Mokslo renginiai

2018 m. renginiai

Pavadinimas Data Atsakingi asmenys
Seminaras „Consilium Educationis“ 2 kartus per semestrą
Prof. Vilija Targamadzė,
Ugdymo mokslų institutas
tel. +370 5 266 76 25
Socionomų forumas 4-5 kartus per mokslo metus
Doc. Lijana Gvaldaitė,
Sociologijos ir socialinio darbo institutas
tel. +370 611 54224

Respublikinė konferencija „15-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija“

www.jmpk.fsf.vu.lt

2018.04.27 Dokt. Goda Gegieckaitė,
Psichologijos institutas
tel. 8 606 98189
Nacionalinė konferencija „Religija ir kultūra“ 2018.05 Prof. habil. dr. Rita Šerpytytė,
Filosofijos institutas
tel. +370 5 266 76 13,
Tarptautinė konferencija „Bendruomenės pagalba sunkumus patiriančioms šeimoms“ 2018.05.04
Doc. Lijana Gvaldaitė,
Sociologijos ir socialinio darbo institutas
tel. +370 611 54224
Tarptautinė konferencija „ Kultūros ir psichoterapijos tyrimai: tapatumo naratyvų studijos“ 2018.05.11-12 Prof. dr. Gražina Gudaitė,
Psichologijos institutas
9-oji tarptautinė grupių santykių konferencija Lietuvoje: „Vaidmuo. Lyderystė. Galia“ 2018.08
Doc. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė,
Sociologijos ir socialinio darbo institutas
tel. +370 5 266 76 10

15-oji tarptautinė IATSO (International Association for the Treatment of Sexual Offenders) konferencija

https://www.iatso.org/

2018.08.28-31 Doc. Ilona Laurinaitytė,
Psichologijos institutas
tel. +370 5 266 76 05
Tarptautinė konferencija „Space and Time: An Interdisciplinary Approach“ 2018.09.28-29 Asist. dr. Jonas Čiurlionis,  
Filosofijos institutas
tel. +370 5 266 76 17
Nacionalinė konferencija „3-oji Vilniaus savižudybių intervencijos metodų konferencija“ 2018 ruduo (1 diena) Doc. dr. Paulius Skruibis,
Psichologijos institutas
tel. 8 686 36979,
Seminaras „Tarptautinė vasaros psichotraumatologijos tyrimų mokykla“ 2018 ruduo Asist. dr. Paulina Želvienė,
Psichologijos institutas
Nacionalinė konferencija „9-oji kasmetinė Vilniaus Traumų psichologijos konferencija“ 2018.10 Asist. dr. Paulina Želvienė,
Psichologijos institutas
Tarptautinė konferencija „Migracija, darnus vystymasis, švietimas: kelias pirmyn“ 2018.10.12 Vija Platačiūtė, , +370 67084739
Tarptautinė konferencija „Plastiškumas, tikrovė ir vaizduotė“ (preliminarus pavadinimas) 2018.10 arba 2018.11 (data tikslinama) Doc. dr. Kristupas Sabolius,
Filosofijos institutas
tel. 8 686 33244
Tarptautinė konferencija „Gamtos transformacijos ir antropologinis skirtumas“ (preliminarus pavadinimas) 2018.10 arba 2018.11 Doc. Mintautas Gutauskas, doc. Danutė Bacevičiūtė, dr. Vaiva Daraškevičiūtė
Filosofijos institutas
tel. +370 5 268 71 89,


Tarptautinis seminaras „Po ontologijos“ 2018.11 arba 2018.12 Prof. habil. dr. Rita Šerpytytė
Filosofijos institutas
tel. +370 5 266 76 13,
Nacionalinė konferencija „Šiuolaikinės informacinės technologijos ir vaikų sveikata“ 2018-12-07 Doc. dr. Ilona Laurinaitytė,
Psichologijos institutas
tel. +370 5 266 76 05

Prof. dr. Roma Jusienė,
Psichologijos institutas
tel. +370 5 268 72 54

2017 m. renginiai

 

Pavadinimas Data Atsakingi asmenys
Seminaras „Consilium Educationis“ 2 kartus per semestrą Prof. V. Targamadzė, Edukologijos katedra
tel. +370 5 266 76 25
COST jaunųjų mokslininkų mokykla (COST veikla Nr. IS1302 Teismo psichiatrijos priežiūrai skirtų ES mokslinių tyrimų programa) 2017.01.10-12 Doc. dr. I. Čėsnienė, Bendrosios psichologijos katedra
tel. +370 5 266 7605
Respublikinė konferencija „Neuropsichologinio įvertinimo aktualijos Lietuvoje“ 2017.03 Prof. R. Jusienė, Psichologinio konsultavimo ir mokymų centras, Bendrosios psichologijos katedra

tel. +370 5 268 7254
Prof. L. Bulotaitė, Bendrosios psichologijos katedra

tel. +370 5 266 7605
Seminaras „SHARE tyrimas Lietuvoje: pasiekimai ir perspektyvos“ 2017.03-04 Doc. A. Kairys, Specialiosios psichologijos laboratorija
tel. +370 5 268 7255

Respublikinė konferencija „14-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija“

www.jmpk.fsf.vu.lt

2017.04.21 Dokt. I. Vasionytė, Bendrosios psichologijos katedra
tel. +370 614 95994

Tarptautinė konferencija „Jau ne vaikas, bet dar ne suaugęs: Paauglystės psichologiniai iššūkiai“

www.pkmc.fsf.vu.lt

2017.04.21 Prof. R. Jusienė, Psichologinio konsultavimo ir mokymų centras

+370 5 2687254
Seminaras „Psichikos sveikatos ir gerovės paradigmų kaita Lietuvoje: empiriškai validaus modelio link“ 2017.06.01-15 Doc. E. Šumskienė Socialinio darbo katedra katedra
tel. 786996870
The 8th International Group Relations Conference in Lithuania „Role Leadership Authority“ 2017.08 Doc. J. Buzaitytė-Kašalynienė, Socialinio darbo katedra
tel. +370 5 266 7610
Summer school for Nordic-Baltic doctoral students of social work „User Involvement and Ethics in Social Work Research“ 2017.08.14-18 Prof. L. Žalimienė, doc. J. Buzaitytė-Kašalynienė, Socialinio darbo katedra
tel. +370 5 266 7610
, 
Tarptautinė konferencija „Space and Time: An Interdisciplinary Approach“ 2017.09.29-30

Lekt. dr. J. Čiurlionis,  Filosofijos katedra
tel. +370 5 266 7617

Doc. A. Kairys, Bendrosios Psichologijos katedra
tel: +370 5 266 7605

Mokslinis-informacinis seminaras, skirtas pristatyti mokslininkų iniciatyva vykdomo projekto Laisvės atėmimo bausmę atliekančių smurtautojų asmenybės bruožų ir kriminalinės rizikos veiksnių sąsajos (MIP-004/2015) rezultatus 2017.12 Doc. I. Čėsnienė, Bendrosios psichologijos katedra
tel. +370 5 266 7605

 

2016 m. renginiai

Pavadinimas Data Atsakingi asmenys
Seminaras „Consilium Educationis“ 2 kartus per semestrą Prof. V. Targamadzė, Edukologijos katedra
tel. +370 5 266 76 25
Tarptautinė konferencija „Socialinis darbas dinamiškose visuomenėse: išsaugant identitetą, atsiveriant naujovėms“ 2016.02.25 Doc. V. Gevorgianienė, Socialinio darbo katedra
tel. +370 615 17924
Lietuvos individualiosios psichologijos  draugijos ir Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros metinė konferencija 2016.03.12 Doc. R. Bieliauskaitė,
Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra

+370 672 23065
Tarptautinė konferencija „6-oji kasmetinė Vilniaus traumų psichologijos konferencija“ 2016.03.18 Dr. E. Kazlauskas, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra
Respublikinė konferencija „Tarpdisciplininio profesinės reabilitacijos paslaugų modelio kūrimas: 10-ties metų patirtis Lietuvoje“  2016.03 Doc. R. Sargautytė,  Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra
tel. 2667605
Kasmetinė konferencija „Psichologas organizacijoje: informacinių technologijų pasaulyje“  2016.04.15 Dokt. M. Miselytė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra
tel. +370 600 69472
Respublikinė konferencija „13-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija“

www.jmpk.fsf.vu.lt

2016.04.22 Dokt. Jonas Eimontas, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra
tel. 266 76 05
Seminaras „Stichinės nelaimės. Konceptualiniai ir normatyviniai klausimai“

 

http://disasterbioethics.eu/

2016.05.05-06  Lekt. V. Dranseika, Filosofijos istorijos ir logikos katedra
tel. +37061679143
Konferencija „Modernybė, postmodernybė, šiuolaikybė“ 2016.05.06-07 Lekt. V. Dranseika, Filosofijos istorijos ir logikos katedra
tel. +37061679143
Seminaras „Bioetikos ir medicinos filosofijos temos“


http://www.mies.mf.vu.lt/en/nnpmme/

2016.06.06-07 Lekt. V. Dranseika, Filosofijos istorijos ir logikos katedra
tel. +37061679143
Tarptautinė konferencija „Šeimos antropologinės tapatybės šiandien“ 2016.06 Doc. L. Gvaldaitė, doc. I. E. Laumenskaitė, Socialinio darbo katedra
tel. +370 611 54224
Grupių santykių seminaras pagal Tavistock‘o metodologiją


http://www.fsf.vu.lt/studijos/neformalios-studijos#grupi%C5%B3-santyki%C5%B3-seminaras-pagal-tavistock%E2%80%98o-instituto-metodologij%C4%85

2015. 08.24-08.28 Doc. J. Buzaitytė-Kašalynienė, Socialinio darbo katedra
tel. +370 5 266 7610
Tarptautinė konferencija „Švietimo politika ir kultūra“ 2016.10 Doc. I. Stonkuvienė, Edukologijos katedra
tel. +370 5 2667625
Regioninė konferencija „Asmenybės integralumo paieškos: santykio su autoritetu problema ir psichoterapija“ 2016.10.21 Prof. G. Gudaitė, doc. N. Grigutytė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra

Seminaras „Kūdikio motinos santykių sutrikimai: ankstyvoji autizmo diagnostika“ (Marie Christine Laznik) 2016.11 Doc. D. Čekuolienė,
Bendrosios psichologijos katedra  
tel. +370 5 266 7605

 

2015 m. renginiai

Pavadinimas Data Atsakingi asmenys
Seminarai „Consilium Educationis“ Du kartus į semestrą Prof. V. Targamadzė, Edukologijos katedra
Tel. +370 686 22743,
Tęstinis filosofijos seminaras Periodiškai kas 2-3 savaites Dokt. V. Gustas,
Filosofijos katedra ir Filosofijos istorijos ir logikos katedra
Tel. 266 76 17
Respublikinė konferencija „Psichologas organizacijoje.“ 2015 04 Dokt. M. Miselytė
Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra
tel. +370 600 69 472
Respublikinė konferencija „VI-oji kasmetinė Vilniaus traumų psichologijos konferencija“ 2015 04 10 Prof. D. Gailienė, dr. N. Grigutytė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra
tel. 85 266 7605,

12-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija (JMPK 2015)

www.jmpk.fsf.vu.lt

2015 04 24

Dokt. E. Mažulytė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra
tel. 85 266 7605

Seminaras „Teismo psichiatrijos pacientų psichologinė gerovė“ 2015 05 08 Doc. I. Čėsnienė, Bendrosios psichologijos katedra
tel. 85 266 76 05
Prof. habil. dr. Evaldo Nekrašo 70-mečiui skirta mokslinė konferencija 2015 05 29

Doc. A. Mickevičius, Filosofijos katedra tel. 85 266 76 17

Tarptautinė konferencija: 14 Europos trauminio streso studijų draugijos konferencija „Trauma in Changing Societies:
Social Contexts and Clinical Practice“

www.estss2015.eu

2015 06 10 – 06 13 Doc. E. Kazlauskas, dokt. P. Želvienė Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra
tel. 85 268 7126
Tarptautinė mokykla „Plėtojant gerontologijos ir geriatrijos srities tyrėjo karjerą“, COST veikla IS1402 2015 06 17 – 06 19 Lekt. dr. G. Rapolienė, Sociologijos katedra
tel. +370 687 96887
Tarptautinis grupių santykių seminaras pagal mokymosi iš patirties Tavistock‘o instituto metodologiją 2015 08 Doc. J. Buzaitytė-Kašalynienė, Socialinio darbo katedra
tel. 85 266 7610
Respublikinė konferencija „Teisėjų elgesio ir įvaizdžio socialinė percepcija“ 2015 09 25 Prof. G. Valickas, Bendrosios psichologijos katedra
tel. 85 266 7605
Tarptautinės idėjų dirbtuvės „Filosofinis požiūris į komunikacijos modelius“ 2015 10 Lekt. dr. K. Kirtiklis, Filosofijos istorijos ir logikos katedra
tel. 85 266 7617
Tarptautinis seminaras „Colloquium Vilnensis“ skirtas skaitmeniniams humanitariniams mokslams 2015 10 - 12 mėn. Lekt. dr. K. Kirtiklis, Filosofijos istorijos ir logikos katedra
tel. 85 266 7617

 

2014 m. renginiai

Pavadinimas Data Atsakingi asmenys
Seminarai „Concilium Educationis“ Kas antrą mėnesį Prof. V. Targamadzė, Edukologijos katedra
Tel. +370 686 22743,
Tęstinis filosofijos seminaras Kas 2-3 savaites Virginijus Gustas,
Filosofijos katedra ir Filosofijos istorijos ir logikos katedra
Tel. 266 76 17
Respublikinė konferencija „5-oji kasmetinė Vilniaus traumų psichologijos konferencija“ 2014 03

Prof. D. Gailienė, dr. N. Grigutytė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra
tel. 266 76 05,

Informacinis renginys – kolektyvinės monografijos pristatymas 2014 04

Prof. G. Gudaitė, dr. N. Grigutytė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra
tel. 266 76 05,

Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija - 2014

www.jmpk.fsf.vu.lt

2014 04 25

P. Želvienė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra
tel. +370 685 41959

Mokslinė konferencija, skirta prof. R. Pavilionio atminimui

2014 05 30

Marius Povilas Šaulauskas, Filosofijos istorijos ir logikos katedra
Tel. 2667617

Seminaras „Šiuolaikinės vaizduotės praktikos ir teorijos“ 2014 06 K. Sabolius, Filosofijos katedra
tel. 2667617

Tarptautinė konferencija „38-oji Tarptautinės mokymosi negalių tyrimo akademijos konferencija"

www.iarld2014.lt

2014 07 03 – 07 05 Rasa Barkauskienė
Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra
tel. 266 7605 / +370 68226207

 

Bažnyčios Tradicijos ir Grigališkojo choralo studijų savaitė „Ad Fontes Mystagogia“

www.ad-fontes.lt

 

2014 08 01 – 08 10 M.Kubilius, Filosofijos istorijos ir logikos katedra
tel. 8671 56 825

Grupių santykių seminaras „Organizacijos pokyčiai: motyvacija ir pasipriešinimas“

2014 08 25-29 J. Buzaitytė-Kašalynienė, Socialinio darbo katedra
tel. +370 5 7662610

Seminaras „Nužymint moralės sritį"

2014 09

V. Dranseika, Filosofijos istorijos ir logikos katedra
tel. (8-5) 266 76 17,

R. Berniūnas, Bendrosios psichologijos katedra; Filosofijos istorijos ir logikos katedra

Nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija 2014 m.

http://www.sociology.lt/

2014 10 10 –10 11 Arūnas Poviliūnas, Sociologijos katedra
tel. +370 5 266 7601 , +370 5 2667626
Seminaras „Kūrybinės laboratorijos: vaizduotė ir šiuolaikinis menas“ 2014 12 K. Sabolius, Filosofijos katedra
tel. 2667617

2013 m. renginiai

PavadinimasDataAtsakingi asmenys
Seminarai „Concilium Educationis“ 1 kartas per mėnesį

Prof. V. Targamadzė, Edukologijos katedra
Tel. +370 686 22743,

Tęstinis filosofijos seminaras Nuo 2012 lapkričio mėn. visus metus  (periodiškai kas 2-3 savaites)

V. Gustas, Filosofijos katedra ir Filosofijos istorijos ir logikos katedra
Tel. +370 5 2667617,

Seminaras „Tarptautiškumas sociologijos ir kriminologijos studijose“ 2013 01 18

G.Rapolienė, A.Vaikšnytė, Sociologijos katedra
Tel. +370 5 266 76 26,
,

Respublikinė konferencija „VU konferencija, skirta mokytojų rengimo Vilniaus universitete 230 metų sukakčiai paminėti“ 2013 02 22

R. Bartaševičius, Edukologijos katedra
Tel. +370 689 15916,
,
Prof. L. Duoblienė Edukologijos katedra
Tel. +370 5 266 76 25,

Respublikinė konferencija „4-oji kasmetinė Vilniaus traumų psichologijos konferencija“ 2013 03

Prof. D.Gailienė, dr. N. Grigutytė. Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra
Tel. +370 5 266 76 05,

Respublikinė konferencija „Kasmetinė individualiosios psichologijos konferencija“ 2013 03 16

Doc. dr. R. Bieliauskaitė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra
Tel. +370 5 2667605,
,

Respublikinė konferencija „Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija“ 2013 04 26

V. Klimaitė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra

Mokomasis seminaras „Krizės įveika: restabilizacijos procesas“ (profesoriai Michaelis Mailsas ir Robertas Templtonas) 2013 05

A. Bagdonas, Specialiosios psichologijos laboratorija
Tel. +370 5 2687255,

Mokomasis seminaras „Neuropsichologinis įvertinimas“ 2013 05- 2013 06

Prof. A. Bagdonas, Specialiosios psichologijos laboratorija
Tel. +370 5 2687255,

Respublikinė konferencija VU Specialiosios psichologijos laboratorijos 40-mečiui „Psichologinė kultūra ir kultūros psichologija: asmenybinis, profesinis ir nacionalinis matmenys“ 2013 06

Prof. A. Bagdonas, Specialiosios psichologijos laboratorija
Tel. +370 5 2687255,

Tarptautinė konferencija „Kultūros jungtys: dvasingumas, ugdymas, muzika“ 2013 06 27 – 06 29 

Prof. L. Duoblienė, Edukologijos katedra
Tel. +370 5 266 76 25 ;

dr. A. Girdzijauskas KU, Muzikos pedagogikos katedra,
Tel. +370 46 398 734,

IL Tarptautinės Sociologų Asociacijos Šeimos tyrimų komiteto konferencija „Šeima ir Migracija“ 2013 07 17 – 07 19

Prof. I. Juozeliūnienė, Sociologijos katedra

Tel. +370 5 266 76 26

Klasikinės filosofijos simpoziumas „Ad Fontes Philosophia“ 2013 07 21 – 07 28

M.Kubilius, Filosofijos istorijos ir logikos katedra
Tel. +370 671 56 825,

Bažnyčios Tradicijos ir Grigališkojo choralo studijų savaitė „Ad Fontes Mystagogia“ 2013 07 28 – 08 04

M.Kubilius, Filosofijos istorijos ir logikos katedra
Tel. +370 671 56 825,

Seminaras „Neapibrėžtumo valdymas organizacijose ir bendruomenėse: vaidmenys ir rizikos“ 2013 08 22 – 08 26

Doc. dr. J. Buzaitytė-Kašalynienė, Socialinio darbo  katedra
Tel. +370 5 266 7610,

Seminaras „Vaikų ir paauglių piešinių interpretavimas“ 2013 09 25 – 09 27

Doc. dr. R. Jusienė, Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centras
Tel. +370 5 2687254,

Konferencija vaikų psichikos sveikatos tematika 2013 10 25 Doc. dr. R. Jusienė, Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centras
Tel. +370 5 2687254,
Respublikinė konferencija, skirta habil. dr. Meilei Lukšienei 2013 10 -2013 11 Doc. dr. I. Stonkuvienė, Edukologijos katedra
Tel. +370 5 266 76 25,
Konferencija „Socialinis darbas - tarp pasipriešinimo ir prisitaikymo“ 2013 11 08

Doc. dr. B. Švedaitė-Sakalauskė, Socialinio darbo  katedra
Tel. +370 5 266 7609,

Seminaras: su Marie Christine Laznik, Centre Alfred Binet, Paris, France
„Kūdikių-motinų santykių sutrikimai: ankstyvosios diagnostikos bei intervencijos kryptys“
2013 11 02 - 11 15 Doc. dr. D. Čekuolienė, Bendrosios psichologijos katedra
Tel. +370 614 81 900,
Seminaras „ Piniginių išmokų ir paslaugų derinimo dilema – optimalaus socialinės paramos modelio kūrimas“ 2013 11 15 Prof. L. Žalimienė, Socialinio darbo katedra
Tel. +370 5 266 7609,
Seminaras „Šiuolaikinės visuomenės iššūkiai visuomenės psichikos sveikatos srityje: mokslo žinių teikiamos galimybės“ 2013 11-12 Prof. D. Pūras, D. Šliužaitė,
Tel. +370 5 2667609,

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos