininkė: VU Filosofijos fakulteto profesorė Jūratė Rubavičienė

Pirmininkės pavaduotojos: Lietuvos filosofijos mokytojų asociacijos prezidentė Miglė Petronytė, LMNŠC metodininkė Dina Voronina

Vertinimo komisija:
VU Filosofijos fakulteto profesorė Jūratė Rubavičienė (pirmininkė),

Lietuvos filosofijos mokytojų asociacijos prezidentė Miglė Petronytė, VU Filosofijos fakulteto docentas Arūnas Mickevičius, VU Filosofijos fakulteto doktorantė Daina Habdankaitė, VU Filosofijos fakulteto doktorantas Justinas Grigas

Olimpiados bičiuliai: VU Filosofijos fakulteto studentė Kristina Baranovaitė, VU Filosofijos fakulteto doktorantas Ruslanas Baranovas


Humanities2019 m. kovo 1 d. VU Filosofijos instituto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedra, VU Ugdymo mokslų institutas ir Lietuvos filosofijos mokytojų asociacija organizuoja filosofijos ir etikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursus „Naujausios idėjos šiuolaikiniame filosofiniame diskurse Lietuvoje. Kursai vyks VU Filosofijos fakultete (Universiteto g. 9), 107 a. Trukmė – 6 val.

Programa:

11:00-11:15 Mokytojų registracija

11.15-12:00 Daina Habdankaitė
Jean-Paul Mongin Mažųjų Platonų serijos filosofinės knygos vaikams (Alberto Einšteino nušvitimai, Hana Arent ir jos mažasis teatras, Sokratas - Prezidentas!, Profesorius Froidas kalbasi su žuvimis, Martino Haidegerio tarakonas, Piktasis pono Dekarto genijus, Dieviškojo Sokrato mirtis, vertimas iš prancūzų kalbos, leidykla Jonas ir Jokūbas, 2018 ir 2019)

12:00-12:45 Kristupas Sabolius
Įsivaizduoti materiją: vaizdai ir galimybės (Materija ir vaizduotė. Hibridinė kūryba tarp meno ir mokslo. Sud. K. Sabolius. Vilnius: VU leidykla, 2018)

12:45-13:15 Jūratė Baranova
Filosofinės Ingmaro Bergmano filmų skaitymo prielaidos: Bergmanas ir Deleuze’as (Ingmaro Bergmano 100-ųjų gimimo metinių paminėjimas)

13:15-13:45 Lilija Duoblienė
Humanizmas, naujasis humanizmas ir posthumanizmas (Duoblienė L. Posthumanistinis ugdymas. Dekoduoti. Vilnius: VU leidykla, 2018)

13.45-14:00 Diskusija

14:00–14:30 Pietūs

14:30-15:30 Ekskursija po Vilniaus universitetą

15:30-17:00 (304 aud.) Nerijus Milerius
Metakinas ir kinematografinis vaizdas (Milerius N. Žiūrėti į žiūrintį: kinas ir prievarta. Vilnius: VU leidykla, 2018)
Kino filmų ištraukų peržiūra


 

 

9781441116574Kviečiame į VU Filosofijos instituto seminarą, kuriame profesorius Timas Labronas (Concordia University of Edmonton) skaitys pranešimą „Science and Religion in a Wittgensteinian Context.

Renginys vyks 2019 m. vasario 27 d., 17 val., VU Filosofijos fakulteto 201 aud.

Pranešimas bus skaitomas anglų kalba. Įėjimas laisvas.

Pranešimo santrauka anglų kalba: Science and religion are frequently thought to be in agreement or disagreement with each other. However, Wittgenstein would not agree with any argument of general agreement or disagreement between them. In contrast, he would be opposed to realism in science and religion. Moreover, realism is the typical mode of the science and religion discussions generating both arguments of agreement and disagreement. Thus, from a Wittgensteinian perspective, once we see the problem of realism, and very importantly without endorsing the equal problem of non-realism, we can then begin to see both science and religion more clearly as they stand—without trying to argue how one or the other best captures a reality outside our language, practices, and form of life.

Timas Labronas yra Concordia University of Edmonton (Kanada) Menų fakulteto Filosofijos ir religijos studijų katedros profesorius ir vedėjas. Jo moksliniai interesai apima religijos filosofiją, epistemologiją, mokslo ir religijos klausimus, Wittgensteino filosofiją. Prof. Labronas yra monografijų Science and Religion in Wittgenstein’s Fly Bottle (Bloomsbury, Continuum, 2016), Wittgenstein and Theology (T & T Clark, 2009), Wittgenstein’s Religious Point of View (Bloomsbury Continuum, 2006) autorius.


 

Kristupas Sabolius knyga Materija ir vaizduotė2019 m. vasario 24 d. 16-17 val. kviečiame į Vilniaus universiteto Filosofijos instituto docento dr. Kristupo Saboliaus sudarytos knygos „Materija ir vaizduotė“ pristatymą. Pristatymas vyks Vilniaus knygų mugėje, LITEXPO, Forume.

Šiandien menas ir mokslas, technika ir gamta atsiskleidžia kaip lygiaverčiai partneriai kūrybinio eksperimentavimo procese. Antropoceno (ar kitų panašaus pobūdžio sampratų – kapitaloceno, chtuluceno, plasticeno, plantatioceno ir t. t.), o kartu posthumanizmo, simpoetinio mąstymo, naujųjų realizmų ir materializmų bei zooetikos šviesoje įvairių gyvybės formų ir materijos ryšiai ima veikti kaip hibridinės genealogijos projektas. Naujai užgimusi disciplina – sintetinė biologija – kūrybos klausimą drąsiai sprendžia kaip ateities vaizduotės projektą, kuriame iškyla ne tik išgydyto vėžio, šviečiančių medžių ar braškėmis kvepiančių bakterijų, bet ir naujo žmogaus pasaulyje vizijos.

Tačiau ar mes tikrai galime pamatyti ir suprasti materiją – tokią, kokia ji pasirodo iš tikrųjų? Didelę galią suteikiančios technologijos išlaisvina ir aistringai optimistines, ir kritiškai pesimistines fantazijas, o materijos klausimas iškyla kaip hibridinės kūrybos tema. Kuo ir kaip turime tapti? Dėl ko? Su kuo? Ko atsisakydami? O gal – į ką atsižvelgdami? Kaip turime įsivaizduoti savo ateitį? Juk materija visuomet implikuoja ne tik neskaidrią struktūrą, bet ir gelminę dinamiką, kurios įsivaizdavimas ir suvokimas tampa tikroji problema.

Kolektyvinėje monografijoje „Materija ir vaizduotė. Hibridinė kūryba tarp meno ir mokslo“ materijos kūrybos tema pristatoma kaip filosofijos, sintetinės biologijos, antropologijos ir šiuolaikinio meno dialogas. Kristupo Saboliaus sudarytam leidiniui tekstus parengė Vytenis Burokas, Neringa Černiauskaitė, Mindaugas Gapševičius, Giedrius Gasiūnas, Rimantas Jankauskas, Marius Jatautas, laumes (Goda Budvytytė ir Viktorija Rybakova), Vytautas Michelkevičius, Dainius Tautvaišas, Nomeda ir Gediminas Urbonai.

Renginio prieiga facebook paskyroje.

Renginio vedėjas Kristupas Sabolius.

Dalyviai: Nomeda ir Gediminas Urbonai, Giedrius Gasiūnas.


 

 

51822099 1983367495302874 3551176554874667008 oKviečiame į paskutinį naujausios filosofo Nerijaus Mileriaus knygos „Žiūrėti į žiūrintįjį: kinas ir prievarta“ (2018 m.) pristatymą, kuriame dalyvaus Nerijus Milerius, Agnė Narušytė, Mante Valiūnaitė.

Pristatymas vyks Knygų mugėje, Rašytojų kampe, vasario 23 d., 16 val.

„Kasdieniniame gyvenime neišvengiamai susiduriame su vienokiomis ar kitokiomis prievartos formomis. Žinios apie prievartą mus pasiekia per kriminalines naujienas, interneto portalus, prievarta mėgaujamės žiūrėdami siaubo filmus, esame tiesioginiai prievartos liudininkai. Tačiau retas kuris iš mūsų leidžiame ar norime apie ją kelti klausimus: kokia yra prievartos esmė, kokios yra jos dedamosios dalys, koks yra prievartos motyvas, koks yra smurtautojo ir aukos santykis, ką reiškia stebėti prievartą, ar egzistuoja „pozityvi“ prievarta, ar prievartos stebėjimas neskatina smurto?“, klausia N. Milerius.

Šalia akivaizdžių prievartos formų egzistuoja subtilesnės prievartos formos, leidžiančios papildyti įprastinį prievartos supratimą. Tokiose formose prievarta nėra vaizduojama tiesiogiai, bet nurodo į jau egzistuojančius prievartos pavyzdžius kine, fotografijoje, dailėje. Taip savaime įžengiama į metakino ir metaprievartos sritį, kurioje galima permąstyti kino ir prievartos fenomenus.

Vienas iš Nerijaus Mileriaus knygoje minimų metakino pavyzdžių – tai epizodas iš Stanley Kubricko „Prisukamo apelsino“ (angl. k. „A Clockwork Orange“, 1971 m.), kuriame pagrindinis filmo veikėjas, patologiškas smurtautojas ir klasikinės muzikos entuziastas „Aleksas sėdi ne įprastame, o specializuotame kino teatre, šis kino teatras lokalizuotas medicininėje laboratorijoje, kuri integruota į kalėjimą...“. Perauklėjimo tikslais Aleksas verčiamas žiūrėti Leni Riefenstahl filmą „Valios triumfas“ (vok. k. „Triumph des Willens“, 1935 m.). Pasak N. Mileriaus, būtent tokios ir panašios scenos, kuriuose filmo žiūrėtojas verčiamas vaikščioti per kontekstus, o ne vien susitapatinti su pagrindiniu herojumi, mus nubloškia į metakino plotmę.

Monografijos leidybą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Dalyvavimas renginyje nemokamas.

Daugiau informacijos.


 

Kvietimas į konferenciją „Šiuolaikinės fenomenologijos problemos ir tyrinėjimai“

saulius geniusas 61736439

 Lietuvos fenomenologų asociacija ir Vilniaus universiteto Filosofijos institutas 2018 m. gruodžio 20 d., ketvirtadienį, kviečia į mokslinę konferenciją „Šiuolaikinės fenomenologijos problemos ir tyrinėjimai“.

Lietuvos fenomenologų asociacija kartu su Vilniaus universiteto Filosofijos institutu rengia kasmetinę konferenciją, kurioje pristatomos ir diskutuojamos šiuolaikinės fenomenologinių tyrinėjimų temos. Bus aptariamos jausmų fenomenologijos, erdvės fenomenologijos, bendruomenės fenomenologijos, fenomenologinės psichoterapijos temos. Taip pat bus diskutuojama apie Vosyliaus Sezemano filosofijos sąryšį su fenomenologija. Kviestinis pranešėjas Saulius Geniušas iš Honkongo Kinijos universiteto skaitys paskaitą, kurioje aptars naujausius sapnų fenomenologijos tyrinėjimus.

 Konferencijos programa

 


 

Tarptautinė konferencija „Gamtos transformacijos ir antropologinis skirtumas: ontologija, etika, menas“

vvv

© Damien Hirst and Science Ltd, The Forgiveness, 2008

 

 

2018 metų gruodžio 6–8 dienomis Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete vyks tarptautinė konferencija „Gamtos transformacijos ir antropologinis skirtumas: ontologija, etika, menas“ (angl. Transformations of Nature and Anthropological Difference: Ontology, Ethics, Art”). Konferencija vyks anglų kalba.

Konferencijoje Lietuvos ir užsienio mokslininkai nagrinės gamtos, gyvūno, gyvybės sampratas, žmogaus apibrėžties ir antropologinio skirtumo pokyčius filosofijoje, antropoceno ir gamtos pabaigos sampratas, šiuolaikines ontologijas santykio su gamta ir gyvūnais aspektu, etinius santykio su gamta ir gyvūnais aspektus, sąveikos su gamtine aplinka ir gyvūnais patirtis, gamtos transformacijų ir antropologinio skirtumo refleksiją mene.

Konferencijos programa

Konferencija yra LMT finansuojamo projekto „Gamtos transformacijos vėlyvojoje modernybėje: ontologiniai ir antropologiniai matmenys“ (S-MOD-17-5) renginys.

Kontaktinis asmuo – Filosofijos instituto doc. Mintautas Gutauskas, el. p.

 Įėjimas laisvas.

 Konferencijoje plenarinį pranešimą skaitys Turino universiteto (Italija) profesorius Maurizio Ferraris – tarptautiniu mastu pripažintas italų filosofas, Ontologijos Laboratorijos (LabOnt) vadovas, Paryžiaus Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales vizituojantis profesorius. Savo tyrimuose jis nagrinėja ontologijos, estetikos, hermeneutikos problematiką, o pastaruoju metu Ferrario vardas siejamas su naujuoju realizmu, sulaukusiu didelio diskusinio atgarsio ne tik Italijoje, bet ypatingai - už jos ribų. Ferraris yra parašęs daugiau nei 50 knygų, kurios išverstos į įvairias Europos ir pasaulio kalbas (anglų kalba publikuoti jo veikalai Documentality or Why it is Necessary to Leave Traces, 2012; Goodbye Kant!, 2013; Where Are You? An Ontology of the Cell Phone, 2014; Manifesto of New Realism, 2014; Introduction to New Realism, 2014; Positive Realism, 2015).

Daugiau informacijos: https://maurizioferraris.it/

https://labont.it/

 


Indian dance performance2018 m. spalio 2 d. 17.10 val. kviečiame į Indijos šokių spektaklį „Bharata Natyam“, kurį atliks Berklee muzikos koledžo profesorė Rekha Menon.

Renginys vyks Vilniaus universiteto Teatro salėje (Universiteto g. 3, Vilnius). Įėjimas laisvas, renginio kalba – anglų.

Prof. R. Menon parodys ir pristatys Bharata Natyam šokių tradiciją, kuri yra viena iš garsiausių klasikinių pietų Indijos šokių formų. Bharata Natyam susideda iš nritta, nritya ir natya derinio. Nritta reiškia gryną šokio formą, apimančią pėdų ir galūnių, kaklo ir galvos judesius. Nitya akcentuoja abhinaya (veido raišką) ir gestus, skirtus perduoti tam tikrą pranešimą ar reikšmę. Abhinaya ir nritta derinys sudaro nritya, o natya nurodo dramos formą.

Nuo 17.40 iki 18.00 val. dalyviai kviečiami pasiklausyti atliekamų lietuvių liaudies dainų. Šis vakaro renginys yra tarptautinės konferencijos „Mito pirmapradiškumas ir instrumentinės sąmonės nuosmukis“ baigiamoji dalis, kurioje maloniai kviečiami dalyvauti visi pageidaujantys.

Renginio prieiga Facebook paskyroje.

Kontaktinis asmuo: Žilvinas Svigaris, , +370 698 25157

 


 time spiral2018 m. spalio 1–2 dienomis Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas organizuoja tarptautinę konferenciją: „Mito pirmapradiškumas ir instrumentinės sąmonės nuosmukis“ (angl. “Preeminence of Myth and the Decline of Instrumental Reason”).

Konferencijoje įvairių sričių Lietuvos ir užsienio mokslininkai nagrinės įvairius mitinės ir instrumentinės sąmonės raidos klausimus: aptars lietuviško mąstymo savitumo, globalios kultūros iššūkius Majų tradicijos savasčiai, „Motinos“ sampratą Indijos mitinėje kultūroje, mūsų amžiuje pasirodžiusias laikiškumo suvokimo galimybes ir daugelį kitų klausimų. Konferencijos programa.

Konferencija bus siekiama skatinti šios daugialypės problematikos tyrimus, plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą bei ieškoti bendrų sąlyčio taškų tarp skirtingų metodologinių prieigų.

Konferencija vyks anglų kalba. Įėjimas į konferenciją laisvas, registracija nenumatyta.

Konferencijos prieiga facebook paskyroje.

Kontiktiniai asmenys:
Janina Markevičienė, , +370 5 2667622
Žilvinas Svigaris, , +370 698 25157


5 DSC07436b2018 m. rugsėjo 28 d. 15 val. kviečiame į Vilniaus universiteto (VU) Filosofijos Instituto rengiamą seminarą „Kasdienybė ir karo trauma“. Seminaras vyks VU Filosofijos fakulteto 301 aud. (Universiteto g. 9, Vilnius).

Seminaro programa:
Nerijus Milerius „Koncentracijos stovykla kaip įkasdienintos karo traumos vieta“
Agne Narušytė „Užsitęsusio karo architektūra kasdienybėje: fotografija ir dvigubas karinio aparato laikas“
Violeta Davoliūtė „Nuo triumfo iki traumos: Antrojo pasaulinio karo etnizacija Sovietų Lietuvoje“

Seminaro prieiga facebook paskyroje.

Seminaras yra LMT finansuojamo projekto „Kasdienybė ir karo traumos reprezentacija vėlyvojoje modernybėje: (S-MOD-17-1) dalis.

 


 

shutterstock766239871 paid sm2018 m. rugsėjo 27-29 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete vyks erdvės ir laiko temai skirta tarptautinė ir tarpdalykinė konferencija „Laikas ir erdvė: tarpdalykinė prieiga“ (angl. “Space and Time: An Interdisciplinary Approach”). Konferencijos vyks anglų kalba.

Konferencijos metu Lietuvos ir užsienio mokslininkai nagrinės erdvės ir laiko temą iš fizikos, istorijos, meno, filosofijos – logikos, fenomenologijos, analitinės ir mokslo filosofijos – bei kitų perspektyvų. Antrus metus vykstančios konferencijos tikslas – skatinti tarpdalykinius erdvės ir laiko tyrimus, inicijuoti įvairių sričių mokslininkų tarptautinį bendradarbiavimą bei ieškoti bendrų sąlyčio taškų tarp skirtingų disciplinų erdvės ir laiko tematikoje. Konferencijos programa.

Konferencija sulaukė didelio tarptautinio mokslininkų susidomėjimo. Šių metų konferencijoje dalyvaus įvairių sričių specialistai bei jaunieji tyrėjai iš 11 šalių, kurie analizuos ritmikos ir tempo, temporalinės egzistencijos, laiko kalboje, kauzalumo, tapatybės, erdvėlaikio, laiko lėtėjimo, kelionių laike bei erdvės susitraukimo, iškreiptumo ir daugelį kitų klausimų.

Kontaktinis asmuo: Kristina Rinkevičienė, VU Filosofijos instituto administratorė, , +370 5 2667617.

 

Organizing and Scientific Committee:

Prof. Paavo Pylkkanen, Prof. Albinas Plesnys, Prof. Mauricio Suarez, Prof. Jurgis Skilters, Dr. Jonas Ciurlionis, Dr. Riccardo Baratella, Dr. Laimute Jakavonyte, Dr. Arunas Mickevicius, Dr. Julija Tuleikyte, Dr. Naglis Kardelis, Dr. Jonas Dagys, Dr. Kestutis Dubnikas, Kristina Rinkeviciene, Algis Fediajevas, Paulius Rimkevicius, Bozena Ciurlioniene, Virgilijus Petuska.

Organizing Partner Institutions:

Vilnius University (Lithuania), University of Skovde (Sweden), University of Latvia (Latvia), University of Helsinki (Finland), Universidad Complutense de Madrid (Spain).

 


Filosofijos instituto doktorantų seminaras

Filosofijos seminaraiBirželio 13 d. (trečiadienį), 17.00 val., kviečiame į Filosofijos instituto doktorantų seminarą. Seminaras vyks VU Filosofijos fakulteto 306 aud. (Universiteto g. 9, Vilnius).

Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros doktorantas Ruslanas Baranovas skaitys pranešimą „Prieigos prie Kanto Realität sampratos problema“ [pranešimo santrauka]. Komentuos doc. N. Kardelis ir doc. M. Gutauskas

Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros doktorantas Mindaugas Šulskus skaitys pranešimą „Transcendentalinio subjektiškumo problema Kanto filosofijoje“ [pranešimo santrauka]. Komentuos doc. K. Sabolius ir doc. D. Bacevičiūtė

Seminaro plakatas

Seminaro prieiga VU Filosofijos fakulteto Facebook paskyroje

Seminaro prieiga VU renginių kalendoriuje

Kontaktinis asmuo:
Kristina Rinkevičienė, VU Filosofijos instituto administratorė, +370 5 266 7617,


FILOSOFIJOS MAGISTRO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAI

2018 BIRŽELIO 13 D., TREČIADIENIS, 9:00 VAL., 201 aud.


FILOSOFIJOS BAKALAURO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAI

 2018 BIRŽELIO 11 D., PIRMADIENIS, 9:00 VAL., 201 aud.

2018 BIRŽELIO 12 D., ANTRADIENIS, 9:00 VAL., 201 aud.


RELIGIJOS STUDIJŲ MAGISTRO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAI

 2018 BIRŽELIO 8 D., PENKTADIENIS, 11:00 VAL., 106 aud.


 FILOSOFIJOS BAKALAURO (GRETUTINĖS STUDIJOS) BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAI

 2018 BIRŽELIO 5 D., ANTRADIENIS, 10:00 VAL., 201 aud.

 


 Filosofijos instituto doktorantų seminaras

Filosofijos seminaraiGegužės 30 d. (trečiadienį), 15.00 val., kviečiame į Filosofijos instituto doktorantų seminarą. Seminaras vyks VU Filosofijos fakulteto 306 aud. (Universiteto g. 9, Vilnius).

Filosofijos istorijos ir analitinės filosofijos katedros doktorantas Marius Markuckas skaitys pranešimą „Transhumanizmo prieštaringumas istorinės ontologijos perspektyvoje“ [pranešimo santrauka].
Komentuos doc. N. Kardelis ir dr. M. Radžvilas

Filosofijos istorijos ir analitinės filosofijos katedros doktorantas Vytautas Sinica skaitys pranešimą „Moderniosios vieningos Europos idėjos ištakos“ [pranešimo santrauka].
Komentuos dr. M. Stoškus ir dr. L. Šopauskas

Seminaro plakatas

Seminaro prieiga VU Filosofijos fakulteto Facebook paskyroje

Seminamo prieiga VU renginių kalendoriuje

 Kontaktinis asmuo:

Kristina Rinkevičienė, VU Filosofijos instituto administratorė, tel.: +37052667617,

 el. p.:


Konferencija „Polemos: ontologija, kalba, visuomenė“

Be pavadinimo2018 m. gegužės 17-18 dienomis maloniai kviečiame dalyvauti metinėje Filosofų draugijos konferencijoje „Polemos: ontologija, kalba, visuomenė“. Gegužės 17 d. konferencija vyks Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto 201 aud. Universiteto g. 9, Vilnius), gegužės 18 d. – Mykolo Romerio universiteto 102 aud. (Didlaukio g. 55, Vilnius).

Konferencijos programa

Konferencijos priega Facebook paskyroje

Konferenciją organizuoja Lietuvos filosofų draugija drauge su Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų institutu, Vertybių tyrimų laboratorija bei Vilniaus universiteto Filosofijos institutu.

Asmuo kontaktams:
Daina Habdankaitė, Filosofijos instituto doktorantė, tel. +370 5 2667617, el. p.


Filosofijos instituto doktorantų seminaras

Filosofijos seminaraiGegužės 16 d. (trečiadienį), 15.00 val. kviečiame į Filosofijos instituto doktorantų seminarą. Seminaras vyks VU Filosofijos fakulteto 306 aud. (Universiteto g. 9, Vilnius).

Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros doktorantė Brigita Gelžinytė skaitys pranešimą „Hegelio smėlio knyga, arba Apie pradžios pradžią ir jos negalimybę“ [pranešimo santrauka]. Komentuos prof. Rita Šerpytytė ir prof. Dalius Jonkus.

Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros doktorantė Vaida Kalkauskaitė skaitys pranešimą „Religinės argumentacijos (ne)galimybė liberaliojoje demokratijoje: Habermas vs. Taylor“ [pranešimo santrauka]. Komentuos prof. Alvydas Jokubaitis ir prof. Gintautas Mažeikis.

Seminaro plakatas

Seminaro prieiga VU Filosofijos fakulteto Facebook paskyroje

Seminamo prieiga VU renginių kalendoriuje

Kontaktinis asmuo:
Kristina Rinkevičienė, VU Filosofijos instituto administratorė,

tel.: +370 5 266 7617, el. p.: 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos